Dokumenty potrzebne do Bezpiecznego Kredytu 2%

Opublikowano: 29 Sie 2023 Agnieszka Kłak 10 min. czytania

Kategoria: Poradnik Hipoteczny

Rządowy kredyt hipoteczny stał się niezwykle popularny, a to dzięki temu, że wedle jego założeń cała masa młodych klientów może zrealizować swoje marzenie o posiadaniu własnego domu czy mieszkania. W istocie rata Bezpiecznego Kredytu 2% będzie zdecydowanie niższa niż w produktach odpowiadających mu na rynku w komercyjnych warunkach. Dzięki dopłatom z BGK kredytobiorcy mogą zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych. Z ich punktu widzenia warto wnioskować o BK2%, a co za tym idzie - warto wiedzieć, jakich dokumentów będzie wymagał bank.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jakie są rodzaje dokumentów potrzebnych do BK2%,
 • czym różni się dokumentacja w zależności od celu finansowania,
 • które banki przyjmą Twoje dokumenty o BK2%.
dokumenty do bezpiecznego kredytu 2%

Bezpieczny Kredyt 2 proc. - ogólne wymagania

Bezpieczny Kredyt 2% to preferencyjny kredyt, udzielany na rządowych warunkach. Jak sama nazwa wskazuje oprocentowanie zobowiązania wynosi 2% plus marża banku, co jest możliwe dzięki dofinansowaniu, które przysługuje przez pierwszych 10 lat kredytowania. Wziąć go mogą osoby, które nie ukończyły 45 lat i nie posiadają prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu albo spółdzielczego prawa własności do nieruchomości. 

Chociaż warunki zobowiązania zostały określone ustawowo oraz są realizowane wg rządowego programu Pierwsze Mieszkanie, to nie można zapominać o tym, że wciąż jest to kredyt hipoteczny. Wobec tego, aby go zaciągnąć należy przedłożyć w wybranym banku kompletną dokumentację. Lista dokumentów może z pozoru wydawać się długa, ale jeśli wszystko uporządkujesz i przy tym spełniasz warunki, to kredytodawca powinien udzielić Ci BK2%.

Dokumenty, które zaświadczą brak prawa własności

Jak już zdążyliśmy wspomnieć, aby uzyskać BK2% nie można posiadać mieszkania ani domu - dotyczy to zarówno stanu na dzień składania wniosku, jak i przeszłości w ogóle. W związku z tym należy złożyć odpowiednie oświadczenie potwierdzające ten stan. Dokument musi zostać przekazany do Banku Gospodarstwa Krajowego, a nie do banku, który udzieli kredyt. W treści oświadczenia musi się znaleźć stwierdzenie, że ani osoba wnioskująca ani osoba prowadząca z nią gospodarstwo domowe nie posiadają i nie posiadali prawa własności.

Może być jednak tak, że wnioskodawca posiada lub posiadał wcześniej nieruchomość, jednak pod pewnymi warunkami nadal może się starać o BK2%. Wówczas treść oświadczenia będzie się różnić, a musi się w niej znaleźć:

 • stwierdzenie, że wnioskodawca posiada/posiadał nie więcej niż 50% udziału w nieruchomości,
 • stwierdzenie, że wnioskodawca nabył prawo własności w drodze dziedziczenia,
 • deklaracja, że lokal mieszkalny nie był użytkowany przez wnioskodawcę od co najmniej roku,
 • informacja o decyzji organu nadzoru budowalnego o wyłączeniu nieruchomości z użytku.

Wzory oświadczeń dostępne są do pobrania ze stron internetowych banków, które udzielają BK2%. Literalna treść oświadczeń może się różnić, w zależności od banku.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Do uzyskania kredytu hipotecznego zawsze potrzebne są dokumenty dotyczące bezpośrednio nieruchomości, która stanowi cel nabywczy klienta. Przy Bezpiecznym Kredycie 2% możemy wnioskować nie tylko w celu zakupienia mieszkania z rynku pierwotnego bądź wtórnego, ale też budowy domu czy wykupienia działki pod budowę. W związku z tym warto sprawdzić, jaka jest wymagana dokumentacja w każdym z tych przypadków. 

