Czym jest ESG? Czy ten rodzaj inwestowania jest opłacalny?

Opublikowano: 23 Maj 2023 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Oszczędzanie

ESG jest nowym, bardzo popularnym trendem, który występuje nie tylko na Zachodzie, ale także w Polsce. Zjawisko dotyczy inwestycji, a przedsiębiorcy, którzy są tym zainteresowani mogą uzyskać odpowiedzi na pytania o tańsze finansowanie oraz moralność prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże przy tym wszystkim często można usłyszeć, że ESG jest tylko zabiegiem PR-owym, nie mającym nic wspólnego z etyką biznesową.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co kryje się pod pojęciem ESG,
 • co można osiągnąć, stosując ESG,
 • co prawo mówi na temat ESG,
 • czy ESG może przynieść firmie lepsze zyski.
ESG

Co to jest ESG?

ESG jest trzyliterowym skrótem, który z języka angielskiego tłumaczy się jako: Environmental – Środowisko, Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność, Corporate Governance – Ład Korporacyjny. Pierwszy z tych elementów przewiduje działania przyjazne dla środowiska naturalnego. Drugi tyczy spraw socjalnych – chodzi tu m.in. o dobro pracowników oraz budowanie i podtrzymywanie relacji z partnerami i kontrahentami. Trzeci element mówi o skutecznym zarządzaniu firmą, respektowanie praw udziałowców oraz akcjonariuszy. Głównym celem oceny podmiotu ESG jest uzyskanie informacji na temat alternatywnych inwestycji na podstawie analizy każdego z wyżej opisanych aspektów.

Jakie są cele ESG?

Znamy już ogólną definicję zjawiska, ale żeby zrozumieć sedno, trzeba przyznać się każdemu elementowi z osobna. Każdy z kryteriów ESG porusza szerokie dziedziny dotykające w różnym stopniu wielu gałęzi gospodarki. Zacznijmy od środowiska. Przedsiębiorca w tym zakresie powinien:

 • chronić środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • działać na rzecz eliminacji zanieczyszczania środowiska,
 • prowadzić politykę ekologiczną firmy, zgodnie z przyjętym planem,
 • weryfikować skuteczność działań chroniących środowisko.

Teraz aspekt socjalny, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Zawiera on takie kwestie jak:

 • przestrzeganie praw pracowniczych,
 • równość płac pracowników zarówno płci męskiej jak i żeńskiej,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • ochrona danych osobowych,
 • przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji pracowników, klientów, partnerów i kontrahentów.

Wreszcie, trzeci element – ład korporacyjny. Tutaj w zakresie analizy pozostają następne składowe:

 • struktura zarządu przedsiębiorstwa,
 • nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa,
 • pensje kierownictwa,
 • jasne rozliczanie podatków,
 • zwalczanie korupcji,
 • wypełnianie obowiązku informacyjnego na rzecz udziałowców,
 • przestrzeganie praw udziałowców.

Jak widać po formule każdego z elementów oraz całości ESG, taki rodzaj szeroko pojętej działalności będzie dotyczył spółek.

Ocena pod kątem ESG

Ocena ESG w danym przedsiębiorstwie opiera się na uzyskaniu wyniku badania przeprowadzonego przez specjalistów, którzy nie są powiązani z tymże przedsiębiorstwem. Badana jest realizacja przez firmę działań, które zostały już wyżej wymienione i które występują w każdym z trzech elementów ESG. Ma to pozwolić na opracowanie syntetycznego komunikatu o inwestowaniu w sposób alternatywnych. Takie dane są cenne dla rynku kapitałowego.

Raporty czynników niefinansowych – aspekty prawne

Wiemy już, że od 2024 roku będą obowiązywały przepisy dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Prawo to zastąpi obecną dyrektywę 2014/95/UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Przepisy te obowiązują od 2014 roku. Obecnie, wg polskiego prawa spółki mają obowiązek opisywać swoją działalność w zakresie ekologii, ochrony pracowników, dbania o sprawy socjalne, przeciwdziałania korupcji i respektowania podstawowych praw człowieka.

