Czym jest konwersja jednostek?

Opublikowano: 14 Sie 2023 Agnieszka Kłak 6 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Jednym z dostępnych sposobów na pomnożenie swojego kapitału jest uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych. Jednakże podjęcie decyzji wcale nie oznacza, że musisz być związany z jednym funduszem już na zawsze. W ramach dowolności dysponowania swoim kapitałem możliwa jest konwersja jednostek uczestnictwa. 

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest konwersja jednostek,
  • kiedy i jak można dokonać konwersji jednostek,
  • czy taki ruch może być opłacalny.
konwersja jednostek

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działa na rynku w oparciu o swoje doświadczenie, a także kompetencje i wiedzę ludzi je współtworzących. Dzięki odpowiedniemu zarządzeniu pieniędzmi inwestorów TFI może realnie przyczynić się do pomnożenia tych kapitałów, chociaż, rzecz jasna wszystko wiąże się z ryzykiem. Mimo to, warto wiedzieć, że posiadając jednostki uczestnictwa w jednym funduszu możesz je przenieść do innego funduszu. Można to czynić dokonując ich konwersji,

Umorzenie i przeniesienie, czyli czym jest konwersja jednostek?

Cała operacja polega na tym, że jednocześnie dochodzi do umorzenia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i nabyciu za tak pozyskane pieniądze jednostek uczestnictwa w innym funduszu. Konwersja następuje między funduszami w ramach tego samego TFI. Warto wiedzieć, że jedną z konsekwencji takiego ruchu jest przekazanie swojego kapitału do realizacji w ramach odmiennej polityki inwestycyjnej (każdy fundusz ma inną). 

Ciekawostką może być fakt, że konwersja jednostek jest pojęciem typowym dla nomenklatury branżowej. Występuje ono w globalnej ekonomii. Za granicą można się spotkać z podobną możliwością zmiany zasad uczestnictwa w projekcie inwestycyjnym. W języku angielskim pojęcie to brzmi "switch".

W jakich okolicznościach odbywa się konwersja jednostek?

Jeśli inwestor decyduje się na konwersję, to cały proces odbywa się w sposób następujący:

  • wykup jednostek uczestnictwa, co jest potwierdzone odpowiednim wpisem w rejestrze uczestników funduszu albo subfunduszu,
  • przekazanie środków z tytułu wykupienia jednostek uczestnictwa,
  • przekazanie środków na poczet nabycia jednostek uczestnictwa w innym funduszu,
  • dokonanie wpisu w rejestrze uczestników funduszu lub subfunduszu, co jest potwierdzeniem kupna jednostek uczestnictwa.

Cena jednostek uczestnictwa dla danej operacji będzie zależała od tego, kiedy konwersja nastąpi. 

Jak dokonać konwersji jednostek?

Inwestor, chcący konwertować jednostki musi najpierw złożyć odpowiednie zlecenie do swojego Towarzystwa. Można to zrobić w bardzo prosty i wygodny sposób, o ile masz dostęp do serwisu internetowego TFI. Wówczas można wybrać jedną z dostępnych opcji: "Konwersja" albo "Przeniesienie". Wówczas następuje umorzenie jednostek uczestnictwa funduszu, zgodnie z ceną aktualną na dzień dokonywania konwersji, przy jednoczesnym wykupieniu jednostek w innym funduszu. Konwersja może trochę potrwać, niekiedy jest to kilka dni roboczych, a widnieje to w zapisach regulaminowych.

Ile kosztuje konwersja jednostek?

TFI ma prawo obciążyć inwestora kosztami z tytułu konwersji. Będzie to opłata dystrybucyjna oraz opłata za konwersję. Niekiedy takie opłaty nie są zbyt wygórowane i wynoszą parę procent. Dobra wiadomość jest taka, że Towarzystwo nie musi narzucać opłaty, dzięki czemu zapłacisz 0%. Warto sprawdzić tabelę prowizji i opłat danego TFI, żeby poznać obowiązujące stawki. Oprócz tego inwestor musi liczyć się z tym, że zapłaci podatek od zysków kapitałowych, który wyniesie 19% od zysków z racji partycypacji w funduszu inwestycyjnym. 

Konwersja a zmiana jednostek funduszu inwestycyjnego

Niejeden inwestor zdążył się zorientować, że oprócz konwersji może także dokonać zamiany jednostek. Czy to jest to samo? Nie, bowiem zamiana odbywa się w ramach tego samego funduszu, natomiast konwersja występuje między różnymi funduszami, choć obywa się to w jednym TFI. Zamiana dotyczy subfunduszy pozostających w tym samym funduszu. 

Czy można uniknąć kosztów związanych z konwersją?

Jeśli chcesz dokonać konwersji jednostek, to wówczas musisz się liczyć z opłatami. Jest to obowiązek ciążący na inwestorach, tak samo jak obowiązek podatkowy. Jakkolwiek, jeśli nie chcesz płacić, to wówczas możesz zdecydować się na wspomnianą wyżej zamianę jednostek. Umorzenie jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu i nabycie jednostek w drugim subfunduszu w ramach tego samego funduszu parasolowego nie poskutkuje powstaniem obowiązku zapłacenia podatku.

Konwersja jednostek - czy to się opłaca?

Kiedy dokonujesz konwersji płacisz podatek, a ponadto uiszczasz opłaty dystrybucyjną i konwersyjną. W związku z tym uszczuplają się Twoje zyski. Biorąc to pod uwagę może wydawać się, że konwersja nie jest zbyt opłacalna. Jednakże jeśli polityka inwestycyjna innego funduszu może przynieść Ci większy zysk i wiąże się z mniejszym ryzykiem niż polityka funduszu, w którym obecnie masz ulokowane środki, to wówczas konwersja będzie rozsądnym, choć wciąż kosztowym rozwiązaniem. Dlatego właśnie tak bardzo ważny jest wybór odpowiedniego funduszu jeszcze przed zakupem w nim jednostek uczestnictwa. 

Dodano: 14.08.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top