Jak radzić sobie ze spłatą kredytów w czasie pandemii?

29 Kwi 2020 Anna Szuberla 14 min. czytania

Kategoria: Domowe finansePożyczkiKredyty

Obecna sytuacja w Polsce i na świecie z pewnością przybierze miano bez precedensu. Z dnia na dzień cały świat stanął w miejscu, oko w oko z przeciwnikiem, jakim jest pandemia koronawirusa.  Nie mają dzisiaj znaczenie poglądy i pochodzenie, to ile mamy na koncie i czy coś w ogóle, czy robimy karierę, czy siedzimy w domu, czy jesteśmy dyrektorami banków, aktorami, czy pracujemy w sklepie spożywczym. Bo każdy z Nas znalazł się w takiej samej sytuacji i każdy zadaje sobie jedno pytanie – co będzie dalej, szczególnie pod względem ekonomicznym i gospodarczym? A osoby i przedsiębiorstwa posiadające i spłacające kredyty (w różnej formie) mają tych obaw i pytań zdecydowanie więcej.

Działania środowisk finansowych w czasie epidemii

Na szczęście środowisko bankowe w bardzo szybkim tempie zaczęło realizować działania i prace i na bieżąco informuje Nas o wprowadzanych rozwiązaniach. Środowisko zdaje sobie sprawę z ogromnych oczekiwań w zakresie rozwiązań pomocowych dla Klientów, które przeciwdziałają skutkom epidemii, znacznie osłabiającej kondycję gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Jednostką łączącą kluczowe instytucje w obszarze regulacyjnym i nadzorczym z całym sektorem bankowym jest Związek Banków Polskich.

Między 18 a 23 marca Związek Banków Polskich zorganizował szereg konferencji informacyjnych i konsultacyjnych z udziałem najważniejszych instytucji publicznych w związku z epidemią COVID 19.  W konsultacjach  brali udział przedstawiciele takich instytucji jak np.: Rada ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny i inni.

Działania banków wobec Klientów – stan na dzień 16.03.2020 r. (źródło https://www.zbp.pl)

Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID - 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy.

Banki podejmą działania dotyczące odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do odroczenia spłaty kredytów stosowanego  przez dany bank.

Banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania dotyczące odroczenia spłat należnych od klientów na zasadach analogicznych do odroczenia spłaty kredytów stosowanego przez dany bank.

Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób prosty bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą. Banki zapewnią możliwość składania wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na bieżąco trwają i prace i konsultacje związane z pomocą dla polskich kredytobiorców.

zawieszenie spłat kredytów w czasach koronawirusa

Jak radzić sobie ze spłatą pożyczki w czasie pandemii?

Panująca sytuacja zmusza każdego do głębokiej analizy Naszych budżetów domowych, uwzględniając przy tym stałe wydatki, a takimi są na pewno spłaty raty kredytów, pożyczki. Jeśli nie posiadamy oszczędności, na pewno bez zbędnej zwłoki należy podjąć rozmowę z bankiem.

Wakacje kredytowe

Jednym z rozwiązań, które pozwolą na przetrwanie w czasie pandemii oraz na nowo pozwolą na analizę Naszych budżetów domowych, mogą być wakacje kredytowe. 

Wakacje kredytowe, czyli czasowe zawieszenie spłaty całej raty lub raty kapitałowej. Z takiej opcji mogą skorzystać osoby spłacające kredyt hipoteczny (mieszkaniowy, na zakup domu, działki), gotówkowy, czy konsolidacyjny. Każdy bank ma indywidualne zapisy w tym zakresie znajdujące się w regulaminach i na stronach. W dobie koronawirusa warto zapoznać się z zasadami, jakie wprowadził dany bank – dostępne są na stronach oraz w serwisach transakcyjnych.