Dokumenty przy nabyciu mieszkania z rynku pierwotnego

Mieszkanie z rynku pierwotnego to takie, które dopiero co powstało, nie miało nigdy właściciela i nie było użytkowane, innymi słowy - nabywamy je od dewelopera. Jeśli taki jest Twój cel, to bank będzie wymagał następującej dokumentacji:

 • wypis z KRS dotyczący dewelopera,
 • NIP i REGON dewelopera z rejestru działalności gospodarczej,
 • pełnomocnictwo reprezentantów dewelopera (jeżeli takowych posiada),
 • umowa przedwstępna z deweloperem albo umowa rezerwacyjna,
 • wypis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • dokumenty budowlane - zezwolenia, zaświadczenia o zakończeniu budowy, itd.,
 • poświadczenie wniesienia wkładu własnego przez wnioskodawcę.

Nie należy przy tym zapominać o wypisie oraz wyrysie z ewidencji gruntów.

Dokumenty przy nabyciu mieszkania z rynku wtórnego

Jak łatwo się domyślić nieruchomość z rynku wtórnego to taka, która już kiedyś miała co najmniej jednego właściciela i była użytkowana. Przy chęci zakupu takiego lokalu należy dostarczyć do banku następujące dokumenty:

 • wypis z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie, że na nieruchomości nie ciążą zaległości w opłatach do wspólnoty bądź spółdzielni,
 • umowa przedwstępna z właścicielem mieszkania,
 • potwierdzenie prawa własności właściciela mieszkania.

Oprócz tego należy dostarczyć do banku wycenę nieruchomości.

Dokumenty przy budowie domu

Masz możliwość wybudowania domu od fundamentów w ramach BK2%. Pamiętaj, że do zrealizowania tego scenariusza potrzebne są:

 • projekt budowy,
 • kosztorys całej inwestycji,
 • harmonogram przebiegu prac budowalnych,
 • pozwolenie na budowę,
 • potwierdzenie prawa własności wnioskodawcy do działki budowlanej, na której stanie dom,
 • dziennik budowy,
 • wycena nieruchomości,
 • wypis z księgi wieczystej działki budowalnej,
 • wyrys i wypis z ewidencji gruntów.

Jeśli budowa nie jest realizowana w planie gospodarczym, a zleconym, to wówczas należy przedłożyć także umowy z wykonawcami.

Dokumenty przy zakupie działki budowlanej

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić działkę budowlaną za pieniądze z BK 2%, a następnie, na tej działce postawić dom. Chcąc zrealizować takie przedsięwzięcie musisz dostarczyć do banku:

 • potwierdzenie prawa własności działki sprzedającego,
 • wypis z księgi wieczystej działki,
 • wyrys i wypis z ewidencji gruntów,
 • umowa przedwstępna sprzedaży działki,
 • potwierdzenie uiszczenia wkładu własnego przez kupującego.

Ponadto potrzebne jeszcze będą: wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu.

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy

Nie mniej ważne są dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy. Wśród nich wyróżnimy:

 • dowód osobisty,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa - jeśli wnioskują małżonkowie,
 • umowa majątkowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej - jeśli zaistniała intercyza.

W przypadku, gdy sytuacja cywilna wnioskodawcy byłaby bardziej skomplikowana, bank może poprosić o okazanie innych dokumentów. Mogą to być: sądowy wyrok rozwodu oraz wyrok ustanawiający alimenty na dziecko.