Jakkolwiek jest to prawo obowiązujące, to patrząc na tak ogólnikowo sformułowane hasła można by się zastanowić, o co konkretnie chodzi, co firma właściwie powinna opisywać. Dlatego nowa dyrektywa, która wejdzie w przyszłym roku ma skonkretyzować i wykazać, jakie dokładnie aspekty spółki muszą opisywać ze swej działalności. Ponadto obowiązek składania raportów ESG będzie dotyczył wszystkich. Najpierw będą to tylko największe spółki, z kapitałem ponad 20 mln euro i zatrudniające ponad 500 osób. Potem raportować będą musiały firmy zatrudniające ponad 250 osób, a w końcu dotyczyć będzie to też spółek, które zatrudniają ponad 10 osób.

Czy standardy raportowania zostaną ujednolicone?

Raporty rozwoju zrównoważonego są aktualnie dosyć różne. Pośród tej dokumentacji występują:

 • raporty środowiskowe,
 • raporty społecznej odpowiedzialności,
 • raporty ładu korporacyjnego,
 • raporty zintegrowane.

Nowe przepisy unijne będą miały za zadanie ujednolicenie tychże raportów. Ma to pozwolić na zwiększenie efektywności ESG oraz wyeliminować ryzyko pominięcia wymogów regulacyjnych.

Czy ESG opłaca się przedsiębiorcom?

Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie w teorii posiada spory potencjał. Po pierwsze może to wpłynąć bardzo korzystnie na wizerunek spółki – firma dbająca o środowisko, w której panuje przyjazna atmosfera wśród pracowników i która wykazuje wysokie standardy we współpracy z partnerami biznesowymi. Po drugie może to wygenerować zysk, np. w takich okolicznościach gdy odnawialne źródła energii pozwolą sporo zaoszczędzić albo na rynku pojawi się więcej kontrahentów, szukających zaufanych firm. Poza tym, skoro i tak czekają nas wymogi unijne, to ukierunkowanie działalności spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju wydaje się racjonalnym i trafnym rozwiązaniem.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, gdzie można zainwestować w roku bieżącym, to koniecznie przeczytaj ten artykuł: Jakie inwestycje opłacają się w 2023 roku?

Dodano: 23.05.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Jakie inwestycje opłacają się w 2023 roku?

Jakie inwestycje opłacają się w 2023 roku?

03 Maj 2023Autor: Agnieszka Kłak

Każdy, kto ma choć odrobinę smykałki do interesów jest zdolny pomnażać swój kapitał. Można to robić na wiele sposobów i przeznaczać na to różną część kapitału, ale cel jest jasny – należy inwestować pieniądze tak, aby w przyszłość (bliższej lub dalszej) mieć z tego jak największą, wymierną korzyść. (...)

Czytaj więcej
Inwestycja w złoto

Inwestycja w złoto

12 Gru 2022Autor: Dagmara Konik

Kryzys gospodarczy, który trwa, a na który złożyło się wiele czynników – m.in. pandemia koronawirusa czy wojna na Ukrainie – jest mocno odczuwalny dla portfeli nas wszystkich. Wobec tego inwestorzy postanowili zacząć przeznaczać swój kapitał na aktywa bezpieczne na rynkach finansowych. Mowa tu o dol(...)

Czytaj więcej
Kupno mieszkania jako inwestycja

Kupno mieszkania jako inwestycja

01 Kwi 2022Autor: Dagmara Konik

Według marcowych danych z raportu BIK w ostatnim miesiącu znacznie spadł popyt na kredyty hipoteczne pod zakup mieszkania. Prognozy dla rynku - zwłaszcza w obliczu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą - nie są zbyt optymistyczne. Mimo to wciąż obserwujemy zjawisko zakupu mieszkania pod inw(...)

Czytaj więcej
Top