Kredyt dla rolnika na zakup ziemi

Opublikowano: 27 Sty 2022 Sylwia Chrószcz 11 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Praca na roli nie należy do najłatwiejszych. Bywają sytuację, kiedy na modernizację gospodarstwa rolnego lub zakup gruntów rolnych potrzebna jest dodatkowa gotówka. Naprzeciw potrzebom rolników wychodzą banki z ofertami kredytów na zakup użytków rolnych. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Kredyt dla rolnika na zakup ziemi

Jaką formę może przybrać kredyt na zakup ziemi?

Kredytem na zakup ziemi może być:

Dużo kredytobiorców może zdecydować się na tę ostatnią opcję, ze względu na lepsze warunki kredytu preferencyjnego.

Kredyt gotówkowy możesz przeznaczyć na dowolny cel, w tym wspominany wcześniej zakup ziemi rolnej. Oprocentowanie kredytu może być stałe alb zmienne, a okres kredytowania dostosowany do preferencji klienta. W zależności od wyboru banku nie przekroczy jednak 10-12 lat. 

Kredyt hipoteczny to wysoka kwota kredytu, ale też długi okres kredytowania. Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest niższe niż kredytu gotówkowego. Przy kredycie hipotecznym wymagany będzie także wkład własny. Kredyt hipoteczny może także przybrać formę kredytu inwestycyjnego. To produkt o który mogą wnioskować rolnicy indywidualni prowadzący działalność gospodarczą albo uzyskujący dochody z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej. 

Kredyty preferencyjne na zakup ziemi występują w dwóch liniach. Udzielane są przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Linia RR dotyczy inwestycji w rolnictwie i rybołówstwie, natomiast tak zwana linia Z obejmuje użytki rolne. Kwoty tego kredytu zazwyczaj są bardzo duże, jednak nie można wziąć więcej niż 4 miliony złotych i nie można zakupić więcej niż 300 hektarów użytków rolnych, co wynika z warunków i zasad udzielania kredytów na zakup użytków rolnych, które opublikowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać kredyt na zakup ziemi?

Przede wszystkim potrzebna jest odpowiednia dokumentacja. Do wniosku o kredyt na zakup ziemi trzeba załączyć plan inwestycyjny. W takim planie należy uwzględnić:

 • na jaki cel zostaną przeznaczone pieniądze z kredytu;
 • w jakim terminie ten cel będzie realizowany;
 • opis realizacji inwestycji;
 • ile wynosi wkład własny;
 • gdzie nastąpi realizacja celu;
 • na jak długi czas będzie przyznany kredyt i ile wynosi preferowany okres karencji;
 • jak wyglądać będzie struktura finansowania inwestycji;
 • jaki będzie rodzaj produkcji w czasie spłaty kredytu;
 • jakie będą rynki zbytu, na których rolnik będzie prowadził działalność.

Oprócz tego planu do wniosku należy dołączyć:

 • wyciągi z rachunku bankowego;
 • faktury i rachunki z prowadzenia działalności rolnej z ostatniego roku;
 • zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego;
 • zaświadczenie o wysokości podatku rolnego, który rolnik uiszcza;
 • decyzję o przyznaniu dotacji unijnych na gospodarstwo;
 • decyzję z Urzędu Skarbowego o wysokości podatku. 

Należy pamiętać, że kredyt gotówkowy to minimum formalności więc, aby otrzymać kredyt np. w oddziale banku wymagany będzie mniejszy zakres dokumentów. 

Kredyt inwestycyjny dla rolnika - na jakich zasadach?

Kredyt inwestycyjny może zostać zaciągnięty na finansowanie inwestycji związanej z rozwojem gospodarstwa rolnego. Wśród nich możemy wymienić:

 • zakup gruntów rolnych - wspominany już wcześniej, 
 • zakup gospodarstwa rolnego, 
 • budowę gospodarstwa rolnego, 
 • powiększenie gospodarstwa rolnego, 

Ponadto to wskazywanych celi finansowania w kredycie inwestycyjnym zaliczamy:

 • zakupu maszyn (w tym używanych maszyn), urządzeń, środków transportu,
 • zakup materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę;
 • zakup surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację działalności.

Kredyt inwestycyjny dla rolników może opiewać na różne kwoty, w zależności od potrzeb. Może to być na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych albo nawet kilka milionów złotych. Kredyt może być krótkoterminowy, czyli czas spłaty będzie wynosił mniej niż 1 rok, średnioterminowy – od roku do 3 lat, i długoterminowy – powyżej 3 lat. Jeden z banków finansuje klientów nawet w opcji 30 lat okresu spłaty! Kredyt może być zabezpieczony na przykład nieruchomością albo gwarancją innego banku.

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny?

Tutaj również trzeba dołączyć do wniosku kredytowego odpowiednią dokumentację. Dokumentacja będzie więc obejmować:

 • dokumenty finansowe gospodarstwa rolnego np. faktury, rachunki, zaświadczenie o wysokości podatku rolnego;
 • dokumenty potwierdzające fakt niezalegania z podatkami i składkami KRUS;
 • biznesplan czyli opis planowanej inwestycji;
 • dokumenty własności i zawarte umowy najmu lub dzierżawy dotyczące miejsc prowadzenia działalności rolniczej;
 • propozycję zabezpieczenia kredytu i dokumenty z nim związane.

