Umowa kredytowa - co zawiera i co należy wiedzieć przed jej podpisaniem?

Opublikowano: 09 Cze 2022 Agnieszka Kłak 9 min. czytania

Kategoria: Słownik pojęć finansowych

Po pomyślnym przejściu przez wnioskowanie o kredyt zobaczymy przed sobą dokument, którym będzie umowa kredytu bankowego. Kiedy ją podpiszemy, wówczas już oficjalnie i pod rygorem prawnym zaciągniemy zobowiązanie. Będziemy musieli wywiązywać się z nowych obowiązków wobec kredytodawcy, ale i bank będzie musiał wywiązywać się ze swych obowiązków wobec nas. Umowa kredytowa jest najważniejszym dokumentem przy zaciąganiu kredytu, dlatego musimy dobrze ją przeczytać, a każdy zapis odpowiednio zrozumieć, aby mieć pełną świadomość tego, jakie skutki przyniesie ze sobą zawarcie umowy kredytowej.

Z tego artykułu dowiesz się:

Umowa kredytowa - co zawiera i co należy wiedzieć przed jej podpisaniem

Co to jest umowa kredytowa?

Kiedy chcemy zaciągnąć kredyt hipoteczny albo gotówkowy, to po zweryfikowaniu nas przez bank i otrzymaniu pozytywnej decyzji otrzymamy do podpisania umowę kredytową. Jednakże, czym tak naprawdę jest ten dokument? Otóż, jest to umowa, którą kredytodawca zawiera z kredytobiorcą. W jej ramach kredytodawca zobowiązuje się przekazać na rzecz kredytobiorcy środki finansowe w określonej wysokości, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się spłacić zobowiązanie i ponieść wszystkie koszta, jakie się z tym wiążą.

Jakie zapisy zawiera umowa kredytowa?

Ustawa Prawo bankowe wymaga, aby umowa kredytowa została zawarta w formie pisemnej. Konieczne są pewne zapisy, które muszą się znaleźć w umowie. Można śmiało powiedzieć, że zapisy w ramach umowy kredytowej dzielą się na dwie grupy. Pierwsza grupa zapisów dotyczy kredytobiorcy, natomiast druga samego kredytu.

Zapisy dotyczące kredytobiorcy

W umowie kredytowej muszą znaleźć się podstawowe dane personalne klienta, czyli:

 • seria oraz numer dokumentu tożsamości,
 • aktualny adres,
 • PESEL,
 • imię oraz nazwisko.

Zapisy dotyczące kredytu

W dalszej części umowy muszą się znaleźć zapisy, które dotyczą samego zobowiązania oraz wszystkiego, co tego zobowiązania dotyczy. Będą to:

 • rodzaj zobowiązania (kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny czy kredyt konsolidacyjny),
 • cel, na jaki chcemy przeznaczyć środki – często w przypadku kredytów gotówkowych cel może być dowolny, inaczej niż w przypadku zobowiązań z zabezpieczeniem hipotecznym,
 • kwota, na jaką opiewa kredyt,
 • termin spłaty kredytu,
 • okres, na jaki udzielane jest zobowiązanie,
 • wszystkie koszty kredytu,
 • rodzaj zabezpieczenia kredytu – jeżeli dotyczy, kredyt gotówkowy często jest bez zabezpieczenia, ale hipoteczny zawsze z zabezpieczeniem,
 • zasady spłacania kredytu,
 • informacja o zmianie warunków spłaty kredytu,
 • terminowy wykaz wszystkich rat do spłaty – jest to tzw. harmonogram spłaty,
 • informacja o naliczaniu odsetek,
 • konsekwencje zaprzestania spłaty kredytu,
 • określenie możliwości wcześniejszej spłaty kredytu,
 • data wraz z którą klient otrzyma pieniądze z banku,
 • określenie sposoby przekazania przez bank pieniędzy klientowi,
 • data podpisania umowy,
 • podpis kredytobiorcy,
 • podpis kredytodawcy lub jego przedstawiciela.
 • zasady zmiany oprocentowania kredytu,

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy kredytu?

Istnieją takie zapisy w umowie kredytowej, na które każdy kredytobiorca powinien zwrócić szczególną uwagę. Jednakże będzie to nieco inaczej wyglądało, w zależności od rodzaju zobowiązania, które zaciągamy, i tak:

 • przy umowie kredytu hipotecznego bardzo ważne będzie określenie celu finansowania, gdyż dotyczyć to będzie nieruchomości, w której spędzimy wiele długich lat, a niekiedy i całe życie,
 • przy umowie kredytu konsolidacyjnego również ważny jest cel kredytowania, dlatego też trzeba dokładnie przeczytać informację o rodzajach konsolidowanych zobowiązań oraz ich wysokości,
 • przy umowie kredytu gotówkowego najistotniejsze będą najbardziej podstawowe zapisy, czyli kwota kredytu, wysokość liczba i termin rat, koszty kredytu, itd.,
 • przy każdej umowie kredytu warto zwrócić uwagę na warunki i dokumentację, jakiej wymaga bank od klienta.

