Jak sprawdzić dłużnika?

Opublikowano: 23 Paź 2019 Marcin Bogucki 7 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Na samym początku rodzi się potrzeba pożyczenia pieniędzy, potem plan wewnętrzny, jak nowo zaciągnięte zobowiązanie wpłynie na budżet domowy a dopiero na końcu, gdzie udać się po pożyczkę. Zanim bank lub instytucja pożyczkowa udzieli kredytu klientowi zawsze sprawdzi czy może to zrobić, ale co dokładnie oznacza takie sprawdzenie i dlaczego tak się dzieje.

Jak sprawdzić dłużnika?

Dlaczego pożyczkobiorca, kredytobiorca trafia pod lupę?

Jeżeli klient zwróci się po kredyt do firmy pożyczkowej lub banku, w którym jest znany, taka weryfikacja odbywa się znacznie szybciej i sposób sprawdzenia klienta najczęściej jest uproszczony. Co to oznacza, że jest znany? Nie chodzi tu o znane publicznie osoby a bliższą znajomość opartą o wcześniejszą weryfikację klienta. Zakładając, że w danej instytucji klient już kiedyś zaciągnął zobowiązanie i posiada pozytywną relację kredytową to można powiedzieć, że ma kredyt zaufania w tej instytucji. Gorzej wygląda sprawa, jeśli wcześniej pożyczony kredyt nie był terminowo spłacany. Sprawdzenie dłużnika odbywa się w momencie złożenia wniosku kredytowego i tu w zależności od naszych relacji z firmą pożyczkową lub bankiem oraz polityki kredytowej zaczyna się sprawdzanie. Celem sprawdzenia pożyczkobiorcy jest weryfikacja danych zawartych w samym wniosku, ale też danych dotyczących historii kredytowej klienta w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem danych o dłużnikach. Jeżeli kiedyś możliwość spłaty pożyczki przerosła klienta i doszło do opóźnień w spłacie rat, klient mógł zostać wpisany do rejestrów dłużników, które w momencie składania wniosku ujawnią niedoszłemu jeszcze pożyczkodawcy takie informacje. Jeśli wszystkie zobowiązania były obsługiwane bez zarzutów klient może liczyć na przychylność pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów np. zdolności kredytowej.

Czy Ty jesteś w stanie każdej osobie pożyczyć pieniądze bez obaw?

Jak sprawdzić dłużnika – podstawowe sposoby

Weryfikacja tożsamości

Pierwszym elementem sprawdzenia jest weryfikacja tożsamości klienta i tu banki oraz firmy pożyczkowe stosują różne metody od manualnych sprawdzając Dowód Osobisty poprzez wirtualne takie jak przelewy autoryzacyjne i aplikacje. Jak już instytucja pożyczająca upewni się kim jest klient zaczyna sprawdzać dalej.

Więcej o metodach weryfikacji tożsamości.

Sprawdzenie wewnętrznych baz

Następnym etapem kontroli przed udzieleniem pożyczki jest weryfikacja baz wewnętrznych instytucji pożyczkowej czy klient przypadkiem nie ma przygotowanej oferty specjalnej lub co gorsze nie znajduje się na czarnej liście. Ze względów bezpieczeństwa klienta oraz potwierdzenia danych zawartych we wniosku może wystąpić tak zwana weryfikacja telefoniczna, należy podkreślić, że nie wszystkie instytucje stosują tą formę weryfikacji. Konsultant telefoniczny zadaje klientowi pytania, które weryfikują czy dany klient faktycznie chce pożyczyć pieniądze oraz wyklucza, że nikt inny nie podszywa się pod klienta. 

