Wspólne konto bankowe

Opublikowano: 24 Sie 2022 Agnieszka Kłak 17 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Zapewne każdy z Was, który w tej chwili czyta ten artykuł posiada konto osobiste w banku. W dzisiejszych czasach to podstawa i trudno wyobrazić sobie efektywne i wygodne funkcjonowanie bez posiadania tego produktu bankowego. Rachunek indywidualny umożliwia nam dokonywanie wielu operacji, jeśli należy do nas. Natomiast wiele osób – głównie młodych par i małżeństw – zastanawia się nad tym, czy założyć wspólne konto bankowe. I tutaj pojawia się nurtująca kwestia: czy i jak wspólny rachunek bankowy różni się od indywidualnego.

Z tego artykułu dowiesz się:

Wspólne konto bankowe

Co to jest wspólne konto bankowe?

Wspólne konto bankowe jest to produkt bankowy, oferowany najczęściej dla dwóch klientów i działający na podobnych zasadach, co konto indywidualne. W przypadku wspólnego konta mamy dwóch właścicieli, którzy z niego korzystają na równych prawach – istnieje pewien wyjątek od tej reguły, ale o nim powiemy sobie nieco później. W bankowej nomenklaturze takie konto należy do grupy produktów określanych profesjonalnie jako rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w skrócie: ROR.

Co umożliwia nam wspólne konto bankowe?

Rachunek dla dwóch osób ma wiele podobieństw do konta osobistego dla pojedynczego klienta. Dzięki niemu możemy:

 • dokonywać wpłat i wypłat pieniędzy,
 • realizować płatności internetowe,
 • dokonywać transakcji przy pomocy karty płatniczej,
 • nabyć inne produkty bankowekonto oszczędnościowe, lokatę, rachunek walutowy, itd.,
 • zlecać stałe przelewy,
 • dodawać zdefiniowanych odbiorców przelewów,
 • pobierać wyciągi z konta bankowego,
 • zdecydować w jaki sposób dokonywać autoryzacji transakcji.

Skoro współwłaściciele mają równe prawa wobec konta, to tutaj różnica między indywidualnym rachunkiem będzie taka, że druga osoba będzie mogła dokonać każdej z wyżej wymienionych czynności w dowolnym momencie i bez naszej wiedzy. Tak samo i my, będąc współwłaścicielem możemy zrobić dokładnie to samo – o każdej porze i bez konsultacji z drugim współwłaścicielem.

ROR dla dwojga, czyli dla kogo?

Powszechnie przyjęło się sądzić, że ROR dla dwojga to konto małżeńskie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby bank nazwał swój produkt właśnie w ten sposób, jednakże praktyka pokazuje, że nie trzeba pozostawać w formalnym związku, aby założyć z kimś konto. Posiadaczami konta wspólnego mogą być:

 • małżonkowie,
 • osoby pozostające w nieformalnym związku,
 • przyjaciele,
 • sąsiedzi,
 • rodzeństwo,
 • kuzynostwo,
 • rodzic ze swoim dzieckiem.

W tym ostatnim przypadku zachodzi możliwość, aby ROR założył jeden z rodziców wraz ze swoim dzieckiem. By tak się stało, dziecko musi mieć ukończone 13-lat, bowiem w tym właśnie wieku nabywa ono ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Jednakże dziecko może posiadać konto tylko z osobą, która posiada prawo do sprawowania opieki nad nim.

Kto może założyć wspólny rachunek bankowy?

Wprawdzie wspomnieliśmy już o osobach, które mogą mieć wspólny ROR, ale tylko w kontekście relacji, jakie te osoby łączą. Oprócz tego są pewne wymogi formalne, które każdy klient musi spełnić. Osoby, które chcą mieć wspólne konto bankowe muszą:

 • być pełnoletnie – oczywiście w Polsce jest to jednoznaczne z ukończeniem 18 roku życia (nie dotyczy konta dla nastolatka),
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (jak wyżej),
 • mieć taki sam status dewizowy,
 • rozliczać się z podatku w tym samym kraju.

W ostatnim przypadku musimy nadmienić, że jeśli ktoś rozlicza się w kraju innym niż Polska, a chce założyć konto wraz z osobą, która rozlicza PIT w Polsce, to wówczas mogą być poważne trudności w założeniu rachunku dla dwojga. 

Konto dla dwojga czy dla więcej osób?

Praktyka pokazuje, że zdecydowana większość banków preferuje jednak maksymalnie dwóch współwłaścicieli konta. Gdybyśmy chcieli założyć sobie konto w trzy osoby musielibyśmy się wówczas udać do banku Inteligo. Natomiast jeśli konto chcą prowadzić cztery osoby to powinny zapoznać się z ofertą banku Citi Handlowego. Próżno na polskim rynku finansowym szukać ofert konta dla pięciu czy większej liczby klientów.

