O ile spadnie oprocentowanie lokat, jeśli stopy procentowe zostaną obniżone?

Opublikowano: 11 Lip 2023 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Rada Polityki Pieniężnej kontroluje wysokość stóp procentowych. W przypadku podwyżki stóp procentowych rośnie zysk z lokaty, natomiast w przypadku obniżki stóp procentowych niższa będzie także wartość zysku z lokat. Klienci obecnie zainteresowani są tym, jak ewentualna obniżka może wpłynąć na niższe oprocentowanie na lokatach.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czy RPP może zdecydować się na obniżkę stóp procentowych,
  • czy w najbliższej przyszłości można spodziewać się obniżki oprocentowania depozytów,
  • czy zysk na lokatach będzie niższy w najbliższym czasie.
o ile spadnie oprocentowanie lokat

Co to jest stopa procentowa?

Stopa procentowa to  koszt pożyczenia kapitału albo inaczej jest to cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj procentowo, jest wyliczony od pożyczonej sumy i mierzony  w ujęciu rocznym. Stopa procentowa to cena jaką płaci się za pożyczenie kapitału. Posiadacz kapitału pożycza go na określony procent w skali roku.

Podstawowe stopy procentowe w NBP

Narodowy Bank Polski to bank centralny. Do zadań NBP należy min. organizowanie rozliczeń pieniężnych, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie. Stopy procentowe NBP to narzędzia, które służą do regulowania ilości pieniądza  na rynku polskim .

Stopy procentowe NBP

Stopa referencyjna - jest to podstawowa stopa procentowa w Polsce, która wyraża minimalna cenę, po jakiej bank organizuje tzw. operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym. Polegają one na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku;

Stopa lombardowa – to najwyższe oprocentowanie kredytów  udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Zasadniczo cena pieniądza na rynku międzybankowym nie powinna przekraczać poziomu stopy lombardowej;

Stopa depozytowa - określa oprocentowanie 1-dniowych depozytów, jakie banki komercyjne mogą składać do banku centralnego. Wyraża najniższe możliwe oprocentowanie na rynku;

Stopa redyskontowa (redyskontowa weksli ) – cena, po jakiej bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych. Weksle, które wcześniej banki komercyjne nabyły od swoich klientów;

WIBOR i WIBID

Banki komercyjne mogą lokować i pożyczać środki w banku centralny, ale oprócz tego mogą lokować i pożyczać środki od siebie. Oprocentowanie lokat i kredytów na rynku międzybankowym określają WIBOR i WIBID. Wartości są aktualizowane codziennie i wynikają z uśrednienia propozycji przedstawianych przez banki.

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate )to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym.

WIBID ( Warsaw Interbank Offer Bid Rate )to roczna stopa procentowa, jaka banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalana na każdy dzień roboczy .

Od czego zależy oprocentowanie lokat?

W momencie kiedy stopy procentowe są niskie nie uzyskamy dużych zysków z bankowych depozytów. Banki nie mogą zaoferować lepszych warunków na lokatach .

Oprocentowanie jest mocno ograniczone i zależy przede wszystkim od :

  • wysokości stóp procentowych NBP
  • sytuacji na rynku międzybankowym
  • konkurencji między bankami komercyjnymi;

oprocentowanie w dół

Rodzaje oprocentowani lokat proponowanych przez banki

Banki proponują:

Oprocentowanie stałe - to oprocentowanie, którego wysokość jest ustalona w umowie i nie zmienia się przez cały okres lokaty czy kredytu. Zazwyczaj jest stosowane przy produktach krótkoterminowych (do 1 roku), ponieważ wtedy jest niższe ryzyko zmiany warunków rynkowych. Pomimo zmiany stóp procentowych oprocentowanie jest niezmienne do końca trwania lokaty;

Oprocentowanie zmienne - to oprocentowanie, które może się zmieniać w czasie trwania lokaty lub kredytu. Najczęściej dotyczy produktów długoterminowych i reaguje dynamicznie na zmiany rynkowe. Jeżeli posiadamy lokatę o oprocentowaniu zmienny to w momencie zmiany stóp procentowych oprocentowanie ulega zmianie np. obniżeniu;

