Ułatwienia oferowane przez banki w dobie koronawirusa (AKTUALIZACJA)

Opublikowano: 27 Marzec 2020 Agnieszka Kłak 13 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Obecna sytuacja w mniejszym lub większym stopniu zmieni życie nas wszystkich. Przyczyn epidemii można doszukiwać się w różnych źródłach, pośród wielu wypowiedzi ekspertów, niemniejszej ilości fake newsów, upatrywania przyczyn w nowej dekadzie, zmianach astrologicznych, teoriach spiskowych, ludzkiej nieodpowiedzialności czy wszechobecnej globalizacji. Niezależnie źródła epidemii, aktualnie my, pracownicy, przedsiębiorcy, zwykli konsumenci musimy pamiętać, żeby „normalnie żyć”. Ograniczając swoją aktywność towarzyską, realizując niezbędne obowiązki zawodowe i rodzinne pamiętamy również o tym, że częścią naszego życia było funkcjonowanie w świecie finansów i obowiązki z tym związane. Jakie rozwiązania zaproponowały Banki swoim klientom w kontekście koronawirusa?

ułatwienia koronawirus

Przewaga rozwiązań online

Od kilku lat w bankach trwa przekonywanie klientów polskich banków do rozwiązań online. Klienci zachęcani są coraz to większą ilością operacji, które mogą zrealizować za pomocą zalogowania się do bankowości online lub korzystając z opcji aplikacji mobilnej. W ostatnim czasie możemy zaobserwować trend, gdzie klienci są zachęcani są do działania samodzielnie, bez konieczności odwiedzania oddziału: strefy dla klienta z możliwością korzystania z bankomatów i wpłatomatów, oddziały bezgotówkowe, nakładanie na klienta dodatkowej opłaty jeśli chce wpłacić gotówkę w oddziale albo zrealizować operacje przy udziale pracowników placówki. Z jednej stroni jako klienci jesteśmy zachęcani do rozwiązań online, a z drugiej niejako przymuszani np. koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. W obecnej sytuacji okazało się, że bardzo ważne jest, abyśmy rozwiązania online znali, a przynajmniej potrafili się do nich przekonać, aby nie musieć wychodzić z domu. Dziś banki na swoich stronach publikują na bieżąco aktualizowane informacje o dostępności swoich oddziałów, a także po zalogowaniu się do bankowości online krótkie informacje co dostępne jest w ramach tej opcji i jak możemy sobie poradzić z naszymi bankowymi tematami bez wychodzenia z domu.

Poszukiwania finansowania ze strony www

Równie dobrym rozwiązaniem co przekonanie się do bankowości online jest również zaufanie funkcjonującym w sieci stronom i portalom oferującym finansowanie w sieci, bez konieczności wychodzenia z domu albo ograniczeniem tego obowiązku do niezbędnego minimum np. tak, aby tylko podpisać umowę kredytową. Mnogość rozwiązań, jakie powstały na przestrzeni ostatnich kliku miesięcy daje możliwość na uzyskanie kredytu na dowolny cel, w bardzo przyjaznym dla klienta procesie. Jeśli chcemy mamy do dyspozycji produkty, gdzie „od a do z” możemy pozyskać finansowanie samodzielnie z wykorzystaniem takich technologii jak zatwierdzenie wniosku kodem sms czy przelewem weryfikacyjnym. Możemy również skorzystać z rozwiązań, gdzie przed finalną decyzją doradzi nam pracownik.

Odroczenie spłaty raty kredytu

W ostatnich dniach w mediach pojawia się coraz częściej określenie „wakacje kredytowe”. Osobiście nie lubię tego stwierdzenia – wakacje jak każdemu z nas kojarzą się z przyjemnym czasem, odpoczynkiem i beztroską. Aktualnie trudno myśleć takimi kategoriami. Banki świadome konsekwencji panującej sytuacji w stosunku do możliwości terminowej płatności zobowiązań kredytowych dla swoich klientów zaproponowały opcję odroczenia spłaty rat posiadanych kredytów. Obecne rozwiązanie to propozycja zawieszenia płatności rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy. Trwają rozmowy w zakresie wydłużenia tego okresu do 12 miesięcy. Co ważne banki mają obowiązek przyjmować wnioski o odroczenie płatności w sposób uproszczony: bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów, zgodnie z wolą klienta. Duża część banków przygotowała również rozwiązania we wspomnianej już wcześniej bankowości online tak, aby bez wychodzenia z domu móc złożyć stosowny wniosek. Poniżej przestawiamy przegląd rozwiązań z wybranych banków:

bnp logotyp
Jak złożyć wniosek?
Możliwość taka zostanie udostępniona Klientom do końca tego tygodnia w formie formularza internetowego dostępnego na stronie Banku.
Dla kogo?
Z możliwości odroczenia spłat rat kredytowych  będą mogli skorzystać zarówno klienci indywidualni, jak i  mikro przedsiębiorcy, w tym Klienci  z obszaru Agro, przy czym decyzje o możliwości skorzystania z odroczenia będzie zawsze podejmowana indywidualnie.
Jak wygląda odroczenie?

