Chcesz wziąć kredyt, a planujesz zmianę pracy?

Opublikowano: 02 Lis 2021 Sylwia Chrószcz 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Decyzja o zmianie pracy wynika zazwyczaj z różnych życiowych scenariuszy. Czasami zmieniamy pracę ze względu na chęć zmian, dalszego zawodowego rozwoju, ale zdarza się także, że inicjatywa nie wyszła od Ciebie i zostałeś postawiony przed faktem dokonanym. Koniec końców, niezależnie od źródeł motywacji do zmiany pracy, ważne jest to jaki wpływ może mieć zmiana pracy w kontekście otrzymania kredytu na którym Ci zależy.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • w jakich sytuacjach zmiana pracy zwiększy lub zmniejszy Twoje szanse na uzyskanie kredytu, 
  • czy musisz informować bank o zmianie pracy, 
  • jak Bank podchodzi do częstych zmian pracy. 
Kredyt a zmiana pracy

Jak zmiana pracy może wpłynąć na możliwości wzięcia przez Ciebie kredytu?

Jeśli planujesz zmienić pracę i wziąć kredyt pamiętaj o właściwej kolejności. Otóż bank przy podejmowaniu decyzji o tym, czy przyznać Ci kredyt czy też nie, bierze pod uwagę kilka istotnych czynników. Należą do nich takie aspekty jak to:

  • ile zarabiasz,
  • jakie są Twoje wydatki,
  • gdzie pracujesz,
  • jak długo pracujesz.

Znaczenie ma dodatkowo to, jak wygląda Twoja historia spłat dotychczasowych kredytów i pożyczek.

Inaczej mówiąc, bank chce udzielić kredytu każdej osobie, która ma zdolność do spłaty przydzielonego kredytu, a historia kredytowa kredytobiorcy nie wskazuje na możliwe problemy ze spłatą na podstawie wcześniej wziętych kredytów. Zmiana pracy może tak naprawdę mieć wpływ na każdy z tych czynników. Dlatego, nawet jeśli zmieniasz pracę na lepiej płatną, to może się to wiązać z zawarciem umowy tylko na okres próbny lub czas określony. To z kolei może wiązać się z ryzykiem, że umowa nie będzie przedłużona.

W takiej sytuacji całkiem prawdopodobne jest, że bank udzieli Ci kredytu, ale tylko do końca trwania umowy o pracę. W niektórych bankach istnieje możliwość dostarczenia tak zwanej promesy zatrudnienia, jednak trzeba mieć świadomość, że nie wszyscy pracodawcy mogą chcieć taki dokument wystawić, a na początku zatrudnienia w nowej firmie uzyskanie takiego dokumentu może  okazać się trudne.

Dlaczego umowa o pracę na czas nieokreślony jest taka ważna przy ubieganiu się o kredyt?

Im dłużej pracujesz w jednym miejscu, tym pewniejsze jest źródło Twojego dochodu. Istnieje przypuszczenie, że twoje dotychczasowe źródło uzyskiwania dochodu jest stabilne, nie ma przesłanek do tego aby sądzić, że zaraz zostanie przerwane w sposób nagły.

Czy źle jest często zmieniać pracę?

Nie. Niemniej jednak, w tej sytuacji może się to wiązać z tym, że oczekiwaniem banku, w którym wnioskujesz o kredyt, może być konieczność dostarczenia przez Ciebie dodatkowych dokumentów potwierdzających na przykład ciągłość zatrudnienia lub potwierdzenie i udokumentowanie systematycznych wpływów na konto w określonym przez bank okresie czasu.

Zgodzisz się z tym, że inaczej może być postrzegany przyszły kredytobiorca, który pracuje w danej firmie od 3 m-cy, a inaczej ten, który pracuje w danej firmie od 4 lat?

Załóżmy, że dwie różne osoby, rozpatrują zaciągnięcie kredytu na 20 tys. na okres 36 m-cy. Jedna z tych osób, ma umowę o pracę na czas określony, który trwa jeszcze przez rok, a druga osoba ma umowę na czas nieokreślony? U której osoby bank może ocenić ryzyko udzielenia kredytu jako wyższe? Myślę, że odpowiedź już znasz.

Częste zmiany pracy nie dyskwalifikują Cię jako kredytobiorcę. Natomiast może to budzić obawę banku, że Twoje preferencje i zachowania zawodowe, mogą mieć wpływ na zachwianie spłaty rat kredytowych w trakcie trwania kredytu.

Zatem jeśli planujesz wziąć kredyt i jednocześnie chcesz zmienić pracę to zdecydowanie zacznij od wzięcia najpierw kredytu, a dopiero później finalizuj proces zmiany pracy. Takie rozwiązanie wydaje się najbardziej bezpiecznym z punktu widzenia szans na otrzymanie potrzebnego Ci kredytu – oczywiście jeżeli wysokość Twoich zarobków pozwala na zaciągnięcie tego zobowiązania.

Jeśli zdecydujesz się najpierw na zmianę pracy, a potem na wzięcie kredytu to koniecznie weź pod uwagę wskazane przez nas czynniki jakimi bank będzie się kierował przy decyzji o przyznaniu kredytu i odpowiednio się do tego przygotuj. Taka decyzja nie jest równoznaczna z tym, że nie ma szans na kredyt, jednak w początkowym okresie jest dużo bardziej ryzykowna i wymaga dobrego przygotowania.

Czy musisz informować bank o zmianie pracy?

Co do zasady nie, choć warto to sprawdzić w Twojej konkretnej umowie kredytowej.

Zdarza się, że w umowach kredytowych, szczególnie dotyczących kredytów hipotecznych, mogą znaleźć się zapisy mówiące o tym, że kredytobiorca jest zobowiązany do poinformowania banku o zmianie jego sytuacji finansowo – majątkowej. Dla banku najistotniejsze jest to, że dokonujesz terminowo spłaty kredytu zgodnie z  harmonogramem.

Nie ma tutaj znaczenia czy kredyt spłacałeś z dochodu uzyskiwanego z umowy o pracę na czas nieokreślony, a w trakcie okresu kredytowania zmieniłeś pracę i teraz spłacasz go z tytułu dochodów z umowy zlecenia.

Podsumowanie

W tak ważnych momentach życiowych, jakimi jest zmiana pracy czy wzięcie kredytu, podejdź do sprawy w myśl zasady „nie łap wszystkich srok za ogon”. Zanim podejmiesz decyzję czy wziąć kredyt, a potem zmienić pracę czy odwrotnie – weź pod uwagę wszystkie za i przeciw oraz wszystkie szanse i zagrożenia jakie wiążą się z daną decyzją. Dopiero na tej podstawie podejmij decyzję i działaj!

Dodano: 02.11.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top