Jak czytać raport BIK?

Opublikowano: 07 Lut 2022 Agnieszka Kłak 11 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

„Pana wniosek został odrzucony z powodu negatywnej oceny raportu z Biura Informacji Kredytowej. Nie dostanie pani kredytu z powodu bazy BIK. Państwa wskaźnik BIK jest zbyt niski.” to częste powody odmów, które słyszą klienci w biurach kredytowych czy bankach. Równie często jednak klienci nie słyszą konkretów, co właściwie złożyło się na powód odmowy. Banki czy firmy pożyczkowe nie udostępniają jednak szczegółowych informacji. Klient musi więc szukać odpowiedzi na własną rękę. A znajdzie ją właśnie w raporcie generowanym przez Biuro Informacji Kredytowej. Jak można uzyskać dane „do swojego BIK” i czego możemy się z niego dowiedzieć?

Z tego artykułu dowiesz się:

Raport BIK jak czytać

Analiza danych zawartych w raporcie BIK Klienta

Na samym początku chcemy powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy: częstą praktyką rynkową jest to, że agenci kredytowi rozpoczynają pracę z klientem od analizy jego raportu BIK zanim złożą jakikolwiek wniosek. I jest to bardzo dobra praktyka! Z raportu BIK dowiadują się wielu potrzebnych informacji, na podstawie których mogą ustalić konkretny plan działania.

Jak pobrać raport BIK?

Po pierwsze, aby móc się czegokolwiek dowiedzieć, musimy dysponować raportem BIK. Klient chcący dowiedzieć się więcej o swoich zobowiązaniach może zamówić swój raport w Biurze Informacji Kredytowej. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej, poprzez indywidualny panel do logowania tj. za pośrednictwem portalu BIK albo tradycyjnie za pomocą wysłania pisma do BIK z wnioskiem o raport indywidualny BIK.

W obu przypadkach taka usługa będzie płatna – 39 zł za każdy raport BIK. Dla użytkowników portalu BIK jest również możliwość wykupienia tzw. Pakietu BIK za kwotę 99 zł na okres 12 miesięcy. W ramach tego pakietu można pobrać 6 razy raport BIK w ciągu roku, uzyskać ochronę poprzez Alerty BIK, a także dostęp do wskaźnika BIK pokazującego szanse na kredyt przy danych zarobkach i zobowiązaniach (wszystko to dostępne jest na stronie biura informacji kredytowej).

W tym miejscu warto wspomnieć, że jeśli raport BIK pobieramy indywidualnie my, jako klienci Biura Informacji Kredytowej, nie powoduje to skutków dla naszej oceny wiarygodności kredytowej. Inaczej jest w przypadku zapytań generowanych za pośrednictwem instytucji do których składamy wnioski kredytowe. Wówczas składanie kilku wniosków jednocześnie wpływa negatywnie na potwierdzenie swojej rzetelności finansowej.

Co znajdziemy w raporcie BIK?

Gdy już otrzymamy raport BIK nierzadko okazuje się, że dokument zawiera kilkadziesiąt stron. Jak się w tym wszystkim połapać? Odpowiadamy.

Raport BIK można podzielić na pewne części:

 • wskaźnik BIK wraz z danymi identyfikującymi klienta;
 • ocenę punktową BIK;
 • zobowiązania kredytowe - w trakcie spłaty; np. posiadany kredyt hipoteczny
 • zobowiązania kredytowe - zamknięte (w ciągu ostatnich 60 miesięcy);
 • informacje dodatkowe zawierające m.in. dane dotyczące ilości zapytań;
 • a następnie – zwykle najdłuższa część przy aktywnych kredytobiorcach - informacje szczegółowe dla każdego z aktywnych i zamkniętych zobowiązań;
 • raport BIK kończy szczegółowa informacja o zapytaniach do bazy BIK oraz BIG InfoMonitor z podaniem nazwy instytucji, która zapytania dokonała oraz dokładnej daty zapytania.

Omówmy teraz szczegółowo każdą z nich:

Wskaźnik BIK

Wraz z danymi identyfikującymi klienta. Początkowa część raportu BIK pozwala w prosty i przystępny sposób ocenić jakość swojej wiarygodności finansowej oszacowanej przez BIK wraz ze swoimi podstawowymi danymi.

Ocena punktowa BIK

W tej części raportu BIK klient uzyskuje informacje o swojej ocenie punktowej czyli tzw. scoringu, który jest obliczany na podstawie historii spłat dotychczasowych zobowiązań. Również banki i instytucje finansowe korzystające z bazy BIK biorą pod uwagę tę wartość przy wydawaniu decyzji kredytowej.

Zobowiązania kredytowe - w trakcie spłaty

Kolejna część raportu BIK to aktywne zobowiązania klienta, które są w trakcie spłaty. Klient oprócz podsumowania dostaje informacje o typie każdego zobowiązania wraz z nazwą banku, datą zawarcia umowy, kwotami umowy – pierwotną i pozostałą do spłaty, kwotą raty, sumą ewentualnych zaległości oraz oceną historii spłacania i ostatniej płatności.

