Wskaźnik SARON a walutowe kredyty hipoteczne

Opublikowano: 02 Gru 2022 Dagmara Konik 5 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Dla wielu Polaków wciąż najważniejszym kredytem walutowym jest kredyt frankowy. Wymogi prawa europejskiego stanowią, że oprocentowanie kredytów walutowych będzie obliczane na podstawie wskaźnika referencyjnego SARON, a nie jak to było dotąd – LIBOR. Zmiana ta była podyktowana obawą o to, że wskaźnik LIBOR mógł być manipulowany.

Z tego artykułu dowiesz się:

Wskaźnik SARON a walutowe kredyty hipoteczne

Co to jest wskaźnik SARON?

SARON jest jednym ze wskaźników referencyjnych. Wskaźniki referencyjne to wartości wyrażone w procentach, które mają wpływ na oprocentowanie zobowiązań w różnych państwach na świecie. W Polsce, jeśli chodzi o kredyty krajowe np. kredyty hipoteczne to, obowiązują stawki WIBOR. Jeżeli zaś chodzi o kredyty walutowe, to tutaj kwestia wskaźników musi być uregulowana przez prawo międzynarodowe. A co oznacza ten skrót? Pochodzi od słów: Swiss Average Rate Overnight. Podmiotem publikującym ten wskaźnik jest SIX Swiss Exchange Financial Information AG (SIX).

W przypadku wskaźnika SARON Komisja Europejska postanowiła, że od 1 stycznia 2022 roku to właśnie on będzie obowiązywał dla kredytów walutowych. Stawka ta została wpisana na listę wskaźników referencyjnych prowadzoną przez ESMA – Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych. SARON posiada pełną zgodność z przepisami dotyczącymi jakości opracowywania wskaźnika referencyjnego.

Co konkretnie zastąpił wskaźnik referencyjny SARON?

Trzeba wiedzieć, że od 1 stycznia 2022 roku KE uznała, że przestają być obowiązujące następujące wskaźniki:

  • LIBOR EUR – wszystkie stawki dotyczące kredytów w euro,
  • LIBOR CHF – wszystkie stawki dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich,
  • LIBOR GBP – stawki O/N, 1W, 2M, 12M dotyczące kredytów w funtach szterlingach,
  • LIBOR JPY – stawki O/N, 1W, 2M, 12M dotyczące kredytów w jenach.

SARON nie zastąpił wszystkich tych wskaźników, a jedynie LIBOR CHF. Wskaźnik SARON jest stawką zalecaną przez Narodowy Bank Szwajcarii.

Jak liczony jest SARON?

Wskaźnik SARON jest obliczany codziennie. Odbywa się to w ten sposób, że najpierw gromadzone są dane z transakcji dotyczących zakupu papierów wartościowych ze zobowiązaniem ich wykupu w określonym czasie. Oczywiście transakcje te odbywają się we frankach szwajcarskich.

Warto wiedzieć, że sposób obliczania wskaźników referencyjnych nie jest uniwersalny dla wszystkich stawek. Na przykład LIBOR, który został zastąpiony przez SARON, był liczony jako arytmetyczna średnia oprocentowań w bankach przy odrzuceniu odpowiedniej liczby najwyższych i najmniejszych z nich. Dotyczyło to banków pozostających w panelu LIBOR – np. Citibank, Bank of America, Deutsche Bank.

Stawki SARON – ile wynoszą?

Bardzo duże znacznie mają dwie stawki SARON. Stawka SARON 3M obliczana jest dla 3 miesięcy, natomiast stawka SARON 6M okresu półrocznego. Według najnowszych danych SARON 3M wynosi 0,2913%, natomiast SARON 6M wynosi 0,0010%. Warto wiedzieć, że w porównaniu z poprzednimi miesiącami wskaźnik SARON rośnie i coraz bardziej zbliża się do zera.

Czym jest spread korygujący?

KE postanowiła wraz ze wskaźnikiem SARON wprowadzić zabezpieczenie zbyt dużych wahań stawek SARON, co mogłoby być bardzo niekorzystne dla osób posiadających kredyty we frankach. Dlatego też obowiązuje spread korygujący. Jest to różnica pomiędzy kursem sprzedaży waluty a kursem jej kupna. Dla SARON 3M spread wynosi tysiączne części procenta.

SARON – jak wpływa na kredytobiorców?

Wskaźnik SARON obowiązuje do 1 stycznia 2022 roku dla trwających umów kredytowych, dotyczących zobowiązań we frankach szwajcarskich. Dobra informacja dla wszystkich kredytobiorców była wówczas taka, że nie należało sporządzać aneksu do umowy kredytu. Banki miały obowiązek poinformować klientów o zmianie stawce wpływającej na oprocentowanie zobowiązania, a klienci mają obowiązek kontynuować spłatę swoich zobowiązań, których oprocentowanie kształtuje się według nowej stawki SARON.

A co kosztami kredytów? W praktyce okazało się, że SARON jest odrobinę wyższy niż LIBOR – zaledwie o 0,05%. Oznaczało to minimalny wzrost rat kredytów. Frankowicze zaczęli płacić raty wprawdzie wyższe, jednakże podwyżka ta wyniosła kilka złotych. Dlatego też dla osób posiadających kredyt we frankach zmiana wskaźnika LIBOR na SARON w praktyce nie miała większego znaczenia.

Zaktualizowano: 05.12.2022

Dodano: 14.10.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top