Czy warto założyć lokatę progresywną?

Opublikowano: 31 Sty 2023 Dagmara Konik 6 min. czytania

Kategoria: Lokaty bankowe

Pośród produktów bankowych wyróżniamy między innymi lokaty. Klient może dzięki nim pomnożyć swój kapitał. Na każdej lokacie majątek rośnie według ustalonego oprocentowania. Z wielu ofert dostępnych na rynku wyróżnia się szczególnie jeden rodzaj produktu, którym jest lokata progresywna. Czy mogą założyć zwykłą lokatę, a lokatę progresywną warto wybrać tę drugą?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak kształtuje się oprocentowanie lokaty progresywnej,
  • co charakteryzuje lokatę progresywną,
  • jak obliczyć zysk z lokaty progresywnej,
  • kiedy lokata progresywna jest opłacalna.
Lokata progresywna

Czym jest lokata progresywna?

Lokaty progresywne to taki rodzaj produktu bankowego, na którym to gromadzony kapitał mnoży się na podstawie sukcesywnie rosnącego oprocentowania. Kapitał zwiększony o kwotę wyliczoną na podstawie oprocentowania wlicza się do kapitału na kolejny okres naliczania odsetek. Oznacza to, że w kolejnych przedziałach czasowych właściciel lokaty progresywnej będzie zarabiał coraz więcej pieniędzy.

Jak działa oprocentowanie progresywne?

Oprocentowanie lokaty może być progresywne, czyli w praktyce rosnące w kolejnych okresach trwania lokaty. Przykładowo wysokość oprocentowania lokaty progresywnej może wynosić 3%, 5% oraz 7%. Jak łatwo można zauważyć największy zysk generuje się w ostatnim okresie oszczędzania. Najmniej jednak zarabia się w pierwszym okresie kapitalizacji odsetek. Kiedy mija pierwszy okres naliczania odsetek, to wtedy przy kolejnym okresie brany jest pod uwagę kapitał początkowy plus naliczone już odsetki. Czyli, przykładowo jeśli w pierwszym okresie oprocentowanie wyniesie 3%, a kapitał początkowy będzie równy 5000 zł, to przy następnym okresie naliczane będą odsetki od kwoty 5510 zł. Jest to tzw. procent składany.

Czym różni się lokata progresywna od standardowej oferty?

Oprocentowanie lokat dostępnych w standardowej ofercie jest stałe. Przykładowo może ono wynosić 7% przez cały okres trwania lokaty. Natomiast oprocentowanie lokaty progresywnej rośnie. W przypadku zwykłej lokaty klient zarabia tyle samo, bez względu na to, jak długi okres założył lokatę.

Na jak długi okres można założyć lokatę progresywną?

Czas trwania lokaty progresywnej może być naprawdę różny. Jednakże na tle innych produktów na rynku obowiązują one przez dość długi czas. Może to być rok, półtora roku, dwa lata, a niekiedy trafiały się oferty lokat progresywnych na trzy lata.

Ile można zarobić na lokacie progresywnej?

Jeżeli klient jest zdecydowany i chce na pewno założyć lokatę progresywną, to warto, żeby wiedział ile konkretnie pieniędzy może zyskać przy danym kapitale. Na początek należy zsumować faktyczne oprocentowanie lokaty dla każdego miesiąca jej obowiązywania. W drugim kroku trzeba podzielić wynik przez liczbę miesięcy przez które lokata obowiązuje. Następnie trzeba pomnożyć otrzymane średnie oprocentowanie przez kwotę odłożonego kapitału.

Należy pamiętać, że lokata progresywna jest objęta tzw. podatkiem Belki. Formalnie jest to podatek od dochodów kapitałowych i wynosi on 19%. Tyle też należy zawsze odjąć od wyniku kwoty zarobionej w wyniku oszczędzania. Lokaty progresywne nie są w żaden sposób zwolnione z tego rodzaju opodatkowania.

Gdzie można założyć lokatę progresywną?

Na polskim rynku nie ma tak dużo ofert lokat progresywnych co lokat ze stałym oprocentowaniem. Niemniej jest to produkt jak najbardziej dostępny dla zainteresowanych klientów. Obecnie liderami na rynku pod kątem lokat progresywnych są na pewno PKO BP i BNP Paribas. Jakkolwiek, inne instytucje finansowe, takie jak Bank Pocztowy również mają w swojej ofercie lokatę progresywną.

Warto każdorazowo sprawdzać w internecie dostępność lokat. Oferty banków się zmieniają z czasem. W związku z tym w każdej chwili może się pojawić oferta – np. Twojego banku – która wcześniej w ogóle nie była widoczna.

Lokata progresywna – czy to się opłaca?

Z racji tego, że na lokacie progresywnej oprocentowanie rośnie wraz z czasem, wiele osób rozważa jej założenie. Perspektywa zarabiania w kolejnych okresach coraz więcej i więcej istotnie jest kusząca, zwłaszcza, że do kapitału początkowego doliczana będzie jeszcze ta kwota, którą zarobiliśmy na odsetkach. Warto jednak przyjrzeć się tematowi bliżej, gdyż nie zawsze będzie to tak opłacalne jakby się wydawało na pierwszy rzut oka.

Głównym mankamentem lokaty progresywnej jest to, że jej oprocentowanie w początkowym okresie zazwyczaj jest bardzo niskie. Mimo, że rośnie, to początkowo nasz kapitał pomnoży się dość nieznacznie, a więc i łączna kwota brana pod uwagę w kolejnym okresie kapitalizacji odsetek. Niekiedy może być, że lokata na krótszy okres – np. 3-miesięczny – ze stałym oprocentowaniem będzie bardziej opłacalna od dłużej trwającej lokaty progresywnej. Można to zrobić poprzez zakładanie kolejnych lokat co 3 miesiące i wpłacania kwoty, którą stanowi kapitał wraz z uzyskanymi odsetkami. Jednak warto to wszystko dokładnie przeliczyć, aby mieć liczby czarno na białym, dzięki czemu będziemy wiedzieli co jest bardziej korzystne.

Dodano: 21.11.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top