Chwilówki - jakie oprocentowanie po zmianie stóp?

Opublikowano: 26 Marzec 2020 Agata Dymara 13 min. czytania

Kategoria: Poradnik Pożyczkowy

Nieoczekiwane wydatki?! Każdy z nas, choć raz, był w sytuacji, gdy pieniądze były potrzebne „na już”. Najczęściej jest tak w przypadku nagłej awarii, np. samochodu, którym dojeżdżamy do pracy. Koszt naprawy nie jest zaplanowany w naszym miesięcznym budżecie i trudno, gdy nie mamy oszczędności, uregulować płatność z dnia na dzień. Pożyczki typu „chwilówka” to jeden z najpopularniejszych produktów finansowych na polskim rynku, często wykorzystywany w sytuacjach nagłych wydatków. Jak zmienia się oprocentowanie pożyczki przy obniżeniu, a jak przy podwyższeniu stopy procentowej?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak zmieniały się stopy procentowe na przestrzeni ostatnich 2 lat, 
 • jak kształtuje się koszt chwilówki,
 • jak ostatnie zmiany stóp wpłynęły na oprocentowanie chwilówki.
chwilówki oprocentowanie po zmianie stóp

Czym są chwilówki?

Według definicji, krótkoterminowe pożyczki chwilówki to niewielkie zobowiązania udzielane przez instytucje finansowe, a ich wysokość uzależniona jest od rodzaju pożyczkodawcy i wynosi od kilkuset do kilkunastu (czasem nawet kilkudziesięciu) tysięcy. Pożyczkę tę należy spłacić w całości w ustalonym i krótkim terminie. Chwilówki cechują się zazwyczaj stosunkowo niskimi wymaganiami co do potrzebnych formalności oraz zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Wyróżnia je także możliwość szybkiego otrzymania pieniędzy przelewem na konto, jak i również często możliwość wypłaty czekiem GIRO. Umowa pożyczki, typu chwilówka zawarta ze sprawdzonym i wiarygodnym pożyczkodawcą charakteryzują się podobnym stopniem bezpieczeństwa co inne produkty finansowe tego typu.

Obniżenie stopy procentowej w 2020 roku

Stopa procentowa jest to koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym. Każda zmiana stóp procentowych wpływa zarówno na oprocentowanie kredytu bankowego jak i pożyczek, w tym - chwilówek. To oznacza także, że takie zmiany wpływają na raty kredytów oraz pożyczek ratalnych.

Od wysokości stóp procentowych, a konkretnie od stopy referencyjnej zależy także wysokość odsetek ustawowych oraz ich maksymalna stawka - dwukrotność odsetek ustawowych. Takie odsetki klient może zapłacić wówczas, kiedy będzie się spóźniał ze spłatą zobowiązania.

Obniżenie stóp procentowych w marcu 2020 roku zaproponował Prezes NBP Adam Glapiński. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy w Polsce po raz pierwszy od 5 lat, gdyż po raz ostatni zostały one obniżone w marcu 2015r. Był to najdłuższy w historii okres stabilizacji stóp procentowych.

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej 18 marca 2020 roku stopy procentowe w Polsce zostały zmienione w następujący sposób:

 • stopa referencyjna z 1,5 proc. do 1 proc.
 • stopa lombardowa z 2,5 proc. do 1,5 proc.
 • stopa depozytowa bez zmian (0,5 proc.)
 • stopa redyskonta weksli z 1,75 proc. do 1,05 proc.

Dalsze obniżenie stopy procentowej miało miejsce 9 kwietnia 2020 roku. Wówczas stopa referencyjna wyniosła 0,5 proc., lombardowa 1 proc., depozytowa 0 proc., a redyskontowa weksli 0,55 proc. Niecałe dwa miesiące później Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniżyła stopy: referencyjną do 0,1 proc., lombardową do 0,5 proc i redyskontową weksli do 0,11 proc. Stopa depozytowa pozostała bez mian 0 proc.

Wzrost stóp procentowych w 2021 i 2022 roku

Począwszy od października 2021 roku decyzjami Rady Polityki Pieniężnej rosną stopy procentowe. Wówczas stopy wzrosły odpowiednio: referencyjna do 0,5 proc., lombardowa do 1 proc. i redyskontowa weksli do 0,51 proc. (bez mian stopa depozytowa). Już 4 listopada nastąpiło ponownie podwyższenie stóp: referencyjnej do 1,25 proc., lombardowej do 1,75 proc., depozytowej do 0,75 proc. oraz redyskontowej weksli do 1,3 proc. Następna podwyżka miała miejsce 9 grudnia 2021 roku i po niej wysokość stopy referencyjnej wyniosła 1,75 proc, lombardowej 2,25 proc., depozytowej 1,25 proc., a redyskontowej weksli 1,8 proc.

