Baza CRIF i Ultimo. System Dokumenty Zastrzeżone

Opublikowano: 27 Gru 2021 Sylwia Chrószcz 4 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Starając się o kredyt czy pożyczkę powinniśmy mieć świadomość, że bank lub instytucja pożyczkowa sprawdzi nasze dane w bazach dłużników. Jeśli mamy nieuregulowanie zaległości możemy nie uzyskać finansowania. Jednak bazy informacji gospodarczych i kredytowych to nie tylko rejestry dłużników. Baza Dokumenty Zastrzeżone chroni nas przed wyłudzeniem kredytu na nasze zagubione lub skradzione dokumenty tożsamości. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Baza CRIF i Ultimo. System Dokumenty Zastrzeżone

CRIF - co to jest?

Rozwinięcie skrótu CRIF to Center of Research in International Finance co w języku polskim można określić jako centrum wyszukiwania międzynarodowych informacji finansowych. Jak już pewnie się domyślacie, nie jest to rodzimie polska instytucja. CRIF AG ma swoją siedzibę w Zurychu, w Szwajcarii, a w Polsce działa jako CRIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to wyłączny akcjonariusz Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. Baza CRIF opiera się na systemach gromadzenia informacji kredytowych i biznesowych, działających na skalę światową.

Jakie skutki daje działalność CRIF?

Dzięki niej Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej może wymieniać informacje finansowe z innymi biurami informacji gospodarczych, które mają podpisaną umowę z CRIF. Polskie banki czy firmy pożyczkowe mogą dowiadywać się o historii kredytowej dłużników, mieszkających w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Z kolei podmioty z tych państw mogą pozyskiwać informacje o długach osób fizycznych i prawnych, mieszkających w Polsce. Dodatkowo CRIF oferuje systemowe zarządzanie ryzykiem kredytowym, które umożliwia zbudowanie efektywnego procesu oceny ryzyka i detekcji wyłudzeń. Mechanizmy te wykorzystują w swej działalności podmioty udzielające pożyczek oraz kredytów.

Czym jest System Dokumentów Zastrzeżonych?

Jest to system wymiany informacji, który został stworzony przez Związek Banków Polskich. Baza ta gromadzi informacje o dokumentach, które zostały zgubione lub skradzione, a należały do klienta banku i służyły do ustalenia tożsamości klienta. System DZ działa po to, aby zapobiec przestępstwom finansowym, na przykład wzięciu kredytu na cudze dane. Mechanika Systemu działa tak, że klient musi najpierw zgłosić do banku utratę lub kradzież konkretnego dokumentu. Następnie bank automatycznie przekazuje tę informację do Systemu DZ, a System dalej udostępnia te dane podmiotom, które korzystają z Systemu, na przykład operatorom sieci komórkowych czy innym bankom.

Jakie dokumenty można zastrzec w Systemie DZ?

Do listy dokumentów, jakie można zastrzec w bazie System DZ zaliczamy:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • książeczka żeglarska,
 • książeczka wojskowa,
 • karta pobytu.

Ważne jest, by pamiętać, że są banki, które przyjmują zastrzeżenie dokumentów od wszystkich osób, niekoniecznie będących ich klientami. Oznacza to, że można udać się do dowolnej, najbliższej placówki, a nie konkretnie do „swojego banku”. Do tych banków należą:

 • PKO Bank Polski;
 • BNP Paribas;
 • Bank Pocztowy S.A.;
 • Getin Bank;
 • SGB Bank;
 • Santander Bank Polska;
 • Plus Bank S.A.;
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.;
 • Krakowski Bank Spółdzielczy;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego;
 • Credit Argicole Bank Polska S.A.

Pozostałe banki zastrzegają dokumenty, należące tylko do ich klientów.

Co to jest Ultimo?

Jest to firma windykacyjna, działająca na terenie Polski. Pełna nazwa przedsiębiorstwa to Ultimo Spółka Akcyjna. Firma powstała we Wrocławiu, 19 września 2002 roku. W roku 2014 Ultimo stało się członkiem międzynarodowej Grupy B2 Holding.

Firma ta działa przede wszystkim w ramach tak zwanej miękkiej windykacji. Ultimo działa również poprzez przedsądowe wezwania do zapłaty, a później wnosi o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Ultimo jako firma windykacyjna może pozyskać informacje o dłużniku, a później, w razie wystąpienia takiej konieczności, przekazać te dane do komornika. Informacje te, to najczęściej: imię i nazwisko osoby zadłużonej; adres zamieszkania dłużnika, PESEL lub NIP.

Dodano: 27.12.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top