Kredyt dla rolników - jak wybrać najlepszy kredyt dla rolnika?

Opublikowano: 26 Sty 2022 Sylwia Chrószcz 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to bardzo ciężkie zajęcie, trzeba być przygotowanym do pracy o każdej porze dnia i w każdą pogodę. Banki mają przygotowane specjalne kredyty i inne produkty finansowe, przeznaczone tylko dla rolników. Wśród nich wyróżniamy zarówno kredyt inwestycyjny oraz kredyty obrotowy, które mogą funkcjonować jako kredyty preferencyjne. Może być to finansowanie przeznaczone zarówno na zakup środków ochrony roślin czy pozwalające utrzymać płynność finansową.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kredyt dla rolników

Kredyt dla rolników - co to jest?

To produkt finansowy występujący w ofertach wielu banków. Instytucje finansowe widząc potencjał tej branży, a także swojego rodzaju „kapitałochłonność” kierują specjalne oferty właśnie dla przedstawicieli tego sektora gospodarki. Finansowanie może obejmować prowadzenie działalności gospodarczej, jej rozwój np. poprzez zakup użytków rolnych czy wyposażenia gospodarstwa rolnego. Co więcej spotykane są także preferencyjne kredyty dla tych gospodarstw rolnych, które zmagają się m.in. z trudnościami po przejściu klęski żywiołowej.

Czym jest są kredyty preferencyjne dla rolników?

Jest to kredyt, którego koszty są bardzo niskie udzielany możliwie przy minimum formalności. Takie kredyty najczęściej funkcjonują ze wsparciem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w skrócie ARiMR). Środki z takich kredytów rolnik może przeznaczyć na:

 • zakup użytków rolnych,
 • nieruchomości niezbędnych w rolnictwie i przetwórstwie,
 • zakup maszyn, w tym maszyn używanych,
 • technologii,
 • a nawet na stworzenie czy urządzenie nowego gospodarstwa rolnego.

Okres kredytowania wynosi nawet 15 lat. ARiMR na potrzeby kredytowania różnych potrzeb gospodarstw rolnych wyróżnił kilka linii kredytowych do których zaliczamy m.in.:

 • Linia Z – na zakup ziemi rolnej,
 • Linia KO, czyli nieoprocentowane kredyty dla rolników,
 • Linia RR, czyli kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybołówstwie,
 • Linia MRcsk – dla młodych rolników z opcją częściowej spłaty kapitału,
 • Linia inwestycyjna K01 oraz obrotowa K02 dla rolników, których gospodarstwa dotknęły klęski żywiołowe takie jak:. grad, susza, powodzie i spowodowały straty większe niż 30% średniej rocznej produkcji.

Kredyt obrotowy dla rolników

Kredyt obrotowy to taki rodzaj pożyczki, która jest przeznaczona na cele związane z prowadzoną działalnością rolniczą. Może służyć na przykład zaspakajaniu bieżących potrzeb gospodarstwa czy finansowaniu potrzeb, które wynikają ze specyfiki danego gospodarstwa. Spłata takiego kredytu trwa różnie, w zależności od ofert, najczęściej przez kilka lat, na przykład od 3 do 5. Wysokość kredytu też zależy od banku, ale istotne tu będzie to o jaką kwotę wnioskuje rolnik i ile wynosi wartość ewentualnego zabezpieczenia kredytu. Przeglądając różne oferty, można natrafić na przykładowe sumy od 300 do 500 tysięcy złotych.

Kredyt rolniczy - jakie zabezpieczenie?

Gospodarstwo rolne starające się o kredyt dla działalności rolniczej może uzyskać kredyt z zabezpieczeniem rzeczowym. Najczęściej banki będą akceptować:

 • hipotekę na nieruchomości,
 • kaucję,
 • weksle własne in blanco,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych, np. urządzeń rolniczych, 
 • gwarancje innego banku,
 • poręczenia osób fizycznych i prawnych.

To najpopularniejsze z nich, ale są możliwe również inne formy zabezpieczenia.

Jeżeli chodzi o dokumenty załączane do wniosku kredytowego, wymagania mogą się trochę różnić, w zależności do banku. Wydanie decyzji kredytowej będzie poprzedzone analizą zdolności kredytowej w oparciu o przedłożone dokumenty w relacji do posiadanych zobowiązań finansowych. Banki od rolnika ubiegającego się o kredyt będą wymagać dokumentów dotyczących gospodarstwa rolnego oraz jego dochodów. Możemy tu wymienić takie dokumenty, jak:

 • dowód osobisty;
 • zgoda współmałżonka lub dokument o rozdzielności majątkowej;
 • umowy potwierdzające własność gruntów rolnych oraz ewentualnych dzierżaw;
 • decyzja o nadaniu numeru NIP;
 • decyzja z Urzędu Gminy o wysokości podatku rolnego, czyli tzw. nakaz płatniczy;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami do KRUS;
 • faktury/ rachunki dotyczące sprzedaży płodów rolnych;
 • oraz dokumenty dotyczące otrzymanych dotacji unijnych.

W przypadku kredytów dotyczących refinansowania zaciągniętych wcześniej zobowiązań wymagane będą również dokumenty potwierdzające numery rachunków do spłaty i wysokość salda np. harmonogramy albo opinie bankowe.

Korzystny kredyt dla rolników - podajemy przykład

Załóżmy, że Pan Stanisław prowadzi działalność rolniczą. Pojawiła się potrzeba zakupu pomieszczenia magazynowego na zboże. Pan Stanisław sprawdził w internecie ceny takich pomieszczeń i niestety, okazało się, że brakuje mu 300 tysięcy złotych. Postanowił więc skorzystać z kredytu dla rolnika. Kredyt wziął na 36 miesięcy, a przy uwzględnieniu oprocentowania oraz prowizji banku okazało się, że do spłacenia zostanie mu 326 575,00 złotych. A zatem całkowity koszt kredytu wyniósł 26 575,00 złotych. Oznacza to że, przez 36 miesięcy Pan Stanisław musi spłacać raty kredytowe, przy czym taka jedna miesięczna rata wraz z odsetkami wyniesie go 9 071,53 złotych. Korzyść, jaką pan Stanisław odniósł to zakup pomieszczenia na zboże, dzięki czemu może on dalej z powodzeniem prowadzić swoją działalność rolniczą i zwiększać dochody.

Tagi: kredyt dla rolnikakredyt dla rolnika

Dodano: 26.01.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top