Klienci będą mogli skorzystać  z 3-miesięcznego odroczenia spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych.

W przypadku skorzystania z  odroczenia, Bank wydłuży okres kredytowania o trzy miesiące, a odsetki naliczone w tym okresie skapitalizuje, czyli doliczy do pozostałej do spłaty kwoty kredytu. Skapitalizowanie odsetek wyeliminuje ich kumulację po okresie  odroczenia, ponieważ zostaną one rozłożone na  cały pozostały do spłaty okres kredytowania.

Ważne!

Możliwość 3-miesięcznego odroczenia spłaty dotyczy wszystkich typów kredytów spłacanych w ratach, m. in. gotówkowych, ratalnych, samochodowych hipotecznych i firmowych.

O odroczenie spłaty  Klient będzie mógł wnioskować: zdalnie, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem formularza internetowego, bez żadnych dodatkowych opłat, bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów. 

Po złożeniu wniosku w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od wysłania formularza, bank skontaktuje się z klientem telefonicznie i przeprowadzi cały proces łącznie z akceptacją warunków i zawarciem porozumienia podczas rozmowy telefonicznej.

Po rozmowie również nie będzie konieczności przychodzenia do oddziału, czy podpisywania jakichkolwiek dokumentów

 

alior logotyp
Jak złożyć wniosek?
Infolinia Bankowa lub formularz online (kliknij)
Dla kogo?
Dla wszystkich klientów spłacających kredyty hipoteczne, kredyty oraz pożyczki konsumenckie oraz kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorcom.
Jak wygląda odroczenie?
Odroczenie spłat rat kapitałowych i rat odsetkowych od Zobowiązania Kredytowego na okres 3 lub 6 miesięcy (3 lub 6 następujące po sobie raty Zobowiązania Kredytowego). Oznacza to, że Bank w okresie odroczenia nie wymaga spłaty ani raty kapitałowej ani raty odsetkowej. W czasie odroczenia Bank nalicza oprocentowanie od bieżącego kapitału wg stopy określonej w umowie stanowiącej podstawę Zobowiązania Kredytowego. Jednocześnie Bank przelicza pozostały do spłaty kapitał, oprocentowanie naliczone w okresie odroczenia oraz oprocentowanie przypadające na okres po zakończeniu okresu odroczenia, wyznaczając nowy harmonogram spłaty i nową wysokość raty kapitałowo-odsetkowej. Pierwotny okres, na który udzielono Zobowiązania Kredytowego zostaje wydłużony o 3 lub 6 miesięcy (3 lub 6  rat)
Ważne!

Dla klienta, który:

nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec Banku, które w ocenie Banku zagrażają długoterminowej zdolności dokonywania spłat;

w związku z Pandemią znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej tymczasowo wykonywanie Zobowiązań Kredytowych wobec Banku.

Bank skontaktuje się z Klientem w celu realizacji Wniosku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 15 dni roboczych od jego złożenia.

 

nest
Jak złożyć wniosek?

·  BIM-poprzez złożenie wniosku o Wakacje Kredytowe,

·  Pisemnie (e-mail: [email protected]/poczta tradycyjna),

·  Telefonicznie przez infolinię.
Dla kogo?

·  Każdy Przedsiębiorca i Klient Indywidualny, który posiada w Nest Banku kredyt spłacany w ratach

·  Klienci, którzy posiadają Pakiet elastyczny lub uprawnienia do zmian warunków spłaty kredytu oraz ci, którzy nie posiadają takich uprawnień i pakietów

·  Klient nieposiadający opóźnienia na bieżącej racie powyżej 20 dni.
Jak wygląda odroczenie?

Możliwość zawieszenia spłaty 3 rat kapitałowych. Klientom zostaną udostępnione wakacje kredytowe, nawet gdy mieli historyczne opóźnienia, które standardowo wykluczyłyby ich z możliwości skorzystania z tego rozwiązania.

