O ile spadnie oprocentowanie lokat? - obniżka stóp

Opublikowano: 23 Marzec 2020 Urszula Sokół 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Obniżka stóp procentowych oznacza niższe koszty obsługi kredytu dla kredytobiorcy. Wysokość oprocentowania spadnie co oznacza niższą ratę. Obniżka stóp procentowych to również niższe oprocentowanie na lokatach. Dla osób, które posiadają nadwyżki kapitału decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza niższy zysk. O ile spadnie oprocentowanie lokat?

o ile spadnie oprocentowanie lokat

Co to jest stopa procentowa?

Stopa procentowa to  koszt pożyczenia kapitału albo inaczej jest to cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj procentowo, jest wyliczony od pożyczonej sumy i mierzony  w ujęciu rocznym. Stopa procentowa to cena jaką płaci się za pożyczenie kapitału. Posiadacz kapitału pożycza go na określony procent w skali roku.

Podstawowe stopy procentowe w NBP

Narodowy Bank Polski to bank centralny. Do zadań NBP należy min. organizowanie rozliczeń pieniężnych, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie. Stopy procentowe NBP to narzędzia, które służą do regulowania ilości pieniądza  na rynku polskim .

Stopy procentowe NBP

Stopa referencyjna - jest to podstawowa stopa procentowa w Polsce, która wyraża minimalna cenę, po jakiej bank organizuje tzw. operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym. Polegają one na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku;

Stopa lombardowa – to najwyższe oprocentowanie kredytów  udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Zasadniczo cena pieniądza na rynku międzybankowym nie powinna przekraczać poziomu stopy lombardowej;

Stopa depozytowa - określa oprocentowanie 1-dniowych depozytów, jakie banki komercyjne mogą składać do banku centralnego. Wyraża najniższe możliwe oprocentowanie na rynku;

Stopa redyskontowa (redyskontowa weksli ) – cena, po jakiej bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych. Weksle, które wcześniej banki komercyjne nabyły od swoich klientów;

WIBOR i WIBID

Banki komercyjne mogą lokować i pożyczać środki w banku centralny, ale oprócz tego mogą lokować i pożyczać środki od siebie. Oprocentowanie lokat i kredytów na rynku międzybankowym określają WIBOR i WIBID. Wartości są aktualizowane codziennie i wynikają z uśrednienia propozycji przedstawianych przez banki.

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate )to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym.

WIBID ( Warsaw Interbank Offer Bid Rate )to roczna stopa procentowa, jaka banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalana na każdy dzień roboczy .

Od czego zależy oprocentowanie lokat?

W momencie kiedy stopy procentowe są niskie nie uzyskamy dużych zysków z bankowych depozytów. Banki nie mogą zaoferować lepszych warunków na lokatach .

Oprocentowanie jest mocno ograniczone i zależy przede wszystkim od :

- wysokości stóp procentowych NBP

- sytuacji na rynku międzybankowym

- konkurencji między bankami komercyjnymi;

oprocentowanie w dół

Rodzaje oprocentowani lokat proponowanych przez banki

Banki proponują:

Oprocentowanie stałe - to oprocentowanie, którego wysokość jest ustalona w umowie i nie zmienia się przez cały okres lokaty czy kredytu. Zazwyczaj jest stosowane przy produktach krótkoterminowych (do 1 roku), ponieważ wtedy jest niższe ryzyko zmiany warunków rynkowych. Pomimo zmiany stóp procentowych oprocentowanie jest niezmienne do końca trwania lokaty;

Oprocentowanie zmienne - to oprocentowanie, które może się zmieniać w czasie trwania lokaty lub kredytu. Najczęściej dotyczy produktów długoterminowych i reaguje dynamicznie na zmiany rynkowe. Jeżeli posiadamy lokatę o oprocentowaniu zmienny to w momencie zmiany stóp procentowych oprocentowanie ulega zmianie np. obniżeniu;

Obniżenie stóp procentowych

W dniu 17 marca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej , na którym ustaliła stopy procentowe NBP na następujących poziomach

*stopa referencyjna 1,00% w skali rocznej;

*stopa lombardowa 1,50% w skali rocznej;

*stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;

*stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej;

 

Po obniżeniu stóp procentowych przez NBP banki komercyjne musiały zareagować. Informacja ta jest bardzo dobra dla osób, które spłacają kredyty w PLN, niestety nie jest dobra dla osób posiadających lokaty lub chcących lokaty założyć .

Stopy procentowe w dół - straty dla posiadających lokaty  

Po obniżeniu stop procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oprocentowanie lokat zostanie obniżone ok. 0,5 % czyli poniżej granicy 1%. W przypadku lokat o zmiennym oprocentowaniu bank ma prawo zmienić wysokość oprocentowania w trakcie trwania lokaty. Oprocentowanie lokat uwarukowane jest wysokością stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego . Może to nie być koniec obniżek oprocentowania lokat. Jest to problem dla osób posiadających oszczędności, szczególnie kiedy utrzymuje się szybki wzrost cen w sklepach. Oznacza to szybką utratę wartości lokat . Prawdopodobny jest scenariusz, w którym inwestorzy będą wycofywać środku z lokat bankowych i inwestować je w aktywa takie jak np. złoto, nieruchomości, obligacje.

Zaktualizowano: 06.09.2021

Dodano: 23.03.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Obniżka stóp procentowych - wpływ na pożyczkę

Obniżka stóp procentowych - wpływ na pożyczkę

19 Marzec 2020Autor: Ewa Ostrowska - Lech

Od kilku dni w Polsce na ustach wszystkich tematem numer jeden jest koronawirus.  Jest on ogromnym zagrożeniem nie tylko dla naszego zdrowia, ale również odciśnie negatywne piętno na gospodarce w tym również na bankach. Główną przyczyną spadków przychodów będzie niższa sprzedaż kredytów, usług oraz dóbr w tym czasie. W związku z koronawirusem niższe przychody zanotują również osoby prywatne. Jest to reakcja łańcuchowa.  Banki centralne uznają sytuację za groźną.

Czytaj więcej
Kapitalizacja na lokacie

Kapitalizacja na lokacie

23 Gru 2019Autor: Urszula Sokół

W zamian za zablokowanie nadwyżek finansowych w banku na określony okres bank naliczy nam odsetki. To dopisanie, naliczenie odsetek to nic innego jak kapitalizacja odsetek. W jaki sposób działa? Jak bank nalicza odsetki?

Czytaj więcej
Oprocentowanie na lokacie - ile wynosi?

Oprocentowanie na lokacie - ile wynosi?

19 Gru 2019Autor: Urszula Sokół

Do banku przychodzimy w kilku sytuacjach. Po pierwsze, jak chcemy gdzieś przechowywać nasze bieżące środki finansowe. Wtedy zakładamy konto, czyli tzw. rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy, dzięki któremu możemy przyjmować pieniądze na koncie oraz je wydawać za pomocą narzędzi takich jak przelew czy karta płatnicza. Do banku przychodzimy również, jak mamy za mało pieniędzy. Wtedy bank może nam zaproponować wzięcie kredytu zgodnie z jedną z dostępnych na rynku konstrukcji. Bank wreszcie może okazać się pomocny, w sytuacji gdy kapitału mamy za dużo. Wtedy możemy je ulokować np. na lokacie i czekać na kapitalizację zysku. Jaki to będzie zysk? Ile mogę zarobić na lokacie?

Czytaj więcej
Top