Podwyższanie stóp procentowych

Począwszy od jesieni 2021 roku do września 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej sukcesywnie podwyższała stopy procentowe. Obecnie, na dzień 11 lipca 2023 roku, wynoszą one:

  • stopa referencyjna 6,75 % w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;

Wzrost stóp procentowych poskutkował także tym, że wzrosło oprocentowanie depozytów. Bardziej widoczne było to w przypadku lokat niż rachunków oszczędnościowych. W chwili obecnej spotkać się można z niejedną ofertą bankową, gdzie oprocentowanie wynosi 7-8%. Niekiedy też można się spotkać ze specjalnymi ofertami, gdzie oprocentowanie wynosi nawet około 10%. Nic więc dziwnego, że klienci wciąż chętnie zakładają bankowe lokaty, mimo, że stopy procentowe nie rosną już od dobrych 10 miesięcy.

Stopy procentowe w dół - straty dla posiadających lokaty  

W przypadku, kiedy RPP zdecydowałaby się na obniżkę stóp, zjawisko podnoszenia oprocentowania depozytów się skończy. Będziemy wówczas mieli do czynienia ze znacznie mniejszymi zyskami z lokat. Spadek oprocentowania depozytów będzie uzależniony w swej dynamice od wartości procentowej, o jaką zostaną obniżone stopy. Przykładowo, jeśli będzie to spadek o 0,5%, wówczas oprocentowanie na lokatach spadnie o 0,5-1%.

Jednakże nic nie wskazuje na to, by w najbliższych miesiącach RPP miała podjąć decyzję o obniżce stóp. Wprawdzie często można usłyszeć, że taka obniżka mogłaby nastąpić na przełomie 2023 i 2024 roku. Trzeba jednak pamiętać, że Rada, podwyższając stopy chciała w ten sposób walczyć z inflacją. Patrząc na wskaźniki inflacji i stóp procentowych z przeszłości raczej nie można spodziewać się obniżki stóp procentowych dopóki wskaźnik inflacji nie spadnie poniżej 5%. Póki jest on na poziomie 11,5% (czerwiec 2023 roku), więc wciąż mamy do czynienia z dwucyfrowym - a więc bardzo dużym - wskaźnikiem inflacyjnym.

Tagi: bankoprocentowanienbpstopa procentowastała stopa procentowa

Dodano: 23.03.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Ile wynosi oprocentowanie na lokacie?

Ile wynosi oprocentowanie na lokacie?

31 Maj 2023Autor: Agnieszka Kłak

Do banku przychodzimy w kilku sytuacjach. Po pierwsze, jak chcemy gdzieś przechowywać nasze bieżące środki finansowe. Wtedy zakładamy konto, czyli tzw. rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy, dzięki któremu możemy przyjmować pieniądze na koncie oraz je wydawać za pomocą narzędzi takich jak przelew c(...)

Czytaj więcej
Kapitalizacja odsetek na lokacie

Kapitalizacja odsetek na lokacie

03 Sie 2022Autor: Agnieszka Kłak

Klient, który posiada konto w banku może planować oszczędzanie pewnej kwoty pieniędzy. Naliczenie odsetek powoduje, że krok po kroku, powoli acz stopniowo powiększa się nasz kapitał. Kapitalizacja odsetek może rzeczywiście nam pomóc w oszczędzaniu. Jednocześnie z tym pojęciem wiążą się pewne zjawisk(...)

Czytaj więcej
Obniżka stóp procentowych - wpływ na pożyczkę

Obniżka stóp procentowych - wpływ na pożyczkę

19 Marzec 2020Autor: Ewa Ostrowska - Lech

Od kilku dni w Polsce na ustach wszystkich tematem numer jeden jest koronawirus.  Jest on ogromnym zagrożeniem nie tylko dla naszego zdrowia, ale również odciśnie negatywne piętno na gospodarce w tym również na bankach. Główną przyczyną spadków przychodów będzie niższa sprzedaż kredytów, usług (...)

Czytaj więcej
Top