Wakacje kredytowe zobowiązują do regulowania pozostałej części raty, tj. części odsetkowej i ewentualnie innych kosztów zawartych w racie (np. pakietu elastycznego, czy opłaty administracyjnej).

Powyższe zmiany w umowie kredytu będą dostępne nawet dla tych Klientów, którzy skorzystali przez ostanie 3 miesiące z uprawnienia do zmiany warunków spłaty w ramach np. pakietu elastycznego.

W przypadku Klientów, którzy nie posiadają pakietu elastycznego, ani uprawnień do zmian spłaty kredytu wprowadzimy zmianę bez pobrania opłaty za zmianę harmonogramu/aneks, czy innych dodatkowych opłat.

Ważne!

Jedynym wykluczeniem z dostępu do wakacji kredytowych lub zmiany daty spłaty raty jest bieżące opóźnienie powyżej 20 dni (na dzień złożenia dyspozycji).

Wakacje kredytowe nie dotyczą limitów i kart kredytowych, w tym Nest Karty Optimum. Dla tych Klientów Bank przygotuje odrębne rozwiązanie pomocowe.

 

GETIN LOGOTYP
Jak złożyć wniosek?

- Klient może złożyć Wniosko-aneks bezpośrednio w Oddziale Banku

- Klient ma możliwość przesłania zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy w Bankowości Internetowej / Mobilnej. Opcjonalnie może złożyć wniosek przez stronę https://www.getinbank.pl/kontakt/prolongata-w-splacie lub telefonicznie poprzez Infolinię Banku..

Dla kogo?

Dla klientów posiadających kredyty gotówkowe, samochodowe i hipoteczne.

Jak wygląda odroczenie?

Udzielenie karencji/prolongaty nastąpi na podstawie wniosko-aneksu.

W przypadku kredytów wspólnych wystarczy, że wniosko-aneks złoży tylko jeden z Kredytobiorców.

Bank prześle Klientowi potwierdzenie zawarcia aneksu za pomocą potwierdzenia e-mail lub sms (w zależności od wyboru Klienta).

Ważne!

Dla Klientów w GNB udzielenie: PROLONGATY (kapitał i odsetki) lub KARENCJI (kapitał) w spłacie rat kredytów (kredytów gotówkowych, samochodowych oraz hipotecznych) na okres 3 miesięcy (wydłużenie okresy kredytowania o 3 miesiące).

Co to jest PROLONGATA i KARENCJA?

Prolongata to zawieszenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej, co oznacza że Klient w ustalonym okresie nie płaci żadnej raty.
Karencja to zawieszenie spłaty raty kapitałowej, co oznacza że Klient na bieżąco w terminach płatności spłaca wyłącznie ratę odsetkową.

Ubezpieczenia, z których korzysta Klient, będą kontynuowane w okresie karencji/prolongaty zgodnie z warunkami ubezpieczenia i zapisami w Umowie Kredytowej, na dotychczasowych zasadach. Karencja/prolongata nie dotyczy obowiązku zapłaty składek/opłat ubezpieczeniowych, które będą wymagalne w tym okresie.

Na wniosek Klienta na koniec okresu prolongaty Bank:
a) dokona kapitalizacji odroczonych rat

b) lub klient zapłaci odroczone raty odsetkowe gotówką.

 

 

 

Tagi: rata kredytukoronawirus

Zaktualizowano: 09.09.2021

Dodano: 27.03.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Komu trudniej będzie otrzymać kredyt gotówkowy w czasie koronawirusa?

Komu trudniej będzie otrzymać kredyt gotówkowy w czasie koronawirusa?

22 Wrz 2020Autor: Aleksandra Jakubowska

Przez ostatnie miesiące jednym z najczęściej spotykanych i rozważanych tematów wśród społeczeństwa jest problem, jaki niesie za sobą epidemia wirusa COVID-19. Pandemia jest rozpatrywana w wielu aspektach: zdrowie, praca, nauka, zakupy, kwarantanna. A jakie konsekwencje przyniósł w sferze kredytowej?(...)

Czytaj więcej
Płatności kartą w czasach koronawirusa. Nowe limity zbliżeniowe

Płatności kartą w czasach koronawirusa. Nowe limity zbliżeniowe

16 Kwi 2020Autor: Agata Dymara

Płatność kartą debetową czy kredytową w ostatnim dziesięcioleciu zrewolucjonizowała płatności, których dokonujemy w sklepach lub w Internecie. Czas pandemii koronawirusa dodatkowo zwiększa i tak już ogromną atrakcyjność używania tej formy płatności. Zobacz co zmieniło się w użytkowaniu kart bankowyc(...)

Czytaj więcej
Top