Ubezpieczenia zdrowotne w branży finansowej

Opublikowano: 18 Marzec 2020 Agnieszka Kłak 10 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytu Gotówkowego

Nie od dziś wiadomo, że warto być ubezpieczonym! Poczucie stabilności i zabezpieczenia daje nam szanse na rozwój, spełnianie marzeń a przede wszystkim uzyskanie wewnętrznego spokoju. Ubezpieczamy niemal wszystko – począwszy od rzeczy materialnych takich jak dom, samochód kończąc na tym co najważniejsze – życie i zdrowie nasze i naszej rodziny, gdyż było ono, jest i zawsze będzie nadrzędną wartością we wszystkich hierarchiach wartości wyznawanych przez człowieka.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak wygląda ubezpieczenie dobrowolne a jak obowiązkowe,
 • o roli ubezpieczeń branży finansowej,
 • o konkretnej propozycji ubezpieczenia kredytu,
 • co może nam dać ubezpieczenie kredytu.
ubezpieczenia zdrowotne

Definicja ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczenie zdrowotne jest to ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę zdrowia przed skutkami chorób oraz leczenie. W praktyce ubezpieczenie obejmuje konsultacje z lekarzem, badania diagnostyczne czy inne usługi medyczne.

Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce:

* obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne (państwowe),

* dobrowolne (państowe lub prywatne) ubezpieczenia zdrowotne.

Rynek ubezpieczeń w Polsce jest szeroki, nie tylko pod kątem działających podmiotów ale też dziedzin życia w których możliwe jest ubezpieczenie. Można powiedzieć, że branża ubezpieczeniowa dzieli się na inne podbranże. Możemy zatem wyróżnić wspomniane wyżej ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia majątkowe czy od różnych tragicznych wydarzeń (pomogą wówczas w sytuacjach kryzysowych).

Oferty firmy ubezpieczeniowe kierują zarówno do klientów indywidualnych jak i zbiorowych. Zazwyczaj ubezpieczenia dla klientów są tak skonstruowane, by odpowiadały konkretnie na ich potrzeby.

Różnice między obowiązkowym a dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym

W obecnym systemie prawnym funkcjonuje pojęcie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zostało ono wprowadzone na mocy uchylonej Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 6 lutego 1997 r. i jest systemem powszechnym obejmującym większość Polaków. W Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały określone warunki i zakres świadczeń. Osoby, które są objęte państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą nieodpłatnie korzystać ze wszystkich świadczeń publicznej opieki medycznej.

Dobrowolne (państwowe lub prywatne) ubezpieczenie zdrowotne to dobrowolnie wykupione ubezpieczenie, w którym ubezpieczony w zamian za wnoszoną składkę ubezpieczeniową otrzymuje bezpłatny lub częściowo refundowany przez zakład ubezpieczeń dostęp do wybranych placówek i określonych usług medycznych w zależności od oferowanego zakresu ubezpieczenia. Z dobrowolnego ubezpieczenia można skorzystać zarówno z ramienia ZUS-u i NFZ-u (państwowe - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne), jak i wykupić pakiet polisowy od prywatnej firmy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia zdrowotne obecne w branży finansowej

Praktycznie każdy bank posiada w swojej ofercie ubezpieczenie kredytu gotówkowego, firmowego, czy też kredytu na mieszkanie. Ubezpieczenia te są połączeniem dwóch usług finansowych - usługi bankowej oraz usługi ubezpieczeniowej. Czasami ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe, innym razem dobrowolne.  Banki dbając o bezpieczeństwo finansowe swoich Klientów i członków ich rodzin często zachęcają do skorzystania z ubezpieczenia - niekiedy w zamian oferując niższe oprocentowanie lub obniżając prowizję za udzielenie kredytu.

Dla banku ubezpieczenie jest w znacznym stopniu zabezpieczeniem spłaty kredytu. Natomiast Klientowi, w związku z ryzykiem, które obejmuje (m. in. utratę zdrowia, hospitalizację oraz śmierć) daje ono niezaprzeczalne poczuciem bezpieczeństwa. Klient oraz jego najbliżsi w ramach ubezpieczenia otrzymują wsparcie w spłacie zadłużenia z tytułu kredytu gotówkowego bądź ratalnego w przypadku wystąpienia np. choroby.

