Jak radzić sobie ze spłatą kredytów w czasie pandemii?

Opublikowano: 29 Kwi 2020 Agnieszka Kłak 13 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytu Gotówkowego

Obecna sytuacja w Polsce i na świecie z pewnością przybierze miano bez precedensu. Z dnia na dzień cały świat stanął w miejscu, oko w oko z przeciwnikiem, jakim jest pandemia koronawirusa.  Nie mają dzisiaj znaczenie poglądy i pochodzenie, to ile mamy na koncie i czy coś w ogóle, czy robimy karierę, czy siedzimy w domu, czy jesteśmy dyrektorami banków, aktorami, czy pracujemy w sklepie spożywczym. Bo każdy z nas znalazł się w takiej samej sytuacji i każdy zadaje sobie jedno pytanie – co będzie dalej, szczególnie pod względem ekonomicznym i gospodarczym? A osoby i przedsiębiorstwa posiadające i spłacające kredyty (w różnej formie) mają tych obaw i pytań zdecydowanie więcej.

spłata kredytów w czasie pandemii

Działania środowisk finansowych w czasie epidemii

Na szczęście środowisko bankowe w bardzo szybkim tempie zaczęło realizować działania i prace i na bieżąco informuje nas o wprowadzanych rozwiązaniach. Środowisko zdaje sobie sprawę z ogromnych oczekiwań w zakresie rozwiązań pomocowych dla Klientów, które przeciwdziałają skutkom epidemii, znacznie osłabiającej kondycję gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Jednostką łączącą kluczowe instytucje w obszarze regulacyjnym i nadzorczym z całym sektorem bankowym jest Związek Banków Polskich.

Między 18 a 23 marca Związek Banków Polskich zorganizował szereg konferencji informacyjnych i konsultacyjnych z udziałem najważniejszych instytucji publicznych w związku z epidemią COVID 19.  W konsultacjach  brali udział przedstawiciele takich instytucji jak np.: Rada ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny i inni.

Działania banków wobec Klientów

Stan na dzień 16.03.2020 r. (źródło https://www.zbp.pl)

Jak czytamy na stronach Związku Banków Polskich działania banków funkcjonujących w Polsce skupiają się na ułatwieniu zawieszenia spłat rat przez okres 3 miesięcy. Operacja ta wiąże się z wydłużeniem okresu kredytowania i przedłużeniem czasu trwania zabezpieczenia. Ponadto banki zobowiązane są do pomocy klientom firmowym, u których upływa termin odnowienia finansowania, a z końcem 2019 roku posiadali pełną zdolność kredytową. Finansowanie na wniosek przedsiębiorcy zostanie odnowione na kolejne 6 miesięcy. 

Banki nie mogą pobierać opłat za rozpatrzenie wniosków związanych z zawieszeniem spłat. Procedura wnioskowania o zawieszenie spłat powinna zostać maksymalnie uproszczona. Pod tym pojęciem rozumie się brak obowiązku dostarczania dodatkowych dokumentów zwłaszcza dotyczących sytuacji finansowej. Do składania tego typu wniosków powinny zostać również udostępnione kanały zdalne: formularze na stronie banków czy dedykowane adresu mailowe. 

Ponadto banki zajmą się tematem odroczenia spłat rat leasingowych na takich samych zasadach, jak dotyczy to kredytów udzielanych przez ten bank. Podobna zasada dotyczy również spółek faktoringowych działających w ramach banków.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na bieżąco trwają i prace i konsultacje związane z pomocą dla polskich kredytobiorców.

zawieszenie spłat kredytów w czasach koronawirusa

Jak radzić sobie ze spłatą pożyczki w czasie pandemii?

Panująca sytuacja zmusza każdego do głębokiej analizy naszych budżetów domowych, uwzględniając przy tym stałe wydatki, a takimi są na pewno spłaty raty kredytów, pożyczki. Jeśli nie posiadamy oszczędności, na pewno bez zbędnej zwłoki należy podjąć rozmowę z bankiem.

Jednym z rozwiązań, które pozwolą na przetrwanie w czasie pandemii oraz na nowo pozwolą na analizę Naszych budżetów domowych, mogą być wakacje kredytowe. 

Wakacje kredytowe, czyli czasowe zawieszenie spłaty całej raty lub raty kapitałowej. Z takiej opcji mogą skorzystać osoby spłacające kredyt hipoteczny (mieszkaniowy, na zakup domu, działki), gotówkowy, czy konsolidacyjny. Każdy bank ma indywidualne zapisy w tym zakresie znajdujące się w regulaminach i na stronach. W dobie koronawirusa warto zapoznać się z zasadami, jakie wprowadził dany bank – dostępne są na stronach oraz w serwisach transakcyjnych.

