Scoring BIK. Jak ocena punktowa BIK pomaga uzyskać kredyt z banku?

Opublikowano: 09 Gru 2023 Agnieszka Kłak 9 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Podczas procesu kredytowego każdy Klient ubiegający się o kredyt jest dokładnie weryfikowany przez Bank. Analizie podlega zdolność kredytowa Wnioskodawcy (czyli zdolność do spłaty wszystkich zbowiązań), jego wiarygodność kredytowa ( tzn. dyscyplina płatnicza obserwowana przy spłacie wcześniejszych i aktualnych zobowiązań) oraz wynik oceny scoringowej. Każda Instytucja stosuje tylko sobie znaną politykę kredytową i wskaźniki oceny Klienta. Niemniej jednak kluczowym czynnikiem, który decyduje o jakości Klienta jest ocena scoringowa BIK.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest ocena punktowa BIK,
 • co wpływa na scoring BIK,
 • ile trzeba mieć punktów BIK, aby uzyskać szansę na kredyt.

Zobacz nasz wideo poradnik pt.: "Scoring BIK. Jak nas definiuje jako kredytobiorców?"

BIK  - co to właściwie jest?

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która gromadzi i udostępnia dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Przechowywane dane mają charakter pozytywny np. informacje o terminowo spłaconych zobowiązaniach np. kredytach gotówkowych. Znajdują się tam również wpisy negatywne np. o opóźnieniach w spłacie czy też windykacji zobowiązań.

Dlaczego BIK jest taki ważny?

Aby dostać kredyt, instytucje finansowe muszą mieć pewność, że Klient będzie w stanie spłacić zobowiązanie. Historia w BIK doskonale im pokaże, jak wnioskodawca obsługuje inne zobowiązania, jak dużo ich posiada oraz czy jest rzetelnym Klientem. Dlatego też bardzo ważne jest to, aby zadbać o swoją historię kredytową, żeby w momencie potrzeby większego finansowania nie zostać negatywnie zweryfikowanym przez instytucję finansową.

Czym jest scoring BIK?

Scoring jest to metoda punktowej oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej klienta na podstawie porównania go z klientami, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej dany profil jest podobny do profilu klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym wyższą ocenę punktową otrzymują. A co za tym idzie, im wyższa ocena, tym większe prawdopodobieństwo otrzymania kredytu lub pożyczki, o którą ubiega się klient.

Ocena punktowa, która jest prezentowana w raporcie BIK przyjmuje wartości od 0 do 100. Oczekiwanym przez instytucje finasnowe poziomem jest wartość od 74 punktów wzwyż. 

Czy można mieć wpływ na swoją ocenę punktową BIK?

Planując wnioskowanie o poważny kredyt (np. na zakup mieszkania, remont itp.), który opiewa na wyższą kwotę, warto wcześniej zadbać o swoją historię w BIK. To od Klienta zależy jak jego raport będzie oceniany i ile korzyści przyniesie on w procesach kredytowych. Co zatem wpływa na ocenę w BIK-u? W świetle powyższych informacji to pytanie wydaje się być raczej retoryczne. Należy spłacać dotychczas zaciągnięte kredyty (w tym również limity ROR, karty kredytowe) terminowo. Trzeba również zwrócić uwagę na to, aby nie zadłużać się w kilku instytucjach w tym samym czasie.

Co obniża ocenę punktową BIK?

Na negatywną ocenę BIK mają w głównej mierze wpływ następujące czynniki:

 • opóźnienie w spłacie rat kredytowych:
  • długość opóźnienia w spłacie kredytu,
  • czas, jaki minął od ostatniego opóźnienia w spłacie,
  • wystąpienie zaległości w spłacie oraz wysokość tej zaległości, 
 • duża aktywność kredytowa:
  • duża liczba nowo otwartych kredytów w ostatnim okresie czasu,
  • duża liczba wniosków kredytowych złożonych w ostatnim okresie,
  • krótki czas od złożenia ostatniego wniosku kredytowego, 
 • wykorzystanie limitu kredytowego:
  • przekroczenie limitu kredytowego,
  • wysoki poziom wykorzystania limitu kredytowego.

Czy konsument może poznać swój raport BIK oraz ocenę scoringową?

