Jak wycofać przelew?

Opublikowano: 21 Lut 2022 Sylwia Chrószcz 8 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Sytuacja w której klient popełnił błąd przy wpisywaniu danych do przelewu może przytrafić się każdemu. Zazwyczaj świadomy klient banku starannie sprawdza czy numer rachunku został prawidłowo wpisany, czy tytuł przelewu jest właściwy i czy kwota, na którą opiewa jest prawidłowa. Niestety zdarzają się również błędy. Jeżeli przelew opiewał na niedużą sumę, wówczas ta sytuacja zazwyczaj nie wywołuje paniki. Zupełnie inaczej jest w przypadku dużych kwot. Co można zrobić w przypadku, kiedy popełniło się błąd przy zleceniu przelewu? Jak szybko i skutecznie cofnąć przelew? Czy konieczna jest wizyta w oddziale banku?

Z tego artykułu dowiesz się:

Wycofanie przelewu

Gdy pomyliliśmy odbiorcę przelewu

Każdy, kto wykonywał samodzielnie przelew wie, że można podać dane odbiorcy. Zazwyczaj jest to kilka rubryk, których wypełnienie zajmuje mniej niż minutę. Jak wiadomo, zlecając przelew należy wpisać takie dane odbiorcy jak:

  • nazwa odbiorcy – w przypadku, gdy odbiorcą jest osoba fizyczna będzie to po prostu imię i nazwisko, w przypadku osoby prawnej nazwa firmy/instytucji/organizacji/itp.
  • adres odbiorcy – w przypadku osoby fizycznej adres zamieszania, w przypadku osoby prawnej siedziba firmy/instytucji/organizacji/itp.

Czy popełnienie błędu w nazwie lub adresie odbiorcy jest istotne dla realizacji przelewu? Oczywiście, że nie. Przelew jest bowiem realizowany przez system Elixir, który nie ma dostępu do weryfikacji danych osobowych czy adresu. Istotną realizacji przelewu jest numer konta odbiorcy. O ile wpiszemy właściwy, prawidłowy numer, a popełnimy błąd w nazwie czy adresie, nie ma powodu do obaw. Pieniądze muszą dotrzeć do naszego odbiorcy. Gdy odbiorca przelewu zostanie wskazany błędnie w systemie transakcyjnym nie stanowi to tak dużego problemu, jak gdy pomylimy się w numerze rachunku bankowego banku odbiorcy przelewu.

Błędny numer rachunku bankowego

Każdy, kto posiada konto bankowe ma do niego przypisany indywidualny numer, który posiada 26 cyfr. Na początku stoją 2 cyfry, które stanowią liczbę kontrolną. To, ile wyniesie ta liczba dwucyfrowa jest uzależnione od systemu, który ustawia tę wartość na podstawie pozostałych 24 cyfr. W zależności od rodzaju błędu, jaki zostanie popełniony przy wpisywaniu numeru rachunku odbiorcy bank może albo wykonać przelew albo go nie wykona. Te rodzaje błędów to:

  • wpisanie mniej niż 26 cyfr;
  • pomyłka, błędne wpisanie jednej cyfry;
  • przestawienie kolejności dwóch prawidłowych cyfr w numerze rachunku;
  • wpisanie numeru jednego odbiorcy dla pozostałych odbiorców.

Żeby zobrazować jak wyglądają konkretne błędy i pokazać, jak system zachowa się w konkretnych sytuacjach weźmy na przykład wymyślony, nieistniejący naprawdę numer bankowy: 99 1234 5678 9012 3456 7890 1234. Jeżeli wpiszemy mniej niż 26 cyfr, czyli np. 99 1234 5678 9012 3456 7890 123 (pominięcie ostatniej liczby „4”), wówczas system poinformuje nas, że numer jest nieprawidłowy i przelew nie zostanie wykonany.

Jeżeli błędnie wpiszemy jedną cyfrę, np. 99 1234 5678 9012 3456 7890 1235 („5” zamiast ostatniej liczby „4”) wówczas system również nie wykona przelewu. Liczba 99 została wygenerowana na podstawie ciągu liczb:1234 5678 9012 3456 7890 1234. Błędnie wpisana ostatnia cyfra sprawi, że dla systemu numer będzie błędny bądź nieistniejący.

