Program Pierwsze Mieszkanie - Konto Mieszkaniowe

Opublikowano: 28 Cze 2023 Agnieszka Kłak 9 min. czytania

Kategoria: Kredyty hipotecznePoradnik Hipoteczny

Już wkrótce wchodzi w życie kolejny rządowy projekt, który zakłada pomoc Polakom w uzyskaniu własnej nieruchomości w celu zamieszkania. Mowa tu o programie Pierwsze Mieszkanie, który składa się z kilku ważnych członów. Częścią tego programu jest Konto Mieszkaniowe oraz premia mieszkaniowa.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest Konto Mieszkaniowe,
 • czy możesz założyć Konto Mieszkaniowe,
 • jaki jest cel posiadania Konta Mieszkaniowego,
 • gdzie założysz Konto Mieszkaniowe,
 • na czym polega premia mieszkaniowa.
pierwsze mieszkanie

Kiedy można założyć Konto Mieszkaniowe?

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest trudne dla znaczniej części klientów. Brak wystarczająco wysokiej zdolności kredytowej, trudności w zgromadzeniu kapitału na wkład własny, duże wydatki w codziennym życiu – to wszystko może pokrzyżować spełnienie marzeń o własnym „M”. Na szczęście dla wielu Polaków od 3 lipca 2023 roku (czyli dosłownie za parę dni) nastąpi uruchomienie programu Pierwsze Mieszkanie. W jego ramach zawiera się Bezpieczny Kredyt 2%, Konto Mieszkaniowe oraz premia mieszkaniowa.

Na czym polega Konto Mieszkaniowe?

Konto Mieszkaniowe w ramach programu Pierwsze Mieszkanie będzie rachunkiem bankowym przeznaczonym stricte do gromadzenia oszczędności na zakup własnej nieruchomości. Zakładane będzie ono na okres od 3 do 11 lat. Rządowe wymogi stanowią, że w ciągu każdego roku można pominąć tylko jedną wpłatę – dokonasz zatem 11 albo 12 wpłat rocznie – i każda wpłata musi wynosić od 500 do 2000 zł. Czyli, w najskromniejszym wariancie można zaoszczędzić 16 500 zł, natomiast najwięcej można zaoszczędzić 264 000 zł, a do tego trzeba naliczyć oprocentowanie ustalone przez bank na takiej wysokości jak dla zwykłego konta oszczędnoścowego.

Kto może mieć Konto Mieszkaniowe w 2023 roku?

Idea jest taka, aby Konto Mieszkaniowe pomagało konsumentom gromadzić pieniądze na zakup nieruchomości dla siebie albo, w dalszej przyszłości dla swojego dziecka. Konto Mieszkaniowe będzie mógł założyć klient, który obecnie nie posiada i nigdy nie posiadał:

 • prawa własności do mieszkania albo domu jednorodzinnego,
 • spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Jest pewien wyjątek. Otóż można posiadać któreś z ww. praw jeśli w gospodarstwie domowym, w którym mieszka klient mieszka co najmniej dwoje jego dzieci – biologicznych lub przysposobionych – i powierzchnia nieruchomości nie przekracza:

 • 50 m2 – przy dwojgu dzieci,
 • 75 m2 – przy trojgu dzieci,
 • 90 m2 – przy czworgu dzieci,
 • bez limitu – jeśli w rodzinie jest pięcioro albo więcej dzieci.

Kolejnym warunkiem jest to, że klient nie może przekroczyć 45 roku życia. Dla starszych konsumentów program nie jest dostępny. Konto Mieszkaniowe można założyć z myślą o zakupie mieszkania z rynku pierwotnego albo z rynku wtórnego.

W którym banku dostępne będą Konta Mieszkaniowe 2023?

Konto Mieszkaniowe będzie możliwe do założenia od 3 lipca 2023 roku w bankach komercyjnych, które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Według informacji medialnych do wdrożenia Konta Mieszkaniowego przygotowują się:

 • PKO Bank Polski,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Ochrony Środowiska.

Dlaczego tak mało instytucji się na to decyduje? Powodem jest to, że póki co polskie banki intensywnie przygotowują się do wdrożenia Bezpiecznego Kredytu 2% i w tym momencie to jest dla nich priorytetem. Dopiero w drugiej kolejności będzie wdrażane Konto Mieszkaniowe – a zatem prawdopodobnie wiele banków uruchomi je dopiero w lipcu.

Czym jest premia mieszkaniowa?