Pamiętajmy jednak, że przed wysłaniem wniosku, warto sprawdzić, czy Nasz bank zawiesza możliwość spłaty pełnej raty, czy tylko raty kapitałowej i przeanalizować harmonogram spłaty. Dotyczy to szczególnie kredytów zawieranych niedawno i podzielonych na raty kapitałowe i raty odsetkowe, gdzie rata odsetkowa w początkowym okresie kredytowania stanowi zdecydowanie większą część całej raty.
 

Lista banków - możliwości w ramach tzw. "wakacji kredytowych" 

Poniżej przedstawiam listę wybranych banków na temat wprowadzonych zasad i rozwiązań:

Alior Bank – przesunięcie o 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych i przesunięcie o 6 miesięcy spłaty rat kapitałowych, dotyczy kredytów gotówkowych, hipotecznych i firmowych, wniosek o odroczenie spłat kredytów można składać za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej banku

BNP Paribas – przesunięcie o 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych, dotyczy kredytów gotówkowych, samochodowych, hipotecznych i firmowych, wniosek o odroczenie spłat kredytów można składać za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej banku

Deutsche Bank Polska – jednorazowe zawieszenie spłat na 3 miesiące pełnych rat kapitałowo-odsetkowych, dotyczy kredytów mieszkaniowych, konsolidacyjnych oraz pożyczek konsumpcyjnych zabezpieczonych hipoteką

Getin Bank – komunikat ze strony banku „Bank wprowadza możliwość zawieszenia spłat kredytu gotówkowego/pożyczki, kredytu hipotecznego i kredytu samochodowego. Zapraszamy do wypełnienia wniosku i przesłania go na dedykowany adres mailowy dla kredytu, który Państwo posiadają, lub wypełnienie właściwego formularza.”

Idea Bank Bank – komunikat ze strony banku „Bank umożliwia Klientom odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu na okres od 1 do 6 miesięcy („karencja”). Ta propozycja jest skierowana do klientów będących kredytobiorcami Banku i dotyczy wszystkich kredytów spłacanych z ratą kapitałową lub kapitałowo-odsetkową, którzy regularnie obsługują swoje kredyty.”

ING Bank Śląski – Klienci będą mogli skorzystać z jednej z poniższych opcji:

  • Opcja 1: przez 3 do 6 miesięcy klienci będą płacili tylko odsetki oraz składki ubezpieczenia spłaty kredytu. Spłata kapitału zostanie zawieszona.
  • Opcja 2: przez 3 do 6 miesięcy klienci będą spłacać tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu. Spłata kapitału i odsetek zostanie zawieszona

Zawieszenie spłat rat kredytowych jest przygotowane dla Przedsiębiorców (osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich- którzy korzystają z uproszczonych zasad księgowości) oraz Wspólnot Mieszkaniowych, którzy spłacają pożyczki oraz kredyty.

mBank – umożliwia zawieszenie spłaty rat kapitałowych na 6 miesięcy w całym okresie kredytowania, dotyczy klientów indywidualnych, firmowych oraz private banking dla kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego, kredytu samochodowego, pożyczki dla firm, kredytu inwestycyjnego, wielocelowego kredytu zabezpieczonego dla firm, kredytu obrotowego dla firm, wniosek można składać za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej banku

Millennium Bank – komunikat ze strony banku „Z powodu aktualnego stanu epidemiologicznego Klientom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, umożliwiamy odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do 3 miesięcy na uproszczonych zasadach, większość kredytów można zawiesić online przez Millenet, bez wizyty w oddziale i składania wniosku telefonicznie.”

Nest Bank – daje możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych kredytu na 3 miesiące, dotyczy Klientów indywidualnych i firmowych, wniosek można składać za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej banku (lub pozostałymi tradycyjnymi kanałami).

