Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu firmowego?

Opublikowano: 10 Gru 2021 Sylwia Chrószcz 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Przedsiębiorcy

Dziś przyjrzymy się poszczególnym kategoriom dokumentów dla kredytu firmowego. Podzielmy je na: dokumenty dochodowe, dokumenty dotyczące niezalegania wobec instytucji publiczno-prawnych oraz podstawowe dokumenty wymagane do złożenia wniosku. Omówimy do jakiego kredytu są potrzebne poszczególne z nich, a także odpowiemy na pytanie, czy kredyt na oświadczenie jest dostępny dla przedsiębiorcy?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dokumenty do kredytu firmowego

Dokumenty dochodowe dla kredytu firmowego

W zależności od tego, w jaki sposób przedsiębiorca rozlicza podatki, zestaw dokumentów dochodowych  będzie różny. I tak, jeżeli właściciel firmy prowadzi księgę przychodów i rozchodów, to musi przygotować:

 • zestawienie z księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący,
 • PIT za ostatni zamknięty rok, wraz z załącznikami oraz potwierdzenie, że dokumenty zostały złożone w Urzędzie Skarbowym;
 • czasami może być wymagane jest zaświadczenie o dochodzie i przychodzie w ostatnim roku, wydawane przez urząd skarbowy.

W przypadku, kiedy przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ryczałtu, musi pamiętać o PIT- 28 za ostatni rok i również na życzenie banku: o zaświadczeniu z US o przychodzie, jaki firma uzyskała w zeszłym roku. Dochody z roku bieżącego klient dokumentuje poprzez przedstawienie dowodów wpłat podatku (miesięcznych albo kwartalnych).

Jeżeli zaś chodzi o kartę podatkową, to potrzebna będzie decyzja dotycząca wysokości opodatkowania na karcie podatkowej w bieżącym roku.

Te zestawy dokumentów finansowych będą niezbędne przy wnioskowaniu o produkty kredytowe dla firm  takie jak: kredyt inwestycyjny, linia kredytowa, kredyt obrotowy, kredyt konsolidacyjny czy też kredyt dla nowych firm.

Bank przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu, będzie chciał oszacować zdolność kredytową klienta. Dokumentami pomocnymi w tym procesie będą niewątpliwie wyciągi z rachunków bankowych. I tak w zależności od ofert, mogą to być wyciągi z kont: firmowych, indywidualnych, ale tylko w zakresie dotyczącym prowadzonej działalności gospodarczej oraz walutowych.

Dokumenty dotyczące zobowiązań publiczno-prawnych w kredycie dla firm 

Bank nie udzieli kredytu przedsiębiorcy, który zalega z płatnościami w ZUS-ie czy w Urzędzie Skarbowym. Dlatego też, praktycznie przy wszystkich produktach kredytowych dla firm, wymagane są: zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami względem tychże instytucji. Jednakże nie zawsze trzeba przedstawiać same zaświadczenia. Przy niektórych ofertach zamiast tego może być potwierdzenie 3 lub 6 ostatnich przelewów na konta ZUS-u i US. Wyjątkiem będą produkty dedykowane do spłaty zaległości publiczno-prawnych, gdzie jednym z warunków utrzymania kredytu będzie przedłożenie zaświadczeń potwierdzających brak zaległości po uruchomieniu kredytu.

Kredyt na oświadczenie dla przedsiębiorcy - czy możliwy?

Jeżeli chodzi o kredyt na oświadczenie, to nie są to oferty promowane przez banki. Inna sprawa, że każdy bank i każda firma pożyczkowa rozumie kredyt na oświadczenie inaczej. W praktyce może się okazać, że potrzeba więcej dokumentów niż tylko oświadczenie o dochodach firmy  np. potrzebne będą wyciągi z rachunków bankowych zamiast dokumentacji księgowej. Dlaczego tak trudno z kredytem na oświadczenie dla firm? Odpowiedź jest prosta i dość banalna. Kredyt na oświadczenie jest w domyśle produktem skierowanym do klienta indywidualnego. Finansowanie firm, w ocenie banków, jest bardziej ryzykowne niż osób fizycznych.

Pozostałe dokumenty w kredycie dla firm 

Każdy bank również podaje zestaw wymaganych uniwersalnych dokumentów, potwierdzających fakt prowadzenia firmy i potrzebnych do udzielenia jakiegokolwiek kredytu dla firm. I tak, na przykład, od klienta posiadającego jednoosobową firmę wymaga się, by przedłożył:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, choć niektóre banki samodzielnie sprawdzają rejestr CEIDG;
 • dowód osobisty;
 • zgodę współmałżonka na zaciągnięcie kredytu albo intercyzę.

Natomiast właściciele czy wspólnicy spółek powinni przygotować:

 • umowę spółki oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników – w przypadku spółki cywilnej;
 • umowę spółki, statut spółki jeśli jest wymagany,
 • oraz wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoby prawne muszą też zazwyczaj dołączyć do wniosku uchwałę zarządu spółki, który udziela pozwolenia na zaciągnięcie zobowiązania. 

Oprócz dokumentów, które dostarcza klient wymagane są też dokumenty na formularzach bankowych. Zazwyczaj są to:

 • wniosek kredytowy,
 • oświadczenie o stanie majątku firmy,
 • dokument prognozy finansowej.

Teraz wiemy już, jak dzielą się dokumenty niezbędne do wzięcia kredytu firmowego oraz znamy różnice między zestawami dokumentów wymaganymi przez bank od indywidualnych działalności gospodarczych a tymi wymaganymi od spółek.

Dodano: 10.12.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Top