Aneks do umowy kredytu. Co możesz zmienić w umowie z bankiem?

Opublikowano: 11 Lut 2022 Sylwia Chrószcz 11 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Podpisując umowę, również umowę kredytową z bankiem, wydaje nam się, że wszystkie jej zapisy i warunki są dla nas korzystne. Jednak życie niejednokrotnie weryfikuje takie założenia szczególnie w przypadku umów długoterminowych. Bywa, że chcielibyśmy dokonać zmian w zapisie umowy kredytowej np. sposobu spłaty zadłużenia. Ale czy to jest możliwe? Lub też czy bank może wymagać od nas podpisania aneksu zmieniającego warunki umowy? Podpowiadamy, jak można starać się o dokonanie zmian w umowie z bankiem i które jej elementy w ogóle można zmienić.

Z tego artykułu dowiesz się:

Aneks do umowy kredytu

Aneks do umowy kredytu

Bywa, że okoliczności lub pewne zmiany w życiu zmuszają nas do zrewidowania naszych finansów. Sprawia to, że niezbędne okazuje się wnioskowanie do banku o aneks do umowy kredytu. Należy jednak wiedzieć, że może się to odbyć wyłącznie jeśli są ku temu wyraźne powody. Najczęściej modyfikacji podlegają umowy długoterminowe, a więc te dotyczące wysokich kwot. Z reguły są to kredyty hipoteczne jednak nie tylko ich dotyczy możliwość podpisania aneksu do umowy kredytowej. 

Aneks do umowy kredytu to dokument pozwalający na zmianę postanowień zawartych w umowie dlatego bywa też nazywany dokumentem zmieniającym. Aneks do umowy kredytowej może być podpisany z inicjatywy banku lub kredytodawcy jednak ważne jest to, że obie strony muszą się zgodzić na jego zapisy. Jeżeli to kredytobiorca ubiega się o zmianę zapisów umowy niezbędne jest złożenie przez niego odpowiedniego wniosku w banku. Każdy bank może mieć indywidualny wzór wniosku o zmianę umowy kredytu. Bywa również, że wystawienie i podpisanie przez bank aneksu do umowy jest obarczone dodatkowymi opłatami. Wszystko jednak zależy od polityki danego banku, a informacje na ten temat znajdują się w tabeli opłat i prowizji.

Aneks do umowy kredytowej służy m.in. zmianie warunków spłaty zadłużenia.

Umowa kredytu - czym jest i czy trzeba ją podpisać?

Decydując się na kredyt czy pożyczkę w banku aby doszło do wypłaty pieniędzy niezbędne jest podpisanie umowy kredytowej. Umowa ta jest dokumentem, który zobowiązuje obie strony, a więc bank, który udziela kredytu i kredytobiorcę, czyli klienta do przestrzegania ustalonych wspólnie zasad.

W umowie zawarte są wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące zaciąganego zobowiązania m.in.:

 • wysokość zobowiązania,
 • termin ostatecznej spłaty,
 • ewentualne zabezpieczenie na przykład w postaci nieruchomości (jest to wtedy kredyt hipoteczny),
 • wysokość rat miesięcznych
 • wysokość oprocentowania, w tym roczna rzeczywista stopa oprocentowania.

Dzięki temu kredytobiorca wie na co się decyduje. Umowa stanowi też narzędzie do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy stronami. Tym samym należy pamiętać, że czytanie wszystkich podpisywanych umów i dokumentów jest niezbędne. Kiedy zdecydujemy się na złożenie podpisu z pewnością jesteśmy przekonani, że podejmujemy słuszną decyzję. Jednak świat i nasze życie zmieniają się tak szybko, że po pewnym czasie chcielibyśmy zmienić niektóre zobowiązania. Oczywiście nie możemy wycofać się całkowicie z zawartej umowy. Jednak jest kilka jej elementów, które możemy renegocjować już w czasie trwania umowy i nieco zmienić warunki. Służy do tego aneks do umowy kredytu.

Kiedy wprowadzić aneks do umowy kredytu? 

Aneks do umowy można podpisać zarówno dla:

 • umowy kredytu hipotecznego, 
 • umowy kredytu gotówkowego, 
 • umowy pożyczki gotówkowej. 

W tym pierwszym przypadku zdarza się to znacznie częściej ze względu na fakt, że z reguły są to umowy długoterminowe i nie zawsze dostosowane do drastycznie zmieniających się realiów życia na przestrzeni dekad. A jakie elementy umowy kredytu można renegocjować z bankiem? Aneks do umowy może dotyczyć między innymi:

 • systemu spłaty rat - chodzi tu o przejście z rat malejących na równe bądź odwrotnie, już w trakcie okresu kredytowania;
 • sposobu naliczania oprocentowania;
 • okresu spłaty - na wniosek klienta może on zostać wydłużony bądź skrócony, przy wcześniejszej spłacie kredytu;
 • waluty kredytu - jest to wtedy przewalutowanie zobowiązania;
 • wysokości oprocentowania - choć banki nie często godzą się na obniżenie oprocentowania to warto wiedzieć, że jest to element, który można negocjować;
 • sposobu spłaty rat kredytu walutowego - dotyczy to kredytów walutowych. Klienci mogą wnioskować o spłacanie rat w walucie obcej aby zaoszczędzić nieco na spreadzie;
 • danych osobowych - dodania nowego kredytobiorcy lub usunięciu jednego z kredytobiorców. Mamy z tym do czynienia w przypadku rozwodu małżonków, którzy wspólnie wzięli kredyt;
 • kwoty kredytu - kredytobiorca może również wnioskować o podwyższenie kwoty kredytu jeśli jego zdolność kredytowa na to pozwala;
 • zmiany harmonogramu spłaty rat - jest to element, który można uzgodnić z bankiem i dostosować go na przykład do daty otrzymywania wynagrodzenia przez kredytobiorcę;
 • celu kredytowania - rzadko dotyczy to kredytów hipotecznych i najczęściej ma znaczenie przy pożyczka celowych.

Należy również pamiętać, że jeżeli w umowie kredytu zawarto informację o tym, że zobowiązanie jest oprocentowane według zmiennej stopy procentowej to w momencie gdy zmienią się stopy procentowe to bank może podnieść lub obniżyć oprocentowanie kredytu bez konieczności podpisywania aneksu do umowy. Gdy decyzje wydane przez Radę Polityki Pieniężnej działającej przy Narodowym Banku Polskim spowodują zmianę oprocentowania musimy liczyć się ze zmianą wysokości rat.

Aneks do umowy kredytu gotówkowego - czy to możliwe?

Aneksy do umowy kredytu dotyczą nie tylko kredytów hipotecznych. W przypadku kredytów gotówkowych również można wnioskować o podpisanie aneksu do umowy. Dodatkowo są sytuacje, w których jest to niezbędne. Przykładem takiej sytuacji jest między innymi zmiana danych osobowych kredytobiorcy czy jego adresu zamieszkania. Może to dotyczyć na przykład:

 • zmiany nazwiska po ślubie,
 • wykreślenia jednego z kredytobiorców,
 • czy po prostu przeprowadzki pod inny adres.

Oprócz tego kredytobiorca jest zobowiązany by poinformować bank w razie zmiany pracodawcy lub całkowitej utraty pracy a tym samym zmiany źródła dochodów, które były brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Nie można przemilczeć tych kwestii.

Renegocjacji podlega również wcześniejsza spłata zobowiązania, zarówno częściowo jak i w całości. Skraca to okres kredytowania i może przełożyć się na ostateczny koszt kredytu. Bywa również, że zmianie podlega prawne zabezpieczenie pożyczki czy kredytu. Aneks do umowy kredytu może dotyczyć również czasowego zawieszenia spłaty, czyli tak zwanych wakacji kredytowych oraz odroczenia kosztów obsługi kredytu i zadłużenia.

Zmiana warunków kredytu z inicjatywy banku

Jak już wspomnieliśmy, zmiana warunków umowy może nastąpić również z inicjatywy banku. Może to mieć miejsce w momencie, gdy zmieniają się warunki funkcjonowania banku na rynku finansowym, czyli na przykład zmianie ulegają stopy procentowe, a odpowiedni zapis nie znalazł się w pierwotnej umowie.

Faktem jest, że klient musi się na te zmiany zgodzić poprzez podpisanie aneksu do umowy. A co jeśli nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian? Czy wtedy umowa pozostaje w jej pierwotnym kształcie? Niestety nie. Brak zgody ze strony klienta na proponowane przez bank zmiany regulowane aneksem skutkują całkowitym rozwiązaniem umowy. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli klient nie zgadza się na nowe warunki kredytowania oferowane przez bank umowa zostaje rozwiązana, a tym samym cały kapitał musi zostać oddany do banku. W przypadku kredytów opiewających na wysokie kwoty kredytobiorcy nie mogą sobie na to pozwolić co jest równoznaczne z koniecznością podpisania aneksu.

Zmiana warunków umowy kredytowej - pozostałe przypadki

Czasami zmiana warunków umowy kredytowej w trakcie jej trwania podyktowane jest niemożliwością spłacania rat przez kredytobiorcę. W takich sytuacjach bank uruchamia procedurę restrukturyzacji zadłużenia. Restrukturyzacja polega zarówno na zmianie warunków spłaty jak i na dostosowaniu ich do aktualnych możliwości finansowych klienta. Odroczenie kosztów obsługi kredytu może być ulgą dla domowego budżetu.

Inną opcją jest konsolidacja kredytów. Konsolidacja jest połączeniem dwóch lub kilku kredytów w jedno zobowiązanie. Dlaczego jest to korzystne dla kredytobiorcy? Ponieważ skonsolidowany kredyt oferuje niższą ratę i wydłużony okres spłaty.

Niezależnie od sytuacji i zmian jakie jako kredytobiorca chcemy wprowadzać w umowie kredytowej należy pamiętać, że umowy zawierane z bankiem nie są ustanawiane raz na zawsze. Zobowiązania i podpisane już umowy można renegocjować i w razie potrzeby warto się o to starać.

Tagi: umowa

Dodano: 11.02.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top