Wskaźnik Kosztów Finansowania (WKF) nowym następcą WIBOR

Opublikowano: 22 Cze 2022 Agnieszka Kłak 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Partia rządząca od jakiegoś czasu mówi głośno o planowanym zastąpieniu wskaźnika WIBOR wskaźnikiem WKF. Miałoby to nastąpić z dniem 1 stycznia 2023 roku. Oficjalny powód tej zmiany to rosnące koszty kredytów hipotecznych, a co za tym idzie – pogarszająca się z miesiąca na miesiąc sytuacja kredytobiorców na rynku finansowym. Fakt jest taki, że wzrost rat kredytowych jest powiązany ze wzrostem wartości stopy referencyjnej, którą sukcesywnie w ostatnich czasach podwyższa Rada Polityki Pieniężnej.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest wskaźnik WKF,
 • czego można spodziewać się w 2023 roku,
 • czy od 2023 roku zapłacisz mniejsze raty kredytu.
kredyt

Czym różni się wskaźnik WKF od WIBOR?

Kredyt hipoteczny to taki produkt finansowy, który posiada swoje oprocentowanie. Oprocentowanie zaś ma wpływ na to, jakie ostateczne koszta kredytowania poniesie kredytobiorca. Wysokość oprocentowania jest uzależniona m.in. od wskaźnika referencyjnego. Obecnie to wskaźnik WIBOR jest brany pod uwagę przy wyliczaniu wysokości oprocentowania kredytu. Jest on obliczany codziennie przez polskie banki na podstawie aktualnych propozycji kosztów kredytowych transakcji międzybankowych. Na dzień 21 czerwca 2022 WIBOR(R) 6M wyniósł 7,21%, WIBOR(R) 3M 6,94%, a WIBOR (R) 1M 6,44%.

Z kolei WKF to skrót od: Wskaźnik Kosztu Finansowania. Administratorem WKF jest Instytut Rynku Finansowego. Jak sama nazwa wskazuje, wskaźnik ten oddaje, ile wynosi koszt pozyskania finansowania. Podobnie jak WIBOR jego wartość obliczana jest codziennie i podobnie jak WIBOR, WKF służy do wyznaczania realnych kosztów ponoszonych przez banki w związku z udzielaniem kredytów innym bankom. Dzięki zgodzie wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, WKF może służyć do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, innych podmiotów działających na rynku finansowym, a nie tylko banków.

Czym WIBOR będzie zastąpiony w 2023 roku?

Wskaźniki referencyjne WIBOR czy WKF nie są jedynymi, które pojawiają się w dyskusji na temat ratowania sytuacji na rynku finansowym. Wielu ekspertów i polityków spiera się o to, w jaki sposób należy wpłynąć na obniżenie rat kredytów. Wprowadzenie WKF to tylko jeden z pomysłów. Możliwe będzie także, że z dniem 1 stycznia 2023 roku wskaźnik WIBOR zostanie zastąpiony wskaźnikiem POLONIA. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.

Jest jeszcze coś. Mianowicie nie brakuje zwolenników wprowadzenia w Polsce na większą skalę kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem. Ma to nie tylko dać kredytobiorcom poczucie bezpieczeństwa finansowego (raty w kredycie z oprocentowaniem stałym nigdy nie ulegają zmianie), ale także może poskutkować tym, że zostaną wprowadzone uproszczone procedury refinansowania kredytów hipotecznych.

WKF – sposób obliczania

WKF wyliczany jest na podstawie rzeczywistych transakcji na linii bank-klient oraz depozytów terminowych. Wyliczenia te dokonywane są codzienne, w dniach roboczych, w których pracują banki i w których działają polskie systemy rozliczeniowe. Ponadto obliczenia te dokonywane są na podstawie dziennych danych z 27 banków spółdzielczych. Banki te są panelistami WKF.

WKF – wzrost wartości

Wskaźnik referencyjny WKF począwszy od października 2021 roku sukcesywnie rośnie. A ile konkretnie wyniosły te wartości? Dla WKF 6M prezentuje się to następująco:

 • 25 października 2021 roku wartość 0,14%,
 • 25 listopada 2021 roku wartość 0,3%,
 • 24 grudnia 2021 roku wartość 0,62%,
 • 25 stycznia 2022 roku wartość 0,86%,
 • 25 lutego 2022 roku wartość 1,06%,
 • 25 marca 2022 roku wartość 1,28%,
 • 25 kwietnia 2022 roku wartość 2,64%,
 • 25 maja 2022 roku wartość 3,8%.

Natomiast, jeżeli idzie o stawkę WKF 3M to wynosiła ona w kolejnych miesiącach:

 • 25 października 2021 roku wartość 0,14%,
 • 25 listopada 2021 roku wartość 0,17%,
 • 24 grudnia 2021 roku wartość 0,37%,
 • 25 stycznia 2022 roku wartość 0,47%,
 • 25 lutego 2022 roku wartość 0,65%,
 • 25 marca 2022 roku wartość 1,08%,
 • 25 kwietnia 2022 roku wartość 1,64%,
 • 25 maja 2022 roku wartość 2,31%.

Jak widać jest to znaczny wzrost, co wynika z tego, że banki w tym okresie proponowały wyższe oprocentowanie depozytów długoterminowych niemniej jednak w stosunku do WIBOR(R) jest to wskaźnik o wiele niższy.

Zmiana wskaźnika a koszty kredytów hipotecznych

Porównując ze sobą najnowsze dane dotyczące wskaźników – co już wykazaliśmy powyżej – zauważymy, że stawka WIBOR(R) 3M wynosi 6,88%, a stawka WKF 3M 2,31%. Z kolei stawka WIBOR(R) 6M wynosi 7,11%, podczas gdy WKF 6M to 3,8%. Jak widać gołym okiem różnica jest dość znaczna. Jeśli więc wskaźnik WKF rzeczywiście zastąpi WIBOR to wówczas oprocentowanie kredytów hipotecznych będzie mniejsze.

Sytuacja kredytobiorców, a wskaźnik WKF,

Oczywiście cały czas mówiliśmy o zobowiązaniach zaciąganych i spłacanych w polskiej walucie. Dlatego też ci, którzy spłacają złotowe kredyty hipoteczne mogą spodziewać się tego, że począwszy od 2023 roku będą ponosili mniejsze koszty w związku ze spłatą rat. Oczywiście o ile wskaźnik WIBOR zostanie zastąpiony wskaźnikiem WKF i o ile wskaźnik WKF będzie wynosił mniej niż WIBOR.

Musimy pamiętać, że w przypadku wystąpienia trudności finansowych w związku ze spłatą kredytu możemy skorzystać z wakacji kredytowych albo zgłosić się po pomoc do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Zaktualizowano: 01.09.2022

Dodano: 01.06.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top