Rok 2022 przyniósł również większe stopy procentowe. 5 stycznia wyniosły one: dla stopy referencyjnej 2,25 proc., dla stopy lombardowej 2,75 proc., dla stopy depozytowej 1,75%, a dla stopy redyskontowej weksli 2,3 proc. Ostatnia podwyżka stóp procentowych nastąpiła 9 lutego 2022 roku i wprowadziła następujące zmiany:

 • stopa referencyjna z 2,25 proc. na 2,75 proc.,
 • stopa lombardowa z 2,75 proc. na 3,25 proc.,
 • stopa depozytowa z 1,75 proc. na 2,25 proc.,
 • stopa redyskontowa weksli z 2,3 proc. na 2,8 proc.

obniżenie oprocentowania

Koszt pożyczki chwilówki – co się na niego składa?

Idealnym produktem pożyczkowym dla wielu konsumentów są darmowe chwilówki, niestety z tego typu pożyczki możemy skorzystać jedynie raz u danego pożyczkodawcy. Wnioskując o kolejną pożyczkę należy liczyć się już z jej kosztami. Dlatego zawsze warto, być zorientowanym w najważniejszym aspekcie dotyczącym zobowiązań finansowych takim jak opłaty towarzyszące przy udzieleniu pożyczki. Co składa się na całkowity koszt pożyczki chwilówki i na jakie parametry warto zwrócić uwagę przy wyborze najlepszej oferty? Opłaty można zasadniczo podzielić na dwie grupy: koszty udzielenia pożyczki oraz koszty nieterminowej spłaty zobowiązania. 

Ilość i rodzaj opłat towarzyszących udzieleniu zobowiązania może się różnić w zależności od polityki pożyczkodawcy. Niektórzy bowiem, oprócz kosztów wynikających z oprocentowania oraz prowizji, wprowadzają także opłaty za rejestrację, opłaty administracyjne, opłaty za rozpatrzenie wniosku czy opłaty przygotowawcze. Dlatego należy przeanalizować koszty pożyczki, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę. Oto one:

 1. Opłata weryfikacyjna – zwykle, choć nie zawsze podlega zwrotowi na konto klienta. Jest ona wykonywana w celu weryfikacji, aby potwierdzić dane wpisane we wniosku pożyczkowym. Najczęściej wynosi 1 gr lub 1 zł.
 2. Opłata administracyjna – często pojawiająca się opłata za obsługę pożyczki, a więc między innymi za kontrolowanie terminów płatności.
 3. Opłata przygotowawcza – opłata, którą firmy pożyczkowe pobierają w zamian za przygotowanie umowy oraz innych dokumentów niezbędnych do udzielenia pożyczki.
 4. Opłata za rozpatrzenie wniosku – koszt, jaki ponosi pożyczkobiorca w związku ze złożeniem oraz rozpatrzeniem wniosku przez firmę pożyczkową.
 5. Opłata za ubezpieczenie pożyczki – stanowi dla pożyczkodawcy formę zabezpieczenia przed nieterminową spłatą pożyczki.
 6. Opłaty za udzielenie pożyczki w domu klienta – pożyczkobiorcy zainteresowani wzięciem zobowiązania, którego obsługa będzie miała miejsce w ich domu, często zapominają o tym, że pożyczkodawca może w związku z powyższym naliczyć sobie dodatkowe opłaty za dodatkową usługę.
 7. Prowizja – często jest jedyną oprócz oprocentowania opłatą ponoszoną przez pożyczkobiorcę. To jednorazowa opłata, której wysokość uzależniona jest najczęściej od wartości pożyczki.
 8. Oprocentowanie – jeden z najważniejszych kosztów pożyczki. Składa się z wartości marży oraz stawki referencyjnej. Ważne, abyś pamiętał, że oprocentowanie pożyczki to nie to samo, co wskaźnik RRSO, który zawiera w sobie dodatkowo opłaty prowizyjne oraz ubezpieczeniowe.