Ubezpieczenie BNP Paribas Cardif w Polsce

BNP Paribas Cardif w Polsce specjalizuje się m.in. w ubezpieczeniach oferowanych Klientom banków. Możliwość zawarcia ubezpieczenia jest proponowana m.in. do kart kredytowych, pożyczek gotówkowych, firmowych czy też kredytów hipotecznych. BNP Paribas Cardif dokłada wszelkich starań aby oferty ubezpieczeniowe były dopasowane do potrzeb każdego Klienta. Dotyczy to nie tylko zakresu proponowanej ochrony, ale również procesów związanych z obsługą ubezpieczenia.

Cechy oferty:

* prostota – produkty są nie tylko zrozumiałe dla Klientów, ale również proste w sprzedaży,

* realna wartość – ochrona dóbr, które stanowią najwyższą wartość dla Klientów i ich rodzin,

* elastyczność –  to Klienci wybierają odpowiedni pakiet,

* dopasowanie – zarówno do specyfiki produktu finansowego, jak i potrzeb Klientów

Zakres ubezpieczenie do kredytu gotówkowego / ratalnego oraz pożyczki pozabankowej - BNP Paribas Cardif w Polsce

Dzięki ubezpieczeniu zawartym przy kredycie gotówkowym / ratalnym bądź pożyczce pozabankowej Klienci otrzymają wsparcie m.in. w poniższych sytuacjach:

 • śmierć lub śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego,
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy, również w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego,
 • czasowa niezdolność do pracy, również w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego,
 • utrata pracy,
 • poważne zachorowanie.

W zależności od zdarzenia ubezpieczeniowego wyróżnione są dwie możliwości wypłaty świadczenia:

 • świadczenie jednorazowe, które pozwala na spłatę pozostałego zadłużenia (m.in. w przypadku zgonu oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy),
 • świadczenia miesięczne równe miesięcznej racie kredytu (m.in. w przypadku utraty pracy oraz czasowej niezdolności do pracy).

Czy ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest naprawdę potrzebne?

Czy naprawdę takie ubezpieczenie może nam się  przydać? Ubezpieczenie kredytu zdecydowanie zwiększa poczucie naszego bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że chroni ono nie tylko nas (poważne zachorowanie, trwała i całkowita niezdolność do pracy lub utrata pracy), ale przede wszystkim zabezpiecza naszych najbliższych (zgon ubezpieczonego).

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego, gotówkowego, ratalnego czy też pożyczki pozabankowej może okazać się niezwykle pomocne, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji życiowej. Nawet, w przypadku, gdy posiadamy już ważną polisę ubezpieczeniową na życie, warto rozważyć jest dodatkowe ubezpieczenie kredytu. Nie chcemy przecież, aby świadczenia wypłacone na rzecz naszego leczenia bądź dla rodziny po naszej śmierci były przeznaczone wyłącznie na spłatę zobowiązania kredytowego.

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, choroby oraz śmierci – czy zawsze oznacza to samo?

Pamiętajmy, aby zawsze zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) przy każdym zawieranym ubezpieczeniu do kredytu, czy też pożyczki pozabankowej.  Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ dany termin nie zawsze oznacza dokładnie to samo w każdej z instytucji proponującej ubezpieczenie.

Zazwyczaj w przypadku ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy spłata kredytu następuje w sytuacji, gdy kredytobiorca wskutek nieszczęśliwego wypadku, czasem choroby utracił możliwość wykonywania pracy. Z kolei termin poważne zachorowanie stosuje się do określenia od kilku do kilkudziesięciu schorzeń, m.in.: zawał serca, nowotwór, udar mózgu, itp. I tylko w przypadku wskazanych w OWU chorób należne jest nam świadczenie.

