Jak rozliczać kredyt firmowy? Czy kredyt dla firm można wliczyć w koszty uzyskania przychodów?

Opublikowano: 19 Gru 2023 Dagmara Konik 8 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Kredyt firmowy to produkt finansowy niezbędny w wielu firmach. Kredyty pozwalają rozwijać działalność, wprowadzać innowacje w firmie, a czasami ratują utrzymanie płynności finansowej. Dla każdego przedsiębiorcy istotnie jest nie tylko posiadanie odpowiednich środków finansowych na prowadzenie działalności, ale również prawidłowość rozliczeń z urzędem skarbowym. Nieprawidłowe ujęcie kosztów i przychodów może spowodować wiele konsekwencji. Z kolei fakt uzyskania kredytu dla firmy rodzi wiele zapisów księgowych. Jak zatem rozliczać kredyt firmowy?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jakie zobowiązanie można zaciągnąć przy prowadzeniu firmy,
  • jak mają się przychody firmy do kredytu,
  • gdzie występują koszty uzyskania przychodu w kontekście kredytu,
  • w jaki sposób uwzględnić kredyt firmowy w rozliczeniu z US.
rozliczenie kredytu firmowego

Jakie rodzaje kredytu może otrzymać przedsiębiorca?

Każdy z banków posiada bogatą ofertę produktów dla przedsiębiorców. Kredyt firmowy jest tylko jednym z nich. Występują również produkty związane z prowadzeniem rachunków (w tym walutowych), produkty oszczędnościowe czy ubezpieczeniowe.

Niezależnie od oferty banku, który wybierzemy wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje kredytów dla firm:

  • kredyt inwestycyjny – kredyt, który jest udzielany na określony cel np. zakup maszyn czy modernizację środków trwałych, zwykle proces wnioskowania poprzedzony jest konieczności przygotowania biznesplanu inwestycji,
  • kredyt obrotowy – związany jest udzieleniem środków na bieżące potrzeby firmy, bez określania konkretnego celu; pozwala zachować płynności finansową poprzez możliwość regulowania należności czy zakupów niezbędnych do firmy,
  • kredyt w rachunku bieżącym – udzielany w ramach rachunku firmowego; pozwala na powiększenie salda rachunku do wartości przyznanego limitu; działa podobnie jak tzw. debet w koncie, jeśli wystąpi zadłużenie każda kolejna wpłata zmniejsza jego saldo a odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty a nie całości limitu,
  • karta kredytowa – jest limitem kredytowym udzielanym w ramach wydawanej imiennie karty kredytowej. Pozwala na realizowanie transakcji w ramach udzielonego limitu z bezodsetkowym okresem spłaty; karta kredytowa może być wydana zarówno dla właściciela firmy oraz dla wskazanych pracowników.

Czy kredyt firmowy jest przychodem?

Nie, kredyt firmowy nie jest przychodem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaciągnięcie kredytu dla prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi przychodu podatkowego. W praktyce oznacza to brak opodatkowania dwoma podstawowymi podatkami: podatkiem dochodowym i podatkiem od towarów i usług (VAT). Zgodnie z tą definicją i przyjętą zasadą podatkową kosztem mogącym znaleźć się w księgach podatkowych nie będzie rata kapitałowa.

Co jest kosztem kredytu firmowego?

Wnioskując o kredyt firmowy powinniśmy dokładnie przeanalizować oferty dostępne na rynku. Nie zawsze oferta w banku w którym posiadamy rachunek będzie dla nas najkorzystniejsza. Warto w tym celu skorzystać z ogólnie dostępnych kalkulatorów i porównywarek kredytów.

Z pojęciem kredytu nieodłącznie wiąże się pojęcie odsetek. Wynikają one z oprocentowania kredytu. Będzie to jeden z parametrów na który będziemy zwracać uwagę wybierając naszą ofertę. Wpłynie on również bezpośrednio na poziom RRSO, czyli rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania, która w formie procentu pozwoli nam porównać wszystkie koszty związane z kredytem. Oprocentowanie nie może przekroczyć prawnie ustalonych poziomów. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że banki proponują różnego rodzaju oferty z różnego rodzaju wartościami oprocentowania i wtedy należy przyjrzeć się pozostałym kosztom kredytu.