Rzadko zdarza się, aby firma pożyczkowa stosowała łącznie wszystkie powyższe opłaty za udzielenie pożyczki

Pożyczkobiorca, który nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania w terminie wskazanym w umowie pożyczkowej, musi przygotować się na poniesienie kosztów za nieterminową spłatę:

Przedłużenie terminu spłaty lub refinansowanie pożyczki – nie jest to stricte opłata za nieterminowość, ale wynika z niemożności spłacenia chwilówki w terminie. Dla klienta oznacza to odroczenie spłaty pożyczki o 7, 14 lub 30 dni. Usługa ta jest płatna z góry, co oznacza, że aby została uruchomiona wcześniej, musisz wnieść za nią stosowną opłatę. Należy też wiedzieć, że nie każdy pożyczkodawca daje taką możliwość.

 1. Odsetki ustawowe za opóźnienie – już od pierwszego dnia po terminie spłaty pożyczkodawca ma możliwość doliczenia karnych odsetek za zwłokę. Ich maksymalna wysokość po obniżeniu stóp procentowych to 13% kwoty chwilówki rocznie.
 2. Rozłożenie chwilówki na raty – ratalna spłata chwilówki nie jest dostępna automatycznie u każdego pożyczkodawcy, jednak jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron, przez co stosowane coraz częściej. Nie ma jednolitej opłaty dla rozłożenia chwilówki na raty, ale doliczenie dodatkowych kosztów możliwe jest dzięki wydłużeniu całego okresu finansowania (zwykle do 12 miesięcy).
 3. Koszty windykacji – wierzyciel ma prawo obciążyć dłużnika kosztami postępowania windykacyjnego. Ich wysokość może być jednak nie większa, niż rzeczywisty koszt poniesiony w związku z odzyskaniem pieniędzy – np. wysłaniem monitu lub wizytą windykatora.
 4. Koszty egzekucji – koszty postępowania sądowego i komorniczego ponosi dłużnik. Są one stałe i zależą od wysokości zadłużenia.

Chwilówki – jakie oprocentowanie po zmianie stóp procentowych

Podwyższenie stóp procentowych wpłynie na to, że oprocentowanie chwilówki wzrośnie. Co za tym idzie - będziemy mieli ten produkt finansowy zdecydowanie droższy. Prawdą jest, że bardzo duży wpływ wzrost stopy procentowej ma na koszta zobowiązania ratalnego (rata kredytu i rata pożyczki), jednakże wyższe oprocentowanie dotknie także konsumentów chwilówek. Niskie stopy procentowe z 2020 roku zachęcały do zaciągania różnego rodzaju zobowiązań. Dzisiaj klienci mogą to czynić niezbyt chętnie.

Zawsze warto mieć porównanie!

Pamiętajmy, że zawsze warto porównywać propozycje kilku firm pożyczkowych. Jeżeli chcesz otrzymać pożyczkę na dogodnych warunkach, zadbaj o swoją historię pożyczkową i terminowo spłacaj zobowiązania.W celu zdobycia szerokiego spektrum ofert rynku pożyczkowego warto skorzystać z narzędzi online, które umożliwią porównanie różnych ofert. Wnioskomat.com jest jednym z nich. Wystarczy wypełnić jeden wniosek, aby zobaczyć jakie instytucje przygotowały ofertę. Następnie Klient wybierze - czy kończy online, czy przez telefon z konsultantem, czy w placówce Agenta kredytowego

Tagi: oprocentowaniestopa referencyjnastopa procentowachwilowkastała stopa procentowaodsetki

Zaktualizowano: 07.03.2022

Dodano: 26.03.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

5 powodów dla których nie warto brać chwilówki

5 powodów dla których nie warto brać chwilówki

28 Kwi 2021Autor: Dagmara Konik

W dzisiejszym artykule poruszymy temat chwilówek, jednak tym razem przyjrzymy się ich ciemnym stronom. Nie, nie będziemy ich demonizować, ponieważ tak naprawdę warunki wszystkich pożyczek krótkoterminowych są nam jasno przedstawione w umowie i wyrażamy na nie zgodę. Postaramy się jednak odpowiedzieć(...)

Czytaj więcej
Różnice pomiędzy chwilówką a pożyczką ratalną

Różnice pomiędzy chwilówką a pożyczką ratalną

21 Kwi 2021Autor: Anna Kopańska

Alternatywą dla pożyczek i kredytów bankowych są produkty rynku pozabankowego. Pożyczki pozabankowe od kilku lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem coraz większej grupy klientów, a firmy pożyczkowe co rusz prześcigają się w udostępnianiu nowych ofert. W tym artykule opowiemy o tym, z jakich pr(...)

Czytaj więcej
Top