Odstąpienie od umowy kredytu. Jak skutecznie odstąpić od kredytu?

Opublikowano: 24 Maj 2022 Agnieszka Kłak 10 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Znajomość zasad i przepisów prawa w zakresie odstąpienia od umowy kredytowej przydaje się szczególnie wtedy, kiedy okazuje się, że krótko po tym jak została przez Ciebie podpisana umowa kredytowa, chcesz z niej zrezygnować. Powodów takiej rezygnacji może być wiele, począwszy od rozmyślenia się z formy pozyskania środków jaką jest kredyt, po aspekty, których nie przewidziałeś w momencie podpisywania umowy, na przykład utrata pracy lub przypływ dodatkowej gotówki umożliwiający Ci samodzielne sfinansowanie Twojej określonej potrzeby.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są zasady odstąpienia od umowy kredytowej?

Ustawa w art. 53, punkt 1 jasno określa, że konsument ma prawo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, odstąpić od kredytu np. kredytu gotówkowego bez konieczności podawania przyczyny.

Co ważne, w art. 30 tejże ustawy, kredytodawca zobowiązany jest do wskazania w umowie kredytowej szeregu obowiązkowych danych, w tym punkt 15 mówi o obowiązku podania w umowie terminu, sposobu i skutków odstąpienia konsumenta od umowy, a także jak wygląda obowiązek zwrotu przez konsumenta środków z kredytu wraz z informacją o wysokości odsetek.

Wspominam o tym również z innej przyczyny. Dlatego, że art. 53, punkt 2 mówi o tym, że jeśli kredytodawca nie zawarł w umowie wszystkich elementów wskazanych właśnie w art. 30, to masz czas na odstąpienie od umowy w terminie 14 dni, ale od dnia dostarczenia przez kredytodawcę wszystkich wymaganych elementów.

Ponadto, obowiązkiem instytucji finansowej jest przekazanie Ci wraz z umową kredytową, wzoru oświadczenia o odstąpienia od umowy ze wskazaniem danych instytucji takich jak jej nazwa, adres siedziby wraz z adresem do doręczeń elektronicznych, o ile taki posiada.

Jeśli więc przykładowo, takiego wzoru oświadczenia wraz z umową kredytową nie otrzymałeś, masz prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w terminie 14 dni płynącego dopiero od momentu kiedy instytucja skutecznie Ci taki dokument dostarczy.

W jakiej formie możesz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej?

Możesz złożyć takie oświadczenie na kilka sposobów, a to zależy od Twojej decyzji.

Przede wszystkim oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej powinno zawierać Twoje dane personalne i adresowe, dane umowy kredytowej oraz numer konta na który chcesz, aby instytucja finansowa przelała Ci kwotę kosztów, które poniosłeś w związku z zawarciem umowy np. zapłacona prowizja, jeżeli oczywiście jej nie kredytowałeś.

Najczęściej firmy mają swoje druki czy wnioski o odstąpienie – wtedy tylko uzupełniasz dane na jednostronicowym dokumencie. Możesz też napisać własnoręcznie oświadczenie, pamiętając, by zawierało ono wszystkie informacje, jakie otrzymałeś na wzorze odstąpienia od umowy kredytowej otrzymanym od kredytodawcy.

  1. Wizyta osobista w oddziale instytucji to jeden ze sposobów na dostarczenie oświadczenia. Wtedy pamiętaj, aby doradca potwierdził Ci fakt otrzymania takiego pisma, najlepiej poprzez przystawienie pieczątki z datą wpływu i podpisem pracownika na kserokopii złożonego dokumentu. To bardzo ważne z uwagi na możliwość weryfikacji czy złożyłeś odstąpienie w terminie wymaganym przepisami prawa.
  2. Kolejną formą jest wysłanie oświadczenia w formie listownej, na wskazany w umowie adres siedziby instytucji finansowej. Dobrze, abyś wysłał odstąpienie jako list polecony również z uwagi na możliwość potwierdzenia, że odstąpienie zostało wysłane w wymaganym terminie.
  3. Kolejnym rozwiązaniem i wydaje się, że najprostszym i najszybszym, jest forma wysłania oświadczenia na adres mailowy kredytodawcy. Dzięki temu bez wychodzenia z domu, zaledwie w parę chwil, masz możliwość skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu. Pamiętaj tylko, aby być czujnym i zwrócić uwagę czy nie otrzymałeś maila zwrotnego z informacją o niedostarczeniu wiadomości na przykład z uwagi na wpisanie błędnego adresu email. Najczęściej jednak klient otrzymuje autoodpowiedź o otrzymaniu wiadomości, co jest natychmiastowym potwierdzeniem, że Twoja wiadomość została dostarczona poprawnie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, zawsze możesz skontaktować się z infolinią kredytodawcy i wyjaśnić nurtujące Cię kwestie lub uzyskać potwierdzenie, że instytucja otrzymała stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jakie są koszty odstąpienia od umowy kredytowej?