Najważniejsze zapisy dotyczące zaciąganego zobowiązania zawiera również formularz informacyjny

Kredyt gotówkowy - kwota: 30 000 zł, okres: 72 mies
Banki
Kwota kredytu: 30 000 zł
Ilość rat kredytu: 72 mies
Oprocentowanie RRSO Prowizja Łączna kwota do spłaty Wysokość raty Akcja
Kasa Stefczyka - kredyt gotówkowy (zobacz) 11,00 % 11,57 % 0,00 % 41 113,44 zł 571,02 zł
VeloBank kredyt gotówkowy - Kredyt dla aktywnych (zobacz) 12,49 % 13,23 % 0,00 % 42 780,96 zł 594,18 zł
Raiffeisen Digital Bank - kredyt gotówkowy (zobacz) 12,72 % 13,49 % 0,00 % 43 041,60 zł 597,80 zł
Bank Pocztowy - kredyt gotówkowy (zobacz) 11,99 % 14,76 % 5,00 % 44 328,24 zł 615,67 zł
Cofidis - kredyt gotówkowy (zobacz) 12,49 % 15,97 % 6,50 % 45 561,60 zł 632,80 zł

Co muszę zrobić po podpisaniu umowy?

Klient, który już podpisał umowę jest od tego momentu zobowiązany do spłaty kredytu wraz z odsetkami. Warto zaglądać do harmonogramu rat, aby za każdym dokładnie wiedzieć którego dnia danego miesiąca przypada termin, w którym rata powinna być przez nas opłacona. Należy zawsze mieć na uwadze to, że w kosztach kredytu mieści się również prowizja, jaką pobiera bank. Jeśli więc prowizja albo jakikolwiek element kosztów nam się nie podoba, to po podpisaniu umowy nie będziemy już mogli negocjować niższych stawek. Podpisanie umowy zobowiązuje nas do spłacania zobowiązania dokładnie w takiej kwocie, jaka została zapisania w umowie.

Czy można wypowiedzieć umowę kredytową?

Z punktu widzenia kredytobiorcy ważna jest też kwestia okoliczności, w których może nastąpić wypowiedzenie umowy. Jak już wspomnieliśmy, do wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank dojdzie wówczas, kiedy klient nie będzie spłacał rat, nawet po wezwaniu do zapłaty. Jest to najczęstszy przypadek, kiedy to umowa kredytu zostaje wypowiedziana, ale generalnie rzadko kiedy w ogóle dochodzi do takich sytuacji. Ale czy może być tak, że to kredytobiorca wypowie umowę?

Teoretycznie kredytobiorca ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu wtedy, kiedy bank udzielił zobowiązania niezgodnie z prawem. Jednakże w praktyce jest tak, że udzielenie kredytu odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Gdyby było inaczej to instytucje finansowe nie mogłyby z powodzeniem prowadzić swoich biznesów. Taka sytuacja mogłaby się wydarzyć w przypadku oszustów czy fałszerzy, ale w żadnym przypadku nie dotyczy to podmiotów gospodarczych, które działają legalnie na rynku finansowym.

Kto może pomóc zrozumieć umowę kredytową?

Umowa kredytu hipotecznego, gotówkowego czy konsolidacyjnego może nastręczyć pewnych problemów, jeśli chodzi o dokładne rozumienie poszczególnych przepisów. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy umowa została zapisana specjalistycznym i niezbyt przystępnym językiem. Wówczas klient, który na co dzień nie zajmuje się branżą finansową może żywić słuszne obawy co do tego, czy zaciąga zobowiązanie w sposób w 100% świadomy.

W takich przypadkach nieoceniona staje się rola doradcy kredytowego. Tego rodzaju specjalista pomoże w wyjaśnieniu wszystkich aspektów umowy, które byłyby dla nas nie do końca zrozumiałe czy nasuwały wątpliwości. Ponadto doradca pomoże nam w całym procesie wnioskowania o kredyt. Warto więc pomyśleć o skorzystaniu z jego usług, zwłaszcza, iż nie ponosimy wówczas żadnych dodatkowych kosztów.

Tagi: umowadoradca kredytowykredyt

Dodano: 16.05.2022

Czy ten artykuł był pomocny?


Ocena / gł.
Top