Pamiętajmy jednak, że przed wysłaniem wniosku, warto sprawdzić, czy nasz bank zawiesza możliwość spłaty pełnej raty, czy tylko raty kapitałowej i przeanalizować harmonogram spłaty. Dotyczy to szczególnie kredytów zawieranych niedawno i podzielonych na raty kapitałowe i raty odsetkowe, gdzie rata odsetkowa w początkowym okresie kredytowania stanowi zdecydowanie większą część całej raty.

Lista banków - możliwości w ramach tzw. "wakacji kredytowych" 

Poniżej przedstawiam listę wybranych banków na temat wprowadzonych zasad i rozwiązań. Informacje pochodzą ze stron internetowych banków z sekcji informacji dla klientów banku. 

Alior Bank – przesunięcie o 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych i przesunięcie o 6 miesięcy spłaty rat kapitałowych, dotyczy kredytów gotówkowych, hipotecznych i firmowych, wniosek o odroczenie spłat kredytów można składać za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej banku

BNP Paribas – przesunięcie o 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych, dotyczy kredytów gotówkowych, samochodowych, hipotecznych i firmowych, wniosek o odroczenie spłat kredytów można składać za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej banku

Deutsche Bank Polska – jednorazowe zawieszenie spłat na 3 miesiące pełnych rat kapitałowo-odsetkowych, dotyczy kredytów mieszkaniowych, konsolidacyjnych oraz pożyczek konsumpcyjnych zabezpieczonych hipoteką

Getin Bank – komunikat ze strony banku „Bank wprowadza możliwość zawieszenia spłat kredytu gotówkowego/pożyczki, kredytu hipotecznego i kredytu samochodowego. Zapraszamy do wypełnienia wniosku i przesłania go na dedykowany adres mailowy dla kredytu, który Państwo posiadają, lub wypełnienie właściwego formularza.”

Idea Bank – komunikat ze strony banku „Bank umożliwia Klientom odroczenie spłaty rat kapitałowych kredytu na okres od 1 do 6 miesięcy („karencja”). Ta propozycja jest skierowana do klientów będących kredytobiorcami Banku i dotyczy wszystkich kredytów spłacanych z ratą kapitałową lub kapitałowo-odsetkową, którzy regularnie obsługują swoje kredyty.”

ING Bank Śląski – Klienci będą mogli skorzystać z jednej z poniższych opcji:

  • opcja 1: przez 3 do 6 miesięcy klienci będą płacili tylko odsetki oraz składki ubezpieczenia spłaty kredytu. Spłata kapitału zostanie zawieszona.
  • opcja 2: przez 3 do 6 miesięcy klienci będą spłacać tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu. Spłata kapitału i odsetek zostanie zawieszona

Zawieszenie spłat rat kredytowych jest przygotowane dla Przedsiębiorców (osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich- którzy korzystają z uproszczonych zasad księgowości) oraz Wspólnot Mieszkaniowych, którzy spłacają pożyczki oraz kredyty.

mBank – umożliwia zawieszenie spłaty rat kapitałowych na 6 miesięcy w całym okresie kredytowania, dotyczy klientów indywidualnych, firmowych oraz private banking dla kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego, kredytu samochodowego, pożyczki dla firm, kredytu inwestycyjnego, wielocelowego kredytu zabezpieczonego dla firm, kredytu obrotowego dla firm, wniosek można składać za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej banku

Millennium Bank – komunikat ze strony banku „Z powodu aktualnego stanu epidemiologicznego Klientom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, umożliwiamy odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do 3 miesięcy na uproszczonych zasadach, większość kredytów można zawiesić online przez Millenet, bez wizyty w oddziale i składania wniosku telefonicznie.”

Nest Bank – daje możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowych kredytu na 3 miesiące, dotyczy Klientów indywidualnych i firmowych, wniosek można składać za pośrednictwem specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej banku (lub pozostałymi tradycyjnymi kanałami).

