Całkowity koszt pożyczki - co to? Jak obliczyć całkowity koszt pożyczki?

Opublikowano: 18 Marzec 2020 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Wzięcie kredytu lub pożyczki jest poważną decyzją. Zanim zdecydujemy się na ten krok, warto przeanalizować wszystkie szczegóły związane z zawarciem umowy, a przede wszystkim dokonać analizy kosztów jakie poniesiemy spłacając kredyt zgodnie z ustalonym harmonogramem. Możemy to zrobić za pomocą kalkulatora, konsultacji z Naszym Agentem a przede wszystkim na podstawie dokładnego przeczytania treści umowy. Pamiętać należy, że każdy bank, jak i każda instytucja pożyczkowa naliczy Nam takie koszty. W jednym miejscu będą one niższe, w drugim wyższe. Wszystko zależy od wielu czynników, takich jak np. ryzyko udzielania Nam kredytu czy pożyczki.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest całkowity koszt pożyczki,
 • czym różni się całkowity koszt zobowiązania od całkowitej kwoty do spłaty,
 • jak całkowity koszt zobowiązania powinien wyglądać w umowie,
 • jak obliczyć całkowity koszt pożyczki.
całkowity koszt pożyczki

Definicja według Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Definicja całkowitego kosztu pożyczki znajduje się w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim:

 • całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:
 • koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta;
 • odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz
 • pozaodsetkowe koszty kredytu – wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek;
 • całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu;
 • całkowita kwota kredytu – maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt, a w przypadku umów, dla których nie przewidziano tej maksymalnej kwoty, suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt;

Mówią prościej: w przypadku kredytu konsumenckiego na całkowity koszt zobowiązania będą się składać takie czynniki jakimi są oprocentowanie kredytu oraz ubezpieczenie kredytu. Jeżeli zaś chodzi o pożyczki pozabankowe to zazwyczaj koszt nie uwzględnia ubezpieczenia, które nie jest oferowane klientowi.

Warto pamiętać, że takie zobowiązania jak kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny a zobowiązanie z firmy pożyczkowej to produkty, które różnią się od siebie. Będzie to też dotyczyło poszczególnych różnic w wysokościach raty. Nie można więc przekładać wszystkiego w skali jeden do jednego. Przykładowo, jeśli w przeszłości udało nam się poprawnie dojść do obliczenia całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, poczynając od ustalenia wysokości rat, to nie znaczy że uda nam się to samo np. przy pożyczce.

Co powinna określać umowa kredytowa w obszarze kosztów?

Umowa o kredyt konsumencki powinna określać:

 1. Całkowitą kwotę kredytu.
 2. Stopę oprocentowania kredytu.
 3. Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia.
 4. Informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, a w szczególności o opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie.
 5. Informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią.
 6. Sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje.
 7. Roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu

całkowity koszt

RRSO – co oznacza to pojęcie?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest to całkowity koszt kredytu, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona, aby pomóc w porównaniu oferowanych kredytów. To, ile wyniesie zależy od sumy finansowania, okresu spłaty, poziomu oprocentowania, rodzaju wybranych rat, czy też wysokości innych kosztów kredytowych.

Banki oraz instytucje pożyczkowe przekazują swoim klientom wskaźnik RRSO dla każdego kredytu. Udostępnienie wskaźnika jest obowiązkowe do kwoty zobowiązania 255 500 zł i wynika z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Całkowity koszt pożyczki a całkowita kwota do zapłaty

Aby porównać i ocenić opłacalność zawieranej umowy, warto kierować się wartościami wyrażonymi kwotami. Co najważniejsze, warto zwrócić uwagę nie tylko na łączne koszty kredytu lub pożyczki, ale przede wszystkim na całkowitą kwotę do spłaty. W rzeczywistości, to właśnie ona wskazuje ostateczną sumę, jaką będzie trzeba w kolejnych miesiącach czy latach zwrócić kredytodawcy.

