Jak liczyć odsetki od lokaty?

Opublikowano: 15 Gru 2021 Sylwia Chrószcz 8 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Świat finansów nie jest prosty. Wiele pojęć czy tematów może wydawać się skomplikowane zwłaszcza dla osób, które na co dzień działają w innych branżach, a z różnych przyczyn stają się uczestnikami rynku kredytów, pożyczek czy różnych form oszczędzania. Dziś przyjrzymy się bliżej tematyce lokat oraz metodzie naliczania odsetek w tym produkcie.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czy jest lokata bankowa, 
 • jak obliczyć zysk z lokaty, 
 • ile wynosi „podatek Belki”. 
Jak liczyć odsetki od lokaty?

Co to jest lokata bankowa?

Lokata bankowa określana jest również mianem depozytu bankowego. Polega ona na zdeponowaniu przez klienta swoich oszczędności w banku na określony w umowie czas. Banki w ten sposób zyskują kapitał, którym obracają, również z przeznaczeniem na udzielanie kredytów. Upraszczając sprawę, lokata jest formą pożyczki, którą klient udziela bankowi w zamian za odsetki, które po zakończeniu lokaty bank wypłaca na rzecz klienta wraz z początkowym wkładem finansowym.

Lokata bankowa to jedna z najbezpieczniejszych form lokowania pieniędzy. Wynika to z faktu, że nawet w razie problemów z płynnością finansową banku, wypłata wkładu z lokat jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Fundusz ten zapewnia wypłatę środków do wysokości równowartości 100 000 euro. W teorii zyski z lokat nie są kolosalne, bo ich najważniejszym zadaniem jest ochrona kapitału przed utratą wartości. Niestety aktualny, rekordowo niski poziom stóp procentowych i wzrastający wskaźnik inflacji nie zachęca do oszczędzania na lokatach lecz wiedza o sposobie liczenia odsetek i tak nam się może przydać.

Jak obliczyć odsetki od lokaty?

Do obliczania odsetek od kapitału lokaty można wykorzystać wzór i wykonać działania samodzielnie. Mamy też możliwość skorzystania z gotowych narzędzi internetowych takich jak kalkulatory zysku z lokat.

Kiedy chcemy obliczyć odsetki, jakie otrzymamy od naszej lokaty terminowej powinniśmy przygotować sobie pewne niezbędne do tego informacje. Będą nam potrzebne dane na temat wysokości lokaty, oprocentowania depozytu w skali roku oraz czasu trwania lokaty. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać łatwe. Jednak nie zapomnijcie uwzględnić w obliczeniach stopy inflacji oraz podatku od zysków kapitałowych, tak zwanego „podatku Belki”, który wynosi 19 procent od osiągniętych z lokaty zysków, czyli od wypracowanych odsetek.

Najczęściej banki w materiałach reklamowych czy informacjach prasowych, podają swoim klientom stopę rocznego oprocentowania lokat terminowych. Jednak w przypadku lokat, które trwają krócej, potencjalne zyski mogą być dużo niższe. Dlaczego? Ponieważ nie uwzględniają one stopy inflacji czy wspomnianego już podatku.

Aby obliczyć odsetki od lokaty warto też wiedzieć, że istnieje kilka metod. Wyróżniamy więc:

 • odsetki proste - oblicza się je od kapitału lokaty po upływie okresu na jaki została ona założona. Odsetki proste wypłacane są po zakończeniu okresu trwania lokaty.
 • odsetki składane - metoda obliczania tego typu odsetek jest nieco bardziej złożona. Odsetki obliczane są po okresie zakończenia lokaty, a następnie doliczane do kapitału. Odbywa się tzw. kapitalizacja odsetek i od tak powiększonej sumy oblicza się odsetki za kolejny okres trwania lokaty. Dzięki zastosowaniu tej metody wysokość odsetek sukcesywnie wzrasta ze względu na to, że są obliczane od stale rosnącej kwoty.
 • dyskonto - w przypadku tej metody odsetki przyznawane są z góry za cały okres obowiązywania lokaty.