PKO Bank Polski – oferuje zawieszenie: kredytu lub pożyczki gotówkowej - dotyczy całej raty albo jej części kapitałowej, 1 wniosek zawiesza spłatę 1 raty, dlatego należy pamiętać, że w każdym z kolejnych 2 miesięcy trzeba wypełnić ten wniosek ponownie kredytu lub pożyczki hipotecznej - dotyczy całej raty, tj. zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowe, 1 wniosek zawiesza spłatę na 3 miesiące

Raiffeisen Bank – istnieje możliwość jednorazowego i tymczasowego odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kredytowych, na okres 3 miesięcy, wnioski należy składać za pośrednictwem bankowości internetowej, komunikat ze strony banku „Bank zastrzega - w uzasadnionych przypadkach - możliwość odmowy realizacji wniosku o zawieszenie/odroczenie spłaty rat kredytowych.”

Santander Bank Polska - umożliwia karencję w spłacie kapitału kredytów ratalnych na 3 lub 6 miesięcy, dotyczy klientów indywidualnych i firmowych, wnioski można składać w placówkach banku lub poprzez infolinię.

Jak wynika z powyższego banki oferują różne rozwiązania. Zanim więc wyślemy wniosek, należy bardzo szczegółowo przeanalizować każdy zapis. Banki na swoich stronach dokładnie opisują zasady i schemat złożenia wniosku.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Ekonomiści już biją na alarm, że jeśli rząd nie wprowadzi natychmiastowych programów wsparcia pracowników i pracodawców, grozi Polsce ogromny wzrost bezrobocia.

Nieliczni wiedzą, że istnieje taka instytucja jak Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Kiedy spłacamy kredyt mieszkaniowy i niespodziewanie tracimy pracę i uzyskujemy status „bezrobotnego” warto pamiętać, że tu właśnie możemy zwrócić się o pomoc. Jest to pomoc skierowana do osób fizycznych w trudnej sytuacji finansowej, gdy spłacają raty kredytu mieszkaniowego, które są dużym obciążeniem budżetu gospodarstwa domowego. 

Kredytobiorca zobowiązany do spłaty kredytu mieszkaniowego, znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może ubiegać się o przyznanie zwrotnego wsparcia finansowego lub pożyczki na spłatę zadłużenia. W celu uzyskania wsparcia/ pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do kredytodawcy, tj. do banku, z którym zawarta została umowa kredytu mieszkaniowego.

Ponadto na stronie Funduszu pojawił się komunikat, że firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym. Wszystkie zaangażowane instytucje intensywnie pracują nad szybkim wdrożeniem proponowanych rozwiązań.

Na całym świecie znaleźliśmy się w bardzo trudnym momencie. Rząd Polski jest na etapie przygotowania pakietu rozwiązań, które pomogą przetrwać wszystkim uczestnikom rynku (pracodawcom i pracownikom). O szczegółach będziemy informować na bieżąco na stronach wnioskomat.com

Tagi: wakacje kredytowekredytraiffeisen

Zaktualizowano: 09.09.2021

Dodano: 29.04.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Bankowy kredyt online - czy jest możliwy?

Bankowy kredyt online - czy jest możliwy?

31 Sie 2023Autor: Agnieszka Kłak

Wygoda, oszczędność czasu, a przy tym 100% bezpieczeństwa - na tym wszystkim bardzo zależy nowoczesnemu klientowi. Wobec tego zna on podstawowe narzędzia technologiczne oraz posiada umiejętności aby uzyskać finansowanie w sieci. Jednakże klienci, którzy dopiero wchodzą na rynek oraz ci, którzy nigdy(...)

Czytaj więcej
Pożyczka 5000 dla firmy w ramach tarczy. Jakie kryteria należy spełnić?

Pożyczka 5000 dla firmy w ramach tarczy. Jakie kryteria należy spełnić?

30 Kwi 2020Autor: Agnieszka Kłak

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemiczny wpływa w sposób istotny na nasze życie, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków, jakie stan ten wywołuje możliwe jest wsparcie przedsiębiorców poprzez umożliwienie ubiegania się o udzielenie niskooprocentowanej pożycz(...)

Czytaj więcej
Płatności kartą w czasach koronawirusa. Nowe limity zbliżeniowe

Płatności kartą w czasach koronawirusa. Nowe limity zbliżeniowe

16 Kwi 2020Autor: Agata Dymara

Płatność kartą debetową czy kredytową w ostatnim dziesięcioleciu zrewolucjonizowała płatności, których dokonujemy w sklepach lub w Internecie. Czas pandemii koronawirusa dodatkowo zwiększa i tak już ogromną atrakcyjność używania tej formy płatności. Zobacz co zmieniło się w użytkowaniu kart bankowyc(...)

Czytaj więcej
Top