Zakładanie wspólnego konta bankowego – krok po kroku

W założeniu wspólnego konta nie ma nic trudnego, ale zawsze warto wcześniej zorientować się jak przebiega to krok po kroku. Przygotowaliśmy dla Ciebie krótką instrukcję, która sprawdza się za każdym razem:

 1. Wybierzcie sposób otwarcia rachunku. Jedno z Was może wystąpić o przekształcenie swojego konta indywidualnego w ROR dla dwóch osób. Jeśli tego nie chcecie albo planujecie założyć wspólne konto w banku, którego klientami dopiero się staniecie, to wówczas możecie założyć takie konto jako zupełnie nowy rachunek
 2. Pamiętajcie o obustronnym uczestnictwie przy zakładaniu konta. Możemy żywić naszą bliską osobę bezgranicznym zaufaniem, ale bank nigdy nie zgodzi się na to, by rachunek dla dwojga założyła tylko jedna osoba.
 3. Przygotujcie wymaganą dokumentację. Najczęściej będzie to dokument potwierdzający tożsamość, czyli dowód osobisty albo paszport. Koniecznie każdy przyszły współwłaściciel konta musi przygotować swój dokument.
 4. Przeczytajcie i wypełnijcie wniosek. Wniosek to tylko formalność, aczkolwiek niezbędna przy zakładaniu konta.
 5. Gotowe! Jeżeli wszystko zgadza się pod kątem formalnym to bank na pewno otworzy Wasz wspólny rachunek.

Klienci często pytają czy można założyć wspólny ROR poprzez internetowy serwis transakcyjny. Wszystko to zależy od polityki danego banku. Jednakże w praktyce najczęściej jest tak, że należy stawić się osobiście w placówce banku. Jeżeli jesteście zainteresowani założeniem konta poprzez bankowość elektroniczną, to po prostu poszukajcie odpowiedniej informacji na stronie banku. Zawsze też możecie zadzwonić na infolinię.

Oferty kont dla dwojga

Generalnie większość banków na polskim rynku oferuje wspólne konta bankowe. Przeglądając oferty w internecie natrafiliśmy na następujące banki, które mają to w ofercie:

 • PKO BP – wspólne konto bankowe,
 • mBank – konto wspólne w mBanku,
 • Bank Pekao – konto dla dwojga w Pekao Bank,
 • Inteligo – konto wspólne Inteligo,
 • Citi Handlowy – konto osobiste,
 • ING Bank Śląski – konto dla dwojga w ING Bank Śląski – konto Direct,
 • Santander Bank – konto wspólne w Santander Bank,
 • Credit Agricole – konto dla pary w Credit Agricole,
 • BNP Paribas – konto wspólne w BNP Paribas – konto otwarte na Ciebie.

Jeżeli jesteście zainteresowani jakimś konkretnym bankiem, to w internecie znajdziecie aktualną ofertę. Jednakże zawsze warto porównać oferty różnych banków, aby wybrać najkorzystniejszą z nich np. pod kątem prowadzenia opłat za konto.

Koszty związanie z kontem wspólnym

Trudno tak ogólnie powiedzieć czy prowadzenie konta dla dwojga jest kosztowne. W każdym banku będzie to wyglądało trochę inaczej. Często jest tak, że rachunek jest bezpłatny, jeśli zostaną spełnione pewne warunki. Przeważnie dotyczy to limitu kwot transakcji jakie wykonamy w ciągu miesiąca. Jeśli polityka danego banku to dopuszcza, to wówczas wystarczy, iż tylko jeden ze współwłaścicieli przekroczy ten limit. Czasem musimy też się liczyć z jednorazowymi opłatami dodatkowymi. Przykładowo, jeśli w PKO BP zdecydujemy się przekształcić nasz ROR we wspólne konto bankowe, to wówczas zapłacimy jednorazowo 30 zł. Są to tzw. opłaty migracyjne za konto. 

Wspólne konto – zamknięcie rachunku

Rozważmy teraz kilka sytuacji, w których może nastąpić rozwiązanie wspólnego rachunku bankowego. Czy można zrezygnować w dowolnym momencie? Tak, masz prawo wypowiedzieć umowę w każdym momencie – tak samo jak drugi współwłaściciel. Wtedy najczęściej ROR dla dwojga zamienia się w rachunek indywidualny, którego właścicielem zostaje pozostały były współwłaściciel konta dla dwojga.