Przeczytaj więcej, o procesie kredytowym

Weryfikacja w bazach dłużników

Mając potwierdzenie pisemne i telefoniczne rozpoczyna się proces sprawdzania w bazach dłużników. Rejestry dłużników dostarczają sporo informacji o kliencie o jego historycznych i aktualnych zobowiązaniach. Pożyczkodawcy najczęściej weryfikują bazy BIK Biuro informacji Kredytowych, BIG InfoMonitor, ERIF, KRD, CRIF, KBIG, ZBP Związek Banków Polskich, ale może zdarzyć się, że i KIDT gdzie umieszczone są informacje o długach natury telekomunikacyjnej. Pozyskane informacje pokazują, czy klient miał w przeszłości problemy ze spłatą kredytu, czy obecnie ma zaciągnięte zobowiązanie jest terminowo obsługiwane oraz jaki jest poziom obecnego zadłużenia. Wspomniane bazy zawierają również informacje o nieuregulowanych mandatach czy alimentach. Aby móc pobrać raport o konsumencie, pożyczkodawca musi posiadać jego pisemną zgodę (upoważnienie) na przeszukanie baz. Taka zgoda może dotyczyć przeszukania jednej, dwóch lub wszystkich baz. Zgoda na pobranie raportu jest ważna 60 dni.  Zgromadzone z rejestrów dane pozwalają pożyczkodawcy ocenić poziom ryzyka udzielenia pożyczki, nie rzadko kolejnej. Warto też wspomnieć, że weryfikacja w bazach dłużników odbywa się również w trakcie spłaty zobowiązania (zapytania monitorujące). 

Weryfikacja terenowa

Przyjmując założenie, że klient otrzymuje zielone światło kolejnym krokiem może być weryfikacja terenowa polegająca na sprawdzeniu stanu faktycznego na miejscu u klienta. Taką formę weryfikacji najczęściej stosują banki przy okazji udzielania kredytów firmowych. Pracownik banku lub profesjonalnej firmy zewnętrznej na zlecenie banku i za zgodą klienta sprawdza czy ubiegająca się o kredyt firma faktycznie istnieje sporządzając raport pokontrolny. Weryfikacja terenowa to też inspekcja placu budowy przy okazji ubiegania się o kredyt hipoteczny. W tym przypadku bank sprawdza poziom wykonanych prac budowlanych przed wypłaceniem transzy kredytu.

weryfikacja dłużnika

Konkluzja

Prewencyjnie można samodzielnie sprawdzić czy Twoje dane nie znajdują się w rejestrach dłużników, ponieważ możesz nie być świadomy, że w przeszłości np. do kredytu ratalnego została Ci wydana darmowa karta. Takie karty są darmowe przez jakiś okres często jest to 12 miesięcy, ale kolejne miesiące mogą już generować opłaty, które pomniejszają przyznany na niej limit. Zatem nawet jeśli nie używałeś takiej karty i trzymasz ją z daleka od swojego portfela to istnieje prawdopodobieństwo, że po roku od zaciągnięcia kredytu i terminowego spłacania z powodu nieuiszczania opłat związanych z kartą co miesiąc otrzymujesz negatywny wpis w BIK. Taka sytuacja zapewne przeszkodzi Ci w pozyskaniu środków i wizja zakupu nowego mieszkania, samochodu lub pilnego przeprowadzenia remontu zaczyna się oddalać. Klient, który chce pożyczyć pieniądze zawsze obarczony jest ograniczonym zaufaniem banku lub firmy pożyczkowej a samo sprawdzanie służy zobrazowaniu historii i obecnych możliwości kredytowych. Budowanie pozytywnych relacji z instytucją pożyczkową może być kluczem do sukcesu, dlatego tak ważne jest terminowe spłacanie wszystkich zobowiązań, aby posiadać świadectwo wiarygodności kredytowej z czerwonym paskiem.
 

Zaktualizowano: 15.09.2021

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (0)


Artykuły powiązane

Wiarygodność kredytowa a kredyt gotówkowy, czyli jak banki sprawdzają kredytobiorców

Wiarygodność kredytowa a kredyt gotówkowy, czyli jak banki sprawdzają kredytobiorców

25 Maj 2021Autor: Sylwia Chrószcz

Starając się o kredyt w banku, musimy być przygotowani na weryfikację danych, które podaliśmy we wniosku kredytowym. Dlatego podczas składania wniosku o kredyt powinniśmy podawać rzetelne informacje, które mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Podawanie danych, które nie są prawdą, aby uzyskać kre(...)

Czytaj więcej
Co mi grozi, gdy nie spłacam pożyczki pozabankowej. Jak negocjować z windykatorem?

Co mi grozi, gdy nie spłacam pożyczki pozabankowej. Jak negocjować z windykatorem?

14 Lis 2019Autor: Ewa Ostrowska - Lech

Pożyczka pozabankowa to zwykła pożyczka, która jest udzielana przez podmiot, firmę lub instytucję, która nie jest bankiem. Zawarcie umowy z instytucją pożyczkową zobowiązuje pożyczkobiorcę do regularnej spłaty zadłużenia na warunkach wskazanych w umowie -analogicznie jak w przypadku kredytu bankoweg(...)

Czytaj więcej
Top