Rejestry KNF - co można w nich sprawdzić?

Opublikowano: 18 Gru 2019 Wojciech Zieliński 5 min. czytania

Kategoria: Kredyty mieszkanioweKredyty hipoteczneKredytyPożyczki

Komisja nadzoru finansowego nadzoruje rynek finansowy oraz instytucje, które na nim operują. Dbając o właściwe funkcjonowanie rynku rejestruje również kluczowe podmioty mające wkład w jego rozbudowę. Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego znajdziemy zatem kilkanaście rejestrów różnych instytucji. Jakie rejestry będą dotyczyły bezpośrednio konsumenta, który stara się o finansowanie w banku i firmie nie bankowej?

Ustawa o kredycie konsumenckim

W roku 2011 została wprowadzona ustawa o kredycie konsumenckim, która w sposób wyczerpujący traktuje o procesie sprzedaży kredytu dla konsumenta. W ustawie szczególna uwaga została zwrócona na obowiązek informacyjny, który musi zostać spełniony w stosunku do konsumenta przez kredytodawcę oraz pośrednika, który pośredniczy w transakcji. Ustawa jasną wskazuje również, jakie wymogi musi spełnić kredytodawca i pośrednik kredytowy, aby móc działać na rynku.

Wymogi dla kredytodawcy

W myśl ustawy o kredycie konsumenckim kredytem konsumenckim będzie zarówno kredyt bankowy jak i pożyczka pozabankowa. Kredytodawcą zatem może być zarówno bank jak i firma działająca na rynku nie bankowym. Bank, aby działać legalnie musi spełnić m.in. wymogi ustawy prawo bankowe z 1997 roku. Firma pozabankowa musi natomiast przestrzegać zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. Jednym z nich jest obowiązek posiadania wpisu do rejestru firm pożyczkowych. Rejestr jest dostępny na stronie KNF do pobrania w pliku excel i obecnie znajduje się w nim ponad 470 pozycji. Istotnym podkreślenia jest fakt, że KNF nie nadzoruje działania firm pozabankowych – wpis oznacza jedynie, że firma taka spełniła ustawowe warunki do działania w obszarze sprzedaży pożyczek dla konsumentów.

Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego znajduje się na stronie internetowej KNF

Wymogi dla pośrednika kredytowego

Ustawa o kredycie konsumenckim mocno podkreśla rolę pośrednika w procesie kredytowym. Na jego etapie pośrednik pełni równą rolę z instytucją kredytującą, co oznacza, że na nim również spoczywa obowiązek informacyjny w stosunku do Klienta. Pośrednik musi również być przygotowany do udostępnienia Klientowi na jego żądanie wszelkich informacji dodatkowych takich jak np. wysokość prowizji, którą pośrednik otrzymuje w związku z daną transakcją. Podobnie jak instytucja finansująca, pośrednik również musi posiadać wpis do odpowiedniego rejestru. Rejestr pośredników kredytowych składa się z dwóch działów, a pośrednicy sprzedający kredyty konsumenckie znajdują się w dziale II. Na dzień pisania tego artykułu takich pośredników zarejestrowanych było ponad 32 tysiące.

Ustawa o kredycie hipotecznym

Drugim dokumentem kluczowym dla pożyczania pieniędzy konsumentom jest ustawa o kredycie hipotecznym. Ta dotyka rozbudowanego produktu jakim jest właśnie kredyt na zakup nieruchomości pod zabezpieczenie na tejże nieruchomości. Ustawa o kredycie hipotecznym znów zwraca na szeroką rolę kredytodawcy i pośrednika kredytu hipotecznego. Ten drugi musi posiadać szczególne kwalifikacje, z racji poziomu zaawansowania samego produktu.

rejestr pośredników

Kredyt hipoteczny sprzedaje bank

Kredyt hipoteczny może być sprzedawany tylko przez banki i SKOKi. Firmy pozabankowe nie mogą sprzedawać tego typu produktu. Ustawa nie reguluje jednak pożyczek pod zastaw na nieruchomości i tego typu oferta może już pozabankowa być. Znajdziemy nawet przykłady instytucji pozabankowych na rynku, które udzielą konsumentowi pożyczki, zabezpieczając się na nieruchomości. Tego typu konstrukcja będzie jednak wyłączona spod zapisów ustawy. Aby kredyt był hipoteczny w myśl ustawy, musi być sprzedany konsumentowi, przez bank lub SKOK, na zakup nieruchomości i pod jej zabezpieczenie.

Pośrednik kredytu hipotecznego

Aby otrzymać pełne umocowanie prawne do pośredniczenia w procesie zakupu kredytu hipotecznego pośrednik musi zdać egzamin. Egzamin odbywa się w siedzibie KNF, składa się z 50 pytań, a na 335 pytań należy udzielić poprawnej odpowiedzi, aby go zaliczyć. Zdanie egzaminu oraz spełnienie pozostałych wymogów takich jak np. odpowiednia forma prawna firmy, niekaralność właścicieli/wspólników upoważnia do otrzymania wpisu. W rejestrze na chwilę obecną figuruje ok. 800 pośredników kredytu hipotecznego.

Pamiętaj, aby sprawdzić, czy dana firma nie znajduje się na liście ostrzeżeń KNF:

lista ostrzeżeń knf

Rejestry KNF, czyli co powinien sprawdzić konsument?

Przed rozpoczęciem wnioskowania o kredyt konsumenci lub hipoteczny warto sprawdzić, czy podmioty, z którymi planujemy nawiązać współpracę figuruje w odpowiednich rejestrach. W przypadku pośrednika sprawdzamy rejestr pośredników. W przypadku firmy nie bankowej w kredycie konsumenckim warto sprawdzić rejestr pożyczkodawców oraz zweryfikować, czy dana firma nie znajduje się na liście ostrzeżeń KNF.

Zaktualizowano: 03.09.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Top