Ile kredytów mogę maksymalnie zaciągnąć?

Opublikowano: 27 Kwi 2020 Katarzyna Dzierżęga - Wiśniewska 7 min. czytania

Kategoria: BankiPożyczkiKredyty

Bank zdaje sobie sprawę z potrzeb konumpcyjncyh swoich Klientów. Zakup mieszkania, samochodu, remont kuchni to standardowe cele, na które Klienci zaciągają zobowiązanie. Aby je wszystkie zrealizować, klient może zaciągnąć kilka kredytów w Babu. Ich ostateczna ilość będzie jednak zależała od kilku czynników. Jakich?

Zdolność kredytowa

Bank przed udzieleniem kolejnego kredytu dla klienta oblicza zdolność kredytową. Każda instytucja ma swoje własne wytyczne, według których ją ocenia. Klient składający wniosek o kolejny kredyt musi posiadać zdolność do spłacania kolejnego i wszystkich zobowiązań. Żaden bank nie udzieli kolejnego kredytu pochopnie .Analizę zdolności kredytowej bank dzieli na dwie części – ilościową i jakościową.

Analiza ilościowa

Analiza ilościowa to przede wszystkim analiza sytuacji finansowej klienta czyli :

- uzyskiwane dochody

- miesięczne koszty utrzymania (czynsz, opłaty za media itp.)

- obecne zadłużenie, np. spłacane obecnie kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty

Bank porównuje  przychody klienta  i wydatki w skali miesiąca, aby stwierdzić czy zostają nam jakieś nadwyżki, które mogą posłużyć do spłaty nowego , kolejnego kredytu.

Dla banku bardzo ważne jest źródło dochodów (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.) .

RANKING KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH wnioskomat.com KWIECIEŃ 2020 (dla kwoty 20 000 PLN na okres 60 miesięcy)

bnp praibas

20 000

Kwota

423,96

Rata

60 rat

Okres

9,99 %

RRSO
alior logotyp

20 000

Kwota

462,26

Rata

60 rat

Okres

13,7%

RRSO
alior logotyp

20 000

Kwota

481,06

Rata

60 raty

Okres

15,5%

RRSO
getin logotyp

20 000

Kwota

500,28

Rata

60 rat

Okres

17,3%

RRSO

Analiza jakościowa

Analiza jakościowa to sprawdzenie przez bank  takich danych, które mają istotny wpływ na spłatę kolejnego kredytu:wiek, stan cywilny, liczba osób  na  utrzymaniu klienta , status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko historia kredytowa, która pokazuje, czy klient spłacała regularnie wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe

W trakcie analizy zdolności kredytowej bank pobiera raport z BIK, aby dowiedzieć się czy klient  posiada jakieś zobowiązania  , w jakiej ilości i jak je spłaca . Widoczne są rodzaje zobowiązań , czyli np. pożyczki zaciągnięte w instytucjach pozabankowych , kredyty bankowe – gotówkowe, hipoteczne .

Bank jest w stanie ocenić skłonności klienta do zaciągania nowych, kolejnych zobowiązań .

Co wpływa na zdolność kredytową?

Bank ocenia  możliwości spłaty raty otrzymanego kolejnego kredytu przez klienta wraz z należnymi odsetkami, w wyznaczonym terminie .

Bank bierze pod uwagę :

1. Stan cywilny –łatwiej zaciągnąć kolejny kredyt wspólnie przez małżeństwo , które osiąga dwa dochody niż zaciągnięcie kolejnego kredytu przez singla .

2. Wykształcenie – im wyższe, tym lepiej.

3. Status zawodowy – dla banku ważne jest , czy klient  pracuje w dużej, solidnej firmie, czy np. prowadzi własną działalność gospodarczą   W przypadku działalności - im dłuższa jest historia firmy, tym klient ma większe szanse   na kolejny  kredyt.

4. Regularność dochodów – bank ponosi mniejsze ryzyko udzielając kredytu klientowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę  , niż klientom  zatrudnionym  na innych warunkach, np. . klienci zatrudnieni na umowach zlecenie lub o dzieło częściej otrzymują nieregularnie dochód

5. Historia kredytowa – bank sprawdza, czy do tej pory klient  regularnie spłacał  swoje zobowiązania. Jeżeli w przeszłości miał problemy z regulowaniem zobowiązań finansowych może otrzymać decyzję negatywną do wniosku o kolejny kredyt .

6. Liczba osób w gospodarstwie domowym – im mniejsze są koszty utrzymania rodziny, czyli mniejsza liczba osób w gospodarstwie domowym , tym lepiej .

W przypadku kredytu hipotecznego bank pod uwagę bierze rodzaj i wartość nieruchomości kredytowanej, jak również stan realizacji inwestycji .

kredytow-ile

Wskaźnik DTI

Banki przed udzieleniem kolejnego kredytu dla klienta biorą pod uwagę DTI . Wskaźnik DTI to wskaźnik „długu do dochodu, czyli  suma zobowiązań klienta do jego bieżącego dochodu netto. Bank bierze się pod uwagę zobowiązania bieżące zsumowane już z kolejną  ratą kredytu, o który  ubiega się klient . Zgodnie z rekomendacją KNFu wskaźnik DTI może maksymalnie wynieść 50% (przy dochodach poniżej średniej krajowej) lub 65% (przy dochodach powyżej średniej krajowej).  Kolejna rata nie może spowodować przekroczenia tego wskaźnika . Wskaźnik DTI wyznacza granicę maksymalnej raty łącznych zobowiązań . Klient może mieć taką ilość kredytów , na jaką pozwala wskaźnik DTI . U jednego klienta to będzie tylko jeden kredyt , bez możliwości zaciągnięcia kolejnego , a u innego kilka np. sześć kredytów .

Rekomendacja T a wpływ na przyznanie kolejnego kredytu Rekomendacja T wydana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego . Rekomendacja T dotyczy zarządzania ryzykiem kredytowym . Określa  metody oceny zdolności kredytowej i maksymalnego zadłużenia kredytobiorcy .

Klient ma możliwość zaciągnięcia kolejnego kredytu  jeżeli :

- kwota kolejnej pożyczki ratalnej nie przekracza 4-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,

- kwota kolejnego kredytu lub pożyczki nieratalnej nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,

- klient współpracuje z bankiem od m.in. 6 miesięcy, a kwota kredytu lub pożyczki nieratalnej nie przekracza 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,

- klient współpracuje z bankiem od m.in. 12 miesięcy, a kwota kredytu lub pożyczki nieratalnej nie przekracza 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Dodatkowa banki przed wydaniem decyzji kredytowej  maja obowiązek :

- weryfikacji kredytobiorców z zewnętrznych bazach danych BIK i BIG,

- banki mają możliwość zastosowania wewnętrznych metod oceny klienta ( tzw. scoring bankowy).

To bank decyduje czy udzieli klientowi kolejnego kredytu , przez obliczenie zdolności kedytowej i zbadaniu jego historii kredytowej .

Zaktualizowano: 02.09.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Top