Czy zawieszenie rat zaszkodzi Twojej zdolności kredytowej?

Opublikowano: 28 Lip 2022 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Wyższe stopy procentowe sprawiły, że coraz więcej kredytobiorców ma lub będzie miało trudności ze spłatą zadłużenia. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że trudniej jest wygospodarować dodatkowe środki przy ograniczonym budżecie w momencie, gdy skala podwyżek jest wyższa niż spodziewali się tego sami kredytobiorcy. Dodatkowo wysokie ceny towarów na półkach sklepowych i rosnące opłaty również nie ułatwiają prowadzenia domowego budżetu. Ustawowe wakacje kredytowe pomogą nieco gospodarstwom domowym w krótkim okresie. Z drugiej strony rynek bankowy obawia się, że w dłużej perspektywie czasu taka sytuacja może ograniczyć popyt na pożyczki, ale czy same nie przyczynią się do ograniczenia akcji kredytowej?

Z tego artykułu dowiesz się:

Czy zawieszenie rat zaszkodzi Twojej zdolności kredytowej?

Czy wakacje kredytowe wpłyną na Twoją zdolność kredytową i ocenę w BIK?

Jednym z wyzwań, jakie stawia projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, jest to, czy wakacje kredytowe wpływają na zdolność kredytową.

W pierwszych komunikatach po pomyśle wprowadzenia wakacji kredytowych Biuro Informacji Kredytowej wyjaśniało jedynie, że klienci, którzy złożą wniosek o zawieszenie wykonywania umowy nie poniosą żadnych negatywnych konsekwencji zarówno w zakresie swojej historii kredytowej, jak i scoringu. Aktualne komunikaty BIK wskazują bardziej na indywidualne podejście banków do tematu. Akcentują to, że banki i BIK są gotowe do obsługi raportowania wakacji kredytowych bez wskazywania konkretnych danych, czy i jak mogą one wpłynąć na kredytobiorców. W ocenie BIK naturalne jest to, że klient korzystający z wakacji kredytowych nie będzie zaciągał w czasie ich trwania. 

Przykładowo, kredytobiorca skorzystał z wakacji kredytowych w zakresie kredytu hipotecznego, ale po kilku miesiącach pojawiła się u niego potrzeba finansowa, która wymaga zaciągnięcia kredytu gotówkowego. Zgłaszają się do banku z wnioskiem o kredyt gotówkowy bank będzie wiedział, że kredytobiorca korzysta z wakacji kredytowych i może dla niego inaczej obliczyć scoring kredytowy, co może przełożyć się na wyższe opłaty i prowizje. Może się również okazać, że dla banku, w którym będziesz się starał o nowy kredyt, będziesz klientem niewypłacalnym, ponieważ straciłeś zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, składając wniosek o wakacje kredytowe, co może powodować odmowę w udzieleniu nowego kredytu.

Niestety nie możesz dowiedzieć się też, jaki wpływ wakacje kredytowe będą miały konkretnie na Twoją ocenę punktową. Banki nie ujawniają szczegółów oceny scoringowej przy udzielaniu kredytu. Poza tym na decyzję o przyznaniu kredytu ma wpływ wiele różnych czynników, a nie tylko sam fakt, czy korzystasz z wakacji kredytowych czy nie.  

Zawieszenie lub całkowite zaprzestanie spłacania kredytu hipotecznego jest zazwyczaj bezpieczniejszą opcją niż wstrzymanie wszystkich płatności za kredyt. Chwilowo możesz mieć problemy finansowe i dlatego właśnie są proponowane wakacje kredytowe, które pozwolą ci wyprostować Twoją sytuację finansową zwłaszcza w sytuacji nawet dwukrotnego wzrostu raty kredytu hipotecznego. Zawsze lepiej skorzystać z wakacji kredytowych niż przestać spłacać kredyt i wtedy być wpisanym do bazy BIK, ale już jako klient z zaległościami w spłacie kredytu.

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe zyskały na znaczeniu na początku pandemii koronawirusa. Zawieszenie spłaty było znane już jednak wcześniej w postaci regulaminowych wakacji kredytowych, gdzie zapisy umowy kredytowej – jeśli takie występowały – pozwalały na zawieszenie wskazanej w umowie liczby rat np. 3 albo 6 rat. Takie bankowe wakacje kredytowe dotyczą wielu kategorii kredytów np. kredytu gotówkowego czy kredytu konsolidacyjnego, jak również kredytu hipotecznego.

Wakacje z czasów pandemii pozwalały klientom spełniającym określone warunki (na przykład: utracili główne źródło dochodu) na skorzystanie z odroczenia płatności raty. Obecnie wakacje kredytowe pozwalają na zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Jest to odpowiedź rządu, wprowadzona w ramach tarczy antykryzysowej, na problemy posiadaczy kredytów hipotecznych w złotówkach.

Rządowe wakacje kredytowe pozwalają dłużnikom, którzy złożą odpowiedni wniosek zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego na okres do 8 rat w latach 2022-2023. Dzięki temu dłużnicy robią sobie przerwę w spłacie zadłużenia według zapisów ustawy:

  • po 2 raty w drugim i trzecim kwartale 2022 roku,
  • po 1 racie w każdym z kwartałów 2023 roku.

Wakacje kredytowe dotyczą płatności całej raty, tj. dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Jednak nie zwalniają z obowiązku zapłaty obowiązkowych składek ubezpieczeniowych. Należy pamiętać, że wakacje kredytowe powodują wydłużenie okresu kredytowania.

Czy każdy może skorzystać z wakacji kredytowych?

Rządowe wakacje kredytowe wprowadziły możliwość skorzystania z zawieszenia spłat kredytu tylko kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Warunkiem przyznania wakacji kredytowych jest złożenie odpowiedniego wniosku przed datą płatności raty kredytu, którego dotyczy zawieszenie spłaty.

Bardzo ważne jest to, że zawieszenie spłaty dotyczy tylko jednego kredytu oraz kredytu, który został zaciągnięty w złotówkach. W treści ustawy nie ma wskazanego kryterium dochodowego. Inaczej jest w przypadku ubiegania się o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, gdzie występują konkretne kryteria.

Czy warto starać się o wakacje kredytowe?

Tak, jeżeli masz ku temu poważne powody. Tak jak pisaliśmy wyżej, chwilowo (bo tylko na 8 wybranych rat) pozwoli ci to wyprostować obecną sytuację finansową. Jeśli już teraz masz problemy z terminową płatnością raty nie zostaniesz wpisany do bazy BIK z negatywnymi wpisami z powodu braku płatności. W ten sposób zyskasz czas, aby unormować sytuację w gospodarstwie domowym i znaleźć sposób na to, jak terminowo spłacać kredyt.  

Zaktualizowano: 28.07.2022

Dodano: 28.07.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top