SKOK Chmielewskiego

Opublikowano: 17 Paź 2021 Agnieszka Kłak 8 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Jak to jest jednocześnie korzystać z instytucji finansowej i być jej członkiem? Na to pytanie mogą odpowiedzieć pracownicy banków, ale oni stanowią tylko niewielką część klientów. W przypadku SKOK-ów wszyscy klienci są członkami instytucji finansowej. Jedną z tego rodzaju instytucji jest SKOK Chmielewskiego. Jak to działa i kto może zostać jej członkiem? Przyjrzyjmy się więc sylwetce biznesowej tej spółdzielczej instytucji.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest i skąd się wziął SKOK Chmielewskiego,
 • jak zostać członkiem SKOK Chmielewskiego i jakie to daje korzyści,
 • jaką ofertę dla swoich klientów ma SKOK Chmielewskiego,
 • jaki jest zasięg działania SKOK Chmielewskiego.
SKOK Chmielewskiego

Co to jest SKOK Chmielewskiego?

Jest to Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego, która oferuje swoim klientom m.in. kredyty i pożyczki. Swoje imię instytucja ta zawdzięcza Zygmuntowi Chmielewskiemu, który był działaczem spółdzielczym, publicystą, politykiem oraz inżynierem chemikiem. Kasa działa od dwudziestu siedmiu lat, a podstawa prawną na której bazuje jest ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 roku.

Należy powiedzieć, że jak wszystkie SKOK-i, również SKOK Chmielewskiego, należy do szerokiego zbioru instytucji finansowych, jakimi są spółdzielcze instytucje. Udziela ona usług finansowych, mimo że nie jest bankiem. Główną zasadą działania tej instytucji jest samopomoc jej członków w zakresie realizacji i zaspakajania ich potrzeb oraz oczekiwań finansowych.

Warto pamiętać, że choć spółdzielcze instytucje nie są bankami, to jednak tak jak banki podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto wraz z rokiem 2013 Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozciągnął opiekę nad depozytami klientów SKOK-ów.

Jeżeli chodzi o Kasę Chmielewskiego, to tutaj należy mówić o jej trzech głównych organach zarządzających, którymi są:

 • Zebranie Przedstawicieli, 
 • Rada Nadzorcza, 
 • Zarząd.

Jeżeli chodzi o Zebranie Przedstawicieli jest to organ zapewniający członkom Kasy realny wpływ na politykę instytucji. To właśnie Zebranie Przedstawicieli wybiera członków Rady Nadzorczej. Panuje tutaj zasada, iż każdy członek ma jeden głos. Warto zauważyć, że struktury Kasy Chmielewskiego są bardzo demokratyczne. Wyróżnia się to na tle innych spółdzielczych instytucji gdzie np. funkcjonuje dyrektor zarządzający, a w Kasie Chmielewskiego nie.

Rada Nadzorcza kontroluje i nadzoruje działalność finansową Kasy Chmielewskiego. Z kolei Zarząd jest odpowiedzialny za powoływanie Komisji Kredytowych.

Jak działa SKOK Chmielewskiego?

Praktycznie większość spółdzielczych instytucji podkreśla, iż nie działa przede wszystkim z nastawieniem na zysk. Jak już wspomnieliśmy główną zasadą jest tutaj samopomoc. Co to oznacza w praktyce? Członkowie Kasy zgodnie z ustaleniami statusowymi udzielają sobie samopomocy w zakresie udzielania kredytów w przypadku nagłych potrzeb, bądź na cele inwestycyjne.

Warto tutaj podkreślić kolejną różnicę między Kasą a bankami. Otóż z kredytu czy innego produktu finansowego banku może skorzystać nawet klient „z zewnątrz” natomiast w przypadku Kas Spółdzielczych mogą to być tylko członkowie. Z kolei banki wymagają dużej zdolności kredytowej, zaś Kasy powinny przynajmniej teoretycznie udzielać pożyczek nawet tym członkom, którzy takiej zdolności nie posiadają.

Jak zostać członkiem SKOK Chmielewskiego?

Kasa Chmielewskiego nie przewiduje żadnych odgórnych ograniczeń czy wytycznych co do kandydatów na członków. Jednakże aby zostać członkiem Kasy należy spełnić poniższe warunki.