Co więcej warto wiedzieć o kredycie inwestycyjnym dla rolnika?

Otóż, niektóre banki nie wymagają wkładu własnego, jeśli kredyt będzie związany z zakupem maszyn i urządzeń. Jest to produkt finansowy, który przewiduje karencję w spłacie kapitału. W ramach kredytu inwestycyjnego można finansować nie tylko nowe inwestycje, ale też już poniesione nakłady inwestycyjne. Należy jednak uzyskać informacje w jakim zakresie czasu wstecz mogą to być poniesione nakłady. Niektóre banki oferują refinansowanie nakładów poniesionych np. tylko do 2 lat wstecz. 

Kredyty gotówkowe i konsolidacyjne dla rolników

Otóż klient uzyskujący dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego może wnioskować o kredyt gotówkowy czy konsolidacyjny. Banki biorą pod uwagę dochód i zdolność kredytową takiego klienta w różny sposób. Rolnik może wnioskować o kredyt w oparciu o uzyskiwany dochód. 

Po pierwsze z tytułu posiadanego gospodarstwa w oparciu o tzw. hektary przeliczeniowe. Wówczas klient przedstawia dokument potwierdzający ilość posiadanych hektarów w gospodarstwie, a bank za pomocą specjalnych współczynników ustala dochód klienta. Jak to wygląda w praktyce? Aktualnie klient posiadający gospodarstwo o wielkości 30 hektarów przeliczeniowych, będący jednym właścicielem gospodarstwa, jest dla banku klientem z dochodem w wysokości 9547,50 zł. Do kalkulacji przyjęto stawkę za hektar w wysokości: 3 819 zł.

Po drugie z tytułu sprzedaży płodów rolnych w okresach czasu akceptowanych przez bank. Procedura sprowadza się do przestawienia faktur lub ich zestawienia. I tutaj ciekawostka: niektóre z banków pozwalają na tzw. łączenie dochodów z tytułu posiadanego gospodarstwa i faktur, a niektóre stosują wykluczenia tj. klient nie może wnioskować o kredyt jednocześnie na podstawie hektarów przeliczeniowych oraz faktur za sprzedaż np. zboża, które wyrosło z tej ziemi.

Kolejne akceptowane przez bank dochody to również otrzymywane dotacje do prowadzonego gospodarstwa rolnego, a także dochody uzyskiwane z gospodarstwa dzierżawionego.

Kredyt gotówkowy - kwota: 80 000 zł, okres: 84 mies
Banki
Kwota kredytu: 80 000 zł
Ilość rat kredytu: 84 mies
Oprocentowanie RRSO Prowizja Łączna kwota do spłaty Wysokość raty Akcja
Kasa Stefczyka - kredyt gotówkowy (zobacz) 11,00 % 11,57 % 0,00 % 115 062,36 zł 1 369,79 zł
Raiffeisen Digital Bank - kredyt gotówkowy (zobacz) 11,38 % 11,99 % 0,00 % 116 409,72 zł 1 385,83 zł
VeloBank kredyt gotówkowy - Kredyt dla aktywnych (zobacz) 12,49 % 13,23 % 0,00 % 120 394,68 zł 1 433,27 zł
Bank Pocztowy - kredyt gotówkowy (zobacz) 11,99 % 14,50 % 5,00 % 124 519,92 zł 1 482,38 zł
Santander Bank Polska kredyt gotówkowy - Oferta A (zobacz) 12,48 % 15,80 % 6,99 % 128 771,16 zł 1 532,99 zł

Pozostałe formy finansowania 

Rolnik może uzyskać szybką pożyczkę do kwoty 15 tys. złotych tylko na oświadczenie, bez konieczności dokumentowania dochodu. To bardzo wygodna forma uzyskania szybkiej gotówki. Taka kwota może być jednak niewystarczająca na zakup gruntów rolnych. Bardziej sprawdzi się w sytuacji konieczności zakupu urządzeń czy materiału siewnego. 

Jeśli natomiast klient potrzebuje większego finansowania wtedy warto rozważyć pożyczkę pod zastaw nieruchomości albo gdy potrzeba jest związana z maszynami i urządzeniami – leasing sprzętu rolniczego. 

Pożyczki online - kwota: 15 000 zł, okres: 24 mies
Firmy pożyczkowe
Kwota pożyczki: 15 000 zł
Ilość rat pożyczki: 24 mies
Oprocentowanie RRSO Prowizja Łączna kwota do spłaty Wysokość raty Akcja
Hapi pożyczki - Pożyczka online (zobacz) 0,00 % 14,94 % 15,12 % 17 286,00 zł 720,25 zł
Wonga - Pożyczka online (zobacz) 18,50 % 20,59 % 0,36 % 18 124,80 zł 755,20 zł
Takto Finanse - Pożyczka online (zobacz) 20,50 % 55,56 % 25,00 % 23 013,12 zł 958,88 zł
AASA Polska - Pożyczka online (zobacz) 18,50 % 58,15 % 29,32 % 23 354,88 zł 973,12 zł
Supergrosz - Pożyczka online (zobacz) 18,50 % 80,37 % 45,00 % 26 186,64 zł 1 091,11 zł

Tagi: kredyt dla rolnika

Dodano: 27.01.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top