Jak rozliczać kredyt firmowy? Czy kredyt dla firm można wliczyć w koszty?

Opublikowano: 17 Lis 2020 Dagmara Konik 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Kredyt firmowy to produkt finansowy niezbędny w wielu firmach. Kredyty pozwalają rozwijać działalność, wprowadzać innowacje w firmie, a czasami ratują utrzymanie płynności finansowej. Dla każdego przedsiębiorcy istotnie jest nie tylko posiadanie odpowiednich środków finansowych na prowadzenia działalności, ale również prawidłowość rozliczeń z urzędem skarbowym. Nieprawidłowe ujęcie kosztów i przychodów może spowodować wiele konsekwencji. Z kolei fakt uzyskania kredytu dla firmy rodzi wiele zapisów księgowych. Jak zatem rozliczać kredyt firmowy?

Jak rozliczać kredyt firmowy? Czy kredyt dla firm można wliczyć w koszty?

Jakie rodzaje kredytu może otrzymać przedsiębiorca?

Każdy z banków posiada bogatą ofertę produktów dla przedsiębiorców. Kredyt firmowy jest tylko jednym z nich. Występują również produkty związane z prowadzeniem rachunków (w tym walutowych), produkty oszczędnościowe czy ubezpieczeniowe.

Niezależnie od oferty banku, który wybierzemy wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje kredytów dla firm:

  • kredyt inwestycyjny – kredyt, który jest udzielany na określony cel np. zakup maszyn czy modernizację środków trwałych, zwykle proces wnioskowania poprzedzony jest konieczności przygotowania biznesplanu inwestycji,
  • kredyt obrotowy – związany jest udzieleniem środków na bieżące potrzeby firmy, bez określania konkretnego celu; pozwala zachować płynności finansową poprzez możliwość regulowania należności czy zakupów niezbędnych do firmy,
  • kredyt w rachunku bieżącym – udzielany w ramach rachunku firmowego; pozwala na powiększenie salda rachunku do wartości przyznanego limitu; działa podobnie jak tzw. debet w koncie, jeśli wystąpi zadłużenie każda kolejna wpłata zmniejsza jego saldo a odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty a nie całości limitu,
  • karta kredytowa – jest limitem kredytowym udzielanym w ramach wydawanej imiennie karty kredytowej. Pozwala na realizowanie transakcji w ramach udzielonego limitu z bezodsetkowym okresem spłaty; karta kredytowa może być wydana zarówno dla właściciela firmy oraz dla wskazanych pracowników.

Czy kredyt firmowy jest przychodem?

Nie, kredyt firmowy nie jest przychodem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaciągnięcie kredytu dla prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi przychodu podatkowego. W praktyce oznacza to brak opodatkowania dwoma podstawowymi podatkami: podatkiem dochodowym i podatkiem od towarów i usług (VAT). Zgodnie z tą definicją i przyjętą zasadą podatkową kosztem mogącym znaleźć się w księgach podatkowych nie będzie rata kapitałowa.

Co jest kosztem kredytu firmowego?

Wnioskując o kredyt firmowy powinniśmy dokładnie przeanalizować oferty dostępne na rynku. Nie zawsze oferta w banku w którym posiadamy rachunek będzie dla nas najkorzystniejsza. Warto w tym celu skorzystać z ogólnie dostępnych kalkulatorów i porównywarek kredytów.

Z pojęciem kredytu nieodłącznie wiąże się pojęcie odsetek. Wynikają one z oprocentowania kredytu. Będzie to jeden z parametrów na który będziemy zwracać uwagę wybierając naszą ofertę. Wpłynie on również bezpośrednio na poziom RRSO, czyli rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania, która w formie procentu pozwoli nam porównać wszystkie koszty związane z kredytem. Oprocentowanie nie może przekroczyć prawnie ustalonych poziomów. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że banki proponują różnego rodzaju oferty z różnego rodzaju wartościami oprocentowania i wtedy należy przyjrzeć się pozostałym kosztom kredytu.

Do pozostałych kosztów kredytu zaliczymy prowizje, ubezpieczenia i inne opłaty. Prowizja jest wartością płaconą dla banku za udzielenie kredytu i możne różnić się w ramach jednej oferty w zależności np. od wyboru kwoty czy okresu kredytowania. Będzie to też wartość, którą najłatwiej będzie nam negocjować w procesie uzyskania kredytu. Kolejną opłatą, z jaką możemy się spotkać to ubezpieczenie kredytu. W większości przypadków nieobowiązkowe, ale z drugiej strony przynoszące wymierne korzyści dla bezpieczeństwa spłaty kredytobiorcy. W procesie uzyskania kredytu mogą pojawić się również inne opłaty np. opłata za wycenę nieruchomości (w przypadku kredytów inwestycyjnych) czy opłata brokerska dla pośrednika pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem.

Jakie koszty kredytu firmowego rozliczać?

Przepisy podatkowe jasno definiują, że kosztem uzyskania przychodu w przypadku kredytów firmowych może być tylko odsetkowa część raty kredytu oraz pozostałe opłaty poniesione w procesie kredytowania.

Do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć tylko odsetki, które zostały już zapłacone. Warunek jest jeden: kredyt musi zostać przeznaczony na cele firmowe. Zapłacone odsetki od kredytu podlegają ujęciu w podatkowej książce przychodów i rozchodów jako pozostałe wydatki. Odsetki, które nie zostały zapłacone, umorzone oraz odsetki karne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Wszystkie opłaty związane z uzyskaniem kredytu (prowizje, opłaty dodatkowe) mogą stać się kosztem uzyskania przychodu i tym samym być odliczane od podatku. Wyjątek dotyczy ubezpieczenia: będzie ono kosztem kredytu tylko wtedy, jeśli nie będzie to polisa chroniąca życie kredytobiorcy. Wszelkie inne ubezpieczenia podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu i mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych. W przypadku prowizji za udzielenie kredytu stanie się ona kosztem w momencie jej poniesienia.

Podsumowanie

Kredyty firmowe to codzienność wielu przedsiębiorców. Czasami pozwalają one na uratowanie biznesu, czasami są swoistego rodzaju trampoliną do rozwoju firmy i zyskania przewagi konkurencyjnej. Niezależnie od tego, czym będzie dla naszej firmy kredyt bankowy możemy go ująć w kosztach prowadzenia działalności. Bardzo ważne jest jednak, aby kredyt był ściśle związany z celami prowadzenia biznesu i oczywiście, abyśmy posiadali stosowanego rodzaju udokumentowanie tego faktu np. faktury zakupu, umowy licencyjne etc. W przypadku kontroli z urzędu skarbowego będziemy w stanie uzasadnić poprawność rozliczenia kosztów.

Zaktualizowano: 12.10.2021

Dodano: 17.11.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top