Gdzie wnioskować o wspólny kredyt gotówkowy?

Opublikowano: 18 Marzec 2024 Agnieszka Kłak 13 min. czytania

Kategoria: Kredyty gotówkowe

Kredyt na dwie osoby najczęściej kojarzy się ze zobowiązaniem hipotecznym na cele mieszkaniowe. Bardzo często osobami wspólnie wnioskującymi o taki produkt są małżonkowie. Jednakże, gdy potrzeby finansowe są inne, to wtedy na ich zaspokojenie nadaje się znakomicie kredyt gotówkowy. Pytanie tylko jak na wspólne zaciąganie takiego typu zobowiązania zapatruje się bank. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • z kim można wziąć kredyt gotówkowy,
 • ile pieniędzy można uzyskać i jak długo trwa spłata,
 • jak dzielić się uzyskanymi pieniędzmi,
 • w jakim banku warto składać wniosek o wspólny kredyt gotówkowy,
 • jakie są mocne i słabe strony wspólnego kredytu.
wspólny kredyt gotówkowy

Wspólny kredyt gotówkowy - kiedy jest możliwy, a kiedy nie?

Nie brakuje klientów, którzy zastanawiają się, czy mogą zaciągnąć kredyt wspólnie. Mają przy tym na myśli produkt, z którego pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel konsumencki. Od razu wówczas pojawiają się wątpliwości - czy taka opcja jest zgodna z prawem? Dobra wiadomość jest taka, że banki mają tutaj wolną rękę. Instytucja w ramach swojej, indywidualnej polityki ustala, czy na umowie kredytowej może widnieć więcej niż jeden klient. Jeżeli kredytodawca jest skłonny ku takim praktykom, to wtedy można śmiało składać wniosek we dwie osoby. Ba - zdarzają się również sytuacje, w których można wnioskować w więcej niż dwie osoby.

Nie oznacza to jednak, że kredyt gotówkowy zawsze będzie można wziąć wspólnie. Na rynku działają banki, które niezbyt chętnie podchodzą do takich pomysłów. 

Kto może być współkredytobiorcą w kredycie gotówkowym?

Powszechnie panuje przekonanie, że osoby wnioskujące powinny pozostawać ze sobą w związku małżeńskim (tak jak jest np. podczas starania się o kredyt hipoteczny). Jednakże dla banków generalnie jest obojętne kim dla siebie są klienci składający wniosek. Mogą to być:

 • małżonkowie,
 • osoby pozostające w nieformalnym związku,
 • dziecko i rodzic,
 • rodzeństwo,
 • kuzynostwo,
 • inni członkowie rodziny,
 • przyjaciele,
 • całkiem obce osoby.

Kluczem jest to, czy osoba, z którą wnioskujemy spełnia podstawowe wymogi, czyli:

 • posiada zdolność kredytową,
 • zbudowała pozytywną historię kredytową,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jest pełnoletnia,
 • legitymuje się ważnym dokumentem tożsamości.

Oczywiście najważniejsze jest to, czy dana osoba chce wraz z Tobą wnioskować o kredyt. 

Więcej niż jeden kredytobiorca to większa zdolność kredytowa

Bank, rozpatrując wniosek kredytowy zawsze dokładnie bada zdolność kredytową. To nie tylko dochody klienta, ale też jego wszelakie wydatki oraz koszty ponoszone z tytułu spłaty innego zobowiązania. Dlatego też, gdy występuje drugi wnioskodawca, zdolność kredytowa od razu rośnie, a tym samym zwiększają się szanse na otrzymanie kredytu gotówkowego. Nawet, jeśli współkredytobiorca zarabia niezbyt dużo, będzie to wartość dodana. Rzecz jasna, bank sprawdzi także Waszą sytuację w BIK-u i jeśli ktoś z Was posiada niespłacone długi, to wówczas szanse na zobowiązanie zmaleją. 

Ile można maksymalnie pożyczyć we wspólnym kredycie?

