EBC podwyższa stopy procentowe. Co to oznacza dla gospodarki krajów UE?

Opublikowano: 10 Kwi 2023 Agnieszka Kłak 5 min. czytania

Kategoria: Blog finansowy

W czwartek, 16 marca 2023 roku Europejski Bank Centralny zapowiedział podniesienie stóp procentowych. Była to reakcja na zagrożeniem pogłębienia kryzysu w strefie euro. W związku z decyzją Rady Prezesów podniesiono stopy o 50 punktów bazowych. Oznacza to, że główna stopa EBC wzrosła z 3,00% do 3,50%, natomiast stopa depozytowa z 2,50% do 3,00%.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • dlaczego EBC podwyższyła stopy procentowe,
  • jak zmiana stóp procentowych wpłynie na gospodarki państw UE, w tym Polski,
  • jakich dalszych zmian możemy spodziewać się w przyszłości.
europejski bank centralny

Czym umotywowana jest podwyżka stóp?

Rada Prezesów postanowiła podnieść podstawowe stopy procentowe EBC w górę w związku ze zjawiskiem rosnącej inflacji – na rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla gospodarki strefy euro. Inflacja w Unii Europejskiej oscyluje w okolicach 10%. Jest to dość wysoka wartość, a przez to – mówiąc najprościej – wszystko w handlu unijnym drożeje. Podnoszenie stóp jest w tej sytuacji normalną i racjonalną reakcją, mającą prowadzić do utrzymania stabilności cen w UE.

Jakie będą konsekwencje decyzji EBC?

Utrzymanie stóp procentowych EBC na wysokim poziomie ma na celu doprowadzić do spadku inflacji. Trudno powiedzieć, czy na ten moment UE znajduje się w szycie inflacyjnym. Mimo to spodziewane jest wyhamowanie wzrostu cen w połowie 2023 roku, a następnie spadek inflacji. Gospodarka państw unijnych przeżywa w tym roku recesję. Dotyczy to także Polski, chociaż ta nie znajduje się w strefie euro. Będąc jednak partnerem handlowym dla pozostałych krajów członkowskich oraz działając także w ramach prawa UE również Polska odczuwa w dużym stopniu zmiany ekonomiczne w gospodarstwie europejskiej wspólnoty.

Wzrost stóp procentowych EBC może także przyczynić się do umocnienia się euro względem dolara. Amerykańska waluta dość znacznie umocniła się względem euro w 2022 roku. Na dzień 2 kwietnia 2023 roku cena za 1 euro wyniosła 1,087 dolara.

Oprócz tego Rada Prezesów przedstawiła zmiany, które obejmą program skupu aktywów APP. Do czerwca 2023 roku zasób papierów wartościowych kupowanych w ramach Eurosystemu będzie się kurczył o 15 mld euro miesięcznie. Jednocześnie Rada Prezesów będzie reinwestowała w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak rosła inflacja w UE, to koniecznie przeczytaj ten artykuł: Kolejny rekord inflacji w strefie euro

Brak zmian przy PEEP

Jeśli chodzi o nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii PEEP, to Rada Prezesów będzie reinwestowała (tak jak w wyżej opisanym przypadku programu APP) przynajmniej do końca 2024 roku. Decyzja ta umotywowana jest chęcią zachowania odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej. Wciąż bowiem Rada dostrzega zagrożenia dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej płynących z negatywnych skutków pandemii COVID-19.

EBC już wcześniej zapowiadał, że stopy będą podwyższane

Kryzys, który zaczął się już pod koniec 2021 roku, a pogłębił się znacznie po agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku przyniósł wiele negatywnych skutków na gospodarki UE. Ceny energii znacznie wzrosły, inwestycje stały się niepewne, odnotowano spadek aktywności gospodarczej, wystąpiło zjawisko zacieśnienia warunków finansowania. Także doszło do poprawki w górę perspektyw inflacji na rok 2023 rok.

Wobec tego w szczególności Rada Prezesów uznała, że należy sukcesywnie podwyższać stopy, w miarę rosnącej inflacji. Można było o tym przeczytać już w komunikacie prasowym EBC z 15 grudnia 2022 roku.

Czy EBC dalej będzie podwyższał stopy?

Przyszłe decyzje Rady będą oczywiście zależały od tego, jak będzie wyglądała sytuacja ekonomiczna w Europie. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, popartymi faktycznymi podwyżkami stóp EBC Rada Prezesów nie zawaha się znowu podnieść stóp, jeśli inflacja wzrośnie. Jeżeli zaś prognozy ekonomistów okażą się prawidłowe i jeszcze w 2023 roku dojdzie do spadku inflacji, to także możliwym scenariuszem będzie obniżenie stóp EBC.

Dodano: 10.04.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top