Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla obywateli Ukrainy

Opublikowano: 01 Cze 2022 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Każdy rodzic wie, że utrzymanie dziecka jest dość kosztowne. Składa się na to nie tylko zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak mieszkanie, jedzenie, picie, higiena, leki czy ubrania ale też zabawki, materiały do nauki, koszty opieki nad dzieckiem w trakcie pracy, i wiele, wiele innych. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest odpowiedzią, jaką Państwo Polskie udzieliło na to zapotrzebowanie. W ostatnich trzech miesiącach do naszego kraju przybyło bardzo wielu uchodźców z Ukrainy. W większości są to matki z dziećmi. Zasadne więc jest pytanie: czy RKO jest możliwy do uzyskania także przez obywateli Ukrainy?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak działa RKO,
 • o szansie otrzymania świadczenia przez Ukraińców,
 • o tym, że wnioskowanie o RKO jest bardzo proste.
rodzinny kapitał opiekuńczy dla ukraińców

Co to jest RKO?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest to forma świadczenia społecznego, które polski rząd wprowadził w ramach reform, zwanych Polskim Ładem. Świadczenie to przysługuje rodzinom, które mają małe dzieci - jest ono na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. RKO ma na celu wspomóc rodziny, które ponoszą koszta związane z opieką nad dzieckiem, w sytuacji kiedy oboje rodziców pracują. Instytucją, która obsługuje zarówno proces wnioskowania o RKO, jak i wypłacanie świadczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w skrócie: ZUS.

Czy obywatel Ukrainy otrzyma RKO?

Wszystkich zainteresowanych gości zza naszej wschodniej granicy pragniemy uspokoić. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje również obywatelom Ukrainy. Jest to możliwe dzięki polityce wobec uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku.

Świadczenie RKO otrzyma każdy obywatel Ukrainy, który:

 • posiada co najmniej 2 dzieci – RKO przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie,
 • znalazł się w Polsce wraz z dzieckiem po 23 lutego 2022 roku, a jego przybycie nastąpiło w związku z działaniami wojennymi,
 • był w Polsce przed 24 lutym 2022 roku, ale jego dziecko przybyło do Polski po 23 lutego 2022 roku i przybycie to wynikało z agresji wojennej Rosji na Ukrainę.

Przyznanie świadczenia nie jest zależne od dochodu rodziny – będzie przysługiwało zawsze, bez względu na wysokość zarobków.

Okres wypłacania świadczenia RKO

Świadczenie RKO obowiązuje od miesiąca złożenia wniosku. To znaczy, że jeśli złożyliśmy wniosek w kwietniu 2022 roku, to świadczenie przysługuje nam od kwietnia 2022 roku. Nie musimy się przy tym martwić składając wniosek ostatniego dnia miesiąca, że świadczenie za ten miesiąc nam przepadnie. Będzie to liczone jako obowiązkowe do wypłacenia tak, jakby obowiązywało to od dnia złożenia wniosku. Przykładowo, jeśli wniosek złożyliśmy 29 kwietnia 2022 roku, a decyzję otrzymaliśmy 10 maja 2022 roku, to świadczenie będzie nam wypłacone zarówno za kwiecień jak i za maj. Oczywiście, będzie wypłacane dalej w kolejnych miesiącach, w których będzie obowiązywało – czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, itd.

Istnieje pewien określony czas, w którym świadczenie będzie nam wypłacane. Przysługuje ono bowiem na dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Przykładowo, jeśli dziecko 11 maja 2022 roku kończy roczek, to tego samego dnia możemy złożyć wniosek i wówczas świadczenie będzie nam przysługiwało od 11 maja 2022 roku do 10 maja 2024 roku – dzień później dziecko skończy trzy lata i świadczenie już nie będzie nam przysługiwało.

Inne przykłady. Jeśli dziecko 11 maja 2022 roku ma 31 miesięcy i wówczas złożymy wniosek, to świadczenie będzie nam przysługiwało do 10 września 2022 roku. Jeżeli złożymy wniosek 11 maja 2022 roku, ale nasze dziecko będzie miało wówczas 9 miesięcy, to nie otrzymamy świadczenia – będzie ono przysługiwało dopiero od 11 sierpnia 2022 roku. A jeśli złożymy wniosek 11 maja 2022 roku, ale nasze dziecko będzie już miało 36 miesięcy lub więcej to wówczas w ogóle nie otrzymamy świadczenia.

Ile wynosi wysokość świadczenia?

Świadczenie wynosi 12 000 zł. Nie jest jednak ono wypłacane jednorazowo. ZUS wypłaca RKO w comiesięcznych transzach. Rodzic ma prawo zdecydować: albo świadczenie będzie wypłacane przez 12 miesięcy i wyniesie 1000 zł miesięcznie albo świadczenie będzie wypłacane przez 24 miesiące i wyniesie 500 zł miesięcznie.

Musimy jednak pamiętać, że nie zawsze otrzymamy 12 000 zł. Kwota ta będzie mniejsza o 500 zł za każdy miesiąc po ukończeniu roczku przez dziecko. Przykładowo, jeśli złożyliśmy wniosek, kiedy dziecko miało 13 miesięcy, wówczas łącznie ZUS wypłaci nam 11 500 zł. A jeśli złożyliśmy wniosek, kiedy dziecko miało 2 latka, to wówczas dostaniemy 6000 zł.

Jak składać wnioski o RKO?

Oto jak powinno wyglądać prawidłowe złożenie wniosku RKO:

 • tylko drogą elektroniczną – obywatele Ukrainy mogą założyć sobie konto PUE ZUS i w ten sposób złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w języku ukraińskim,
 • podanie danych osobowych – we wniosku należy podać swoje dane osobowe, imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, obywatelstwo,
 • podanie danych dziecka – należy także podać dane osobowe dziecka, na które wnioskujemy,
 • podanie numeru konta bankowego – będziemy otrzymywać RKO na nasz numer rachunku bankowego,
 • wybranie kwoty – czy chcemy otrzymywać 500 zł przez 24 miesiące, czy 1000 zł przez 12 miesięcy.

Kiedy wniosek zostanie złożony pozostaje nam czekać na decyzję. Po pozytywnym rozpatrzeniu ZUS przekaże świadczenie na nasze konto bankowe. Fakt, że wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać tylko przez internet wynika z praktyczności. Za każdym razem ta metoda skróci czas przyznania świadczenia – wydanie decyzji nastąpi szybciej niż w przypadku korespondencji papierowej.

Gdzie szukać pomocy w sprawie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

Rodzic dziecka, na które będzie przysługiwało świadczenie może uzyskać pomoc w sprawie RKO:

 • poprzez platformę PUE ZUS,
 • poprzez infolinię ZUS,
 • w każdej placówce ZUS.

Możliwa jest także korespondencja mailowa. Jeżeli zdecydujemy się na tę formę, to wówczas ZUS odezwie się do nas za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ZUS.

Tagi: zuskapitałobywatele ukrainy

Dodano: 02.05.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top