Dokumenty potrzebne do poświadczenia dochodu

Oczywistą kwestią jest to, że do zaciągnięcia kredytu będzie potrzebna odpowiednio wysoka zdolność kredytowa klienta. Podstawą do jej oceny są dochody. Nic więc dziwnego, że bank będzie wymagał dokumentów dochodowych, takich jak:

 • umowa o pracę,
 • umowa cywilnoprawna,
 • zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia,
 • wyciąg z konta bankowego,
 • PIT za ostatni rok,
 • zaświadczenie z ZUS-u o wysokości podstawy opodatkowania,
 • rachunki do umów cywilnoprawnych.

Bank może także chcieć uzyskać wgląd do świadectw pracy klienta.

Gdzie można składać dokumenty o Bezpieczny Kredyt 2%?

Wniosek o kredyt hipoteczny w ramach programu Pierwsze Mieszkanie wraz z całą potrzebną dokumentacją możesz złożyć w następujących bankach:

 • PKO BP,
 • VeloBank,
 • Alior Bank,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS,
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie,
 • SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem S.A.

Lista banków udzielających BK2% może ulec zmianie.

Co zrobi bank, gdy dokumentacja będzie niekompletna?

Rzecz jasna cała procedura analizy dokumentów, wniosków oraz warunków musi potrwać. Należy uzbroić się cierpliwość i nastawić na to, że bank raczej nie wyda decyzji przed upływem 3 tygodni. Może też to wszystko potrwać znacznie dłużej. W tym czasie może okazać się, że klient zapomniał dostarczyć któregoś z wymaganych dokumentów. Nic straconego. Bank skontaktuje się z klientem i poprosi o uzupełnienie braków w dokumentacji. Tylko że wtedy należy liczyć się z tym, że czas oczekiwania się wydłuży. 

Dodano: 29.08.2023

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Bezpieczny Kredyt 2% w dziewięciu bankach. Porównanie ofert

Bezpieczny Kredyt 2% w dziewięciu bankach. Porównanie ofert

27 Sie 2023Autor: Agnieszka Kłak

Rządowy program Pierwsze Mieszkanie wystartował już 3 lipca 2023 r. i od razu zaczął cieszyć się ogromną popularnością wśród klientów, którzy właśnie w tym upatrzyli swoją okazję na kupno nieruchomości. Na polskim rynku finansowym do programu przystąpiło summa summarum 9 banków. Wobec tego warto(...)

Czytaj więcej
Nie przysługuje mi Bezpieczny Kredyt 2%. Co zamiast?

Nie przysługuje mi Bezpieczny Kredyt 2%. Co zamiast?

24 Sie 2023Autor: Agnieszka Kłak

Już od pierwszego dnia działania programu Pierwsze Mieszkanie, czyli od 3 lipca 2023 r. można było zauważyć bardzo duże zainteresowanie ze strony klientów. Po Bezpieczny Kredyt 2 proc. zgłosiły się tysiące Polaków. Niestety, nie każdy może liczyć na tego typu finansowanie z banku. Nic więc dziwn(...)

Czytaj więcej
Bezpieczny Kredyt 2 procent a PIT. Czy od BK 2% trzeba zapłacić podatek?

Bezpieczny Kredyt 2 procent a PIT. Czy od BK 2% trzeba zapłacić podatek?

18 Sie 2023Autor: Agnieszka Kłak

Bezpieczny Kredyt 2%, z którego już od ponad miesiąc korzystają Polki i Polacy dla wielu klientów stał się szansą na realizację marzenia, jakim jest własna nieruchomość. Przy okazji wprowadzania rządowego programu w mediach pojawiało się wiele głosów pełnych wątpliwości. Jedną z kwestii spornych(...)

Czytaj więcej
Czy można wnioskować o Bezpieczny kredyt 2% w Velo Banku?

Czy można wnioskować o Bezpieczny kredyt 2% w Velo Banku?

21 Lip 2023Autor: Agnieszka Kłak

Już od 3 lipca 2023 roku zainteresowani klienci mogą przystąpić do programu Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego rządowego przedsięwzięcia możliwy do uzyskania jest Bezpieczny Kredyt 2%. Również VeloBank uwzględnił ten produkt w swojej ofercie. Warto wiedzieć, jak w praktyce wygląda to zobowiązani(...)

