Kiedy następuje upadłość układowa?

Opublikowano: 14 Lis 2023 Agnieszka Kłak 11 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Upadłość układowa jest postępowaniem, które ma miejsce wówczas, gdy dłużnik okazuje się niewypłacalny, zaś wierzyciele byli gotowi się z nim porozumieć. Taki stan rzeczy pozwala uniknąć tak przykrych konsekwencji jak postępowanie egzekucyjne i na przykład - licytacja nieruchomości dłużnika przez komornika. Do zawarcia układu będzie dążyć przedsiębiorca, któremu zależy na pozbyciu się zaległości, a jednocześnie chce dalej działać na rynku. 

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co oznacza pojęcie upadłości układowej,
 • co polskie prawo mówi na temat upadłości układowej,
 • kiedy może faktycznie dojść do upadłości układowej,
 • w jakich okolicznościach warto wnioskować o upadłość układową.
upadłość układowa

Upadłość układowa - definicja

Zapewne wielu z nas doskonale zna taki termin jak upadłość konsumenta, która tyczy się klientów indywidualnych, nie mogących z różnych powodów uregulować zobowiązania względem wierzycieli. Natomiast w przypadku, kiedy to nie fizyczna, lecz osoba prawna pozostaje z niespłaconymi długami może dojść do upadłości układowej, która znana jest także jako układ w upadłości. Jak sama nazwa wskazuje dochodzi tu do układu między firmą a wierzycielami. Postępowanie upadłościowe toczy się przed sądem. Pod pewnym kątem procedura ta przypomina restrukturyzację (choć nią stricte nie jest).

Przedsiębiorstwo, które posiada znaczne długi i nie jest w stanie ich spłacić może albo ulec likwidacji albo starać się szukać alternatyw. Jedną z nich jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości układowej. Jeśli ta droga zakończy się sukcesem, to wówczas przedsiębiorca będzie mógł dalej działać na rynku, jednocześnie spłacając aktualny dług według swoich możliwości finansowych oraz ustalonego harmonogramu spłat. Układy bywają różne - niektóre z nich mogą uwzględniać także odroczenie płatności w czasie. Natomiast jeśli już po ogłoszeniu upadłości układowej firma dalej nie będzie spłacała zobowiązań, to wówczas może faktycznie dojść do jej likwidacji.

Kiedy następują okoliczności, w których firma może ogłosić upadłość układową?

Do układu w upadłości może dojść w przypadku firmy, która:

 1. Jest niewypłacalna. Dochody firmy oraz jej aktywny majątek są niewystarczające aby pokryć aktualne zadłużenie. Terminy płatności mijają, a wierzyciele nie są zaspokajani. Przedsiębiorstwo w takiej sytuacji nie jest w stanie jednocześnie działać i spłacać dług. Dlatego też jest to główny powód, dla którego właściciel będzie dążył do układu w ramach postępowania upadłościowego.
 2. Potrzebuje restrukturyzacji swoich długów. Jeśli długi na dany moment przekraczają możliwości finansowe przedsiębiorstwa, to nie można się spodziewać, że za chwilę zmieni to się na lepsze. W związku z tym dług musi przejść proces restrukturyzacyjny. Na przykład następuje wydłużenie okresy spłaty długu, a comiesięczne raty maleją. Jest to główny punkt negocjacji między wierzycielami, a dłużnikiem, który dalej chce funkcjonować na rynku.
 3. Wykazuje gotowość do zawarcia układu. Firma musi być przygotowana na to, że nie każdy wierzyciel pójdzie jej na rękę. Bardzo pomocne okazują się tutaj wysokie umiejętności negocjacyjne. Układ musi zostać zawarty zgodnie z wolą obu stron. 
 4. Ma plan na dalszą działalność rynkową. Przedsiębiorstwo z jakiegoś powodu utraciło płynność i zaprzestało spłaty zobowiązań. Właściciel firmy musi wiedzieć, jak dalej pokierować gospodarstwem, aby już po zawarciu układu skutecznie uregulować dług oraz uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości.

Jeśli Twojej firmie grożą problemy finansowe, to koniecznie zapoznaj się z treścią także tego artykułu: 7 sposobów na poprawę płynności finansowej w firmie.

Jakie podmioty mogą ogłosić swoją upadłość układową?

W praktyce upadłość układowa może zostać ogłoszona przez:

 • jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółkę,
 • fundacje,
 • banki i firmy pożyczkowe,
 • stowarzyszenia,
 • spółdzielnie,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy legalnie działający w Polsce podmiot gospodarczy może w razie kłopotów finansowych dążyć do układu w ramach upadłości.

Jak wygląda ogłaszanie upadłości układowej?