Czy rozwód powoduje likwidację wspólnego konta? Nie, zmiana stanu cywilnego nie ma wpływu na fakt istnienia konta, gdyż to wynika z obowiązującej umowy. Jeżeli nie chcesz już prowadzić konta z drugą osobą możesz wypowiedzieć umowę bankowi przed albo po rozwodzie.

Co w przypadku śmierci współwłaściciela konta? Najczęściej jest tak, że wówczas ROR dla dwojga zmienia się w konto dla jednej osoby. Jednakże, aby tak się stało, musisz przedstawić bankowi skrócony odpis aktu zgonu współwłaściciela.

Czy komornik może zająć wspólne konto?

Co w sytuacji, kiedy któryś z właścicieli konta ma długi, a sprawa trafiła już do komornika? Otóż komornik ma prawo ściągnąć środki ze wspólnego konta, jeżeli sąd nadał tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi. Jeżeli to nie my jesteśmy dłużnikiem, to można złożyć do sądu pismo z wnioskiem o zwolnienie z egzekucji środków, które nie należą do dłużnika. Warto wiedzieć, że jeśli komornik chce ściągać dług z całości środków znajdujących się na koncie wspólnym, to sąd musiał wcześniej wydać tytuł wykonawczy zarówno przeciw dłużnikowi, jak i współwłaścicielowi konta. To, co najważniejsze to fakt, że jeżeli druga osoba zaciągnęła długi, a sprawą już zajmuje się komornik, to wówczas musimy liczyć się z tym, że dług będzie ściągany z konta, którego jesteśmy współwłaścicielami, nawet jeżeli to nie my zaciągnęliśmy te długi.

Plusy i minusy wspólnego konta bankowego

Jak każde rozwiązanie, również ROR dla dwojga posiada swoje wady i zalety. Do zalet niewątpliwie możemy zaliczyć:

 • łatwiejsze zarządzanie budżetem domowym sprawdza się w przypadku małżeństw i rodzin, gdyż zawsze prościej dokonywać wszelakich operacji na jednym koncie i od razu widzieć stan aktualnego kapitału,
 • pomoc w zarządzaniu finansami – w przypadku, gdy jeden ze współwłaścicieli nie zna się zbytnio na finansach, a druga osoba już tak, to drugi współwłaściciel może wykonywać większość bardziej skomplikowanych operacji,
 • łatwiejszą kontrolę wydatków – zawsze lepsze efekty wychodzą wtedy, kiedy kwestię wydatków kontrolują dwie osoby,
 • oszczędzanie na wspólne cele – wakacje, samochód dla rodziny, inwestycja w przyszłość dzieci to kwestie, które wymagają zgromadzenia kapitału, a ten zawsze lepiej się kumuluje przy rozsądnej strategii oszczędzania, wypracowanej przez dwie osoby niż przez jedną,
 • większą zdolność kredytową – wielki atut w przypadku chęci zaciągnięcia kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Pamiętajmy jednak, że nawet wspólne konto ma swoje wady. Do nich możemy zaliczyć:

 • możliwość natychmiastowej straty środków – współwłaściciel może w każdej chwili wypłacić całość kapitału, co jest zgodne z prawem i wówczas drugi współwłaściciel nie może żądać blokady swojej części środków czy zwrotu pieniędzy,
 • wpadnięcie w długi – jeśli współwłaściciel zaciągnie zobowiązania, nie spłaci ich i dojdzie do egzekucji komorniczej to wówczas nasze konto wspólne będzie zajęte i my także stracimy kapitał, który wypracowaliśmy,
 • konflikty między współwłaścicielami – może dojść do różnicy celów, np. jeden współwłaściciel chce oszczędzać, a drugi dużo wydawać – wówczas trudno ustalić wspólną, efektywną strategię zarządzania rachunkiem dla dwojga,

Nie będziemy podpowiadać czy zakładać czy nie zakładać wspólnego rachunku bankowego, gdyż każdy klient jest różny i ma różne potrzeby. Zasada jest taka, że jeśli jesteś pewien co do drugiej osoby i ona także darzy Cię zaufaniem, to wówczas warto przemyśleć kwestię założenia wspólnego konta – zwłaszcza, że to nie zmusza Cię do likwidacji Twojego indywidualnego rachunku, którego jesteś jednym właścicielem. Jeżeli jednak znajdujecie się w trudnej sytuacji życiowej, przechodzicie przejściowy konflikt albo po prostu dojdziecie zgodnie do wniosku, że ROR dla dwojga Wam się nie opłaca, to wówczas warto posiadać osobne konta.

Tagi: konto bankowekonto wspólne

Dodano: 12.07.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top