PKO Bank Polski – oferuje zawieszenie: kredytu lub pożyczki gotówkowej - dotyczy całej raty albo jej części kapitałowej, 1 wniosek zawiesza spłatę 1 raty, dlatego należy pamiętać, że w każdym z kolejnych 2 miesięcy trzeba wypełnić ten wniosek ponownie kredytu lub pożyczki hipotecznej - dotyczy całej raty, tj. zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowe, 1 wniosek zawiesza spłatę na 3 miesiące

Raiffeisen Bank – istnieje możliwość jednorazowego i tymczasowego odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kredytowych, na okres 3 miesięcy, wnioski należy składać za pośrednictwem bankowości internetowej, komunikat ze strony banku „Bank zastrzega - w uzasadnionych przypadkach - możliwość odmowy realizacji wniosku o zawieszenie/odroczenie spłaty rat kredytowych.”

Santander Bank Polska - umożliwia karencję w spłacie kapitału kredytów ratalnych na 3 lub 6 miesięcy, dotyczy klientów indywidualnych i firmowych, wnioski można składać w placówkach banku lub poprzez infolinię.

Jak wynika z powyższego banki oferują różne rozwiązania. Zanim więc wyślemy wniosek, należy bardzo szczegółowo przeanalizować każdy zapis. Banki na swoich stronach dokładnie opisują zasady i schemat złożenia wniosku.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Ekonomiści już biją na alarm, że jeśli rząd nie wprowadzi natychmiastowych programów wsparcia pracowników i pracodawców, grozi Polsce ogromny wzrost bezrobocia.

Nieliczni wiedzą, że istnieje taka instytucja jak Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Kiedy spłacamy kredyt mieszkaniowy i niespodziewanie tracimy pracę i uzyskujemy status „bezrobotnego” warto pamiętać, że tu właśnie możemy zwrócić się o pomoc.

Przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.

Kredytobiorca zobowiązany do spłaty kredytu mieszkaniowego, znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może ubiegać się o przyznanie zwrotnego wsparcia finansowego lub pożyczki na spłatę zadłużenia. W celu uzyskania wsparcia/ pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do kredytodawcy, tj. do banku, z którym zawarta została umowa kredytu mieszkaniowego.

Ponadto na stronie Funduszu pojawił się komunikat, że firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym. Wszystkie zaangażowane instytucje intensywnie pracują nad szybkim wdrożeniem proponowanych rozwiązań.

Na całym świecie znaleźliśmy się w bardzo trudnym momencie. Rząd Polski jest na etapie przygotowania pakietu rozwiązań, które pomogą przetrwać wszystkim uczestnikom rynku (pracodawcom i pracownikom). O szczegółach będziemy informować na bieżąco na stronach wnioskomat.com

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena artykułu / gł.

Komentarze (0)


Artykuły powiązane

Bankowy kredyt online - czy jest możliwy?

Bankowy kredyt online - czy jest możliwy?

05 Maj 2020Autor: Katarzyna Dzierżęga - Wiśniewska

Epidemia koronowirusa spowodowała, że klienci w obawie o swoje zdrowie chcą korzystać z onlinowych funkcjonalności banków i załatwiają wszystkie swoje sprawy finansowe online czyli bez wychodzenia z domu. Wcześniej wielu klientów był przyzwyczajonych do (...)

Czytaj więcej
Pożyczka 5000 dla firmy w ramach tarczy. Jakie kryteria należy spełnić?

Pożyczka 5000 dla firmy w ramach tarczy. Jakie kryteria należy spełnić?

30 Kwi 2020Autor: Anna Szuberla

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny wpływa w sposób istotny na Nasze życie, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje, możliwe jest wsparcie przedsiębiorców poprzez umożliwienie ubiegania się o udzielenie (...)

Czytaj więcej
Płatności kartą w czasach koronawirusa. Nowe limity zbliżeniowe

Płatności kartą w czasach koronawirusa. Nowe limity zbliżeniowe

16 Kwi 2020Autor: Katarzyna Dzierżęga - Wiśniewska

Płatność kartą debetową czy kredytową w ostatnim dziesięcioleciu zrewolucjonizowała płatności, których dokonujemy w sklepach lub w Internecie. Czas pandemii koronawirusa dodatkowo zwiększa i tak już ogromną atrakcyjność używania tej formy płatności. Zobacz co zmieniło się (...)

Czytaj więcej
Top