Zgodnie z przepisami ustawowymi maksymalna kwota kredytu gotówkowego nie może przekroczyć 255 550 zł. Jednakże w praktyce, aż tak duża suma nie zawsze jest osiągalna. Na rynku działają banki, które udzielą zobowiązania do pułapu 200 000 zł, ale są też takie instytucje, które pożyczą maksimum 100 000 - 150 000 zł. Bardzo ważne jest, aby o tym pamiętać, zwłaszcza, że jeśli o zobowiązanie wnioskuje więcej niż jedna osoba, to automatycznie rośnie kwota, którą jest potrzebna na zaspokojenie potrzeb. 

Na jaki okres można zaciągnąć wspólne zobowiązanie?

Teoretycznie taki kredyt można by było zaciągnąć na bardzo długi okres. Jednakże maksymalny spotykany czas obowiązywania umowy wynosi 144 miesiące. Tutaj również nie jest to powszechny obowiązek banków. Kredytodawcy bardzo często zaznaczają, że maksymalna spłata kredytu gotówkowego może wynieść 10 lat. Oczywiście, należy pamiętać, że im dłuższy okres spłaty, tym wprawdzie rata miesięczna może być niższa, ale summa summarum klient poniesie więcej kosztów. 

Który bank udzieli wspólnego kredytu gotówkowego?

Na polskim rynku finansowym można stosunkowo łatwo znaleźć bank, który z miłą chęcią powita kilku współkredytobiorców i udzieli im finansowania. Choć, tak jak już wspomnieliśmy nie we wszystkich instytucjach będzie to możliwe, to dla naszych klientów przygotowaliśmy kilka atrakcyjnych ofert. Kredytodawcy, których opisaliśmy poniżej są gotowi podpisać umowę kredytową z więcej niż jedną osobą. Warto zapoznać się ze szczegółami tychże propozycji.

Kredyt gotówkowy VeloBank

Kredyt gotówkowy w VeloBanku zostanie udzielony większej liczbie klientów, a w szczegółach zobowiązanie to wygląda tak:

 • kwota kredytu: do 200 000 zł,
 • okres kredytowania: do 120 mies.,
 • RRSO: 19,25 - 169,25%,
 • oprocentowanie: 14,24%,
 • wiek klienta: 18 - 75 lat.

Dobrą wiadomością jest to, że VeloBank udziela także kredytów jedynie na oświadczenie o dochodach. 

Kredyt gotówkowy BNP Paribas

Atrakcyjną ofertę kredytu gotówkowego w BNP Paribas dla więcej niż jednego wnioskodawcy można ocenić na podstawie poniższych danych:

 • kwota kredytu: do 200 000 zł,
 • okres kredytowania: do 120 mies.,
 • RRSO: 16,33 - 53,80%, 
 • oprocentowanie: 12,49%,
 • wiek klienta: 18 - 75 lat.

W tym banku kredyt ma stałe oprocentowanie przez cały okres spłaty. 

Kredyt gotówkowy Alior Bank

Kredyt gotówkowy w Alior Banku cieszy się sporą popularnością, a jego parametry wyglądają następująco:

 • kwota kredytu: do 200 000 zł,
 • okres kredytowania: do 144 mies.,
 • RRSO: 23,01 - 375,57%,
 • oprocentowanie: 14,49%,
 • wiek klienta: 18 - 80 lat. 

Co więcej, w Alior Banku o kredyt gotówkowy mogą się starać naraz aż cztery osoby. 

Jak uzyskać razem kredyt?

Aby wziąć wspólny kredyt gotówkowy, należy najpierw wybrać konkretną ofertę banku. Zdecydujcie się wspólnie na to, o jaką kwotę będziecie się starali i jak długo chcecie spłacać zobowiązanie. Takie kwestie najlepiej jest ustalić między sobą jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek kroków. Jeżeli wybrany przez Was bank udziela wspólnych kredytów, to wystarczy po prostu uzupełnić dany wniosek. Należy tam wpisać imiona i nazwiska osób wnioskujących, a także ich adresy zamieszkania, numery PESEL, numery dowodów osobistych oraz dane kontaktowe. Należy też wypełnić oświadczenie o dochodach, choć może się zdarzyć, że bank będzie wymagał zaświadczenia od pracodawców o zatrudnieniu. Procedurę wnioskowania można rozpocząć online. 