Inaczej sprawa wygląda, jeśli przestawimy dwie prawidłowe cyfry w ciągu. Wpiszemy np. 99 1234 5678 9012 3456 7890 1243 (ostatnie „3” i „4” zamienione kolejnością). Wówczas ciąg liczb następujący po liczbie 99 będzie jako taki prawidłowy w oczach systemu. Jeżeli ktoś będzie posiadał taki właśnie numer konta: 99 1234 5678 9012 3456 7890 1243 pieniądze trafią właśnie tam, a nie na konto: 99 1234 5678 9012 3456 7890 1234.

Jeżeli wysyłamy pieniądze do więcej niż dwóch odbiorców, ale popełnimy taki błąd, że zamiast wpisać dwa różne numery kont, wpiszemy dwa razy numer jednego z odbiorców, wówczas pieniądze dostanie tylko i wyłącznie ten odbiorca, którego numer widniał na danych do przelewu.

Niewłaściwy rachunek to już poważny błąd. W poszczególnych bankach procedura anulowania przelewów zleconych z takim błędem może wiązać się z szeregiem różnych działań. Dużo też zależy od tego, jak zachowa się odbiorca omyłkowego przelewu.

Błąd w kwocie przelewu

Kwota przelewu generalnie nie ma znaczenia dla realizacji przelewu i nie blokuje realizacji błędnego przelewu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wpisalibyśmy omyłkowo taką kwotę, która przekracza nasze saldo. Wówczas system nie dopuści do wysłania pieniędzy. Niestety, kwota równa lub niższa saldu na koncie zostanie zaakceptowana.

Przykładowo pan Kowalski ma koncie 10 000 złotych. Ma wykonać przelew na 150 złotych. Jednakże pomylił się i wpisał 15 000 złotych. Bank zablokował tę transakcję, ponieważ kwota przelewu przewyższa saldo na koncie. Jednakże, jeśli pan Kowalski pomyli się i wpisze 1 500 złotych, wówczas przelew zostanie zrealizowany.

Jak wygląda anulowanie przelewu?

Co jeśli został zlecony błędny przelew, np. z nieprawidłową kwotą? Wiele systemów bankowości elektronciznej dopuszcza możliwość odwołania przelewów. Dzieje się tak, kiedy odbiorca ma konto w innym banku niż nasz. W zależności od tego o jakiej godzinie zrealizowaliśmy przelew może być dla nas dostępna opcja odwołania przelewu. Jeżeli przelew będzie jeszcze czekał na swoją sesję Elixir to wówczas otrzymamy zwrot pieniędzy na koncie. Przykładowo, jeżeli wysłaliśmy pieniądze w piątek o godz. 20:00, następna sesja odbędzie się dopiero w poniedziałek do południa. Do tego czasu mamy możliwość odwołać przelew. Tutaj bardzo liczy się czas. Im później zorientujemy się, że popełniliśmy błąd w przelewie, tym nasze szanse na odwołanie przelewu maleją. Problemem są tutaj przelewy wewnętrzne. Na rachunek odbiorcy w tym samym banku co my pieniądze trafią natychmiast i nie będziemy mieli możliwości odwołania przelewu.

Jeżeli nie możemy już odwołać przelewu, to jeśli znamy odbiorcę możemy się z nim skontaktować z prośbą o oddanie pieniędzy. Jeżeli zaś go nie znamy, wówczas możemy poprosić nasz bank o kontakt. Bank nie może nam podać danych odbiorcy błędnego przelewu, ale może do niego wysłać wezwanie do zapłaty. W takim piśmie znajdzie się kwota błędnego przelewu, nasz numer konta oraz termin płatności dla powiadomionego. Jednakże za sporządzenie wysłanie takiego wezwania banki pobierają opłaty. Jeżeli opłata ta wyniesie np. 100 złotych, a tak często bywa, natomiast błędny przelew opiewał na sumę 75 złotych, wówczas prośba o wysłanie takiego wezwania mija się z celem.

Jeżeli bank wysłał w naszym imieniu wezwanie do zapłaty, a wezwany mimo to nie oddał pieniędzy, możemy dochodzić naszych należności na drodze sądowej. Sytuację tę reguluje art. 405 Kodeksu cywilnego. Jeżeli ktoś uzyskał korzyść majątkową pozbawioną podstaw prawnych i spowodowało to stratę dla drugiej osoby, wówczas ta pierwsza osoba ma obowiązek zwrócić wartość tejże korzyści.

Zaktualizowano: 04.03.2022

Dodano: 21.02.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top