Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika. Jak można to zrobić?

Opublikowano: 09 Lis 2022 Anna Jasińska - Stankiewicz 9 min. czytania

Kategoria: Poradnik windykacyjny

Egzekucja komornicza potrafi mocno uprzykrzyć  codzienne życie i funkcjonowanie  osobie zadłużonej. Wiedzą to głównie te osoby, które tego doświadczyły  i przez nią przeszli,  wskutek czego   stracili część swojego  majątku oraz innego rodzaju dochody. Ważne jednak, aby w tej  trudnej  sytuacji nie należy się  zniechęcać i można spróbować walczyć o swoje prawa.  Na pewno należy  pamiętać, że z komornikiem czy też  wierzycielem   można się porozumieć.

Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika jest właśnie  jednym z takich wyjść. Ugoda z komornikiem to bardzo często spotykane zjawisko. W niektórych  przypadkach całkiem  realne   jest zablokowanie działań organu egzekucyjnego i powstrzymanie go od odejmowania dalszych czynności egzekucyjnych  Chcesz dowiedzieć się, kiedy to możliwe i jakie warunki trzeba spełnić, aby spłacić komornika? Koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika. Jak można to zrobić?

Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika - jak to wygląda w praktyce?

Aby wierzyciel mógł skutecznie dochodzić swoich należności podstawą egzekucji komorniczej jest tytuł wykonawczy - nakaz zapłaty. Tytuł wykonawczy to  dokument, który wraz z wnioskiem egzekucyjnym kierowany jest przez wierzyciela do komornika sądowego. Na podstawie tych dokumentów komornik sądowy zawiadamia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi  podejmuje różne metody egzekucji z majątku dłużnika, aby skutecznie zaspokoić roszczenie wierzyciela. Do najczęściej spotykanych i najpowszechniejszych form należą:

  • egzekucja komornicza z konta bankowego dłużnika,
  • egzekucja komornicza z wynagrodzenia za pracę, w tym również umowy  zlecenia,
  • egzekucja z różnego rodzaju świadczeń podlegających zajęciu, np. egzekucja z zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego,
  • egzekucja z emerytury i renty,
  • egzekucja z ruchomości, np. egzekucja z samochodu, komputera, telewizora  itd.,
  • egzekucja z nieruchomości np. z mieszkania czy działki.

Jak już na samym początku materiału widać komornik jako funkcjonariusz publiczny posiada wiele uprawnień, które pozwalają mu na zajmowanie majątku oraz dochodów dłużnika.

A może jednak spróbować ugody z komornikiem? Jak wygląda rozłożenie długu?

Wiele  osób, które mają lub miały do czynienia z komornikiem twierdzą, że ugoda z komornikiem to dobre wyjście z przejściowych problemów finansowych. Pamiętać jednak należy, że  ugoda z komornikiem to jedynie  pewnego rodzaju próba ustalenia sposobu spłaty zadłużenia poza wierzycielem, a nie pozbycie się długu. Zawsze trzeba wiedzieć, że to  wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego i to na jego wniosek działa komornik sądowy.  Może zdarzyć się sytuacja, że nawet  jeżeli  komornik wyrazi zgodę   na ugodę, to  wierzyciel może na taką ugodę  nie wyrazić i złożyć formalny wniosek o kontynuowanie przez komornika sądowego egzekucji z ustalonych przez niego w toku postępowania egzekucyjnego składników majątkowych.

Od czego należy zacząć, aby spłacić komornika poprzez dobrowolną spłatę zadłużenia?

Początek zwykle jest taki sam, a zatem  należy złożyć odpowiednie pismo u komornika  z wnioskiem o rozłożenie naszego zadłużenia na raty. Wniosek  taki powinien zawierać  uzasadnienie naszej sytuacji majątkowej oraz  dochodowej osoby zadłużonej, na potwierdzenie prawdziwości najlepiej  dołączyć  kopię umowy o pracę, jeżeli takową posiadamy oraz wyciąg z rachunku bankowego  potwierdzającego nasze wpływy. Warto również podać powody zaistniałych problemów  ze spłatą.   Jednocześnie we wniosku należy  zaproponować  kwoty dobrowolnych wpłat do komornika, jakie wpłacać chce dłużnik w  okresach miesięcznych lub  tygodniowych.

