Pożyczka 5000 dla firmy w ramach tarczy. Jakie kryteria należy spełnić?

Opublikowano: 30 Kwi 2020 Urszula Sokół 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny wpływa w sposób istotny na nasze życie, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków, jakie stan ten wywołuje możliwe jest wsparcie przedsiębiorców poprzez umożliwienie ubiegania się o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z takich rozwiązań i wsparciem ma być m.in. mikropożyczka 5000 zł. Obecnie dostępna dla wszystkich co oznacza, że państwo rozszerzyło jej zastosowanie również dla samozatrudnionych przedsiębiorców.

Pożyczka 5000 dla firmy w ramach tarczy. Jakie kryteria należy spełnić?

Podstawa prawna

Pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej reguluje Ustawa z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.). 

Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy

Mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 – Prawo przedsiębiorców to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro oraz
 • prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Wysokość, warunki i zasady spłaty

Wysokość i warunki udzielonej pożyczki:

 • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł,
 • pożyczka udzielana jest jednorazowo,
 • oprocentowanie stałe – wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku,
 • okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. 

Warunki umorzenia

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. To ważny zapis i zmiana, gdyż pierwotna wersja zakładała, że jednym z warunków był wymóg, że przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. Tak więc zdecydowanie łatwiej będzie spełnić przedsiębiorcy wymóg umorzenia pożyczki. 

Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia, składa do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, Pożyczkobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Spłata pożyczki

Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki. Spłata pożyczki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PUP, który informuje Pożyczkobiorcę o numerze rachunku bankowego w celu umożliwienia spłaty pożyczki. W przypadku niespłacenia raty, zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty. Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki, Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki. Dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek pozostaje w gestii Starosty.

Gdzie składamy wniosek?

Złożenie wniosku możliwe jest na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

Wniosek o pożyczkę należy składać w PUP terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie wniosku i umowy w sprawie udzielenia pożyczki, PUP przekazuje niezwłocznie (nie dłużej niż dwa dni robocze po podpisaniu umowy przez obie strony) środki na rachunek wskazany przez przedsiębiorcę.

Co należy przygotować?

Formularze i dokumenty, które należy przygotować, są dostępne na praca.gov.pl:

 • Umowa (do pobrania na stronie),
 • Wniosek (do pobrania na stronie),
 • Formularz pomocy publiczne – załącznik nr 1 do wniosku (do pobrania na stronie),
 • jeżeli wniosek składa pełnomocnik – kopię pełnomocnictwa (do pobrania na stronie)

Zaktualizowano: 15.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (5)


 • Avatar waw50

  waw50
  02.05.2021 13:33:33

  oby im tylko umorzyli to co dali

  Odpowiedź
 • Avatar bolo

  bolo
  22.03.2021 11:55:44

  dobrze, ze jest pomoc dla przedsiębiorców, mają teraz ciężko, zamknięcia, lokdałny, ograniczenia..

  Odpowiedź
 • Avatar wład

  wład
  08.03.2021 18:34:54

  u mnie przepadło, za dużo pracowników

  Odpowiedź
 • Avatar Kaz

  Kaz
  05.03.2021 14:14:18

  Złożyłem wniosek i była to dobra decyzja. Trochę mi ta kasa pomogła

  Odpowiedź
 • Avatar makak

  makak
  23.01.2021 13:02:06

  dobrze, ze jest taka pomoc, bo jest przez wirusa ciężko

  Odpowiedź

Artykuły powiązane

Bankowy kredyt online - czy jest możliwy?

Bankowy kredyt online - czy jest możliwy?

05 Maj 2020Autor: Agata Dymara

Epidemia koronowirusa spowodowała, że klienci w obawie o swoje zdrowie chcą korzystać z onlinowych funkcjonalności banków i załatwiają wszystkie swoje sprawy finansowe online czyli bez wychodzenia z domu. Wcześniej wielu klientów był przyzwyczajonych do odwiedza(...)

Czytaj więcej
Czy placówki bankowe działają normalnie w czasie epidemii koronawirusa?

Czy placówki bankowe działają normalnie w czasie epidemii koronawirusa?

08 Kwi 2020Autor: Agata Dymara

Mija prawie miesiąc, od kiedy przyszło Nam wszystkim i na całym świecie mierzyć się z nową rzeczywistością, jaką wywołała pandemia koronawirusa. Z tygodnia na tydzień, aby przeciwdziałać skutkom rozprzestrzeniania się choroby, rząd wprowadza kolejne obostrzenia. Są jednak zawody, które wykonują swoj(...)

Czytaj więcej
Na czym polega faktoring?

Na czym polega faktoring?

03 Kwi 2020Autor: Urszula Sokół

Faktoring to usługa, która obecna jest na polskim rynku od wielu lat. Pierwotnie była to usługa, która dostępna była tylko dla dużych firm, z dużą ilością faktur. Kolejne lata istnienia usługi na rynku sprawiły, że faktoring stał się bardziej dostępny, niezależnie od branży czy okresu prowadzenia dz(...)

Czytaj więcej
Top