Każdy ma wgląd do swojego raportu BIK, a nawet otrzymywania informacji o zapytaniach, punktach scoringowych. Usługa dostępna jest na stronach internetowych prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej. Są tam zawarte szczegółowe instrukcje jak ów raport uzyskać.

Scoring BIK - niezwykle ważny przy kredycie hipotecznym

Scoring BIK - czym jest, już wiemy, ale czy zdajemy sobie sprawę jak bardzo jest istotny w sytuacji, w której klient stara się o kredyt hipoteczny? W przeciwieństwie do kredytów gotówkowych, zaciągnięcie zobowiązania mieszkaniowego będzie się wiązało z ogromnymi zmianami w życiu. To przede wszystkim uzyskanie możliwości na kupno własnej nieruchomości. Ale warto też pamiętać o comiesięcznym obciążeniu ratami. 

Jeśli kredytobiorca sprawdzi, jaka liczba punktów przypada na niego i okaże się, że jest od 80 do 100 punktów, to wówczas nie tylko ma on szanse na kredyt hipoteczny wyższe niż klient z niższym scoringiem. Zyskuje on także dobrą pozycję negocjacyjną, która pozwala nawet uzyskać zobowiązanie z niższymi kosztami. W momencie, w którym bank zobaczy wysoką liczbę punktów w BIK, to będzie bardziej przychylny do rozmowy z klientem w celu wypracowania rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.

Scoring BIK a scoring bankowy

Jeśli starasz się o kredyt w banku, to wiedz, że instytucja przeprowadzi swój scoring, który de facto nie będzie tym samym, co scoring BIK. Banki biorą pod uwagę to, co mówi Biuro, ale są to informacje dotyczące jedynie historii kredytowej. Oczywiście stanowi to solidną podstawę do tego, by sądzić czy klient będzie spłacał zobowiązanie czy nie, ale przecież nie jest powiedziane, że to, co miało miejsce w przeszłości znajdzie swoją kontynuację ze strony klienta. Dlatego ważne jest oszacowanie również bieżącej sytuacji wnioskodawcy. Jak banki to robią? Pomaga im w tym ocena kilku dodatkowych aspektów - liczby osób na utrzymaniu klienta, jego comiesięczne wydatki, stabilność źródła dochodów czy kwoty aktualnie spłacanych zobowiązań. Dopiero po uwzględnieniu tego wszystkiego (wraz z danymi od BIK) powstaje kompletny scoring kredytowy, na podstawie którego bank wydaje decyzję o przyznaniu bądź nieudzieleniu kredytu.

Co zrobić, jeśli scoring BIK jest słaby?

Niski scoring BIK skutecznie uniemożliwi klientowi zaciągnięcie kredytu. Cóż mu więc pozostaje w tak trudnej sytuacji? Należy podjąć wszelkie działania, które zwiększą liczbę punktów klienta. Oto, co należy zrobić:

 • uregulować dotychczas niespłacone długi,
 • zgłosić pomyłkę w banku - jeśli doszło do wpisania błędnych danych,
 • odczekać 5 lat, aż BIK sam usunie negatywne informacje,
 • zaciągnąć nowe zobowiązania i spłacać je w terminie, co spowoduje wzrost punktów w BIK.

Jak więc widać gołym okiem poprawa BIK-u zajmuje trochę czasu i trzeba wykazać się cierpliwością, by uzyskać więcej punktów.

Podsumowanie

Reasumując należy jeszcze raz podkreślić, że ocena punktowa BIK ma olbrzymi wpływ na ostateczną decyzję banku, instytucji pożyczkowej w sprawie przyznania środków pieniężnych. Ukazuje ona wiarygodność kredytową klienta na podstawie historii spłacania rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Jest to wystarczający powód, aby dbać o naszą rzetelność, terminowość w spłacaniu rat. Pamiętajmy, że nawet proste kredyty zaciągnięte w marketach np. na sprzęt AGD, komputery widnieją w raporcie i również nie powinno się ich zaniedbywać. Co więcej ich terminowa spłata może w krótkim czasie przyczynić się do zbudowania pozytywnej historii kredytowej.

Tagi: scoringraport bikbik

Dodano: 12.11.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top