Kandydat na członka Kasy Chmielewskiego powinien:

 • przygotować dowód osobisty, jako dokument niezbędny przy zapisie członkostwa,
 • zgłosić chęć członkostwa w jednym z oddziałów Kasy Chmielewskiego,
 • dokonać zapłaty za wpisowe w wysokości 15 zł,
 • dokonać kupna co najmniej jednego udziały za min. 128 zł,
 • dokonać wpłaty wkładu własnego w wysokości 2 zł.

Co daje członkowstwo w Kasie Chmielewskiego?

Każdy, kto otrzyma już członkostwo w Kasie Chmielewskiego może skorzystać z:

 • konta osobistego, które umożliwia dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych,
 • kredytów i pożyczek na niski procent,
 • lokat,
 • rachunku ROR oraz karty VISA

SKOK Chmielewskiego – produkty finansowe

Podstawowym produktem finansowym, który oferuje Kasa Chmielewskiego jest IKS czyli Indywidualne Konto Spółdzielcze. Zakładane jest ono każdemu nowemu członkowi. W ramach członkowstwa każdy może skorzystać z różnych rodzajów produktów: pożyczek i kredytów, lokat, rachunków czy ubezpieczeń.

W grupie pożyczek i kredytów SKOK Chmielewskiego znajdują się:

 • Ogród Marzeń, 
 • Witaj, 
 • Zrealizuj Plany, 
 • Pożyczka Konsolidacyjna, 
 • Korzystne Udziały, 
 • Pożyczka Hipoteczna do 20 lat, 
 • Otwarta Linia Pożyczkowa 6x12, 
 • Linia Pożyczkowa w ROR lub IKS +. 

Lokaty w Kasie Chmielewskiego posiadają oprocentowanie zmienne i są to lokaty:

 • Lokata wNet, 
 • Lokata Praktyczna, 
 • Systematyczni Zyskują, 
 • Lokata Rentierska, 
 • Lokata Terminowa do 12 miesięcy, 
 • Lokata Terminowa do 120 miesięcy. 

Jeżeli chodzi o konta i rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowie to produktami są tu: wspominane już IKS, rachunek Systematyczni Zyskują oraz Rachunek Oszczędnościowy A’VISTA – SAKIEWKA. W przypadku ubezpieczeń SKOK Chmielewskiego oferuje: ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ubezpieczenia na życie, a także ubezpieczenia komunikacyjne.

Również ci klienci, którzy prowadzą własny biznes mogą skorzystać z oferty Kasy Chmielewskiego. Mowa tutaj o takich produktach jak:

Z oferty biznesowej mogą skorzystać zarówno właściciele mniejszych przedsiębiorstw jak i wspólnicy spółek cywilnych.

Jaki jest zasięg działalności SKOK-u Chmielewskiego?

Kasa Chmielewskiego nie jest spółdzielczą instytucją regionalną. Jej oddziały znajdują się w różnych miejscach Polski, choć nie we wszystkich województwach Kasa ma swoje placówki. Jej główną siedzibą jest Lublin, a lokalizacją ul. Wallenroda 2E. Poza tym Kasa posiada jeszcze tzw. oddziały regionalne.

Oddziały regionalne Kasy Chmielewskiego znajdują się w 11 województwach. I tak w województwie kujawsko-pomorskim znajdują się 3 placówki – 2 w Bydgoszczy i 1 w Toruniu. Województwo łódzkie posiada 3 placówki, wszystkie w Łodzi. Najwięcej oddziałów, bo aż 44 znajduje się w województwie lubelskim. W województwie mazowieckim są to 3 oddziały, natomiast w województwie podkarpackim – 13. Województwo podlaskie ma 5 oddziałów – 2 w Białymstoku i po 1 w Hajnówce, Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach. W Częstochowie, w województwie śląskim, jest 1 oddział. 13 placówek posiada Kasa Chmielewskiego w województwie świętokrzyskim. Z kolei w warmińsko-mazurskim jest tylko 1 oddział. W województwie wielkopolskim Kasa posiada 6 placówek, a w zachodniopomorskim – 4.

SKOK Chmielewskiego – kontakt

Każdy członek Kasy, a także zainteresowany pozyskaniem członkostwa może skontaktować się z Kasą Chmielewskiego poprzez jeden ze sposób, którymi są:

 • infolinia 801 044 280 lub 81 446 30 00 – opłata wynosi 36 groszy brutto za minutę połączenia, 
 • formularz kontaktowy ze strony internetowej Kasy, 
 • czat na stronie www.skokchmielewskiego.pl. 

Infolinia jest czynna w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 17:00

Zaktualizowano: 10.11.2021

Dodano: 17.10.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top