Jakie prawa przysługują kredytobiorcy?

Opublikowano: 04 Sie 2021 Dagmara Konik 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi – jest to sentencja, wywodząca się z prawa rzymskiego, wyraża ona jedną z podstawowych zasad prawa. Dlaczego cytatem tym zaczynamy dzisiejszy wpis? Ponieważ świadomość praw i obowiązków to przede wszystkim ochrona przed poważnymi i często kosztownymi konsekwencjami, również w branży finansowej. Warto wiedzieć, że oprócz wszystkich obowiązków, jakie narzucone zostają nam wraz z podpisaniem umowy kredytowej, czy to z bankiem czy firmą pozabankową, posiadamy także swoje prawa. 

Na samym początku warto dodać, że wszystkie prawa i obowiązki kredytobiorcy, będącego konsumentem, reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Omówmy więc wybrane prawa kredytobiorcy.

Prawo do rzetelnych informacji zawartych w reklamie

Po pierwsze: prawo do rzetelnych informacji zawartych w reklamie. Możliwe, że niektórym z nas zdarzyła się sytuacja, że oglądając telewizję zdecydowaliśmy się na reklamowany produkt finansowy. Swoimi reklamami zachęcają nas zarówno banki jak i firmy pozabankowe. Pamiętajmy o tym, że zgodnie z obowiązującymi normami instytucje finansowe są zobligowane zawrzeć w reklamie konkretne informacje. A mianowicie dotyczące:

Prawo do otrzymania pełnej informacji o kredycie

Po drugie: prawo do otrzymania pełnej informacji o kredycie. Zanim podpiszemy umowę, kredytobiorca ma obowiązek udzielić nam dokładnych informacji na temat kredytu, który zawieramy. W ramach przekazywania informacji o produkcie, czy usłudze konsument powinien dowiedzieć się o takich kwestiach jak:

  • rodzaj kredytu czy pożyczki,
  • czas obowiązywania umowy – tzw. okres kredytowania,
  • terminy spłaty rat,
  • stopa oprocentowania zobowiązania,
  • rzeczywista roczna stopa oprocentowania (tzw. RRSO),
  • zasady spłaty kredytu lub pożyczki,
  • ewentualna konieczność zawarcia dodatkowych umów ubezpieczenia czy poniesienia kosztów notarialnych w związku z umową.

Prawo do otrzymania formularza informacyjnego

Po trzecie: prawo do otrzymania formularza informacyjnego. W formularzu informacyjnym można znaleźć bardzo szczegółowy i szeroki zakres informacji, który umożliwi łatwą ocenę atrakcyjności danego kredytu lub pożyczki. Powinien zostać udostępniony nam przed podpisaniem umowy kredytowej, tak abyśmy mogli dokładnie zapoznać się z w warunkami oferty. Dzięki temu będziemy wiedzieć, ile dokładnie zapłacimy za kredyt, tam też znajdziemy dane dotyczące odstąpienia czy wcześniejszej spłaty. 

Prawo do uzyskania informacji o szczegółach odmowy udzielania kredytu

Po czwarte: prawo do uzyskania informacji o szczegółach odmowy udzielania kredytu. Jeszcze do niedawna uzyskanie informacji, dlaczego nasz wniosek kredytowy został odrzucony nie było wcale takie oczywiste.  Jednak od połowy 2019 roku wraz z wejściem obowiązujących przepisów RODO bank czy też firma pozabankowa musi uzasadnić odmowę kredytu hipotecznego, gotówkowego, limitu w koncie, karty kredytowej, czy pożyczki. Jeśli tego nie zrobi, warto dopytać.

Prawo do odstąpienia od umowy kredytu

Po piąte: prawo do odstąpienia od umowy kredytu. Pamiętajmy, że umowa z bankiem to nie - wieczyste zobowiązanie. Przysługuje nam zawsze prawo odstąpienia od umowy. Mamy na to 14 dni, a od dnia odstąpienia 30 dni na zwrot kosztów. Środki, jakie musimy zwrócić powiększamy tylko o odsetki za dni, kiedy korzystaliśmy z kredytu, czyli za okres od otrzymania środków do spłaty kredytu po wysłaniu informacji o odstąpieniu.

Prawo do otrzymania harmonogramu spłaty 

Po szóste: prawo do otrzymania harmonogramu spłaty. Harmonogram spłaty to informacja o wysokości i terminie spłaty rat kredytu w formie prostej tabeli., Zazwyczaj otrzymujemy go w wersji papierowej lub elektronicznej (czyli na maila) Przez cały okres trwania naszej umowy z bankiem czy firmą pożyczkową, mają oni obowiązek darmowego wydania harmonogramu w każdym czasie.

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu i rozliczenie kosztów 

Po siódme: prawo do wcześniejszej spłaty kredytu i rozliczenie kosztów. Wraz z umową kredytową klient przyjmuje na siebie obowiązek zwrotu kwoty kredytu wraz z naliczonymi odsetkami i innymi opłatami w czasie określonym tą umową. Spłata kredytu gotówkowego odbywa się w ratach, które złożone są z części kapitałowej, czyli części dotyczącej pożyczonej kwoty oraz części odsetkowej, zawierającej odsetki naliczone według określonej umową stopy procentowej. Jeśli w trakcie trwania umowy, okaże się że dostaliśmy zastrzyk gotówki, wzięty kredyt możemy spłacić wcześniej. Pamiętajcie również, że Banki są zobowiązane do zwrotu prowizji w wysokości proporcjonalnej do okresu i ilości rat, o jakie zostanie skrócona umowa.

Podsumowanie

Jak sami mogliście się przekonać, podpisując umowę kredytową nie tylko mamy obowiązki, ale przysługują nam też pewne prawa. Myślę, że należy być świadomym nie tylko swoich obowiązków, ale też praw, bo nigdy nie wiemy, kiedy ta wiedza może nam się przydać. A czy ty musiałeś kiedykolwiek upominać firmę pożyczkową lub bank o przestrzeganie wszystkich zasad? A może nie zostałeś należycie poinformowany o swoich prawach?  Podzielcie się tym z nami w komentarzach.
 

Tagi: prawocałkowity koszt kredytuprawo bankowerodo

Zaktualizowano: 24.07.2022

Dodano: 04.08.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top