Spłata pozostałej części kredytu (czasem również z odsetkami) przez ubezpieczyciela stosowana jest w ubezpieczenie na wypadek śmierci. Wiele osób wykupując ubezpieczenie nie przypuszcza, że to właśnie on z niego skorzysta. Raczej zawieramy umowę ubezpieczenia na „wszelki wypadek” bądź traktujemy je jako kolejną formalność przy wzięciu kredytu gotówkowego. Pamiętajmy jednak, że możemy i powinniśmy z niego korzystać, gdy znajdziemy się w ciężkiej sytuacji.

Aby uzyskać świadczenie należy w pierwszej kolejności zgłosić roszczenie. Najczęściej niezbędny jest pisemny wniosek banku lub rodziny kredytobiorcy oraz przedstawienie odpowiednich dokumentów. Zawsze wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie właściwego ubezpieczyciela.

pomoc medyczna

Czy towarzystwo ubezpieczeń wypłaci świadczenie w przypadku koronawirusa?

W tak trudnym dla nas czasie jak pandemia COVID-19 ubezpieczenia takie nabierają szczególnego znaczenia. Dlatego warto podkreślić, że BNP Paribas Cardif w Polsce deklarują, że w przypadku poważnego zachorowania, pobytu szpitalu, czy też zgonu z przyczyn związanych z wirusem COVID-19 świadczenia te będą wypłacone! Uważam, że to bardzo dobra informacja dla Klientów, którzy zawarli umowę z  BNP Paribas Cardif. Przypomnijmy, że ubezpieczenie to jest dostępne w sieci Helikon przy produktach tj. kredyt gotówkowy BNP Paribas oraz pożyczka pozabankowa Hapi i Heli.

Tagi: kredytkredyt gotówkowyubezpieczenie zdrowotneubezpieczenie

Zaktualizowano: 24.05.2022

Dodano: 18.03.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Ubezpieczenia w kredytach, czyli spokój i oszczędność czasu

Ubezpieczenia w kredytach, czyli spokój i oszczędność czasu

03 Marzec 2023Autor: Agnieszka Kłak

Temat ubezpieczeń w kredytach dla klientów indywidualnych jest tematem podlegającym wielu zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat. Powodem tych zmian są zarówno zmiany produktowe w instytucjach finansowych, jak i zmiany otoczenia prawnego, w którym te instytucje funkcjonują. Z tego artykułu do(...)

Czytaj więcej
Ubezpieczenie na życie w kredycie hipotecznym - czy bank może wymagać?

Ubezpieczenie na życie w kredycie hipotecznym - czy bank może wymagać?

12 Sty 2023Autor: Agnieszka Kłak

Kredyt hipoteczny jest produktem długoterminowym, co oznacza, że najczęściej będzie towarzyszył kredytobiorcy przez sporą cześć życia. Instytucja musi uzyskać sporą pewność, że Klient będzie w stanie w tym czasie regulować zobowiązanie terminowo. Z drugiej strony musi się również zabezpieczyć na wyp(...)

Czytaj więcej
Ubezpieczenie od utraty pracy w kredycie

Ubezpieczenie od utraty pracy w kredycie

08 Lip 2022Autor: Agnieszka Kłak

Utrata pracy nigdy nie należy do przyjemnych. Pomijając czysto ludzkie czynniki, najczęściej stanowi również dotkliwą finansową konsekwencję dla gospodarstwa domowego. Nagle bowiem zostajemy odcięci od podstawowego źródła dochodu, a stałe comiesięczne koszty pozostają. Istnieją na rynku rozwiązania,(...)

Czytaj więcej
Co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

18 Lis 2019Autor: Agnieszka Kłak

Kiedy chcesz zaciągnąć zobowiązanie to na pewno spotkasz się z propozycją ubezpieczenia ze strony banku. Jeżeli bierzesz kredyt po raz pierwszy, to możesz o tym nie wiedzieć, ale bank chętniej pożyczy pieniądze, jeśli zdecydujesz się na wykupienie ubezpieczenia. Sytuacja taka występuje zarówno kiedy(...)

Czytaj więcej
Top