Czy w 2023 roku są dostępne kredyty na bazie wskaźnika WIRON?

Opublikowano: 08 Wrz 2023 Agnieszka Kłak 5 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Każdy klient, posiadający produkt bankowy powinien interesować się tym, jakie koszty przyjdzie mu zapłacić w związku z tym zobowiązaniem. Nie bez znaczenia są tutaj wskaźniki referencyjne, których wysokość ostatecznie przełoży się na to, ile zapłacimy. Jednakże wskaźniki mogą mieć równą wartość, a co za tym idzie - z pozoru ten sam produkt opierający się na różnych wskaźnikach może mieć różne koszty. W 2022 roku dowiedzieliśmy się, że wskaźnik WIBOR zostanie zastąpiony przez wskaźnik WIRON. W 2023 roku pojawiła się na rynku oferta kredytu opartego na WIRON-ie.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • kiedy WIRON na ostatecznie zastąpić WIBOR,
 • czy kredyty na WIRON bedą powszechne, 
 • który bank w 2023 roku udzieli zobowiązania na podstawie WIRON-u,
 • czym różni się wskaźnik WIRON od WIBOR-u. 
wiron

Co to jest WIRON?

WIRON jest wskaźnikiem referencyjnym, aktualizowanym przez GPW Benchmark. Jest to indeks transakcyjny, którego skrót pochodzi od angielskich słów Warsaw Interest Rate Overnight. Dotyczy on transakcji dokonywanych przez banki pomiędzy innymi bankami, instytucjami finansowymi oraz dużymi przedsiębiorstwami. Wskaźnik przeliczany jest codziennie, a jego wartość wyrażana jest do 5-tego miejsca po przecinku. Jest więc bardzo dokładny - dokładniejszy niż pozostałe stawki referencyjne publikowane przez GPW Benchmark. Stawki WIRON są różne w zależności od perspektywy czasowej - WIRON 1M jest za 1 miesiąc, WIRON 3M za 3 miesiące, a WIRON 6M za pół roku. 

Na dzień 31 sierpnia 2023 roku stopa WIRON wynosiła odpowiednio dla:

 • WIRON 1M - 6,15494%,
 • WIRON 3M - 6,14022%,
 • WIRON 6M - 6,02960%.

Stawki referencyjne pozwalają na określenie oprocentowania kredytów hipotecznych. Jeśli więc ktoś ma stare zobowiązanie wg stawki WIBOR, to nowy kredyt wg stawki WIRON będzie miał inne oprocentowanie. 

Czy w 2023 roku wskaźnik WIRON zastąpił WIBOR?

W 2023 roku polskie banki miały zacząć stosować nową stawkę przy obliczaniu oprocentowania kredytów, którą jest WIRON 1M Stopa Składana. Oznaczać to miało jednocześnie zmianę stawki WIBOR na WIRON, a banki, które oprocentowanie swoich zobowiązań zamierzały oprzeć na WIRONie, miały sformułować oferty korzystniejsze dla klientów. Jednakże w chwili obecnej - 31 sierpnia 2023 r. - jedynie dwa banki zastosowały nowy wskaźnik. Zgodnie z przewidywaniami Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej w 2025 roku każda umowa kredytowa będzie dotyczyła zobowiązania obliczanego na podstawie stawki WIRON. 

Które banki oferują kredyty hipoteczne na bazie wskaźnika WIRON w 2023 roku?

Pierwszy bank, który wprowadził stawkę WIRON to ING Bank Śląski, a miało to miejsce 26 czerwca 2023 roku. Dotyczy to kredytów hipotecznych, które mają zmienne oprocentowanie. Warto wiedzieć, że taki kredyt charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • kwota kredytu: 70 000 - 1 000 000 zł,
 • okres spłaty: 5 - 35 lat,
 • wkład własny: min. 20%,
 • RRSO: 9,26%,
 • prowizja: 0,00%,
 • stawka referencyjna: WIRON 1M Stopa Składana.

Pierwsze kredyty bazujące na wskaźniku WIRON zamierza też do swojej oferty wprowadzić BNP Paribas. W planach banku jest zastosowanie nowej stawki dla wszystkich produktów do końca I połowy 2024 roku. 

WIRON a WIBOR - czym się różnią od siebie?

Wskaźnik WIBOR różni się sposobem jego obliczania od wskaźnika WIRON. Tutaj stosuje się tzw. zasadę kaskady danych. W pierwszym rzucie bierze się pod uwagę transakcje, które mają miejsce na rynku międzybankowym. W drugim rzucie uwzględniane są transakcje między bankami a dużymi przedsiębiorstwami. Natomiast na miejscu trzecim są w kaskadzie oceny ekspertów. WIRON bierze pod uwagę dane z przeszłości, natomiast WIBOR niejako "przewiduje" wysokość stawki międzybankowej w przyszłości. WIBOR jest mniej dokładny niż WIRON, gdyż obliczany jest jedynie do 2-go, a nie do 5-go miejsca po przecinku. Przykładowo, 31 sierpnia 2023 roku WIBOR 6M wynosił 6,49%, natomiast WIRON 6M - 6,02960%, o czym już pisaliśmy. 

Czy wskaźnik WIRON rzeczywiście jest korzystniejszy dla kredytobiorcy?

W założeniu kredyty oparte na WIRON miały być odczuwalnie tańsze dla klientów. Jednakże, czy jest tak w rzeczywistości? Jeżeli weźmiemy pod uwagę dwie oferty ING Banku Śląskiego - kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem w oparciu o stawkę WIBOR oraz kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem w oparciu o stawkę WIRON - to zauważymy, że marża banku w kredycie WIRON-owym jest o 0,8% wyższa, niż w kredycie WIBOR-owym. Oznacza to, że kredyt oparty o WIRON jest rzeczywiście tańszy, ale różnica wynosi jedynie 0,2%, więc jest to zmiana jedynie symboliczna.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że znacznie korzystniejsze dla kredytobiorców są zobowiązania udzielane w ramach rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. i choć mowa tutaj o kredytach opartych o WIBOR, to dopłaty z BGK pozwalają na znaczne oszczędności i to aż przez 10 lat. 

Dodano: 08.09.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top