Ustawa w art. 54 określa, że konsument ma zapewnioną bezkosztową możliwość odstąpienia od kredytu. Mówiąc inaczej, instytucje finansowe nie mają podstaw prawnych do naliczania dodatkowych kosztów takich jak opłaty czy prowizje za odstąpienie od kredytu. Niemniej jednak za okres od uruchomienia środków z kredytu i przelewu ich na Twoje konto, do czasu ich zwrotu i odnotowania na rachunku kredytodawcy, zapłacisz odsetki za korzystanie z kapitału w tym okresie. Odsetki będą należne za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.

Kosztem, który będzie dla Ciebie bezzwrotny jest każdy koszt urzędowy, który był konieczny do udzielenia kredytu na przykład koszty opłat notarialnych. Środki otrzymane z kredytu zobowiązany jesteś oddać kredytodawcy do 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, w którym odstępujesz od umowy.

Od jakich umów kredytowych można odstąpić?

Możesz odstąpić od każdej umowy kredytu czy pożyczki spełniającej przesłanki kredytu w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim.

Przede wszystkim są to wszelkie zobowiązania kredytowe udzielone na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą do kwoty 255 500 zł. Dodatkowo muszą to być zobowiązania, za które płacisz cenę. Przykładowo do kategorii kredytu konsumenckiego nie zalicza się tak zwanych „darmowych chwilówek”, gdzie klient oddaje dokładnie taką kwotę jaką pożyczył.

Zasady odstąpienia w ramach ustawy o kredycie konsumenckim nie dotyczą również:

  • umów leasingu, gdzie w umowie nie ma określenia, że konsument ma obowiązek nabyć przedmiot leasingu,
  • umów maklerskich,
  • kredytów wynikających z ugód sądowych,
  • kredytów pracowniczych.

Jak to wygląda z odstąpieniem od kredytu ratalnego?

Jeśli chcesz odstąpić od kredytu dzięki, któremu sfinansowałeś zakup towaru lub usługi w sklepie, jak najbardziej masz taką możliwość. Określa to art. 56, punkt 5 ustawy o kredycie konsumenckim. Jednak istnieją tu pewne obwarowania: 

  1. ani instytucja finansowa ani sprzedający nie może uzależnić możliwości złożenia przez Ciebie odstąpienia od kredytu ratalnego, od konieczności zwrotu towaru lub usługi.
  2. w przypadku odstąpienia od kredytu czyn ten nie jest równoznaczny z odstąpieniem od zakupu towaru lub usługi. Dlatego w takiej sytuacji może być tak, że będziesz zobowiązany do niezwłocznego uregulowania należności za dany towar lub usługę w innej formie niż kredyt lub możesz zwrócić towar przy założeniu, że sprzedawca go przyjmie. Zasady te powinny być określone w umowie zawartej między Tobą, a sprzedającym.

Jeżeli nabycie kredytu gotówkowego odbyło się drogą online, to wówczas prawo odstąpienia od umowy przysługuje nam w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy kredytowej.

Jak to wygląda w przypadku innych produktów finansowych?

W tym artykule skupiamy się głównie na kredycie konsumenckim gotówkowym, jednakże powinniśmy wspomnieć przynajmniej ogólnie jak odstąpienie od umowy wygląda w przypadku innych produktów finansowych.

Konsument, tak jak w przypadku kredytu gotówkowego ma prawo odstąpić od umowy kredytu hipotecznego czy od umowy kredytu konsolidacyjnego. Tutaj również ma na to 14 dni liczonych po podpisaniu umowy. 

Podsumowanie

W praktyce odstąpienie od umowy kredytowej jest bardzo proste i nie generuje dodatkowych problemów czy utrudnień. Wszystkie aspekty omówione w tym artykule, miały za cel zwrócić Twoją uwagę na najważniejsze zagadnienia w tym zakresie, tak, aby szanse na skuteczne złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy kredytowej były jak największe i jak najbardziej efektywne.Jeśli mamy jakieś wątpliwości albo czujemy się w tej tematyce niepewnie, a chcemy odstąpić od kredytu to wówczas zawsze o radę możemy zapytać pośrednika kredytowego.

Tagi: umowa

Zaktualizowano: 25.05.2022

Dodano: 14.10.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top