Odsetki proste są najczęściej spotykane i najbardziej popularne wśród odsetek od lokat bankowych. Są one też najprostsze do obliczenia.

Zanim przejdziemy do objaśnienia jak samodzielnie obliczyć odsetki od lokaty przypomnijmy co wpływa na ich wysokość. Należy więc wziąć pod uwagę:

 • oprocentowanie lokaty - najczęściej podawane jest przez banki w skali roku. W innym przypadku, gdy stopa oprocentowania lokaty podawana jest za inny okres to powinno to zostać wyraźnie zaznaczone w ofercie. Oprocentowanie lokat może być zmienne lub stałe – w zależności od banku i jego oferty. Dodatkowo wysokość oprocentowania jest uzależniona od kwoty deponowanych środków oraz planowanego okresu depozytu. Warto więc dokładnie to sprawdzić przed podpisaniem umowy depozytowej z bankiem.
 • kwotę kapitału, jaką lokujemy na depozycie terminowym - im wyższy będzie kapitał początkowy tym większe nominalnie będą również wyliczone od niego odsetki.
 • czas trwania depozytu - banki oferują lokaty krótkoterminowe i długoterminowe. Jednak im dłuższy okres deponowania pieniędzy przez klienta tym wyższe będą naliczone przez bank odsetki.
 • tryb kapitalizacji odsetek - odsetki od lokaty mogą być kapitalizowane jednorazowo przy jej rozpoczęciu lub zakończeniu, bądź też kilkukrotnie w czasie trwania lokaty. Odsetki naliczane jednorazowo to odsetki proste lub dyskonto, a naliczane częściej to odsetki składane.

Przykład obliczania odsetek 

Jak więc obliczamy zysk z lokaty? Można to zrobić poprzez podstawienie wartości liczbowych do wzoru:

O = k x (p÷100) x t

gdzie:

 • “O” to nasze odsetki, czyli zysk z lokaty,
 • jako “k” wstawiamy wysokość naszego kapitału początkowego, czyli to co wpłacamy na lokatę,
 • jako “p” oprocentowanie lokaty w skali roku,
 • jako “t” - czas obowiązywania lokaty, w formie ułamku roku. Oprocentowanie we wzorze musimy podzielić przez 100, aby procenty zamienić na wartość liczbową.

Natomiast okres obowiązywania lokaty, czyli “t” przyjmuje wartość 1 jeśli lokata ma trwać rok. Jeśli jednak jest to krótszy depozyt to musi przyjąć formę ułamku, na przykład dla lokaty trwającej 3 miesiące będzie to 3/12 czyli 1/4 roku.

Można to z łatwością zaprezentować na konkretnym przykładzie, co z pewnością ułatwi zrozumienie mechanizmu wykonywania obliczeń. Przyjmijmy więc, że podpisujemy z bankiem umowę na lokatę, która będzie trwała 3 miesiące, jej oprocentowanie stałe wynosi 3% w skali roku, a wpłacana kwota to 10 000 zł.

W ten sposób otrzymujemy działanie:

10 000 x (3÷100) x 3/12  

obliczamy nawias i skracamy ułamki:

10 000 x 0,03 x 1/4  

w efekcie otrzymujemy wynik 75 zł. Oznacza to, że tyle właśnie będzie stanowił zysk z lokaty przed potrąceniem 19% podatku od  zysków kapitałowych. Aby wyliczyć wysokość podatku należy wykonać to proste działanie:

(19÷100) x 75  

Otrzymujemy wynik 14,25 zł i tyle też wyniesie podatek, który będziemy musieli zapłacić w przypadku omawianej lokaty. Po odjęciu podatku nasz rzeczywisty zysk wyniesie 60,75 zł.

Jeśli posiada się powyższe podstawowe informacje to obliczenie odsetek od kapitału i lokaty jest bardzo proste. Jeśli jednak z matematyką nam nie po drodze to możecie wykorzystać dostępne w internecie kalkulatory do wyliczania odsetek od lokaty. 

Tagi: odsetki ustawowelokataodsetki

Dodano: 15.12.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top