Kredyt obrotowy dla firm – na czym polega?

Opublikowano: 28 Lis 2023 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytów Firmowych

Dobra kondycja finansowa firmy to podstawa jej działania. Ale co zrobić kiedy przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia finansowego? Na rynku dostępne są różne sposoby finansowania działalności gospodarczej takie, jak: kredyty, leasingi, pożyczki hipoteczne, faktoring czy dotacje. Jednym z najpopularniejszych i najwygodniejszych sposobów na pozyskanie gotówki dla firmy jest kredyt obrotowy.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • na czym polega kredyt obrotowy,
  • czy środki z kredytu obrotowego można przeznaczyć na prowadzenie działalności,
  • jaki rodzaj kredytu obrotowego może Ci przyznać bank.
kredyt obrotowy

Czym jest kredyt obrotowy dla firm?

Kredyt obrotowy jest produktem bankowym przeznaczonym na finansowanie bieżącej działalności firmy np. na pokrycie części kosztów zatrudnienia pracowników, kosztów administracyjnych, zakupu wyposażenia itp. i nie jest przyznawany na otwarcie firmy. Pozwala on przedsiębiorstwu zachować płynność finansową, czyli umożliwia regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest chwilowo zamrożona np. w należnościach od dłużników.

Kredyt obrotowy jest dość elastyczny, bo nie opiera się na konkretnej kwocie tylko na dostępnych limitach, a jego maksymalna kwota ustalana jest indywidualnie i zależy od zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa, jego obrotów oraz oceny ryzyka.

Dużym ułatwieniem w uzyskaniu kredytu dla wielu branż jest wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki pomocy BGK można skorzystać z gwarancji de minimis. Jest to zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego. Gwarancja ta zabezpieczy do 80 proc. kwoty takiego finansowania w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Kredyty obrotowe są zwykle udzielane na okres jednego roku z możliwością przedłużenia nawet do 36 miesięcy. Kredyty obrotowe finansujące działalność eksploatacyjną np. kredyty na zapasy sezonowe  mogą być udzielone na dłuższy czas.

Wnioskując o kredyt obrotowy musimy przedstawić bankowi dokumenty, takie jak: wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z bazy CEIDG), decyzje o nadaniu numerów NIP i REGON czy zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego. Konieczne będzie także przedstawienie dokumentów dochodowych.

Jakie są rodzaje kredytów obrotowych?

Spoglądając na temat ze znacznie szerszej perspektywy można ująć kredyt obrotowy jako pewną grupę produktów finansowych mieszczącą się wśród zobowiązań skierowanych do przedsiębiorców. Nie każdy kredyt obrotowy to jest to samo, co dowolny kredyt dla firm. Należy mieć na uwadze, że najczęściej kredyt obrotowy przeznaczany jest na utrzymanie płynności finansowej oraz przybiera formy, o których więcej poniżej.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Udzielenie takiego kredytu polega na ustaleniu limitu do wysokości którego Kredytobiorca ma prawo zadłużać się na własnym rachunku bieżącym. Wnioskując o ten rodzaj kredytu obrotowego przedsiębiorca nie ma obowiązku określania na jakie potrzeby firmy jest brane zobowiązanie. Wiąże się on z koniecznością posiadania konta w banku i działa podobnie do debetu na rachunku osobistym.

Jest to kredyt odnawialny, co oznacza, że spłata części kredytu dokonywana jest poprzez wpływ środków na rachunek bieżący. Tym samym umożliwia jego ponowne wykorzystanie. Poziom zadłużenia w przypadku tego kredytu jest zmienny w ramach limitu określonego w umowie kredytowej, a  odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej części limitu. 

Każdy Kredytobiorca może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym udzielonym na okres do jednego roku. Może on jednak zostać odnowiony na kolejny okres bez konieczności spłaty kapitału. Odnowienie następuje na podstawie złożonego wniosku kredytowego oraz dokumentów wymaganych do ponownej oceny zdolności kredytowej.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, inaczej kredyt w rachunku wymaga od nas otwarcia odrębnego rachunku kredytowego, na którym dokonywane będą dyspozycje i przeksięgowania wartości spłat. Kredyt udzielany w rachunku kredytowym jest najczęściej kredytem krótko- i średnioterminowym (może być także kredytem odnawialnym) a kredytobiorca musi podać bankowi powód zaciągnięcia zobowiązania. Otrzymanego kredytu nie można przeznaczyć na inny cel niż ten, który został określony podczas wnioskowania.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przyznawany jest w  konkretnej kwocie, jednorazowo, a następnie klient spłaca go w ratach określonych w umowie. Może być spłacany w ratach równych lub malejących w zależności od decyzji banku i wyboru kredytobiorcyHarmonogram spłat kredytu obrotowego na rachunku kredytowym ustalany jest indywidualnie z klientem z uwzględnieniem jego zdolności kredytowej.

Ile kosztuje kredyt obrotowy?

Zwykle na koszt kredytu obrotowego składa się:

  • stawka WIBOR 3M lub 6M plus marża banku tworząca oprocentowanie kredytu,
  • prowizja przygotowawcza i za udzielenie kredytu, która również stanowi koszt kredytu płacony w miesięcznych ratach w przypadku kredytu w rachunku kredytowym. W przypadku kredytu w rachunku bieżącym prowizja może zostać potrącona z pierwszej wpłaty kredytu na rachunek kredytobiorcy.

Warunki kredytowe mogą znacząco różnić się między bankami. Warto więc rozpocząć poszukiwania finansowania od banku w którym mamy założony rachunek firmowy, gdyż ten bank najlepiej zna naszą sytuację finansową. Jeśli nie mamy czasu na własne poszukiwania warto zwrócić się do doświadczonego doradcy kredytowego, który dysponuje pełnym przeglądem aktualnych ofert banków. Wśród nich możemy wyróżnić także oferty promocyjne np. z obniżoną prowizją lub z całkowitą rezygnacją z pobierania tej opłaty przez bank.

Dodano: 06.11.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top