Kredyt konsumencki, a kredyt konsumpcyjny – wyjaśniamy różnice

Opublikowano: 28 Lut 2024 Agnieszka Kłak 7 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Kredyt konsumencki i konsumpcyjny - pojęcia te bardzo często używane są zamiennie, wtedy gdy do głowy przychodzi jeden konkretny rodzaj produktu finansowego. Ale czy słusznie? Choć zarówno w pisowni jak i w wymowie oba terminy są do siebie bardzo podobne, to jednak w sensie merytorycznym nie są ze sobą wprost tożsame. Odpowiedź na pytanie dlaczego tak jest możemy znaleźć w przepisach polskiego prawa.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym różnią się kredyty konsumenckie od konsumpcyjnych,
 • czy któryś z tych kredytów jest droższy w praktyce,
 • w jaki sposób spłacany jest kredyt konsumencki, a konsumpcyjny.
kredyt konsumpcyjny

Co to jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki jest produktem finansowym określonym prawnie w przepisach Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. W tym akcie normatywnym czytamy, że kredyt konsumencki to taki, który:

 • jest udzielany na podstawie umowy, koniecznie pismnej,
 • nie może przekraczać wartości 255 550 zł,
 • wiąże się z opłatami, ponoszonymi przez kredytobiorcę,
 • może przybierać różne formy produktów bankowych jak i pozabankowych,
 • nie jest przeznaczony na realizację celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej albo zawodowej.

W związku z powyższym kredytem konsumenckim jest:

Jak więc widać gołym okiem po kredyt konsumencki, spełniający wymogi ustawowe można się udać zarówno do banku jak i do firmy pożyczkowej. Trzeba jednak pamiętać, że produkty oferowane przez instytucje bankowe są dodatkowo regulowane przez przepisy Prawa bankowego. 

Co to jest kredyt konsumpcyjny?

Polskie prawo nie przewiduje definicji kredytu konsumpcyjnego, ani nie określa przepisów, które regulowałyby kwestie związane z konkretnie takim właśnie produktem. Jednakże zarówno w języku, którym posługujemy się na rynku finansowym, jak i w nomenklaturze ściśle branżowej istnieje i żywo funkcjonuje pojęcie kredyty konsumpcyjnego. Rozumiemy przez to te produkty, które są oferowane wyłącznie przez banki, a ich cel - jak sama nazwa wskazuje - to szeroko pojęta konsumpcja. W praktyce kredytem konsumpcyjnym może być taki produkt bankowy jak:

 • kredyt gotówkowy,
 • karta kredytowa,
 • limit w rachunku.

Słusznie należy zauważyć, że w związku z tym bankowy kredyt gotówkowy jest zarówno kredytem konsumenckim jak i kredytem konsumpcyjnym. Podobnie jak karta kredytowa wydawana przez nasz bank. Jednakże kredytem konsumpcyjnym nie będzie już pożyczka pozabankowa, która w istocie jest kredytem konsumenckim.

Jakie są koszty kredytu konsumenckiego, a konsumpcyjnego?

Zarówno w przypadku kredytu konsumenckiego jak i konsumpcyjnego występuje szereg czynników, wedle których ukształtują się koszty, ponoszone przez klienta. Najistotniejsze jest oprocentowanie. Maksymalnie może ono wynosić:

2 x (stopa referencyjna NBP + 3,5%)

Czyli, jeżeli stopa referencyjna wynosi 5,75%, to wówczas maksymalne oprocentowanie kredytu nie może być wyższe niż 18,5%. Ale to nie wszystko.

Do kosztów wlicza się także prowizja na rzecz instytucji finansującej. Warto więc zwracać uwagę również na ten parametr.

Na jaki rodzaj kredytu klient ma większe szanse?

Zdecydowanie większość klientów znacznie łatwiej otrzyma niektóre rodzaje kredytu konsumenckiego niż konsumpcyjnego. Chodzi tu przede wszystkim o produkty pozabankowe. Praktyka pokazuje, że banki bardzo restrykcyjnie podchodzą do weryfikacji klienta przy rozpatrywaniu wniosku. Ocena zdolności kredytowej musi być dość wysoka, a jeśli wnioskodawca nie był w przeszłości krystalicznie czystym dłużnikiem, to jego szanse na finansowanie spadają. Natomiast firma pożyczkowa niejednokrotnie jest w stanie dać pożyczkę bezrobotnemu klientowi lub takiemu, którego główne dochody stanowią świadczenia socjalne, a jeśli w BIK-u pojawiły się kiedyś informacje o drobnych opóźnieniach w spłacie, to nie powinno to stanowić większego problemu. 

Zestawienie różnic między kredytem konsumenckim, a konsumpcyjnym

Łatwe do porównania zestawienie różnic między kredytem konsumenckim, a konsumpcyjnym prezentuje poniższa tabela. 

Kredyt konsumencki Kredyt konsumpcyjny
- max. kwota 255 550 zł - max. kwota nieokreślona
- udzialają zarówno banki jak i firmy pożyczkowe - udzielają wyłącznie banki
- koniecznie odpłatny - może być nieodpłatny
- można nadpłacać - nie ma przepisów ustawowych nt. nadpłaty
- 14 dni na odstąpienie od umowy - nieuregulowana kwestia odstąpienia
- określone max. oprocentowanie - brak max. oprocentowania

Czy oba rodzaje kredytu spłaca się tak samo?

Można powiedzieć, że technicznie rzecz biorąc spłata wygląda tak samo przy kredycie konsumenckim jak i konsumpcyjnym. Klient co miesiąc spłaca kapitał wraz ze wszystkimi kosztami w ratach, których liczba jest określona indywidualną umową. Może to być tylko 1 rata do spłacenia, maksymalnie jest ich 144, choć najczęściej nie jest ich więcej niż 120 (w przypadku kredytu gotówkowego). Raty wraz z terminami płatności zawsze są opisane szczegółowo w harmonogramie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że w przypadku produktów pozabankowych okres kredytowania jest krótszy (1-36 miesięcy, rzadko do 48 miesięcy) niż w przypadku produktów bankowych (nawet do 10 lat).

Kredyt konsumencki czy konsumpcyjny? Którym z nich jest kredyt hipoteczny?

Żadnym, bowiem kredyt hipoteczny to osobny rodzaj produktu finansowego, zupełnie inny niż kredyt konsumencki czy konsumpcyjny. Wprawdzie można tutaj doszukać się kilku podobieństw z kredytem konsumenckim (umowa w formie pisemnej czy transparentne przedstawienie warunków przez bank), ale podstawa prawna jest już inna. Kredyt hipoteczny określa Ustawa o kredycie hipotecznym, czyli oddzielny akt normatywny. Ponadto kredyt hipoteczny nie jest kredytem konsumpcyjnym, gdyż nie jest on udzielany na realizację celu konsumpcyjnego - np. zakup sprzętu RTV czy samochodu - lecz na cel zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych - nabycie domu lub mieszkania albo wybudowanie nowej nieruchomości. 

Dodano: 28.02.2024

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top