Co to jest kredyt konsorcjalny?

Opublikowano: 07 Lip 2023 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowychPoradnik Kredytów Firmowych

Finansowanie inwestycji nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza jeśli trzeba już podjąć decyzję, ale brakuje w firmie środków, żeby zacząć realizację przedsięwzięcia. Niekiedy jest tak, że potrzeba wręcz ogromnego kapitału, w związku z czym może okazać się, że zaciągnięcie jednego zobowiązania nie będzie wystarczające. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być kredyt konsorcjalny.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co kryje się pod pojęciem kredytu konsorcjalnego,
 • czy możesz uzyskać kredyt konsorcjalny,
 • jak wygląda procedura przyznawania kredytu konsorcjalnego,
 • jak duże inwestycje można sfinansować kredytem konsorcjalnym.
kredyt konsorcjalny

Czym jest kredyt konsorcjalny?

Polskie banki wśród swoich propozycji mają produkty skierowane do osób fizycznych oraz firm. Kredyty firmowe stanowią bardzo szeroką grupę i dzięki nim możliwe jest przeprowadzanie na rynku licznych przedsięwzięć i transakcji. Przykładowym, bardzo popularnym rodzajem zobowiązana jest chociażby kredyt gotówkowy dla firm. Jednakże, jeśli okazuje się, że kwota z pojedynczego zobowiązania może być niewystarczająca.

Wówczas do gry wkracza kredyt konsorcjalny. Co to takiego? Jak sama nazwa wskazuje, podmiotem finansującym jest tutaj konsorcjum banków. Mogą one udzielać różnego rodzaju kredytów, ale w praktyce najczęściej będą to kredyty inwestycyjne. Najbardziej charakterystyczne dla kredytu konsorcjalnego jest to, że jest on udzielany na realizację bardzo drogich celów, opiewających na wiele milionów złotych, ale też związanych z bardzo dużym ryzykiem.

Jakie są rodzaje kredytów konsorcjalnych?

Wszystko zależy od tego, jakie kryterium podziału przyjmiemy. Można więc wyróżnić podział ze względu na formalności, jakie są spełniane przy jego udzielaniu:

 1. Tryb scentralizowany kredytowania. Odbywa się to w ten sposób, że przedsiębiorca zwraca się do banku i omawia z nim szczegóły kredytu. Następnie bank zawiązuje konsorcjum z innymi bankami. Bank prowadzący prowadzi wszystkie czynności przyznania kredytu, a następnie udziela zobowiązania. Banki wchodzące w skład konsorcjum wspólnie dają środki na ten kredyt, zgodnie z udziałami. Potem przedsiębiorca spłaca zobowiązanie na rachunek banku reprezentującego konsorcjum.
 2. Tryb zdecentralizowany kredytowania. W tym przypadku bank reprezentujący jedynie koordynuje czynności kredytowe, a kredytów udzielają bezpośrednio banki wchodzące w skład konsorcjum. Spłata kredytu odbywa się w ten sposób, że przedsiębiorca reguluje zobowiązania bezpośrednio na rachunki poszczególnych banków.

Kredyty konsorcjalne można także podzielić ze względu na cel kredytowania:

 1. Kredyt terminowy. Kredytobiorca otrzymuje zobowiązanie na realizację konkretnego celu. Jak sama nazwa wskazuje kredyt przyznawany jest w określonym czasie. Jego kwota wypłacana jest w całości albo w transzach, natomiast jego spłata może być dokonywana w różny sposób.
 2. Kredyt rewolwingowy. Pozwala na pewną elastyczność w dysponowaniu środkami pieniężnymi. W umowie widnieje maksymalna kwota kredytu. Natomiast wypłacana jest taka suma, która jest potrzebna na realizację danego celu kredytowego – może być to część maksymalnej kwoty. Przedsiębiorca spłacając kredyt zawsze ma możliwość podwyższenia kwoty kredytu. To powoduje, że w trakcie trwania umowy jest opcja wielokrotnego wypłacania środków.

To, który rodzaj kredytu konsorcjalnego zostanie wybrany zależy w największej mierze od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Komu zostanie udzielony kredyt konsorcjalny?

Wiemy już, że kredyt konsorcjalny jest kredytem firmowym. Wobec tego kredytobiorcą będzie przedsiębiorstwo. W imieniu firmy o kredyt konsorcjalny może ubiegać osoba reprezentująca. Trzeba pamiętać, że aby uzyskać kredyt konsorcjalny, należy:

Należy także pamiętać, że bank reprezentujący konsorcjum będzie wymagał ustanowienia zabezpieczenia kredytu.

Jak krok po kroku zaciągnąć kredyt konsorcjalny?

W celu uzyskania kredytu konsorcjalnego należy wykonać następujące kroki:

 • zwrócenie się do banku - który może stworzyć konsorcjum - o kredyt,
 • wypełnienie oraz dostarczenie wniosku kredytowego,
 • przedłożenie wymaganej dokumentacji każdemu bankowi, wchodzącemu w skład konsorcjum.

W celu weryfikacji projektu bank może zatrudnić firmę consultingową, która na zlecenie dokona szczegółowej analizy planów przedsiębiorstwa. Oprócz tego, że konsorcja weryfikują dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę, to także dokonują oceny ryzyka kredytowego. Poza tym trzeba wiedzieć, że każdy bank wchodzący w skład konsorcjum podejmie osobną decyzję o możliwości finansowaniu klienta.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu konsorcjalnego?

Przede wszystkim przedsiębiorca dostarcza wymaganą dokumentację. Będą to:

 • potwierdzenia istnienia firmy – wyciąg z KRS,
 • dokumenty dotyczące finansów firmy,
 • dokumenty podatkowe firmy,
 • dokumenty w standardzie LMA.

Zanim zostanie zawarta umowa kredytu, należy podpisać umowę konsorcjalną, w której znajdują się:

 • lista członków konsorcjum bankowego,
 • nazwę banku reprezentującego konsorcjum,
 • kwoty przekazane przez każdy bank na poczet udzielonego kredytu,
 • nazwę poręczyciela spłaty kredytu.

Z kolei umowa kredytowa powinna zawierać:

 • kwotę kredytu,
 • czas spłaty kredytu,
 • wysokość oprocentowania kredytu,
 • wysokość marży,
 • wysokość rat kredytowych,
 • termin całkowitej spłaty zobowiązania,
 • wysokość odsetek do spłaty.

Warto wiedzieć, że zarówno umowa konsorcjalna jak i umowa kredytu mogą się znaleźć na jednym dokumencie.

Ile maksymalnie pieniędzy można uzyskać z kredytu konsorcjalnego?

Jak już zdążyliśmy tutaj wspomnieć kredyt konsorcjalny udzielany jest na realizację naprawdę bardzo dużych celów kredytowych. Przedsiębiorca często liczyć na sumy opiewające od 50 mln do 100 mln złotych. Nie zawsze jednak będzie to 100% wartości inwestycji. Natomiast maksymalna kwota kredytu nie jest jakoś ściśle określona. Teoretycznie można by więc zaciągnąć kredyt konsorcjalny nawet na kilka miliardów złotych. Jednakże im wyższa suma, tym większe ryzyko i banki mogą być niezbyt chętne do udzielania tak dużych zobowiązań.

Dodano: 07.07.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top