Niekiedy można spotkać się z tym, że ktoś dokonuje pomyłki, polegającej na myleniu całkowitej kwoty pożyczki z całkowitą kwotą do spłaty. To pierwsze to tyle pieniędzy, ile dostaniemy, np. 5 000 zł na nasze konto bankowe. To drugie to kwota, która zostaje nam do spłaty, np. 6560 zł = 5000 zł + oprocentowanie, prowizja, itd.

Jak obliczyć całkowity koszt pożyczki? 

Zanim przystąpimy do zawarcia kredytu gotówkowego, skonsultujmy z naszym Agentem, jakie rozwiązanie będzie dla nas najbardziej korzystne. Agent kredytowy to osoba, która działa na rynku kredytowym aktywnie i specjalizuje się w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań kredytowych. Zawsze bezpieczniej jest powierzyć obliczenie całkowitego kosztu kredytu osobie profesjonalnej. Jeżeli jednak nie chcemy romawiać z Agentem, do porównania ofert warto wykorzystać wnioskomat.com w procesach online.

Jeżeli wiemy, ile wynosi miesięczna rata naszego zobowiązania i przez jak długi czas będziemy je spłacać, to wówczas łatwo możemy sami obliczyć całkowity koszt kredytu bądź pożyczki. Oblicza się to ze wzoru:

całkowity koszt zobowiązania = (liczba rat x wysokość rat) - całkowita kwota pożyczki

Czyli dla przykładu, weźmy pożyczę, której całkowita kwota wynosi 10 000 złotych, zaciągamy ją na 12 miesięcy, a jedna rata wynosi 1006,88 złotych. Wówczas obliczamy to podstawiając do wzoru:

całkowity koszt zobowiązania = (12 x 1006,88 zł) - 10 000 zł = 12 082,66 zł - 10 000 zł = 2 082,66 zł

Pamiętajmy, że z tego wzoru możemy skorzystać nie tylko w przypadku pożyczki. Równie dobrze możemy to sprawdzić przy innego rodzaju zobowiązaniach, np. ile wyniesie całkowity koszt kredytu hipotecznego.

Tagi: kredytpożyczkaratarrso

Zaktualizowano: 16.11.2021

Dodano: 18.03.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

19 Cze 2023Autor: Agnieszka Kłak

Życie jest bezcennym darem jak mawia znana sentencja. I choć nie da się wprost wycenić tego „daru” firmy ubezpieczeniowe wraz z bankami oferują swoim klientom narzędzia służące zabezpieczeniu majątku czy kredytu na wypadek utraty życia. Z ubezpieczeń możemy korzystać również niezależnie od produktów(...)

Czytaj więcej
Pożyczanie online w synergii z offline. Co to oznacza dla Klienta?

Pożyczanie online w synergii z offline. Co to oznacza dla Klienta?

19 Sty 2023Autor: Agnieszka Kłak

"Weź pożyczkę przez internet”, „Pożyczka 100 % on-line”, „Szybka pożyczka przez internet” – to hasła, z którymi często się spotykamy poszukując finansowania w Internecie. W istocie pożyczki online mogą w bardzo wielu aspektach okazać się produktem wysoce korzystnym dla klienta. Jednakże oprócz tego (...)

Czytaj więcej
Całkowity koszt kredytu to jedno z pojęć, które warto znać. Co oznacza?

Całkowity koszt kredytu to jedno z pojęć, które warto znać. Co oznacza?

27 Cze 2022Autor: Agnieszka Kłak

Ustawa o kredycie konsumenckim z roku 2011 skonstruowana została w taki sposób, aby chronić interesy konsumenta. Duża uwaga została w ustawie poświęcona obowiązkowi informacyjnemu. Ustawa szeroko traktuje o zakresach informacji, które konsumentowi musi przekazać pośrednik kredytowy oraz kredytodawca(...)

Czytaj więcej
Top