Czy dobrowolna spłata zadłużenia u komornika  to dobry sposób, aby szybciej zamknąć postępowanie komornicze?

Na pewno dobrowolna spłata długu u komornika będzie korzystna dla osoby, wobec której zatrzymanie  czynności egzekucyjnych przez komornika staje się już niemożliwe.

Pamiętać jednak należy,  że nie musi  ona zawsze być dobrym rozwiązaniem. Tutaj trzeba zdecydowanie przeanalizować całość sprawy i ustalić istotne kwestie.  I tak np. w sytuacji, gdy komornik ustalił już majątek dłużnika np. pracodawcę dłużnika, a osoba zadłużona nie chce, aby takie zajęcie wpłynęło do zakładu pracy z różnych powodów najlepszym rozwiązaniem będzie dobrowolna spłata długu w całości lub w połowie (w zależności  od ugody), aby uniknąć niekomfortowej sytuacji.

Należy jednak mieć na uwadze, że dokonując dobrowolnej spłaty zadłużenia u komornika nie zmniejszamy całości zobowiązania. Dodatkowo trzeba przeliczyć , czy spłaty, które będziemy dokonywali pokrywają co najmniej odsetki i koszty, jakie powstają  od zadłużenia. Zdarzają się bowiem często  sprawy, w których kwota zadłużenia jest na tyle duża, że spłacane kwoty są niższe niż rosnące każdego miesiąca odsetki od zadłużenia. W takiej sytuacji zawieranie  ugody z komornikiem   co do zasady pozbawione jest większego sensu.

Koszty egzekucyjne, jakie poniesiemy  podczas dobrowolnej spłaty zadłużenia u komornika

Nie ulega wątpliwości, że koszty egzekucji komorniczej co do zasady  ponosić będzie dłużnik. Wynika to wprost z art. 770 kodeks postępowania cywilnego:

” Dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym świadczeniem”

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych są różne i zależą od sytuacji.  Zgodnie z Ustawą o kosztach komorniczych i komornikach sądowych, opłata ujednolicona obowiązująca w większości przypadków wynosi 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Są jednak od tego pewne wyjątki i opłata egzekucyjna może być niższa.

  • 3% wartości wyegzekwowanego świadczenia – jeżeli dłużnik ureguluje dług w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji,
  • 5% wartości wyegzekwowanego świadczenia – jeżeli postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone na wniosek wierzyciela.

Art. 27 ustawy o kosztach komorniczych reguluje:

„W sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia.
 Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3% wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia. Kwota wpłacona wierzycielowi przez dłużnika nie stanowi wyegzekwowanego świadczenia.”

Aby nie mówić o wysokich kosztach postępowania egzekucyjnego można skorzystać z rozwiązania, jakim jest dobrowolna spłata zadłużenia u komornika.

Czy mimo wszystko warto próbować dogadać się z komornikiem na dobrowolną spłatą zadłużenia?

Co do zasady, aby uniknąć egzekucji komorniczej, warto  jest jednaka  zareagować jeszcze zanim sprawa długu trafi do sądu. Dobrowolne warunki spłaty łatwiej ustalić  bezpośrednio z wierzycielem lub  np. z firmą windykacyjną. Nie zawsze jest to możliwe.  Dobrowolna spłata zadłużenia u komornika jest dobrym pomysłem, jednak nie dla każdego  dostępnym, a w szczególności, gdy kwota, jaka mamy do uregulowania jest wysoka.  Rozłożenie długu na raty natomiast nie zawsze będzie odebrane pozytywnie i wniosek może zostać odrzucony. Warto jednak to zrobić – nic nie ryzykujesz i nic Cię to nie kosztuje, a być może uda Ci się uniknąć poważnych  i bolesnych w skutkach konsekwencji. 

Tagi: komornikzadłużeniepostępowanie egzekucyjne

Zaktualizowano: 09.11.2022

Dodano: 09.11.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top