Ogłoszenie upadłości układowej odbywa się w kilku prostych krokach:

 1. Zadłużona firma składa wniosek do sądu. We wniosku powinny się znaleźć wszystkie informacje na temat długów - data zawarcia, kwota, data spłaty, itd. Ponadto dłużnik musi zaproponować treść układu między nim a dłużnikami.
 2. Sąd powołuje komisję wierzycielską. Żadne negocjacje nie mogą się odbyć bez strony trzeciej, nadzorującej jej przebieg. Właśnie w tym celu na drodze sądowej powoływana jest komisja wierzycielska.
 3. Następują negocjacje. Dłużnik przedstawia swoją propozycję układu. Wierzyciele mogą na nią przystać, nie zgodzić się, albo zgodzić się pod warunkiem zmiany niektórych punktów układu. Jeśli negocjacje upadną, nie będzie szansy na układ. Ale jeśli uda się pozytywnie sfinalizować, to wówczas nastąpi kolejny krok.
 4. Wypracowanie układu. Ostateczny kształt układu zależy od negocjacji. Gdy zakończą się one pomyślnie, wierzyciele muszą pisemnie wyrazić zgodę. Wówczas układ zostaje przekazany do sądu.
 5. Zgoda sądu. Sąd musi przeanalizować układ, głównie pod takim kątem, czy treść dokumentu nie narusza przepisów prawa oraz interesów stron.
 6. Wdrożenie układu w życie. Od tej strony dłużnik będzie spłacał swój restrukturyzowany dług w ramach upadłości układowej ogłoszonej przez sąd. 

Dotychczas było w praktyce prawnej tak, że sąd ogłaszał upadłość z możliwością zawarcia układu, jeśli układ zaspokajał roszczenia wierzycieli w wyższym stopniu, niż gdyby miało się to odbyć na drodze likwidacji przedsiębiorstwa. 

Co z pracownikami firmy, która ogłosiła upadłość układową?

Jeśli przedsiębiorstwo ogłosiło już upadłość układową, to może dalej prowadzić działalność gospodarczą, a co za tym idzie - również pracownicy mogą dalej pracować w tej firmie. Ogłoszenie układu w ramach upadłości nie powoduje rozwiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Co więcej - niezależnie od tego jak trudna jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, właściciel ma obowiązek wypłacać wynagrodzenia na czas.

Jednakże warto zdawać sobie sprawę, że o ile sama upadłość układowa nie wpływa na to, czy pracownicy pozostają dalej zatrudnieni czy nie, to jednak w obliczu problemów budżetowych przedsiębiorstwa może dojść do cięć etatów. Jest to wysoce prawdopodobne zwłaszcza wtedy, jeśli właściciel zdecyduje o cięciu wydatków, w związku z koniecznością dalszego spłacania długu po ogłoszeniu upadłości. 

Czy przeciwko firmie, która ogłosiła upadłość układową będzie prowadzona egzekucja komornicza?

Jeżeli zadłużonej firmie groziło postępowanie egzekucyjne, to po ogłoszeniu upadłości układowej taka groźba jest oddalona. W sytuacji, kiedy doszło już do egzekucji komorniczej - np. zostały zajęte konta firmy - albo taka sprawa czeka na swoje rozstrzygnięcie w sądzie, postępowanie zostaje zawieszone. Wówczas w grę wchodzi syndyk. Aktywa firmy zostają przekazane do masy upadłościowej. Potem tak zgromadzone środki syndyk rozdziela między wierzycieli.

Plusy i minusy upadłości układowej

Można wymienić następujące zalety upadłości układowej:

 • firma dalej działa na rynku,
 • postępowanie układowe niesie ze sobą mniejsze koszty niż likwidacja,
 • wierzyciel jest pewien, że jego interesy zostaną sądownie zaspokojone.

Natomiast, jeśli chodzi o minusy, to należy wymienić wśród nich takie jak:

 • ryzyko, że negocjacje nie zakończą się sukcesem,
 • kompromis nie zawsze jest w 100% zadowalający dla wierzycieli,
 • widmo zaciągnięcia kolejnych zobowiązań, przed spłatą aktualnego długu.

Upadłość układowa może realnie pomóc przedsiębiorcy, ale musi on zawsze pamiętać, że każdy medal ma dwie strony.

Jak uniknąć upadłości układowej? Jaka jest alternatywa?

W pewnych okolicznościach istnieje alternatywa zarówno dla likwidacji jak i upadłości układowej. Jeżeli na Twojej firmie ciążą 2 długi albo więcej i są to kredyty bądź pożyczki, to zawsze możesz skorzystać z oferty kredytu konsolidacyjnego. Na stronie wnioskomat.com znajdziesz atrakcyjne i aktualne oferty. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejszysz wysokość swoich rat, wydłużysz okres kredytowania, a także masz szansę na uzyskanie dodatkowej gotówki. 

Dodano: 14.11.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top