Zobowiązania kredytowe - zamknięte (w ciągu ostatnich 60 miesięcy)

Raport BIK pokazuje także szczegółową informację o zobowiązaniach kredytowych zamkniętych w ciągu ostatnich 5 lat. Tutaj również poznamy typ zobowiązania, kwotę pierwotną oraz datę zakończenia umowy. System ocenia także historię spłat i ostatni status płatności.

Informacje dodatkowe

Informacje te zawierają dane dotyczące podsumowania ilości zapytań do baz BIK oraz BIG Infomonitor oraz wybrane informacje z tej bazy tj. sumę niespłaconych długów czy uregulowanych płatności

Informacje szczegółowe dla każdego z aktywnych i zamkniętych zobowiązań

Kolejna część to szczegóły każdego z kredytów czy pożyczek, których byliśmy lub jesteśmy w posiadaniu. I tutaj znajdziemy całą masę informacji! Oprócz kwot związanych z naszym zobowiązaniem, czyli np. kwoty pierwotnej czy kwoty kredytu z odsetkami znajdziemy także informacje o liczbie rat i statusie zobowiązania. Ta część raportu BIK zawiera także informacje związane z rodzajem udzielonej zgody na przetwarzanie danych dla tego zobowiązania.

W tym miejscu warto też pokazać, jakie konkretnie statusy możemy spotkać w naszym raporcie BIK. Będą to 3 rodzaje ikon:

 • zielona - oznaczająca terminową płatność,
 • pomarańczowa - świadcząca o opóźnieniach do 30 dni,
 • czerwona - dotycząca zobowiązań z opóźnieniami powyżej 30 dni, a także tych znajdujących się np. w windykacji.

Następnie znajdziemy historię spłat naszego zobowiązania. W przypadku kłopotów z płatnością tam również znajdą się informację o kwocie oraz ilości dni opóźnienia.

Informacja o zapytaniach do bazy BIK oraz w rejestrze danych dłużników BIG InfoMonitor 

Jedną z ostatnich kluczowych informacji jest informacja o szczegółach zapytań do bazy Biura Informacji Kredytowej oraz BIG InfoMonitor. Za każdym razem kiedy wnioskujemy o kredyt czy pożyczkę, a instytucja współpracuje z bazą BIK takie zapytanie jest odnotowane.

Jak czytać raport BIK?

Kluczowa będzie tutaj analiza następujących informacji:

 • oceny scoringowej, 
 • ilości ewentualnych opóźnień w spłacie, 
 • ilości zapytań. 

Ocena scoringowa. Najprościej mówiąc – im wyższa tym lepsza. Ale jak sprawić aby była wyższa? Tylko regularna spłata zobowiązań i rozsądne zadłużanie się pozwoli na zbudowanie dobrego scoringu. Nie jest wskazane zbyt gwałtowne branie kilku kredytów czy pożyczek w jednym czasie, bo może to wpłynąć na pogorszenie wskaźnika.

Gdy spotykamy się z odmową z powodu „bazy BIK”, wpływ na to może mieć ilość opóźnień w spłacie posiadanych zobowiązań lub tych, które zostały już zamknięte. Niestety, dla niektórych instytucji finansowych, nawet drobne opóźnienia mogą być powodem odmowy udzielenia następnego kredytu.

Dla banku czy firmy pożyczkowej ważna też będzie ilość zapytań i czas, w jakim powstały. Powiecie: a dlaczego? Tyle ofert banków, słynne bankowe ulice w wielu miastach Polski, oferty kredytów ciągle pojawiają się w internecie to nie mam prawa pytać ani składać wniosku? Pomyślą Ci bardziej obruszeni… Otóż jak w wielu sytuacjach zalecany jest rozsądek i rozwaga! Dla banku takie nasze zapytanie może oznaczać dwie rzeczy: to, że za kilka dni w raporcie może pojawić się kilka nowych kredytów albo to, że klient chce uzyskać kredyt, ale inne instytucje z jakiś powodów mu odmawiają więc dobrze będzie mu się lepiej przyjrzeć zanim zostanie mu udzielony kredyt. Po części takie może być – i często jest – podejście banków.

Podsumowanie 

Raport BIK pomimo niejednokrotnie całkiem pokaźnych rozmiarów jest dokumentem, który można łatwo przeanalizować. Czytelne wykresy, podsumowania i ikony charakterystyczne dla kluczowych informacji to wszystko składa się na papierowy czy elektroniczny dokument. A jeśli jednak są powody, dla których nie jesteś pewny czy pewna czy dobrze te dane zostały przeanalizowane, zawsze można zwrócić się po pomoc do naszych ekspertów wnioskomat.com i szerokiego grona agentów współpracujących z portalem. To osoby, które po analizie tego dokumentu wskażą możliwą ścieżkę postępowania w temacie kolejnych kredytów.

Tagi: raport bikbik

Dodano: 07.02.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top