Rozdzielność majątkowa a kredyt gotówkowy. Co musisz wiedzieć, przed podpisaniem intercyzy?

Opublikowano: 05 Marzec 2021 Ewelina Grzegorczyk 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Niektórzy przyszli małżonkowie przed zawarciem związku małżeńskiego decydują się na podpisanie intercyzy. Wiadomo, że dobrowolnie przyrzekają przed sobą wytrwać na dobre i na złe. Są świadomi praw i obowiązków wynikających z zawartego małżeństwa. Jak to się ma wobec niespodziewanej sytuacji, która może, ale nie musi, nastąpić po latach wspólnego pożycia, czyli do rozpadu małżeństwa? Co z zaciągniętymi kredytami w trakcie trwania związku małżeńskiego? Jest to przecież spore zobowiązanie i obciążenie. Młodzi ludzie mimo intercyzy starają się budować trwały związek, nikt przecież od razu nie zakłada rozpadu małżeństwa.

Z tego artykułu dowiesz się:

Rozdzielność majątkowa a kredyt gotówkowy

Jakie skutki wywołuje rozdzielność majątkowa względem małżonków?

Wiele małżeństw decyduje się na wzięcie kredytu gotówkowego. Jednakże zanim małżonkowie zdecydują się na to, muszą sobie zdać sprawę ze swojego statusu prawno-majątkowego. Status ten może regulować na przykład umowa rozdzielności majątkowej. Zawarcie umowy o rozdzielność majątkową między małżonkami powoduje spore ograniczenie odpowiedzialności jednego małżonka za obowiązki drugiej strony. Konsekwencją tej umowy staje się możliwość ochrony jednego małżonka przed długami drugiego małżonka. Nie oznacza to jednak, że odpowiedzialność za długi współmałżonka działa wstecz. Każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zawarciem umowy jak i ten zdobyty potem.

Rozdzielność może być ustanowiona z różnych powodów. Najczęściej umowę majątkową podpisują osoby, które posiadają własne majątki lub prowadzą własną działalność gospodarczą albo decydują się na założenie firmy po zawarciu małżeństwa. Skutkiem podpisania umowy o rozdzielność majątkową jest zlikwidowanie wspólnego majątku. Rozdzielność majątkową można wprowadzić poprzez podpisanie intercyzy przez przyszłych małżonków lub przez orzeczenie sądu w razie orzeczenia separacji.

Pamiętajmy, że rozdzielność majątkowa to stan prawny, który jest bardzo ważny przy zakupie różnych produktów finansowych, tudzież w trakcie korzystania ze środków finansowych, pozyskanych tą drogą. A zatem nie tylko kredyt konsumencki, ale także kredyt hipoteczny to tematy, w których koniecznie trzeba wspomnieć o rozdzielności. Niektóre mechanizmy działają podobnie w przypadku kredytu hipotecznego jak i kredytu gotówkowego, natomiast my skupimy się dzisiaj na kredycie hipotecznym.

Ważna uwaga! Jeżeli małżonkowie wcześniej nie ustanowili rozdzielności majątkowej, to obowiązuje ich wspólnota majątkowa. To w praktyce oznacza, iż, najprościej mówiąc współmałżonkowie będą razem zarządzać swoimi wspólnymi finansami.

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na spłatę kredytu gotówkowego?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej to nie przeszkoda w staraniu się obojga małżonków o kredyt gotówkowy. Według banku para małżeńska jest traktowana niejako spółka, więc posiadają równe obowiązki do spłaty zaciągniętego kredytu w banku. Poza tym małżonkowie, którzy zgodnie wnioskowali o kredyt gotówkowy i razem podpisują umowę kredytową mają obowiązek do spłaty zobowiązania po połowie. Jeśli wnioskują o kredyt oboje a zawarli przed ślubem rozdzielność majątkową, to bank będzie sprawdzał zdolność kredytową każdego małżonka osobno.  

Brak rozdzielności majątkowej małżonków a kredyt gotówkowy

Jeśli o kredyt gotówkowy stara się klient, który nie posiada rozdzielności majątkowej musi liczyć się z tym, że od ustalonej przez bank kwoty będzie wymagane uzyskanie zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Każdy bank ma indywidualne limity, które może np. różnicować w zależności od np. relacji klienta z bankiem. Mąż lub żona bez rozdzielności majątkowej mogą więc uzyskać kredyt tylko do określonej kwoty. Przy kwotach przekraczających ten limit potrzebna jest zgoda drugiego na zaciągnięcie zobowiązania. To jest właśnie to, co charakteryzuje wspólnotę majątkową.

Rozdzielność majątkowa a uzyskanie decyzji kredytowej

Niekiedy można spotkać się z obawą, dotyczącą tego czy rozdzielność majątkowa zmniejsza szansę na otrzymanie kredytu gotówkowego. Jest to obawa kompletnie nieuzasadniona. Wpływ na decyzję kredytową ma przede wszystkim ustalenie zdolności kredytowej. A więc bank będzie najbardziej zainteresowany tym, ile zarabiamy, czy te dochody są stałe, na jakiej umowie jesteśmy zatrudnieni, jak wygląda nasza historia w BIK.

Warto dodać, że podobnie rzecz ma się wtedy, kiedy interesujemy się kredytem hipotecznym. W przypadku takiego produktu jak kredyt hipoteczny rozdzielność majątkowa będzie ponownie ustępowała zdolności majątkowej.

Podsumowanie

Po zawarciu związku małżeńskiego możemy osiągnąć jeden z dwóch podstawowych stanów prawno-majątkowych. Musimy odpowiednio wcześniej zadecydować, czy chcemy rozdzielność czy też zdamy się na instytucję wspólnoty majątkowej. Niektórzy decydują się podpisać umowę majątkową małżeńską czyli intercyzę, która chroni własne interesy każdego małżonka z osobna. Daje również ochronę przed ewentualnymi długami drugiej połowy.

Jeśli małżonkowie podpisują umowę kredytową razem, to zobowiązują się do wspólnej i solidarnej spłaty zobowiązania kredytowego. Nie ma na to wpływu ani intercyza, ani rozwód ani także rozdzielność majątkowa wprowadzona w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli któryś z małżonków nie wykaże się odrobiną odpowiedzialności to wtedy może interweniować bank. Sprawa może zostać rozwiązana sądownie.

Na koniec to, co jest na pewno dla większość z nas bardzo ważne. Pamiętajmy, że w przypadku rozdzielności majątkowej małżeństwo nadal może być związkiem pełnym miłości. Omówione w tym artykule rozwiązanie jest jedynie sposobem na uporządkowanie swoich spraw majątkowych.

Tagi: intercyza

Zaktualizowano: 15.12.2021

Dodano: 05.03.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top