Pożyczka 5000 dla firmy w ramach tarczy. Jakie kryteria należy spełnić?

30 Kwi 2020 Anna Szuberla 5 min. czytania

Kategoria: PożyczkiFirmaKredyty dla firm

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny wpływa w sposób istotny na Nasze życie, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje, możliwe jest wsparcie przedsiębiorców poprzez umożliwienie ubiegania się o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z takich rozwiązań i wsparciem ma być m.in. mikropożyczka 5000 zł – obecnie dostępna dla Wszystkich co oznacza, że państwo rozszerzyło jej zastosowanie również dla samozatrudnionych przedsiębiorców.

Podstawa prawna

Pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej reguluje Ustawa z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.).

Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy

Mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 – Prawo przedsiębiorców to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro oraz

- prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Ważne! Ustawa i wsparcie obejmuje mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

Wysokość, warunki i zasady spłaty

Wysokość i warunki udzielonej pożyczki:

- wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł

- pożyczka udzielana jest jednorazowo

- oprocentowanie stałe – wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku

- okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji

5000

Warunki umorzenia

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

To ważny zapis i zmiana, gdyż pierwotna wersja zakładała, że jednym z warunków był wymóg, że przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na 29 lutego 2020 r.

Tak więc zdecydowanie łatwiej będzie spełnić przedsiębiorcy wymóg umorzenia pożyczki

Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia, składa do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, Pożyczkobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Spłata pożyczki

Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki. Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP, który informuje Pożyczkobiorcę o numerze rachunku bankowego w celu umożliwienia spłaty pożyczki. W przypadku niespłacenia raty, zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty. Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki, Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki. Dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek pozostaje w gestii Starosty.

Gdzie składamy wniosek?

Złożenie wniosku możliwe jest na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

Wniosek o pożyczkę należy składać w PUP terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie wniosku i umowy w sprawie udzielenia pożyczki, PUP przekazuje niezwłocznie (nie dłużej niż dwa dni robocze po podpisaniu umowy przez obie strony) środki na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę.

Co należy przygotować?

Formularze i dokumenty, które należy przygotować, są dostępne na praca.gov.pl:

- Umowa (do pobrania na stronie)

- Wniosek (do pobrania na stronie)

- Formularz pomocy publiczne – załącznik nr 1 do wniosku (do pobrania na stronie)

Jeżeli wniosek składa pełnomocnik – kopię pełnomocnictwa (do pobrania na stronie)

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena artykułu / gł.

Komentarze (0)


Artykuły powiązane

Bankowy kredyt online - czy jest możliwy?

Bankowy kredyt online - czy jest możliwy?

05 Maj 2020Autor: Katarzyna Dzierżęga - Wiśniewska

Epidemia koronowirusa spowodowała, że klienci w obawie o swoje zdrowie chcą korzystać z onlinowych funkcjonalności banków i załatwiają wszystkie swoje sprawy finansowe online czyli bez wychodzenia z domu. Wcześniej wielu klientów był przyzwyczajonych do (...)

Czytaj więcej
Czy placówki bankowe działają normalnie w czasie epidemii koronawirusa?

Czy placówki bankowe działają normalnie w czasie epidemii koronawirusa?

08 Kwi 2020Autor: Anna Szuberla

Mija prawie miesiąc, od kiedy przyszło Nam wszystkim i na całym świecie mierzyć się z nową rzeczywistością, jaką wywołała pandemia koronawirusa. Z tygodnia na tydzień, aby przeciwdziałać skutkom rozprzestrzeniania się choroby, rząd wprowadza kolejne obostrzenia. Są jednak zawody, (...)

Czytaj więcej
Na czym polega faktoring?

Na czym polega faktoring?

03 Kwi 2020Autor: Anna Szuberla

Faktoring to usługa, która obecna jest na polskim rynku od blisko 20 lat. Pierwotnie korzystały z nich głównie przedsiębiorstwa generujące duże obroty i wystawiające wiele faktur. Wraz z rozwojem rynku i oferowanych usług, również tych pozabankowych, pojawiły się (...)

Czytaj więcej
Top