Do pozostałych kosztów kredytu zaliczymy prowizje, ubezpieczenia i inne opłaty. Prowizja jest wartością płaconą dla banku za udzielenie kredytu i możne różnić się w ramach jednej oferty w zależności np. od wyboru kwoty czy okresu kredytowania. Będzie to też wartość, którą najłatwiej będzie nam negocjować w procesie uzyskania kredytu. Kolejną opłatą, z jaką możemy się spotkać to ubezpieczenie kredytu. W większości przypadków nieobowiązkowe, ale z drugiej strony przynoszące wymierne korzyści dla bezpieczeństwa spłaty kredytobiorcy. W procesie uzyskania kredytu mogą pojawić się również inne opłaty np. opłata za wycenę nieruchomości (w przypadku kredytów inwestycyjnych) czy opłata brokerska dla pośrednika pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem.

Jakie koszty kredytu firmowego rozliczać?

Przepisy podatkowe jasno definiują, że kosztem uzyskania przychodu w przypadku kredytów firmowych może być tylko odsetkowa część raty kredytu oraz pozostałe opłaty poniesione w procesie kredytowania.

Do kosztów uzyskania przychodu możemy zaliczyć tylko odsetki, które zostały już zapłacone. Warunek jest jeden: kredyt musi zostać przeznaczony na cele firmowe. Zapłacone odsetki od kredytu podlegają ujęciu w podatkowej książce przychodów i rozchodów jako pozostałe wydatki. Odsetki, które nie zostały zapłacone, umorzone oraz odsetki karne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Wszystkie opłaty związane z uzyskaniem kredytu (prowizje, opłaty dodatkowe) mogą stać się kosztem uzyskania przychodu i tym samym być odliczane od podatku. Wyjątek dotyczy ubezpieczenia: będzie ono kosztem kredytu tylko wtedy, jeśli nie będzie to polisa chroniąca życie kredytobiorcy. Wszelkie inne ubezpieczenia podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu i mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych. W przypadku prowizji za udzielenie kredytu stanie się ona kosztem w momencie jej poniesienia.

Jak rozliczyć kredyt zaciągnięty przez osobę prywatną?

Niekiedy może się zdarzyć, że kredyt zostanie zaciągnięty nie przez firmę, czyli osobę prawną, ale przez osobę fizyczną, czyli klienta indywidualnego, który prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas na umowie dane kredytobiorcy nie dotyczą przedsiębiorstwa (np. nazwa firmy, NIP, statut, itd.), lecz klient indywidualnego - jego imię i nazwisko, nr PESEL, nr dowodu, itd. Będzie tak np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, kiedy to klient zaciąga kredyt hipoteczny na kupno nieruchomości, w której będzie nie tylko mieszkał, ale też pracował w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Czy takie zobowiązanie można wrzucić w koszty uzyskania przychodu? Otóż można, ale tylko w pewnej części. Załóżmy, że jest to mieszkanie 3-pokojowe + łazienka + kuchnia, a klient pracuje w jednym z pokojów. Powierzchnia tego pokoju stanowi 23% wartości całej powierzchni użytkowej nieruchomość. W związku z tym kredytobiorca może wliczyć w koszty uzyskania przychodu 23% wartości odsetek kredytowych, prowizji i kosztów ubezpieczenia kredytu. 

Podsumowanie

Kredyty firmowe to codzienność wielu przedsiębiorców. Czasami pozwalają one na uratowanie biznesu, czasami są swoistego rodzaju trampoliną do rozwoju firmy i zyskania przewagi konkurencyjnej. Niezależnie od tego, czym będzie dla naszej firmy kredyt bankowy możemy go ująć w kosztach prowadzenia działalności. Bardzo ważne jest jednak, aby kredyt był ściśle związany z celami prowadzenia biznesu i oczywiście, abyśmy posiadali stosowanego rodzaju udokumentowanie tego faktu np. faktury zakupu, umowy licencyjne etc. W przypadku kontroli z urzędu skarbowego będziemy w stanie uzasadnić poprawność rozliczenia kosztów.

Dodano: 17.11.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top