Pożyczka 5000 dla firmy w ramach tarczy. Jakie kryteria należy spełnić?

Opublikowano: 30 Kwi 2020 Agnieszka Kłak 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny wpływa w sposób istotny na nasze życie, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków, jakie stan ten wywołuje możliwe jest wsparcie przedsiębiorców poprzez umożliwienie ubiegania się o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z takich rozwiązań i wsparciem ma być m.in. mikropożyczka 5000 zł. Obecnie dostępna dla wszystkich co oznacza, że państwo rozszerzyło jej zastosowanie również dla samozatrudnionych przedsiębiorców.

Pożyczka 5000 tarcza

Podstawa prawna

Pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej reguluje Ustawa z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.). 

Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy

Mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 – Prawo przedsiębiorców to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro oraz
 • prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Wysokość, warunki i zasady spłaty

Wysokość i warunki udzielonej pożyczki:

 • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł,
 • pożyczka udzielana jest jednorazowo,
 • oprocentowanie stałe – wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku,
 • okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. 

Warunki umorzenia

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. To ważny zapis i zmiana, gdyż pierwotna wersja zakładała, że jednym z warunków był wymóg, że przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. Tak więc zdecydowanie łatwiej będzie spełnić przedsiębiorcy wymóg umorzenia pożyczki. 

Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia, składa do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, Pożyczkobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Spłata pożyczki

Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki. Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP, który informuje Pożyczkobiorcę o numerze rachunku bankowego w celu umożliwienia spłaty pożyczki. W przypadku niespłacenia raty, zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty. Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki, Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki. Dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek pozostaje w gestii Starosty.

Gdzie składamy wniosek?

Złożenie wniosku możliwe jest na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

Wniosek o pożyczkę należy składać w PUP terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie wniosku i umowy w sprawie udzielenia pożyczki, PUP przekazuje niezwłocznie (nie dłużej niż dwa dni robocze po podpisaniu umowy przez obie strony) środki na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę.

Co należy przygotować?

Formularze i dokumenty, które należy przygotować, są dostępne na praca.gov.pl:

 • Umowa (do pobrania na stronie),
 • Wniosek (do pobrania na stronie),
 • Formularz pomocy publiczne – załącznik nr 1 do wniosku (do pobrania na stronie),
 • jeżeli wniosek składa pełnomocnik – kopię pełnomocnictwa (do pobrania na stronie)

Tagi: przedsiębiorcawniosekpożyczka

Zaktualizowano: 15.09.2021

Dodano: 30.04.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Bankowy kredyt online - czy jest możliwy?

Bankowy kredyt online - czy jest możliwy?

31 Sie 2023Autor: Agnieszka Kłak

Wygoda, oszczędność czasu, a przy tym 100% bezpieczeństwa - na tym wszystkim bardzo zależy nowoczesnemu klientowi. Wobec tego zna on podstawowe narzędzia technologiczne oraz posiada umiejętności aby uzyskać finansowanie w sieci. Jednakże klienci, którzy dopiero wchodzą na rynek oraz ci, którzy nigdy(...)

Czytaj więcej
Na czym polega faktoring?

Na czym polega faktoring?

06 Sie 2023Autor: Agnieszka Kłak

Faktoring to usługa, która obecna jest na polskim rynku od wielu lat. Pierwotnie była to usługa, która dostępna była tylko dla dużych firm, z dużą ilością faktur. Kolejne lata istnienia usługi na rynku sprawiły, że faktoring stał się bardziej dostępny, niezależnie od branży czy okresu prowadzenia dz(...)

Czytaj więcej
Czy placówki bankowe działają normalnie w czasie epidemii koronawirusa?

Czy placówki bankowe działają normalnie w czasie epidemii koronawirusa?

08 Kwi 2020Autor: Agata Dymara

Mija prawie miesiąc, od kiedy przyszło Nam wszystkim i na całym świecie mierzyć się z nową rzeczywistością, jaką wywołała pandemia koronawirusa. Z tygodnia na tydzień, aby przeciwdziałać skutkom rozprzestrzeniania się choroby, rząd wprowadza kolejne obostrzenia. Są jednak zawody, które wykonują swoj(...)

Czytaj więcej
Top