Całkowity koszt pożyczki – co to?

Opublikowano: 18 Marzec 2020 Anna Szuberla 5 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Wzięcie kredytu lub pożyczki jest poważną decyzją. Zanim zdecydujemy się na ten krok, warto przeanalizować wszystkie szczegóły związane z zawarciem umowy, a przede wszystkim dokonać analizy kosztów jakie poniesiemy spłacając kredyt zgodnie z ustalonym harmonogramem. Możemy to zrobić za pomocą kalkulatora, konsultacji z Naszym Agentem a przede wszystkim na podstawie dokładnego przeczytania treści umowy. Pamiętać należy, że każdy bank, jak i każda instytucja pożyczkowa naliczy Nam takie koszty. W jednym miejscu będą one niższe, w drugim wyższe. Wszystko zależy od wielu czynników, takich jak np. ryzyko udzielania Nam kredytu czy pożyczki.

Dlatego warto wiedzieć co to jest całkowity koszt pożyczki i jak go obliczyć.

Całkowity koszt pożyczki – co to?

Definicja według Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Definicja całkowitego kosztu pożyczki znajduje się w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim:

Całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz

b) koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta;

c) pozaodsetkowe koszty kredytu – wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek;

d) całkowita kwota kredytu – maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt, a w przypadku umów, dla których nie przewidziano tej maksymalnej kwoty, suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt;

e) całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu;

Co powinna określać umowa w obszarze kosztów

Umowa o kredyt konsumencki powinna określać:

1. Całkowitą kwotę kredytu.

2. Stopę oprocentowania kredytu.

3. Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia.

4. Informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, a w szczególności o opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie.

5. Informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią.

6. Sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje.

7. Roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu

całkowity koszt

RRSO – co oznacza to pojęcie?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest to całkowity koszt kredytu, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona, aby pomóc w porównaniu oferowanych kredytów. To, ile wyniesie zależy od sumy finansowania, okresu spłaty, poziomu oprocentowania, rodzaju wybranych rat, czy też wysokości innych kosztów kredytowych.

Banki oraz instytucje pożyczkowe przekazują swoim klientom wskaźnik RRSO dla każdego kredytu. Udostępnienie wskaźnika jest obowiązkowe do kwoty zobowiązania 255 500 zł i wynika z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Całkowity koszt pożyczki a całkowita kwota do zapłaty

Aby porównać i ocenić opłacalność zawieranej umowy, warto kierować się wartościami wyrażonymi kwotami. Co najważniejsze, warto zwrócić uwagę nie tylko na łączne koszty kredytu lub pożyczki, ale przede wszystkim na całkowitą kwotę do spłaty. W rzeczywistości, to właśnie ona wskazuje ostateczną sumę, jaką będzie trzeba w kolejnych miesiącach czy latach zwrócić kredytodawcy.

Jak obliczyć całkowity koszt pożyczki? Jak wybrać najlepszą dla Nas ofertę?

Zanim przystąpimy do zawarcia kredytu gotówkowego, skonsultujmy z naszym Agentem, jakie rozwiązanie będzie dla nas najbardziej korzystne. Agent kredytowy to osoba, która działa na rynku kredytowym aktywnie i specjalizuje się w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań redytowych. Jeżeli nie chcemy romawiać z Agentem, do porównania ofert warto wykorzystać wnioskomat.com w procesach online. Po wypełnieniu wniosku, na naszym panelu Klienta wnioskomat.com pojawi się możlwiść sprawdzenia, która 

Zaktualizowano: 06.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Artykuły powiązane

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

06 Lut 2020Autor: Urszula Sokół

Życie jest bezcennym darem jak mawia znana sentencja. I choć nie da się wprost wycenić tego „daru” firmy ubezpieczeniowe wraz z bankami oferują swoim klientom narzędzia służące zabezpieczeniu majątku czy kredytu na wypadek utraty życia. Z ubezpieczeń możemy korzystać również niezależnie od produktów(...)

Czytaj więcej
Całkowity koszt kredytu to jedno z pojęć, które warto znać. Co oznacza?

Całkowity koszt kredytu to jedno z pojęć, które warto znać. Co oznacza?

05 Sie 2019Autor: Urszula Sokół

Ustawa o kredycie konsumenckim z roku 2011 skonstruowana została w taki sposób, aby chronić interesy konsumenta. Duża uwaga została w ustawie poświęcona obowiązkowi informacyjnemu. Ustawa szeroko traktuje o zakresach informacji, które konsumentowi musi przekazać pośrednik kredytowy oraz kredytodawca(...)

Czytaj więcej
Pożyczanie online w synergii z offline. Co to oznacza dla Klienta?

Pożyczanie online w synergii z offline. Co to oznacza dla Klienta?

23 Kwi 2019Autor: Urszula Sokół

"Weź pożyczkę przez internet”, „Pożyczka 100 % on-line”, „Szybka pożyczka przez internet” – to hasła, z którymi często się spotykamy poszukując finansowania w Internecie. Nasuwa się jednak pytanie – co to oznacza dla konsumenta ? Jakie zagrożenia się z tym wiążą? Jaką wiedzę musi posiadać konsument,(...)

Czytaj więcej
Top