Pożyczki pozabankowe jako alternatywa dla banków - uregulowania prawne, różnice finansowania i bezpieczeństwo

Opublikowano: 20 Kwi 2021 Dagmara Konik 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Pożyczkowy

Pożyczki pozabankowe są coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem wśród polskich kredytobiorców. Jak pokazują dane raportu BIK w okresie od stycznia do listopada 2020 roku firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły ponad jeden milion osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sztuk pożyczek na łączną kwotę 4,305 mld zł i wartości te przypadają na słaby także dla firm pożyczkowych okres lockdownu spowodowanego przez COVID-19.

Warto wspomnieć, że nie wszystkie firmy pozabankowe korzystają z bazy BIK co oznacza, że skala pożyczania na rynku pozabankowym jest pewnie jeszcze większa. Jakie zatem są uregulowania prawne działalności instytucji finansowych w Polsce i czy pożyczki pozabankowe są bezpieczne, a także czym różni się finansowanie bankowe od pozabankowego?

Zobacz nasz wideo poradnik pt.: "Pożyczki pozabankowe jako alternatywa dla banków - uregulowania prawne, różnice finansowania i bezpieczeństwo"

Instytucja pozabankowa a parabanki – różnice

W stosowanym nazewnictwie często można się spotkać z określeniami takimi jak firma pozabankowa czy też parabank. Część osób szukając informacji na temat definicji co to jest firma pozabankowa albo co to jest parabank – może mieć nie lada problem, żeby od razu znaleźć jednoznaczne odpowiedzi.

Samo pojęcie parabanków nie jest zdefiniowane w polskim prawie. Ogólnie przyjmuje się, że instytucje parabankowe wykonują nielegalnie działalność podobną do bankowej. Deponują pieniądze klientów a zgromadzone depozyty wykorzystują następnie do udzielania pożyczek. Są to podmioty, które nie działają w oparciu o zasady Prawa Bankowego. W związku z tym, że nie są bankami, nie podlegają też kontroli Komisji Nadzoru Finansowego i nie mają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Inaczej sprawa ma się z instytucjami pozabankowymi. Firmy te udzielają szybkich pożyczek gotówkowych, a wykorzystują do tego środki własne właścicieli firmy czy inwestorów. Mogą to być również środki pozyskane w ramach udzielonych firmie pozabankowej pożyczek czy kredytów bankowych. Tutaj widać podstawową różnicę do parabanków, mianowicie w przypadku problemów finansowych firmy pozabankowej, konsekwencje ponoszą tylko jej właściciele czy inwestorzy, a nie klienci.

W konsekwencji koszt kapitału ma wpływ na cenę pożyczki w firmie pozabankowej. Będzie ona wyższa niż na przykład finansowanie w banku, który do przeprowadzenia akcji kredytowej wykorzystuje środki z depozytów klientów, które są aktualnie na rekordowo niskich poziomach. Koszt pożyczki w firmie pozabankowej będzie także wyższy ze względu, że firmy te akceptują oprócz klientów z dobrą historią i zdolnością kredytową, również klientów z dochodem nieudokumentowanym, klientów z negatywną przeszłością kredytową, niższym dochodem czy też chociażby klientów, którzy z różnych względów nie mogą otrzymać oferty bankowej. Firmy te akceptują większe ryzyko kredytowe, które jest rekompensowane wyższym kosztem udzielanych pożyczek.

Czy korzystanie z produktów pozabankowych jest bezpieczne?

To częste pytanie klientów, którzy nie mieli do tej pory do czynienia z pożyczką pozabankową. Jednak klienci, którzy już takie pożyczki posiadali lub posiadają, mogą spokojnie zarekomendować skorzystanie z tej formy finansowania przy założeniu podstawowej weryfikacji ze strony przyszłego pożyczkobiorcy.

Dzisiejszy rynek pożyczek pozabankowych jest o wiele bardziej monitorowany, niż było to jeszcze dobrych parę lat temu. Firmy pożyczkowe muszą działać w oparciu o wytyczne ustawy o kredycie konsumenckim czy „ustawy antylichwiarskiej” oraz być wpisane na listę firm pożyczkowych w KNF.

Podstawowe wytyczne KNF do dokonania wpisu na listę firm pożyczkowych zakładają prowadzenie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, osoby reprezentujące firmę nie mogą być prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz z tytułu przestępstw skarbowych.

Dodatkowo firma pożyczkowa uzyskująca wpis na listę KNF musi posiadać kapitał zakładowy w kwocie minimum 200 tysięcy złotych i musi oświadczyć, że został on pokryty wyłącznie wkładem pieniężnym nie pochodzącym z kredytu, pożyczki czy emisji obligacji lub innych nieudokumentowanych źródeł.

Nad działalnością firm pożyczkowych czuwa również Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów, który publikuje na swojej stronie listę ostrzeżeń przed praktykami nieuczciwych firm. Takie komunikaty wydaje również Komisja Nadzoru Finansowego i choć firmy pożyczkowe nie podlegają bezpośrednio kontroli tego organu to jednak monitorowanie firm pożyczkowych poprzez listę zgłoszonych do działalności na terenie Polski, jak i publikowanie ostrzeżeń publicznych, przyczynia się do stałej poprawy jakości pracy firm pozabankowych działających na terenie naszego kraju.

Jakie są regulacje prawne rynku pozabankowego?

W zależności od tego czy mamy do czynienia z bankiem, firmą pozabankową lub pożyczką od prywatnego inwestora zasady udzielania pożyczek, jak i zasady funkcjonowania na polskim rynku, nie będą się między nimi zasadniczo różnić.

Firmy pożyczkowe i banki zobowiązane są stosować się do wytycznych Ustawy o Kredycie Konsumenckim oraz zapisów „ustawy antylichwiarskiej”. Dodatkowo banki działają w oparciu o Ustawę Prawo bankowe, a parabanki czy pożyczki od prywatnych inwestorów podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego.

Biorąc uwagę mnogość firm pozabankowych i ofert różnych pożyczek dobrym rozwiązaniem będzie kontakt z ekspertem w tej dziedzinie, jakim jest agent finansowy. Taki doradca doskonale wie, które firmy mają najlepszą przyznawalność, wie również, które z nich cieszą się dobrą renomą i zna dokładnie ich cechy, zarówno proceduralne, jak i kosztowe. Jeśli natomiast klient chce samodzielnie działać w tym zakresie warto, aby przed skorzystaniem z danej oferty sprawdził chociażby takie informacje jak to czy firma pożyczkowa jest zarejestrowana w KRS oraz czy jest wpisana na listę firm pożyczkowych w KNF.

Tagi: parabank

Zaktualizowano: 07.11.2022

Dodano: 20.04.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top