Kto dostanie pieniądze po uzyskaniu wspólnego kredytu?

Jeżeli bank wyda pozytywną decyzję kredytową, to środki zostaną przelane tylko na jeden, konkretny, wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Jeżeli jest to konto wspólne małżonków, to nie powinno rodzić to problemów. Jednakże, jeśli dane osoby pozostają w innej relacji niż związek, np. są to inny członkowie rodziny albo przyjaciele, to takie wspólne konto można sobie założyć przed wnioskowaniem. Istnieje też takie rozwiązanie, że pieniądze trafią na konto jednego ze współkredytobiorców, a on przekaże należną część środków drugiemu współkredytobiorcy. Trzeba się w takim zakresie dogadać między sobą i wymaga to dużego zaufania. 

W jakim stopniu współkredytobiorcy mogą dysponować środkami z kredytu?

Bank nie wnika w to, w jakim stopniu współkredytobiorcy dysponują środkami. Tutaj również najistotniejsze są osobiste ustalenia pomiędzy wnioskodawcami. Jeżeli bierzecie koszty kredytu na siebie w równej części, to uczciwość nakazuje, aby każdy z Was otrzymał równą część kapitału, czyli jeśli np. wnioskowały dwie osoby, to każda z nich dostanie po 50%, a jeśli cztery, to po 25% kapitału. Może być jednak tak, że jedna ze stron dobrowolnie zrezygnuje z pieniędzy z kredytu, w celu pomocy drugiej strony. Tak często robią rodzice, którzy wraz z dzieckiem biorą kredyt dla zwiększenia zdolności kredytowej, a potem dziecko korzysta w 100% z pozyskanego kapitału. 

Jak wygląda spłata wspólnego kredytu?

Jeżeli zobowiązanie zostało zaciągnięte przez więcej niż jedną osobę, to wówczas obowiązuje zasada solidarności współkredytobiorców. Oznacza to, że każdy współkredtytobiorca jest tak samo odpowiedzialny za spłatę kredytu. Najzdrowszy układ jest taki, kiedy to spłata długu jest podzielana idealnie równo między klientami. Przykładowo, jeśli rata wraz ze wszystkimi kosztami wynosi 1500 zł miesięcznie, a kredyt pozyskały dwie osoby, to solidarnie powinny one spłacać po 750 zł co miesiąc. 

Wady i zalety wspólnego kredytu

Jak wszystko, również i omawiany produkt ma swoje mocne i słabe strony. Zalety wspólnego kredytu gotówkowego są następujące:

 • większa zdolność kredytowa,
 • większa możliwa suma do uzyskania,
 • dłuższy czas kredytowania jest bardziej prawdopodobny,
 • dostępne lepsze warunki kredytowania,
 • zwiększone bezpieczeństwo.

Nie należy jednak zapominać o wadach, które będą następujące:

 • obniżenie zdolności kredytowej wszystkich kredytobiorców już po uzyskaniu zobowiązania,
 • obowiązek spłaty kredytu nawet jeśli współkredytobiorca zaniechał spłaty,
 • narażenie relacji współkredytobiorców na szwank.

Warto zważyć wszystkie plusy i minusy takiego rozwiązania przed podjęciem decyzji o wspólnym wnioskowaniu. 

Czy warto brać wspólny kredyt gotówkowy?

Pomimo paru minusów i zagrożeń wspólny kredyt gotówkowy to na ogół bardzo dobra decyzja. Nie można zapominać, że najważniejsze jest tutaj zaufanie pomiędzy wnioskodawcami. W jednym przypadku wspólny kredyt gotówkowy pomoże zrealizować Wasze potrzeby, niezależnie od tego, czy są one wspólne, czy każdy z Was ma je osobno. W innych przypadkach zobowiązanie będzie mogło służyć pomocy członkowi rodziny albo innej, bliskiej osobie. Jeżeli dojdziecie do porozumienia, to taki krok może finalnie okazać się jak najbardziej korzystny. 

Dodano: 18.03.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top