Czytaj więcej
Czy można dostać Bezpieczny Kredyt 2% w Alior Banku?

Czy można dostać Bezpieczny Kredyt 2% w Alior Banku?

14 Lip 2023Autor: Agnieszka Kłak

Wielu klientów pragnie skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2%, co jest możliwe od 3 lipca. Również Alior Bank oferuje ten produkt swoim klientom. Dzięki temu niejeden kredytobiorca będzie miał szansę na realizację marzenia o posiadaniu własnych czterech ścian, przez co zrealizuje osobiste cele mieszka(...)

Czytaj więcej
Czy warto składać wniosek o Bezpieczny kredyt 2% w Santander Bank Polska?

Czy warto składać wniosek o Bezpieczny kredyt 2% w Santander Bank Polska?

10 Lip 2023Autor: Agnieszka Kłak

Już w tym momencie wiele osób wnioskuje o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2% w swoich bankach. Jeśli jesteś klientem Santander Bank Polska, to już wkrótce także możesz starać się o to preferencyjne zobowiązanie. Oferta na rządowych warunkach kierowana jest do dość sporej grupy odbiorców. Umożliwia o(...)

Czytaj więcej
Czy opłaca się wnioskować o Bezpieczny kredyt 2% w PKO BP?

Czy opłaca się wnioskować o Bezpieczny kredyt 2% w PKO BP?

08 Lip 2023Autor: Agnieszka Kłak

PKO Bank Polski od 3 lipca 2023 roku umożliwia swoim klientom zaciągnięcie Bezpiecznego Kredytu 2% na warunkach rządowych. Adresatem tej oferty jest dość spora grupa osób, które marzą o swoim pierwszym mieszkaniu. Warto wiedzieć, jak to preferencyjne rozwiązanie wygląda w tym konkretnym banku. Z (...)

Czytaj więcej
Bezpieczny Kredyt 2% - KNF zmieniła rekomendację, jak wzrośnie zdolność?

Bezpieczny Kredyt 2% - KNF zmieniła rekomendację, jak wzrośnie zdolność?

02 Lip 2023Autor: Agnieszka Kłak

Bezpieczny Kredyt 2 proc. wchodzi na rynek już za chwilę, bo 3 lipca. Jak zwykle przy kredytach mieszkaniowych pojawia się pytanie: kto będzie mógł zaciągnąć zobowiązanie, a dla kogo będzie ono niepotrzebne? Z rządowymi dopłatami czy bez kredyt jest długiem – trzeba spłacać terminowo raty, a żeby to(...)

Czytaj więcej
Bezpieczny kredyt 2% - Gwarancja wkładu własnego

Bezpieczny kredyt 2% - Gwarancja wkładu własnego

29 Cze 2023Autor: Agnieszka Kłak

Począwszy od 3 lipca 2023 roku cała masa polskich klientów będzie mogła skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2%. Propozycja jest przedstawiania w sposób bardzo atrakcyjny, ale to nie jedyny przywilej, jaki ma przysługiwać części kredytobiorców. W ramach rządowego programu istnieje także Mieszkanie bez (...)

Czytaj więcej
Gdzie będzie można wziąć Bezpieczny Kredyt 2% od 3 lipca 2023 roku?

Gdzie będzie można wziąć Bezpieczny Kredyt 2% od 3 lipca 2023 roku?

06 Cze 2023Autor: Agnieszka Kłak

Już za niecały miesiąc część klientów będzie mogła skorzystać z programu Bezpieczny kredyt 2% na zakup pierwszego mieszkania. Jest to rodzaj kredytu hipotecznego, do którego przewidziane będą dopłaty rządowe. Jest to odpowiedź Państwa Polskiego na kryzys na rynku finansowym. Osoby zainteresowane pew(...)

Czytaj więcej
Top