Wyłudzenie kredytu - jak nie dać się oszukać?

Opublikowano: 19 Marzec 2020 Anna Szuberla 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

W dobie rozwoju narzędzi internetowych i komunikacyjnych, ale również z czasach zagrożenia epidemiologicznego czujność człowieka na próbę wyłudzenia kredytu lub pożyczki może być obniżona. Jesteśmy zalewani różnymi informacjami, otrzymujemy SMSy dotyczące możliwych zagrożeń, czytamy wiadomości w Internecie. W całej lej ilości możemy nie zauwazyć tych, które stanowią próbę oczustwa, coś niepotrzebnie kliknać i stracić pieniądze. Jak ustrzec się przez wyłudzeniem kredytu, pożyczki lub pieniędzy?

Wyłudzenie kredytu - jak nie dać się oszukać?

Na czym polega wyłudzenie kredytu wg zapisów kodeksu karnego?

Zgodnie z treścią art. 297§1 Kodeksu karnego (dalej k.k.) ten, kto to, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Natomiast przestępstwo doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem poprzez wprowadzenie w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania zostało określone w art. 286§1 Kodeksu karnego. Zgodnie z wolą ustawodawcy przewidziana za nie kara to pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

wyłudzenie

W prostych słowach…

W prostych słowach wyłudzenie kredytu ma miejsce w sytuacji, gdy ktoś skradnie nasz dowód osobisty i przy jego użyciu zaciągnie kredyt, pożyczkę czy chwilówkę. Może to mieć miejsce bezpośrednio w oddziale banku, biurze kredytowym, jak i w sieci. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne, dlatego warto być czujnym każdego dnia.

Oto kilka wskazówek, jak chronić swoje dokumenty i dane osobowe:

1. Sprawdzaj raz dziennie, czy masz przy sobie dowód osobisty lub inne dokumenty tożsamości.

2. Chroń portfel i dokumenty podczas dojazdu do pracy środkami transportu komunikacji zbiorowej, w trakcie robienia zakupów, w trakcie podróży. Generalnie w każdym zatłoczonym miejscu.

3. Nigdy nie zostawiaj dokumentów „w zastaw”.

4. Unikaj podawania danych przez telefon.

5. Zwróć uwagę, jakie dane o sobie udostępniasz w sieci.

6. Zachowaj szczególną ostrożność poruszając się w sieci.

7. Używaj oprogramowania chroniącego komputer.

8. Pamiętaj o zmianie haseł.

9. Ustaw bezpieczne logowanie do konta w banku przez internet, np. za pomocą kodów jednorazowych przesłanych smsem na Twój telefon.

10. Aktywuj Alerty BIK, dzięki którym dostaniesz SMS i e-mail, gdy w BIK pojawią się informacje o próbie uzyskania kredytu na Twoje dane.

11. Jeśli otrzymana wiadomość z banku budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się ze swoim Agentem, by zweryfikować jej prawdziwość.

Co zrobić gdy padłeś ofiarą wyłudzenia kredytu?

W takiej sytuacji należy działać szybko i natychmiastowo:

1. Zastrzeż dowód osobisty, jeśli został skradziony.

2. Zgłoś ten fakt na Policję i do banku.

Jeżeli okazało się, że padłeś ofiarą wyłudzenia kredytu, nieważne, czy jest to kredyt gotówkowy, czy inny, musisz napisać bo banku stosowne odwołanie, w którym opiszesz co się stało oraz zgłosić ten fakt na policję. Z pewnością sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Niestety do momentu udowodnienia niewinności kredyt należy spłacać. Oczywiście po wydaniu pozytywnego wyroku, pieniądze zostaną zwrócone przez bank.

Uwaga na oszukańcze ogłoszenia związane z epidemią koronawirusa (COVID-19)

Epidemia koronawirusa sprawiła, że mniej przebywamy w dużych skupiskach, więc ryzyko kradzieży dokumentów tożsamości jest mniejsze. Co nie oznacza, że nie musimy być czujni.

Mamy jednak eskalację innych zagrożeń i prób oszustwa. 15 marca Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP opublikowały ostrzeżenia przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. „rezerw krajowych NBP”.

Komunikat ze strony www.policja.pl

„Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi klientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do klientów wszystkich polskich banków".

 

Przestępcy używają jako tło swojej działalności komunikaty i fałszywe informacje związane z epidemią koronawirusa (COVID-19). Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne.

W przesyłanych wiadomościach zawarte są linki prowadzące do stron przestępców, których jedynym zadaniem jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców. W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość.

Przykład fałszywej wiadomości sms:

sms1

sms2

Przykład fałszywej strony internetowej:

mail1

Źródło: zaufanatrzeciastrona.pl

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności. Ponadto, nieświadomi konsumenci ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Chroń siebie i swoje dane.

Zaktualizowano: 06.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Artykuły powiązane

Metody oszustów. Jak kradną nasze pieniądze?

Metody oszustów. Jak kradną nasze pieniądze?

25 Kwi 2021Autor: Agata Dymara

Ten artykuł będzie traktował o bardzo poważnym temacie, ponieważ będziemy pisać o oszustwach internetowych. Powiemy wam kilka słów o tym, jak hakerzy mogą nas nabrać i przede wszystkim co możemy zrobić żeby nie dać się okraść. Znane przysłowie mówi, że to nie my pilnujemy złodzieja tylko złodziej(...)

Czytaj więcej
Top