Co to jest kryterium dochodowe? Nowe kryterium dochodowe od 2022 roku

Opublikowano: 31 Sty 2022 Sylwia Chrószcz 5 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Kryterium dochodowe dotyczy przede wszystkim świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w tym różnego rodzaju zasiłków i świadczeń rodzinnych. Możliwe, że spotkaliście się z tym określeniem. Watro również wiedzieć, że nie przy każdym zasiłku czy świadczeniu występuje wymóg spełnienia kryterium dochodowego.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co oznacza kryterium dochodowe, 
 • jaka jest wysokość kryterium dochodowego w 2022 roku, 
 • w których świadczeniach występuje kryterium dochodowe, a w których nie, 
 • ile wynosi kryterium dochodowe osobie samotnie gospodarującej,
 • co to są zasiłki celowe. 
Kryterium dochodowe 2022

Jak należy rozumieć kryterium dochodowe?

Jest to maksymalny limit kwoty dochodów, jakie mogą uzyskać osoby, ubiegające się o różne formy pomocy od państwa. Kryterium dochodowe obliczane jest:

 • osobie samotnie gospodarującej,
 • osobie w rodzinie, która nie przekracza określonego, miesięcznego dochodu,
 • rodzinie, której dochód łączny nie przekracza pewnej kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe jest warunkiem koniecznym do spełnienia, aby otrzymać pomoc od państwa lub pomoc, którą kieruje gminny ośrodek pomocy społecznej, pod warunkiem, że jest ono wymagane przy konkretnych formach pomocy. Należy bowiem pamiętać, że istnieją takie formy pomocy od państwa, które nie wymagają kryterium dochodowego. Jest też taki rodzaj świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku których dochód rodziny jest kluczowy.

Czasami zdarza się tak, że kryterium dochodowe określa nie tylko górną ale też dolną granicę dochodów. Jest tak na przykład w przypadku ubiegania się o mieszkanie komunalne. Jeżeli ktoś zarabia poniżej kryterium dochodowego, wówczas nie przysługuje mu mieszkanie komunalne, za to może starać się o mieszkanie socjalne.

Podstawą prawną kryterium dochodowego jest artykuł 8 ustawy o pomocy społecznej. Ustawa określa kwotę dla różnych kryteriów dochodowych, ale już w ustępie 2 artykułu 8 mówi, że w przypadkach takiej pomocy społecznej, którą są zasiłki okresowe i celowe, rada gminy może podwyższyć kryteria dochodowe za pomocą uchwały. Natomiast w ustępie 3 jest informacja o tym, że dochód osoby ubiegającej się o pomoc społeczną jest wyrażony wartością netto, a jeśli ktoś płaci alimenty, ustalany dochód minimalny jest wartością pomniejszoną o kwotę tychże alimentów.

Kiedy występuje kryterium dochodowe?

I tak, występuje ono przy:

 • świadczeniach z tytułu pomocy społecznej;
 • zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłków rodzinnych;
 • specjalnym zasiłku opiekuńczym;
 • jednorazowym zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka;
 • stypendium szkolnym;
 • świadczeniu z funduszu alimentacyjnego;
 • dodatku mieszkaniowym; dodatku energetycznym;
 • programie operacyjnym pomoc żywnościowa.

Natomiast kryterium dochodowego nie ma wtedy, kiedy ktoś stara się o:

 • zasiłek pielęgnacyjny;
 • świadczenie pielęgnacyjne;
 • świadczenie rodzicielskie,
 • program „za życiem”;
 • program „500 plus”;
 • program „dobry start 300 plus”.

Ile wynosi kryterium dochodowe?

W zakresie części świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej może występować kryterium dochodowe ustalane na mocy odrębnych przepisów i zasad. Poniżej zamieszczamy przegląd wybranych świadczeń pieniężnych w których obowiązuja kryteria dochodowe. 

 • przy świadczeniach z tytułu pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, dla osoby w rodzinie – 600 zł;
 • przy zasiłkach rodzinnych i dodatkach do zasiłków rodzinnych dla rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 674 zł, a jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne (w tym o znacznym stopniu niepełnosprawności) – 764 zł;
 • przy specjalnym zasiłku opiekuńczym dla rodziny w przeliczeniu na osobę – również wynosi 764 zł;
 • przy jednorazowym zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) dla osoby w rodzinie – 1922 zł;
 • przy stypendium szkolnym dla osoby w rodzinie – to kwota 600 zł;
 • przy świadczeniu z funduszu alimentacyjnego, dla osoby w rodzinie – 900 zł;
 • przy dodatku mieszkaniowym dla osoby samotnie gospodarującej to kryterium wynosi 2100 zł, a dla osób w rodzinie – 1500 zł;
 • przy dodatku energetycznym – jest tak samo jak przy dodatku mieszkaniowym;
 • przy programie operacyjnym pomoc żywnościowa - dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1542,20 zł, a dla osoby w rodzinie – 1161,60 zł.

Zasiłki celowe i okresowe - czym są i czym się od siebie różnią?

Zasiłek celowy jest to, jak sama nazwa wskazuje świadczenie realizowane w jakimś celu, i są to wszystkie formy pomocy społecznej.

Natomiast zasiłkiem okresowym nazywa się takie świadczenie, które ma pomóc osobie przetrwać pewien trudny okres w życiu. Może to wynikać na przykład z długotrwałego bezrobocia i problemów ze znalezieniem pracy, choroby alkoholowej, innej długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezdomności, niepełnosprawności oraz innych czynników, wymienionych przez artykuł 7 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe dla zasiłku okresowego wynosi 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł dla osoby w rodzinie.

Tagi: zasiłek

Dodano: 31.01.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Wykup mieszkania komunalnego

Wykup mieszkania komunalnego

06 Cze 2022Autor: Agnieszka Kłak

Mieszkanie komunalne to termin, który pojawia się często w publikacja prasowych czy kontekście dokumentów urzędowych. Jakie prawa mają użytkownicy mieszkań komunalnych i czy mogą stać się właścicielami takiego lokum. Z tego wpisu na blogu dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o wykupie mie(...)

Czytaj więcej
Mieszkanie TBS – co to jest?

Mieszkanie TBS – co to jest?

31 Sie 2021Autor: Agnieszka Kłak

Mieszkanie TBS czyli towarzystwa budownictwa społecznego to rodzaj specyficznej formy nabycia nieruchomości. Wiele mówi się o tym, że: „młodzi nie mają szans na kredyty” czy zaczynając ścieżkę kariery zwyczajnie „nie stać ich na kredyt”. Odpowiedzią na problemy młodych ludzi w uzyskaniem własności w(...)

Czytaj więcej
Co to jest program Mieszkanie Plus?

Co to jest program Mieszkanie Plus?

16 Cze 2021Autor: Dagmara Konik

Co to jest program Mieszkanie Plus? W mediach co rusz słyszymy doniesienia o kolejnych programach wsparcia z oznaczniem „plus”. Dziś omówimy istotę tego nowego programu, przyjrzymy się jego podstawom prawnym i zwrócimy szczególną uwagę na jego mechanizm oraz dobre i złe strony. Również krótko przeds(...)

Czytaj więcej
Top