Wyżej opisaliśmy warunki, jakie należy spełnić posiadając Konto Mieszkaniowe. Jeśli klient spełni je wszystkie, to wówczas zostanie naliczona premia mieszkaniowa, czyli dodatkowa suma pieniędzy, która zasili Konto Mieszkaniowe. Wysokość premii mieszkaniowej będzie zależna od tego, jak wysoki będzie skumulowany wskaźnik inflacji.

Może zdarzyć się tak, że cena nieruchomości będzie wzrastała dynamiczniej niż wskazywać będzie na to ogólnopolska inflacja. Wówczas nastąpi waloryzacja premii mieszkaniowej według wskaźnika wzrostu wartości nieruchomości. Premia mieszkaniowa będzie rosła co roku, ale jej wypłata nastąpi dopiero po zakończeniu oszczędzania. Bank pobierze prowizję w wysokości 1% od premii mieszkaniowej.

Premia będzie przysługiwała wówczas, gdy zostanie naliczona co najmniej trzykrotnie. Nie będzie naliczana w pierwszym roku prowadzenia Konta Mieszkaniowego, jeśli było one prowadzone krócej niż 9 miesięcy. Co jeszcze warto wiedzieć, to na pewno fakt, że premia mieszkaniowa będzie zwolniona od podatku Belki.

Jaki jest cel finansowania oszczędnościami z Konta Mieszkaniowego i z premii mieszkaniowej?

W ramach programu Pierwsze Mieszkanie środki zgromadzone na Koncie Mieszkaniowej oraz przysługujące z premii mieszkaniowej będą mogły być przeznaczone na następujące cele mieszkaniowe:

 • zakup pierwszego mieszkania,
 • kupno domu jednorodzinnego,
 • budowę domu jednorodzinnego,
 • wkład w inwestycję kooperatywy mieszkaniowej,
 • ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu,
 • wkład w mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej,
 • uczestnictwo w Towarzystwie Budownictwa Społecznego albo w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

W przypadku zakończenia oszczędzania klient będzie miał 5 lat na to, aby wydać środki z Konta Mieszkaniowego i premii mieszkaniowej. Wyjątek stanowi przypadek, w którym klient zakończył okres oszczędzania zanim skończył 25 lat. W takiej sytuacji zyskuje dodatkowe 5 lat na wydanie środków.

Czy będzie można stracić premię mieszkaniową i zwolnienie z podatku?

Tak, istnieje ryzyko utraty premii mieszkaniowej oraz zwolnienia z podatku Belki, jeżeli klient:

 • po 5 latach od zakończenia oszczędzania nie wydał pieniędzy na zakup mieszkania, zakup albo budowę domu,
 • sprzedał działkę budowlaną, którą zakupił ze środków z premii,
 • nie rozpoczął budowy na działce budowlanej, którą zakupił ze środków z premii,
 • przedłożył fałszywą dokumentację w celu założenia Konta Mieszkaniowego,
 • nie powiadomił banku o zaistnieniu okoliczności, które powodowałyby wstrzymanie lub ograniczenie jego korzystania z Konta Mieszkaniowego.

Jeżeli zaszedł któryś z wymienionych przypadków, to wówczas klient jest zobowiązany do zwrotu premii mieszkaniowej w całości (włącznie z tym, co zyskał nie płacąc podatku od zysków kapitałowych) do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Termin zwrotu zostanie określony na 45 albo 60 dni.

Konto Mieszkaniowe czy Bezpieczny Kredyt 2%?

Konto Mieszkaniowe jest przeznaczone dla klientów, którzy dopiero w pewnej (dość odległej) przyszłości będą kupowali lub budowali nieruchomość. To rozwiązanie ma pozwolić na efektywne oszczędzanie pieniędzy, które nie będą objęte podatkiem Belki i których – kolokwialnie mówiąc – nie zje inflacja (przynajmniej w teorii). To rozwiązanie będzie więc dobre dla kogoś, kto jeszcze w tym momencie nie chce kupować mieszkania, lecz za kilka, kilkanaście lat.

Z kolei Bezpieczny Kredyt 2% jest przeznaczony dla osób, które już teraz chcą wejść w posiadanie nieruchomości. Jest to produkt finansowy udzielany przez banki, które mają podpisaną umowę z BGK. Klient będzie miał dopłatę do kredytu, obowiązującą przez pierwszych 10 lat spłaty. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowić będzie różnicę między średnią stałego oprocentowania obowiązującego w bankach udzielających zobowiązania, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stawką 2%. Jeśli więc spełniasz warunki i chcesz mieć własne mieszkanie już teraz, to Bezpieczny Kredyt 2% będzie dla Ciebie lepszym rozwiązaniem niż Konto Mieszkaniowe.

Dodano: 28.06.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top