Współmałżonek w kredycie. Na czym polega jego odpowiedzialność?

Opublikowano: 01 Kwi 2020 Urszula Sokół 6 min. czytania

Kategoria: Poradnik Kredytowy

Kiedy ubiegamy się o kredyt, podczas wypełniania wniosku, bank zada nam wiele pytań. Jednym z nich będzie pytanie o stan cywilny. Jeśli wskażemy, że jesteśmy w związku małżeńskim, czekają nas pewne obwarowania i wymogi, które będą niezbędne do spełnienia, aby wziąć kredyt.

współmałżonek w kredycie

Jaką kwotę kredytu możemy uzyskać bez zgody małżonka?

W ofercie większości banków znajdziemy kredyt gotówkowy z maksymalną kwotą „do” bez zgody współmałżonka. Oznacza to, że do wskazanej przez bank kwoty, jesteśmy w stanie wziąć kredyt bez wiedzy żony/ męża.

Wnioskomat.com współpracuje z bankami, które w swojej ofercie posiadają poniższe propozycje:

  • Alior Bank: do 20 000 PLN BRUTTO. 
  • BNP Paribas: do 30 000 PLN NETTO lub do 50 000 PLN NETTO dla klienta znanego (wpływ na ROR od 6 m-cy lub 6 m-cy historii kredytowej). 
  • Getin Noble Bank: do 50 000 PLN NETTO. 
  • Santander Bank Polska: do 30 000 PLN BRUTTO w przypadku, gdy jeden z kredytobiorców posiada konto osobiste w SBP S.A od min. 3 m-cy; do 20 000 PLN BRUTTO w pozostałych przypadkach. 
  • TF Bank: do 80 000 PLN NETTO. 
  • Smartney: do 100 000 PLN NETTO. 

Jeśli więc kwota kredytu przewyższa ww. progi zawsze, będzie wymagana zgoda współmałżonka. W przypadku zgody współmałżonka wymagane jest jedynie podpisanie oświadczenia/ zgody. Każdy bank ma swój wzór tego dokumentu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której główny kredytobiorca ma podpisaną intercyzę. 

Odpowiedzialność współmałżonka

W zdecydowanej większości polskich małżeństw obowiązuje wspólnota majątkowa. Sprawia to, że ewentualna egzekucja może być przeprowadzana również z majątku drugiego małżonka. Egzekucja ma miejsce, gdy jeden z wierzycieli uchyla się od regulowania zobowiązania.

Znane są przypadki, gdzie małżonek dowiaduje się długach drugiego, gdy już pojawia się tytuł egzekucyjny. Przepisy prawa zawierają jednak pewne ograniczenia odpowiedzialności. Zaznaczyć należy, że dłużnik odpowiada za długi majątkiem osobistym, a majątkiem wspólnym tylko wtedy, gdy drugi małżonek zgodził się na zaciągnięcie zobowiązania. Dotyczy to sytuacji, w której małżonek uczestniczył w kredycie np. podpisał umowę kredytową albo zapoznał się z jej treścią wyrażając zgodę. 

Co to jest intercyza?

Intercyza jest to inaczej umowa małżeńska. Reguluje ona zakres występowania wspólności ustawowej, która powstaje w dniu zawarcia małżeństwa. Intercyza może tą wspólność ograniczyć albo rozszerzyć. Intercyza jest zawierana w formie aktu notarialnego. Możliwość jej zawarcia dotyczy małżonką albo osób, które w przyszłości zostaną małżonkami.  

Jakie są skutki rozdzielności majątkowej?

Zawarcie umowy intercyzy, czyli ustanowienie rozdzielności majątkowej niesie ze sobą wiele zmian. Małżonkowie mogą dysponować majątkiem wg własnego uznania, bez zgody drugiej strony. W przypadku kredytów czy innych zobowiązań każdy z małżonków odpowiada tylko majątkiem własnym i tylko za zobowiązania zaciągnięte przez siebie. Wyjątek dotyczy tylko zobowiązań, które powstały na skutek zaspokojenia tzw. zwykłych potrzeb rodziny. 

Rozdzielność majątkowa a kredyt

Na zaciągnięcie kredytu przez małżonka posiadającego intercyzę nie będzie potrzebna zgoda jego współmałżonka.  
współmałżonek

Kredyt hipoteczny a zgoda współmałżonka

Osoby, które nie mają zawartej intercyzy zobligowane są do jednczesnego złożenia podpisów zawierając umowę o kredyt hipoteczny. Otwiera to możliwość egzekucji zobowiązania z całości majątku małżonków w przypadku braku spłaty zobowiązania. Uprawnienie do egzekucji dotyczy także otrzymywanego wynagrodzenia. 

Bank nie wymaga zgody w dwóch sytuacjach:

  • gdy kredyt zawiera małżeństwo, które przed złożeniem wniosku zlikwidowało majątek wspólny poprzez zawarcie intercyzy; 
  • gdy w ramach zawieranego kredytu wkład własny wnoszony jest z majątku osobistego małżonka.

Pożyczki pozabankowe bez zgody współmałżonka

W przypadku wszystkich ofert pożyczek udzielanych przez firmy pozabankowe, każdy zaciąga je indywidualnie, a zgoda żony i męża nie jest w ogóle wymagana. Wynika to z konieczności zastosowania szybkiego i sprawnego procesu obsługi. Ponadto zwykle pożyczki te zaciągne są na niskie kwoty. 

Podsumowanie 

Jeśli pozostajemy w związku małżeńskim, kredyt i każda inna czynność, powodująca zadłużenie wspólnego gospodarstwa, powinna zostać podjęta w porozumieniu i za zgodą dwóch stron. Jak wynika z powyższego, banki idą na kompromis i ułatwiają wzięcie mniejszej kwoty kredytu bez zbędnych formalności, bez zgody współmałżonka. W przypadku większych kwot i bez intercyzy zawsze wymagana będzie zgoda i podpis drugiej strony. Ułatwieniem może być skorzystanie z pożyczki pozabankowej, gdzie taka zgoda nie jest wymagana. 


 

Zaktualizowano: 08.09.2021

Dodano: 01.04.2020

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.

Artykuły powiązane

Kredyt dla singla. Czy trudniej go uzyskać niż ze współmałżonkiem?

Kredyt dla singla. Czy trudniej go uzyskać niż ze współmałżonkiem?

09 Kwi 2020Autor: Katarzyna Dzierżęga - Wiśniewska

Panuje przekonanie, że kredyt  dla singla – czyli dla osoby żyjącej  w pojedynkę i w pojedynkę prowadzi gospodarstwo domowe - jest trudno dostępnym produktem. To przekonanie szczególnie dotyczy kredytu hipotecznego. Jak jest w rzeczywistości? Czy faktycznie singiel będzie miał trudniej z uzyskaniem finansowania?

Czytaj więcej
Top